На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Банківський кредит: економічна суть та загальні засади розвитку

(курсова робота з економічної теорії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Економічна суть, значення, передумови виникнення банківського кредиту ... 5
1.1. Сутність та історія розвитку кредиту ... 5
1.2. Кредитні операції банку ... 13
Розділ 2. Організаційні основи та аналіз банківського кредитування в Україні ... 19
2.1. Стан та перспективи розвитку ринку споживчого кредитування ... 19
2.2. Аналіз кредитування населення ПриватБанком ... 22
Розділ 3. Напрями удосконалення банківського кредитування в Україні та вивчення зарубіжного досвіду ... 27
3.1. Удосконалення банківського кредитування ПАТ КБ "ПриватБанк" ... 27
3.2. Основні напрямки удосконалення банківського кредитування у сучасних умовах. Зарубіжний досвід ... 30
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Банківський кредит: економічна суть та загальні засади розвитку" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Банківський кредит: економічна суть та загальні засади розвитку"

Курсова робота "Банківський кредит: економічна суть та загальні засади розвитку" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Банківський кредит: економічна суть...", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Банківський кредит: економічна суть..." успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Банківський кредит: економічна суть..." і призначений виключно для пошукових систем.

Лермонтов Михайло Юрійович - Лермонтов, Михайло Юрійович - геніальний російський поет. Народився в Москві в ніч з 2 на 3 жовтня 1814 р. Російська гілка роду Лермонтових веде свій початок від Георга Лермонта, виходця з Шотландії, взятого в полон при облозі міцності Білої і в 1613 р. що вже рахувався на "Государевой службі", що володів маєтками в Галічськом повіті (нині Костромської губернії). У кінці XVII століття внуки його подають в Розрядний Наказ "Поколенную розпис", в якому вони називають своїм предком того шотландського вельможу Лермонта, який, належачи до "порідних людей Англійської землі", брав діяльну участь в. ЧИЧИБАБИН Олексій Євгенійович - (17.3.1871, м. Куземин, Зеньковського у., Полтавської губ. - 15.8.1945, Париж) - химикорганик. Народився в сім'ї коллежского секретаря Євгена Саввича Ч., що служив з 1861 письмоводителем Зеньковської дворянської опіки. Коли хлопчику було 3 року, сім'я перебралася в уїздне містечко Лубни, де батько зайняв посаду секретаря уїздної земської управи, Після його смерті всі турботи про сім'ю лягли на плечі матері - Наталії Петрівни (урожд. Ліхачевой), що викроювала з вельми скудних доходів кошти на утворення сина, який в 1879 поступив в підготовчий клас лубенской гімназії. Вчився він нерівно;. Публій Вергилій Маррон - 70-19 рр. до н. е., римський поет. Народився в селі Андес поблизу Мантуї в Південній Італії, де його батько мав невелику дільницю. Вчився в Кремоне, Медіолане (Мілане) і Римі. У 41 р. до н. е. сімейне майно В. зазнало конфіскації (на користь нових ветеранів). Бути може, завдяки втручанню впливових друзів (Азиния Полліона, Галла) В. і отримав якусь пожалование, але він завжди сумував по краю свого дитинства. Мабуть, Азіній Полліон ввів його в будинки Серпня і Мецената. У свою чергу, В. вже навесні 38 р. до н. е. представив Меценату Горация, з яким його до самої смерті зв'язувала жива дружба. Твори, що. Розвиток внутрішнього ринку в Росії 19 в.. Зростання зовнішньої торгівлі - В зв'язку з розвитком капіталізму в сільському господарстві і в промисловості посилювалася господарська спеціалізація економічних районів країни. Товарне землеробство набуло переважного поширення в чорноземних губерніях центра, Прічерноморья і Нижнього Поволжья, хоч житницею Росії продовжував залишатися центральний чорноземний район (в Курської, Орловської, Тамбовської, Воронежської і Пензенської губерніях проводилося до 40% всього хліба, що поступав на ринок). Базою товарного скотарства були степові околиці Півдня і південного сходу. У північних і західних губерніях були поширені посіви технічних.
Кожна вагома структурна частина курсової "Банківський кредит: економічна суть..." (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Спіцин Олександр Андрійович (1858-1931) - Російський археолог, товариш голови Імператорської Археологічної комісії; член-кореспондент Академії наук СРСР. Народився в р. Яранське губернії Вятськой. Закінчив історікофілологичеський факультет Санкт-петербурзького університету, після чого викладав історію в гімназії Вятськой. Зайнявся вивченням історії і археології рідного краю Вятського, набув досвіду розкопок. З 1892 р. перейшов на службу в Імператорську Археологічну комісію. Будучи багато років заступником її голови, фактично направляв всю повсякденну роботу цього своєрідного "министерства древностей" імператорської. Перші самостійні виступи пролетаріату проти буржуазії в Західній Європі і в США - На основі небаченого раніше зростання продуктивних сил, розвитку великої машинної індустрії і суспільного розподілу праці промислове виробництво набувало все більш виразно вираженого суспільного характеру. Але продукт труда робітників привласнювався невеликою купкою власників засобів виробництва - підприємцями. Суперечність між суспільним характером виробництва і частнокапиталистическим привласненням продуктів виробництва - основна суперечність капіталізму - виявлялося і у все анархії виробництва, що посилювалася і в безперервному поглибленні класового антагонізму між капіталістами і. Незабітовський Василь Андрійович - Незабітовський Василь Андрійович - обдарований юрист (1824 - 1883). Закінчив курс в Київському університеті святого Володимира. Зайнявши кафедру законів казенного управління в ніжинському ліцеї князя Безбородко, написав магістерську дисертацію: "Про податну систему в Московській державі, з часу встановлення единодержавия до введення подушного окладу Петром Великим"; і актову мову: "Нарис системи казенних доходів в Росії з часу імператора Петра Великого до кончини імператриці Екатеріни II"; ці роботи видані лише після його смерті. У 1853 р. Незабитовский перейшов в Київський.
У вступі курсової "Банківський кредит: економічна суть..." обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Адам - 1) загальна назва всіх людей, як роду, а також власне ім'я першої людини, прабатька всіх народів. На 6 день витвору світу Бог сказав: "Створимо людину (евр. Адам) по образу і по подібності нашій". - "І створив Бог людини по образу Своєму, по образу Божію створив його: чоловіка і жінку створив їх" (Побут, 1:26,27). "І благословив їх Бог і сказав їм Бог: плодіться і розмножуйтеся і наповнюйте землю, і володійте нею і владичествуйте над рибами морськими (і над звірами), і над птахами небесними (і над всякою худобою і над всією землею) і над всякою твариною, що плазує по землі".

Сергий Шелонін - Сергий (Шелонін) - инок Соловецкого монастиря, чудовий начетчик і письменник XVII віку. Про життя його до чернецтва нічого невідомо; перше зведення про нього відноситься до 1638 року, коли він вже був в званні инока і з числа "преимущих" в Соловецком монастирі. Біля 1646 року Сергий був присвячений в архімандрити костромского Іпатьевського монастиря, але залишався там недовго і повернувся в Соловки, де прожив до самої смерті (1667 рік), займаючись перепискою книг і складанням житіїв. Переписані Сергиєм книги складають цілу бібліотеку, що дає можливість визначити і. ЕТЕЛЬВОЛЬФ - Король Англії з Саксонської династії, що правив в 836-858 рр. Син Егберта. ЖЕ.: 1) Осбурга; 2) Юдифь, дочка імператора Карла II Лисого. Помер 858 р. Батько призначав Етельвольфа до духовного звання і доручив його виховання вченим священикам. Від природи слабий і безтурботний Етельвольф виріс в монастирі і отримав монастирське виховання. На все життя він залишився старанним християнином, заступником духовенства і почував велику повагу до тата. Він заснував багато монастирів і робив пожертвування в храми. До нещастя, життя вимагало в цей час від англійського короля зовсім іншого. Все двадцатидвухлетнее.
Список літератури курсової "Банківський кредит: економічна суть..." - більше 20 джерел. Троянський Олександр Степанович - Троянський (Олександр Степанович, народився в 1835 році) - письменник, син священика міста Казані, вихованець казанской семінарії і Казанської духовної академії. Був викладачем в самарской семінарії. У 1860 році вийшов з служби і подорожував по слов'янських землях. У 1864 році поступив на службу по міністерству іноземних справ. Був російським консулом в Яніне, в 1886 році переведений генеральним консулом в Палермо, потім (в 1893 році) в Веве і Женеві; з 1897 року складається генеральним консулом в Піреє. Кандидатський твір Троянського "Замаху римських тат підпорядкувати своєму престолу. Інкасо - При розрахунках по інкасо банк ( банк - емітент) зобов'язується за дорученням клієнта здійснити за рахунок клієнта дії по отриманню від платника платежу і (або) акцепту платежу. Банк - емітент, що отримав доручення клієнта, має право залучати для його виконання інакший банк (виконуючий банк). Порядок здійснення розрахунків по інкасо регулюється законом, встановленими відповідно до нього банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту. У разі невиконання або неналежного виконання доручення клієнта банк - емітент несе перед ним відповідальність по основах і в.

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА - (fi cal policy) політики держави в області збору податків і державних витрат, яка направлена на досягнення певної мети в області стимулювання економічного зростання і повної зайнятості, рішення задач структурної, регіональної і соціальної політики. У роки після другої світової війни рівень оподаткування у всіх країнах істотно зріс в зв'язку з підвищенням ролі держави в економіці і зростанням його витрат. Однак, вирішуючи задачі збільшення зборів податків, держава прагне за допомогою податкової системи стимулювати капіталовкладення в інтересах економічного зростання. Цій задачі відповідає.
Посилання в тексті роботи "Банківський кредит: економічна суть..." - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Соціальна реклама - Соціальна реклама представляє суспільні і державні інтереси і направлена на досягнення добродійних цілей. У соціальній рекламі не повинні згадуватися комерційні організації і індивідуальні підприємці, а також конкретні марки (моделі, артикули) їх товарів, одинаково як і марки (моделі, артикули) товарів, що є результатом підприємницької діяльності некомерційних організацій. Здійснювана на безвідплатній основі діяльність юридичних і фізичних осіб по виробництву і поширенню соціальної реклами, передачі свого майна, в тому числі грошових коштів, іншим юридичним і фізичним особам для. АКРЕДИТИВ - доручення банку одному або декільком банкам виробляти по розпорядженню і за рахунок клієнта платежі фізичній або юридичній особі в межах позначеної суми на умовах, вказаних в АКРЕДИТИВІ. Основними видами АКРЕДИТИВА є грошовий і товарний (документарний). Грошовий АКРЕДИТИВ іменний грошовий документ, вмісний розпорядження банку про виплату держателю АКРЕДИТИВА вказаної в йому суми повністю або частинами. Грошовим АКРЕДИТИВОМ широко користуються обличчя, що здійснюють ділові або туристичні поїздки всередині країни і за межею. При міжнародних розрахунках грошові АКРЕДИТИВИ оплачуються або. Головний бухгалтер - посадова особа, яка очолює бухгалтерську службу організації при її установі як структурний підрозділ організації. Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється від посади керівником організації. Підкоряється безпосередньо керівнику організації і несе відповідальність за формування облікової політики, ведіння бухгалтерського обліку, своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської звітності. Забезпечує відповідність здійснюваних господарських операцій законодавству Російській Федерації, контроль за рухом майна і виконанням зобов'язань. Вимоги головного бухгалтера по.

Аналітична журналістика і її жанри - Жанр журналістики, що має на увазі обов'язкову наявність яскраво вираженого аналітичного початку, пріоритетність компетентного, часом наукового, осмислення проблеми або процесу над простим інформуванням, констатацією факту. Предметом аналітичної журналістики нечасто стають поточні події, історично цей жанр журналістики не відноситься до оперативних. Зате обов'язковою ознакою цього жанру є наявність в публікації елементів прогностики, визначення шляхів і методів розв'язання проблеми, що розглядається. Аналітична журналістика в історії вітчизняної журналістики ніколи не була жанром, масово. ПОСТМОДЕРН і ПОСТМОДЕРНИЗМ - (post modernity and post modernism) - взаємопов'язані терміни, що означають, що постмодерн - це культурна і ідеологічна конфігурація, що замінила або замінююча модерн; а постмодернизм - теорії (включаючи нові рухи в архітектурі і мистецтві, а також соціальні концепції, зокрема, постструктурализм), що пояснюють заміну модерна (і модернізм) постмодерном. Визначуваний по-різному, з різними аспектами загального явища, підкресленими різними теоретиками, "постмодерн" характеризується наступними особливостями: мир "приливу, відливу і фрагментації", без абсолютних цінностей; кінець. Марксизм - (Marxism), система економ, і политий, поглядів, створеної Карлом Марксом і Фрідріхом Енгельсом (1820 - 95), згодом розвиненою їх наступниками в руслі діалектичного матеріалізму і встановленою в основу теорії і практики комунізму. Ядром М. є матеріалістична концепція історії, згідно до-ой розвиток всіх людських про-в зрештою визначається виробничими відносинами. Специфічні способи произ-ва лежать в основі сукупності відносин, в к-рих існує дане произ-у (напр., рабство, феодалізм, капіталізм), а потім вже - политий., религ., филос. і інш. переконання відповідного об-ва. Конфлікт, що виникав. ВІДХІД - (сазі) - 1. Робота, пов'язана з підтримкою людей, які через фізичну неміч, хронічної хвороби або інших форм нездатності не можуть вести самостійний образ життя. 2. Інші види роботи, наприклад, виховання дітей (див. Охорона дитинства) і домашній труд, які потрібно відрізняти від значення 1. Відхід в значенні 1 здійснюється в широкому діапазоні соціальних відносин. Між формальним і неформальним відходом є чітка розділова лінія (див. Абраме, 1978), характерна для нинішніх індустріальних суспільств. Перший відноситься до послуг агентів організацій (встановлених законом, добровільних і/або.