На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

АНАЛІЗ ГРОШОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

(курсова робота з мікроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та особливості функціонування грошового ринку ... 5
1.1. Сутність та особливості функціонування грошового ринку ... 5
1.2. Структура грошового ринку ... 8
1.3. Попит на гроші ... 11
1.4. Пропозиція грошей ... 16
1.5. Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку та процент ... 21
Розділ 2. Аналіз грошового ринку України ... 25
2.1. Грошовий обіг ... 25
2.2. Кредитний ринок ... 28
2.3. Ринок вкладів і депозитів ... 34
2.4. Валютний ринок ... 38
Розділ 3. Проблеми функціонування та перспективи розвитку грошового ринку України ... 44
Висновки ... 49
Література ... 51
Додатки ... 53

Для придбання курсової роботи "Аналіз грошового ринку України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Аналіз грошового ринку України"

Курсова робота "Аналіз грошового ринку України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Аналіз грошового ринку України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Аналіз грошового ринку України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Аналіз грошового ринку України" і призначений виключно для пошукових систем.

Греція в архаїчний період і створення класичного грецького поліса - Так званий архаїчний період, що охоплює VIII - VI вв. до н. е., є початком нового важливого етапу в історії древній Греції. За ці три сторіччя, т. з. за порівняно короткий історичний термін, Греція далеко обігнала в своєму розвитку сусідні країни, в тому числі і країни древнього Сходу, які до того часу йшли в авангарді культурного прогресу людства. Архаїчний період був часом пробудження духовних сил грецького народу після майже четирехвекового застою. Про це свідчить небачений вибух творчої активності. Знову після тривалої перерви відроджуються, здавалося б, назавжди забуті види мистецтва:. ВСЕВОЛОД III ЮРЬЕВИЧ Велике Гніздо - З роду Владимиро-Суздальских вів. кн. Син Юрія Володимировича Долгорукого і грецької царівна Ольги. Рід. в 1154 р. Вів. кн. Київський в 1173 р. Кн. Персяславский в 1176- 1177 рр. Вів. кн. Володимирський в 1177-1212. дружини.: 1) дочка короля Чеського Шварна, королевна Марія ( 19 березня 1206 р.); 2) дочка кн. Витебского Волошки Брячиславича, кн. Любов. У 1162 році Андрій Боголюбський вигнав з своєї волості вдову батька, княгиню Ольгу, разом з її дітьми. Вигнанці поїхали в Грецію, де були такі, що привітно зустрілися імператором Мануїлом. Старші брати і мати Всеволода так і залишилися там, але Всеволод. ДАВИД - Цар Іудеї в 1009-1001 рр. до Р. Х. Царь Ізраїля в 1001-969 рр. до Р. Х. Родоначальник іудейських царів. Після того як Господь прогневался на першого ізраїльського царя Шаула, Він велів пророку Самуїлу взяти священний ялин і, відправившись в місто Віфлеєм (Бет-Лехем) до знатного іудея Ішаю, помазати як майбутній цар той з його сини, якого Він йому укаже. Самуил слухняно прийшов в Віфлеєм в будинок Ішая і, побачивши самого молодшого з його сини - Давида, здогадався, що йому-то і призначив Господь стати царем Ізраїля. Він посадив його поруч з собою і після трапези помазав елеем. Невдовзі після цього. Військово-морські словниково-енциклопедичні видання - науково-довідкові видання, вмісні систематизоване зведення військових знань і відомостей з інших наук, що мають значення для військово-морської справи. Першим військово-морським словником Росії був труд Н.Г. Курганова, виданий в 1774 р. і що складається з двох частин: "Словник морський, тобто висловлення деяких іноземних слів, а більше голландських, в цій книзі що згадуються і уживаних в Російському флоті" і "Висловлення англійських звань корабельними членами, уживаних у наших кораблебудівників". У 1777 р. Н.Г. Курганов видав новий військово-морський словник, що має дві назви: "Книга: Морський.
Кожна вагома структурна частина курсової "Аналіз грошового ринку України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Камаровський Леонід Олексійович - Камаровський, Леонід Олексійович, граф - відомий юрист (1846 - 1912). По закінченні курсу юридичного факультету Московського університету, в 1868 р., залишений по кафедрі міжнародного права. Кандидатська робота його "Нарис економічного і фінансового становища древнього Рима" надрукована в Записках Московського університету в 1869 р. Займався міжнародним правом в Гейдельберге під керівництвом Блунчлі. У 1874 р., захистивши магістерську дисертацію ( "Початок невтручання", Москва), зробився викладачем міжнародного права Московського університету, а по захисту докторської дисертації, свого. ПУТА - північно-кавказький народ, що з'явився в історії невдовзі після Р. Хр. Спочатку їх ім'я по-грецькому писалося, як Уді, Удіни, Уті, а вимовлялося - Удзі, Удзіни, Утси. Разом з тим, дзвінкі Д і Т у Греків часто переходили в 3 і З, що не раз спостерігається і в іменах Боспорських написів: Бендис-Бензис, Фадинамос-Фазинамос, Гдовс-Гзовс (Корпус Боспорських написів, М.-Л. 1965, з. 386, 808). У Прокопія Кесарійського ім'я Тзани іноді пишеться як Сани. З цієї ж причини кавказьке племінне ім'я Адиге у Греків звернулося в Зіги і Зіхи, а Удзи у Костянтина Багрянородного придбали зображення "Пута", як. БАГАТСТВО (богачество) - велика кількість майна, животів, грошей (В. Даль). У Росії склалося інакше, чим на Заході, відношення до грошей і багатства. Для західної людини свобода втілюється в грошах (зокрема, відомий афоризм Б. Франкліна), для російського свобода - це незалежність від грошей. Західний мир частіше за все зводить поняття свободи до міри можливості купувати, здобувати всі нові і нові товари і послуги, російський бачить в цій "свободі" форму кабали, що обвиває його душу і обедняющей життя. "Біда деньгу народить", - настирливо повторює трудова російська людина. "Гроші що каменья - важко на душу лягають", "Гроші.
У вступі курсової "Аналіз грошового ринку України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Апальков Олександр Миколайович (1966 м. народження) - Курский археолог. Фахівець з епох бронзи і раннього залізного віку в Курськом Посеймье. Народився в районному центрі, селищі Тіме Курської області, де вчився в середній школі. Служив в армії на Дальньому Сході (1984-1986). Закінчив историко-педагогічний факультет Курського державного педагогічного інституту (1992). Надалі - молодший, потім старший науковий співробітник; нарешті, головний охоронець Курського державного обласного музею археології (1991-1996). Упорядив колекції знову створеного в Курське археологічного музею, заклав основу його сучасної експозиції. Після чого перейшов на.

Каменський Анатолій Павлович - Каменський, Анатолій Павлович - белетрист. Народився в 1877 р., закінчив курс юридичного факультету в Санкт-Петербургском університеті, деякий час служив в міністерстві фінансів. З кінця 1890-х років вміщував повісті і розповіді в "Світі Божому", "Освіті", різних альманахах. Вони зібрані в 3 томах ( "Розповіді", Санкт-Петербург, 1907 - 1910). Зверх того, вийшли окремо: роман "Люди" (Санкт-Петербург, 1910), "Легковажні розповіді" (Санкт-Петербург, 1910), "Про вільну людину. Досвід післямови до деяких своїх творів" (Київ, 1910). Ім'я Каменського тісно пов'язане з роками. ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ СТОЯНКА - одна з перших неолітичних стоянок, відкритих на Ю. Урале. Невдовзі після війни на свіжих клумбах санаторію на про. Ялинове в Чебар-кулі раптом стали з'являтися таємничим образом загадкові, добре вироблені з яшми і кременя загострені предмети, схожі на металеві наконечники стріл і копій. Іноді знаходили ретельно заполированні зеленуваті, гостро заточені предмети, що дивно нагадують сокири, тільки без обуха з отвором. Такі предмети в народі здавна називали "громовими стрілами". Говорили, що вони з'являються там, де ударила блискавка в землю. Вважалося, що вони цілющі. Знахарі і відьмаки.
Список літератури курсової "Аналіз грошового ринку України" - більше 20 джерел. Класові і національні протиріччя в Угорщині в 19 в. - Ареною гострих класових і національних протиріч була Угорщина, що входила до складу імперії Габсбургов. По перепису 1840 р. в Угорщині з 11 млн. людина населення угорців було 4,8 млн., румун - 2,2 млн., слотов -1,6 млн., австрійців - 1,2 млн., українців - 400 тис., сербів - 324 тис., хорватів - 108 тис. Угорщина була аграрною країною з вельми значними залишками кріпаччини. Угорська феодальна аристократія, що володіла величезними маєтками, що жила за рахунок експлуатації маси дрібних селян і батраків, служила вірною опорою монархії Габсбургов. Але дрібне і середнє дворянство, пов'язане з торговою. ОПИС ОБ'ЄКТА ОЦІНКИ - (англ. description of appraised property) - всебічна характеристика об'єкта оцінки. Об'єкт оцінки - діюче підприємство або пайова участь в ньому, матеріальні і нематеріальні активи, цінні папери, активи і пасиви кредитних організацій і фінансових компаній, інтелектуальна власність в науково-виробничій і гуманітарних областях, нерухомість, земельні дільниці або права власності. При О.о.о. чітко визначають об'єкт оцінки, його физич. стан і, де це потрібно (напр., при оцінці вартості нерухомості), - місцезнаходження об'єкта. У описі приводять рік створення компанії, історію її розвитку: зміни в.

КОМПАНІЇ ОДНОТИПНІ - CONGENERICS Холдингові компанії і/або змішані холдингові компанії (об'єднуючі холдингові компанії з операційними функціями), що характеризуються участю в капіталі інш. компаній і/або операціями, к-рі по своєму характеру є доповнюючими один одну або родинними, але необов'язково проводяться в одній і тій же сфері діяльності. Об не пов'язаних друг з іншому холдингах і/або операціях материнських компаній див. КОНГЛОМЕРАТИСтруктури холдингових компаній в банківській справі повинні бути однотипними по своєму характеру, незалежно від того, складається холдинг з одного банку або контролює два і.
Посилання в тексті роботи "Аналіз грошового ринку України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Інвестиційний податковий кредит - Інвестиційний податковий кредит являє собою таку зміну терміну сплати податку, при якій організації надається можливість протягом певного терміну і в певних межах зменшувати свої платежі по податку з подальшою поетапною сплатою суми кредиту і нарахованих відсотків. Інвестиційний податковий кредит може бути наданий по податку на прибуток (дохід) організації, а також по регіональних і місцевих податках. Інвестиційний податковий кредит може бути наданий на термін від одного року до п'яти років. Інвестиційний податковий кредит може бути наданий організації, що є платником податків відповідного податку. КІЛЬКІСНІ ОБМЕЖЕННЯ ЕКСПОРТУ І ІМПОРТУ - метод нетарифного регулювання, вживаний в РФ у відповідності зі ст. 15 Закону про державне регулювання зовнішньоторгівельної діяльності. Експорт з РФ і імпорт в РФ здійснюються без кількісних обмежень. Кількісні обмеження експорту і імпорту можуть вводитися у виняткових випадках Урядом РФ в цілях: 1) забезпечення національної безпеки РФ; 2) виконання міжнародних зобов'язань РФ з урахуванням стану на внутрішньому товарному ринку; 3) захисти внутрішнього ринку РФ. Введення кількісних обмежень експорту здійснюється з урахуванням виконання РФ своїх зобов'язань по угодах, укладених. ПРИПИНЕННЯ ПРАВА - LAPSE У області страхування життя цей термін означає припинення дії неистекшего страхового поліса в зв'язку з несплатою страхової премії протягом пільгового періоду, к-рий звичайно складає ок. одного місяця після встановленого терміну. Якщо поліс передбачає звичайне страхування з довічною сплатою внесків, в ньому можуть бути закладені права, к-рі не втрачаються при простроченні премії. До їх числа относятся1. Отримання викупної вартості, на к-рую має право страхувальник у разі дострокового припинення сплати внесків. Щоб уникнути прострочення в поліс може бути включене положення про.

ВЕБЕР МАКС - (Weber, Max) (1864-1920) - німецький економіст, історик і найбільший класичний соціолог, разом з Марксом і Дюркгеймом що звичайно вважається одним з "трійці" головних класичних соціологів. Вебер народився в Ерфурте (Тюрінгия) і вчився в університетах Гейдельберга, Берліна і Геттінгена. Після перших досліджень по філософії і праву, його інтереси стали тяжіти до політекономії, історії і пізніше до соціології. У результаті ерудиція Вебера не може бути обмежена вузькими дисциплінарними межами; він з 1892 р. викладав в Берліні право, перш ніж стати професором політичної економії у Фрайбурге в. Соціологія труда - галузь соціології, предметом якої є: труд як основна сфера формування, розвитку і задоволення багатоманітних матеріальних і соціальних потреб, інтересів працівників і груп працівників, як основа соціально-економічного становища (статусу) в суспільстві, важливий критерій соціальної диференціації; дослідження соціологічними методами стану і динаміки відносин між працівниками і групами працівників з приводу володіння і розпорядження власністю на умови і кошти труда, місця труда в цілісному образі життя працівників, закономірностей трудової поведінки, відношення до труда, мотивів і цінностей. Соціальні науки - (social sciences), науки, що вивчають про-у і суспільств, відношення. У їх число звичайно включають антропологію, демографію, економіку, географію, політику, психологію і соціологію. Кодифікація С.н. почалася в 18 в. в зв'язку з успіхами природних наук, коли виникло припущення, що для вивчення об-ва людей можуть бути застосовані ті ж методи, що і для вивчення природи. Такий підхід отримав назв. натуралізм, або позитивізм, загальні посилки к-рого не втратили своєї актуальності і сьогодні. Представники С.н. ототожнюють власні задачі із задачами своїх колег в природних науках: перевіряють достовірність. РІВНІСТЬ МОЖЛИВОСТЕЙ - (equality of opportunity) - ідея, згідно з якою всі люди, незалежно від класу, віку, раси або роду, повинні мати рівні права в шляхах досягнення бажаного положення в суспільстві. У 20-м сторіччі дане поняття грало важливу роль в прагненні досягнути більш справедливого, більше за рівний і чесний розподіл суспільного багатства і вигід. Особливо обговорювалися проблеми освіти. Згідно з Законом про освіту в Англії і Уельсе від 1944 р., "рівність можливостей" означала право на рівний доступ до системи середньої освіти, що дозволяє дітям розвинути свої природні здібності і таланти незалежно від класової.