На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Бюджетне фінансування державних програм підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки

(курсова робота з фінансів)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади бюджетного фінансування державних регіональних програм ... 5
1.1. Регіон як предмет наукового дослідження. Необхідність державного регулювання регіонального розвитку ... .5
1.2. Економічний зміст бюджетних програм: особливості формування та виконання ... 13
1.3. Теоретичні аспекти впливу бюджетних показників на економічний розвиток регіону ... 16
Розділ 2. Аналіз ефективності формування і виконання державних програм регіонального розвитку і пріоритетних галузей економіки ... 22
2.1. Кількісно-якісна характеристика програм регіонального розвитку в Україні ... 22
2.2. Аналіз ефективності бюджетного фінансування пріоритетних галузей економіки ... 31
2.3. Галузева оцінка бюджетних програм Херсонської області ... 42
Розділ 3. Пропозиції щодо удосконалення бюджетного фінансування регіональних програм з урахуванням досвіду розвинутих країн ... 47
Висновки ... 52
Література ... 55
Додатки ... 57

Для придбання курсової роботи "Бюджетне фінансування державних програм підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Бюджетне фінансування державних програм підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки"

Курсова робота "Бюджетне фінансування державних програм підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Бюджетне фінансування державних програм підтримки...", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Бюджетне фінансування державних програм підтримки..." успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Бюджетне фінансування державних програм підтримки..." і призначений виключно для пошукових систем.

Римська республіка з кінця VI до середини II в. до н.е. - Періодизація. Другим періодом римської історії після повалення влади царів є епоха республіки(Термін res publica означає по-латині "народну справу", так римляни називали всю сукупність справ своєї общини і держави у всі періоди. Віднесення цього терміну тільки до немонархічного типу держави належить до пізнішого часу.), яка продовжувалася з кінця VI в. по 30 р. до н.е. Історію республіки звичайно ділять на три більших періоди: рання республіка; епоха великого завоювання (265 р. - 30-е роки II в. до н.е.); громадянські війни і криза республіки (133 - 31 рр. до н.е.). Період ранньої республіки. ЕКУМЕНИЗМ - псевдовчення про необхідність об'єднання всіх віросповідань, що іменують себе християнами, незалежно від істинності або помилковості будь-якого з них. Основоположником його став відомий масонський діяч, голова ИМКА Д. Мотт, що уперше виклав ці антихристиянські погляди в 1910 на з'їзді Міжнародної місіонерської ради в Едінбурге. Перша і головна брехня екуменизма - теза про розділення церкв, що "історично відбулося ". Та Церква, яку заснував Христос і яка містила повноту рятівної Істини, - говорять екуменисти, - з течією часу, під впливом історичних причин розділилася на різні гілки. Ці гілки:. ВИХОВАННЯ (Хинух) - В. сини і навчання їх Торі* було прийнято у євреї в дуже древню епоху і здавна служиво найважливішим чинником, що визначає життя народу. Будинок Вчення* у всі часи був важливіше за синагогу, а згодом став синонімом її. У протилежність народам, що залишали дітей бідняків без освіти, а дітей багатих своїм рабам, що віддавали на виховання, євреї самі, виконуючи цей святий обов'язок, навчали своїх сини або віддавали їх у вчення до гідним мужам єврейської общини. Вивчення Тори - це мицва*, яку кожний єврей зобов'язаний виконувати сам і відносно своїх сини. Пізнє ця мицва стала також функцією. СОЛОВЕЦКИЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ чоловічий монастир - Архангельська еп., ставропигиальний, на Соловецком острові Білого моря. Існує з XV в. У монастирі три прекрасних собори. Преображенский собор, закладений в 1558 игум. св. Пилипом, був освячений в 1566 з одним приделом на південній стороні і чотирьох малих церквами під кутовими розділами храму, з художнім живописом по стінах і з величним пятиярусним іконостасом, влаштованим в 1697 велінням і утриманням Петра Великого. Троицкий Зосимо-Савватиевский собор був побудований в 1859, з двома приделами; тут головна святиня помешкання - мощі прпп. Зосими і Савватія, які раніше почивати відкрито в персоною.
Кожна вагома структурна частина курсової "Бюджетне фінансування державних програм підтримки..." (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗЕРНОВ Микола Михайлович - (9.10.1898, Москва -25.8.1980, Оксфорд, Англія) - суспільний діяч, богослов, історик церкви. Син М.С.Зернова і С.А.Зернової (урожд. Кеслер). У 1917 із золотою медаллю закінчив гімназію Поліванова в Москві і поступив на медичний факультет Московського університету. У 1921 покинув разом з сім'єю Росію. Виявившись в Югославії, поступив на богословський факультет Белградського університету, який закінчив в 1925. Однак на відміну від своїх однолітків З. священства не прийняв, обравши шлях мирянского служіння церкви. Був одним з фундаторів Російського студентського християнського руху за рубежем. Шокальський Юлій Михайлович - Шокальський (Юлій Михайлович) - географ. Народився в 1856 р. Середню освіту отримав в класичній гімназії, потім поступив в морське училище. У 1880 р. закінчив курс Миколаївської морської академії по гидрографическому відділу і невдовзі поступив на головну фізичну обсерваторію, де біля двох років завідував відділенням морської метеорології. У цей час Шокальським був складений перший тому метеорологічних і гидрологических спостережень, зроблених на судах російського військового флоту, виданий головною фізичною обсерваторією. До цього ж часу відноситься вступ Шокальського в члени Імператорського. КВІТЕНЬ - четвертий місяць в році, древньоруський назва - "цветень" - цвітіння садів. В.І. Даль в "Тлумачному словнику" приводить ще дві назви цього місяця - "бредень" і "кветень". Російські селяни говорили про цей місяць так: "У квітні земля пріє. Квітень всіх напоїть. Квітень сипить і дує, бабі тепло обіцяє, а мужик дивиться: щось ще буде". Основні народні прикмети по днях цього місяця були такі: 1. Прп. Марії Єгипетської. Марьи - пусті щи (запас капусти вийшов). Захотів в квітні кислих щей! Якщо в цей день розкриється вода, то буде велика трава і рання косовиця. Вважають, що в цей день прокидається домовик.
У вступі курсової "Бюджетне фінансування державних програм підтримки..." обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Якушкин Вячеслав Євгенійович - Якушкин (Вячеслав Євгенійович) - дослідник російської історії і історії російської літератури, син Е.І. Якушкина. Народився в 1856 р. Вчився в ярославской гімназії і Московському університеті, де закінчив курс кандидатом історичних наук і був залишений при університеті. У 1890 р. отримав міру магістра російської історії за дисертацію: "Нариси по історії російської поземельної політики в XVIII і XIX віків" (випуск I, XVIII повік, Москва, 1890). Протягом декількох років Якушкин перебував приват-доцентом по російській історії, читаючи необов'язкові курси з різноманітних питань: історії.

Доманіцкий Василь Миколайович - Доманіцкий, Василь Миколайович - видатний український вчений (1877 - 1910). Закінчив курс в Київському університеті під керівництвом професора В.Б. Антоновича. Недовго був вчителем у Києві. Його головні симпатії лежали на стороні науки, але, під впливом загального підйому, він виступив ревним оборонцем селянських інтересів, увійшов в конфлікт з адміністрацією і особливо з місцевою поліцією при захисті селян від поміщицького пригнічення. Вівши наукову хроніку в "Київській Старовині", він утворив товариство "Вік", для видання народних книжок; цим же товариством був виданий "Вік" - обширний збірник. Головін Федір Олександрович - Головін Федір Олександрович - політичний діяч, народився в 1866 р., в 1891 р. здав екзамен по юридичному факультету в Московському університеті, з 1892 р. був голосним дмитровского земських зборів, а з 1895 р. голосним московських губернських земських зборів, з 1898 р. до 1906 р. головою московської губернської земської управи; він був одним з діяльних організаторів земсько-міських з'їздів; в липні 1905 р. входив до складу земської депутації до імператора Миколі II; з 1903 р. перебував членом "Союзу Звільнення"; восени 1905 р. був одним з організаторів конституційно-демократичної партії. У 1907.
Список літератури курсової "Бюджетне фінансування державних програм підтримки..." - більше 20 джерел. Чивільов Олександр Іванович - Чивільов (Олександр Іванович, 1808 - 1867) - политикоеконом, директор колишнього дворянського інституту в Москві. У 1828 р., по закінченні курсу в Санкт-Петербургском університеті, був призначений в число вихованців професорського інституту, встановленого тоді при дитячому університеті. У 1833 р., по захисту дисертації: "Про піклування бідних", отримав міру магістра філософії і відправився в Берлін, де слухав лекції Ріттера і Ганса. У 1835 р. Чивилев був призначений ад'юнктом в Московський університеті по кафедрі політичної економії і статистики. У 1838 р., захистивши дисертацію:. БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК ІНОЗЕМНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ - поняття, встановлене НК для цілей стягування податку на прибуток організацій з доходів, отриманих іноземною організацією від підприємницької діяльності на території РФ через постійне представництво. Особливості оподаткування іноземних організацій при здійсненні діяльності на будівельному майданчику визначені в ст. 308 НК. Під будівельним майданчиком іноземної організації на території РФ з метою розділу 25 НК розуміється: 1) місце будівництва нових, а також реконструкції, розширення, технічного переозброєння і (або) ремонту існуючих об'єктів нерухомого майна (за винятком.

ДОХІД ЧИСТИЙ - NET INCOME Згідно з Бюлетенем бух. термінів № 2 Амер. інституту дипломованих бухгалтерів, перевищення валових надходжень або чистого об'єму продажу над витратами (якщо витрати перевищують валові надходження або чистий об'єм продажу, то результат називається чистими збитками (втратами)На ж. транспорті і в комунальному хоз-ве, де правила ведіння бухучета наказані відповідними контрольними органами, Ч.д. являє собою перевищення операційна і пр. доходів над загальною сумою операційних витрат.На ж. д. Д.ч. визначається як різниця між Д.ч. до оподаткування і сумою податків. На підприємствах.
Посилання в тексті роботи "Бюджетне фінансування державних програм підтримки..." - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БАНКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ - здійснення банками контрольних функцій, пов'язаних з їх основною діяльністю: кредитуванням, проведенням розрахункових, валютних, касових, фондових і інших операцій, надання різного роду послуг - трастових, лізингових, факторингових і інш. Б.к. - складова частина банківського менеджменту, сприяюча підвищенню ефективності організації банківської діяльності, зниженню рівня банківського ризику. У процесі своєї діяльності банки контролюють виконання заключ. з клієнтами договорів. Характер і зміст контролю визначаються мірою ризику. Напр., при кредитуванні банки оцінюють финанс. стан позичальника. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА - (англ. accounting policy) - сукупність способів ведіння бухгалтерського обліку і складання бухгалтерської звітності, вибраних організацією відповідно до умов господарювання. Термін "У.п." увійшов в російську практику в кон. 80-х рр. International Accounting Standards (Міжнародних стандартів фінансової звітності, МСФО), в нач. 1992 був нормативно закріплений в Положенні про бухгалтерський облік і звітність в Російській Федерації. Осн. призначення і гл. задача вибраної У.п. - макс. адекватно відображати діяльність орг-ции, представляти повну, об'єктивну і достовірну інформацію про. ЛИСТ ПРО АВІЗО - LETTER OF ADVICE Термін має наступні значения1. У банківській практиці термін ' авізо' означає сповіщення, направлене банком клієнту (інш. банку, фірмі або фізичній особі) і що стосується взаємних розрахунків. Це можливо, напр., А. банку-кореспонденту з проханням оплачувати чеки клієнта першого банку з додатком зразка його підпису або А. ин. кореспонденту, що повідомляє, що на його ім'я виписаний вексель, з повідомленням всіх реквізитів цього векселя.2. Особливий вигляд ден. перекладу, за допомогою к-рого засобу, депоновані однією стороною, переводяться другій стороні для використання.

Соціальні норми і стандарти: досвід розробки і застосування у вітчизняній практиці - Розробку С.н. в радянський період здійснювали міністерства і відомства СРСР, госплани союзних республік під керівництвом Держплан СРСР. До цієї роботи притягувалися відповідні науково-дослідні організації і ведучі вчені країни. Показники враховували забезпеченість населення підприємствами і установами невиробничої сфери, матеріальними благами і платними послугами. С.н. (пост. Держплан СРСР від 23.06.1988 м. "Про розробку соціальних норм і нормативів") включали наступні показники галузей соціальної сфери: - в сфері охорони здоров'я - наявність ліжок в лікарняних установах на 10 тис. РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ І СТАНІВ - (DISTRIBUTION OF INCOME AND WEALTH) Розподіл матеріальних ресурсів серед населення є важливим показником соціальної нерівності, а ті, що відбуваються з течією часу зміни в розподілі вказують на зміну суспільства у бік більшої або меншої рівності його членів. Однак дослідження розподілу особистих доходів і станів здатне викликати труднощі, пов'язані з проблемою неточності даних, вибором відповідної одиниці аналізу (індивід, сім'я або домохозяйство), способом оцінки посібників в негрошовій формі, урядових витрат, що отримуються за рахунок, а також із зміною позицій індивідів в ході. ЗРАЗКОВІ ЗМІННІ - (pattern variables) - згідно Парсонсу, чотири (іноді п'ять) основних "зразки-альтернативи ціннісної орієнтації" для індивідуумів і культур. У цьому формулюванні культури - организующая діяльність, а актори - такі, що стоять перед прихованим "вибором" відносин з обліком чотирьох дихо-млосних альтернативних способів орієнтації на "соціальні об'єкти", включаючи інших акторов. Він пропонує наступні змінні: (а) емоційна участь/ емоційна нейтральність - орієнтація актора на безпосередні задоволення або відсутність таких, наприклад, їда або стеження за футбольним матчем в порівнянні з роботою, не. ІНТЕГРАЦІЯ - (integration) - 1. Міра, в якій індивідуум переживає почуття приналежності до соціальної групи або колективу на основі норм, що розділяються, цінностей, переконань і т.д. Це - ключове поняття в соціології Еміля Дюркгейма і одна з двох основних змінних, вживаних ним в поясненні самогубства. 2. Міра, в якій діяльність або функція різних інститутів, підсистем в суспільстві швидше доповнюють один одну, чим суперечать один одному. Наприклад, сім'я інтегрована в економічну систему розвиненого індустріального суспільства в тій мірі, в якій вона зберігає і відтворює робочу силу (але не інший товар).