Бюджетне фінансування державних програм підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки

(курсова робота з фінансів)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади бюджетного фінансування державних регіональних програм.....5
1.1. Регіон як предмет наукового дослідження. Необхідність державного регулювання регіонального розвитку......5
1.2. Економічний зміст бюджетних програм: особливості формування та виконання.....13
1.3. Теоретичні аспекти впливу бюджетних показників на економічний розвиток регіону.....16
Розділ 2. Аналіз ефективності формування і виконання державних програм регіонального розвитку і пріоритетних галузей економіки.....22
2.1. Кількісно-якісна характеристика програм регіонального розвитку в Україні.....22
2.2. Аналіз ефективності бюджетного фінансування пріоритетних галузей економіки.....31
2.3. Галузева оцінка бюджетних програм Херсонської області.....42
Розділ 3. Пропозиції щодо удосконалення бюджетного фінансування регіональних програм з урахуванням досвіду розвинутих країн.....47
Висновки.....52
Література.....55
Додатки.....57

Для придбання курсової роботи "Бюджетне фінансування державних програм підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Бюджетне фінансування державних програм підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки"

Курсова робота "Бюджетне фінансування державних програм підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Бюджетне фінансування державних програм підтримки...", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Бюджетне фінансування державних програм підтримки..." успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Бюджетне фінансування державних програм підтримки..." і призначений виключно для пошукових систем.

Римська республіка з кінця VI до середини II в. до н.е. - Періодизація. Другим періодом римської історії після повалення влади царів є епоха республіки(Термін res publica означає по-латині "народну справу", так римляни називали всю сукупність справ своєї общини і держави у всі періоди. Віднесення цього терміну тільки до немонархічного типу держави належить до пізнішого часу.), яка продовжувалася з кінця VI в. по 30 р. до н.е. Історію республіки звичайно ділять на три більших періоди: рання республіка; епоха великого завоювання (265 р. - 30-е роки II в. до н.е.); громадянські війни і криза республіки (133 - 31 рр. до н.е.). Період ранньої республіки. ЕКУМЕНИЗМ - псевдовчення про необхідність об'єднання всіх віросповідань, що іменують себе християнами, незалежно від істинності або помилковості будь-якого з них. Основоположником його став відомий масонський діяч, голова ИМКА Д. Мотт, що уперше виклав ці антихристиянські погляди в 1910 на з'їзді Міжнародної місіонерської ради в Едінбурге. Перша і головна брехня екуменизма - теза про розділення церкв, що "історично відбулося ". Та Церква, яку заснував Христос і яка містила повноту рятівної Істини, - говорять екуменисти, - з течією часу, під впливом історичних причин розділилася на різні гілки. Ці гілки:. ВИХОВАННЯ (Хинух) - В. сини і навчання їх Торі* було прийнято у євреї в дуже древню епоху і здавна служиво найважливішим чинником, що визначає життя народу. Будинок Вчення* у всі часи був важливіше за синагогу, а згодом став синонімом її. У протилежність народам, що залишали дітей бідняків без освіти, а дітей багатих своїм рабам, що віддавали на виховання, євреї самі, виконуючи цей святий обов'язок, навчали своїх сини або віддавали їх у вчення до гідним мужам єврейської общини. Вивчення Тори - це мицва*, яку кожний єврей зобов'язаний виконувати сам і відносно своїх сини. Пізнє ця мицва стала також функцією. СОЛОВЕЦКИЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ чоловічий монастир - Архангельська еп., ставропигиальний, на Соловецком острові Білого моря. Існує з XV в. У монастирі три прекрасних собори. Преображенский собор, закладений в 1558 игум. св. Пилипом, був освячений в 1566 з одним приделом на південній стороні і чотирьох малих церквами під кутовими розділами храму, з художнім живописом по стінах і з величним пятиярусним іконостасом, влаштованим в 1697 велінням і утриманням Петра Великого. Троицкий Зосимо-Савватиевский собор був побудований в 1859, з двома приделами; тут головна святиня помешкання - мощі прпп. Зосими і Савватія, які раніше почивати відкрито в персоною.
Кожна вагома структурна частина курсової "Бюджетне фінансування державних програм підтримки..." (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗЕРНОВ Микола Михайлович - (9.10.1898, Москва -25.8.1980, Оксфорд, Англія) - суспільний діяч, богослов, історик церкви. Син М.С.Зернова і С.А.Зернової (урожд. Кеслер). У 1917 із золотою медаллю закінчив гімназію Поліванова в Москві і поступив на медичний факультет Московського університету. У 1921 покинув разом з сім'єю Росію. Виявившись в Югославії, поступив на богословський факультет Белградського університету, який закінчив в 1925. Однак на відміну від своїх однолітків З. священства не прийняв, обравши шлях мирянского служіння церкви. Був одним з фундаторів Російського студентського християнського руху за рубежем. Шокальський Юлій Михайлович - Шокальський (Юлій Михайлович) - географ. Народився в 1856 р. Середню освіту отримав в класичній гімназії, потім поступив в морське училище. У 1880 р. закінчив курс Миколаївської морської академії по гидрографическому відділу і невдовзі поступив на головну фізичну обсерваторію, де біля двох років завідував відділенням морської метеорології. У цей час Шокальським був складений перший тому метеорологічних і гидрологических спостережень, зроблених на судах російського військового флоту, виданий головною фізичною обсерваторією. До цього ж часу відноситься вступ Шокальського в члени Імператорського. КВІТЕНЬ - четвертий місяць в році, древньоруський назва - "цветень" - цвітіння садів. В.І. Даль в "Тлумачному словнику" приводить ще дві назви цього місяця - "бредень" і "кветень". Російські селяни говорили про цей місяць так: "У квітні земля пріє. Квітень всіх напоїть. Квітень сипить і дує, бабі тепло обіцяє, а мужик дивиться: щось ще буде". Основні народні прикмети по днях цього місяця були такі: 1. Прп. Марії Єгипетської. Марьи - пусті щи (запас капусти вийшов). Захотів в квітні кислих щей! Якщо в цей день розкриється вода, то буде велика трава і рання косовиця. Вважають, що в цей день прокидається домовик.
У вступі курсової "Бюджетне фінансування державних програм підтримки..." обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Якушкин Вячеслав Євгенійович - Якушкин (Вячеслав Євгенійович) - дослідник російської історії і історії російської літератури, син Е.І. Якушкина. Народився в 1856 р. Вчився в ярославской гімназії і Московському університеті, де закінчив курс кандидатом історичних наук і був залишений при університеті. У 1890 р. отримав міру магістра російської історії за дисертацію: "Нариси по історії російської поземельної політики в XVIII і XIX віків" (випуск I, XVIII повік, Москва, 1890). Протягом декількох років Якушкин перебував приват-доцентом по російській історії, читаючи необов'язкові курси з різноманітних питань: історії.

Доманіцкий Василь Миколайович - Доманіцкий, Василь Миколайович - видатний український вчений (1877 - 1910). Закінчив курс в Київському університеті під керівництвом професора В.Б. Антоновича. Недовго був вчителем у Києві. Його головні симпатії лежали на стороні науки, але, під впливом загального підйому, він виступив ревним оборонцем селянських інтересів, увійшов в конфлікт з адміністрацією і особливо з місцевою поліцією при захисті селян від поміщицького пригнічення. Вівши наукову хроніку в "Київській Старовині", він утворив товариство "Вік", для видання народних книжок; цим же товариством був виданий "Вік" - обширний збірник. Головін Федір Олександрович - Головін Федір Олександрович - політичний діяч, народився в 1866 р., в 1891 р. здав екзамен по юридичному факультету в Московському університеті, з 1892 р. був голосним дмитровского земських зборів, а з 1895 р. голосним московських губернських земських зборів, з 1898 р. до 1906 р. головою московської губернської земської управи; він був одним з діяльних організаторів земсько-міських з'їздів; в липні 1905 р. входив до складу земської депутації до імператора Миколі II; з 1903 р. перебував членом "Союзу Звільнення"; восени 1905 р. був одним з організаторів конституційно-демократичної партії. У 1907.
Список літератури курсової "Бюджетне фінансування державних програм підтримки..." - більше 20 джерел. Чивільов Олександр Іванович - Чивільов (Олександр Іванович, 1808 - 1867) - политикоеконом, директор колишнього дворянського інституту в Москві. У 1828 р., по закінченні курсу в Санкт-Петербургском університеті, був призначений в число вихованців професорського інституту, встановленого тоді при дитячому університеті. У 1833 р., по захисту дисертації: "Про піклування бідних", отримав міру магістра філософії і відправився в Берлін, де слухав лекції Ріттера і Ганса. У 1835 р. Чивилев був призначений ад'юнктом в Московський університеті по кафедрі політичної економії і статистики. У 1838 р., захистивши дисертацію:. БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК ІНОЗЕМНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ - поняття, встановлене НК для цілей стягування податку на прибуток організацій з доходів, отриманих іноземною організацією від підприємницької діяльності на території РФ через постійне представництво. Особливості оподаткування іноземних організацій при здійсненні діяльності на будівельному майданчику визначені в ст. 308 НК. Під будівельним майданчиком іноземної організації на території РФ з метою розділу 25 НК розуміється: 1) місце будівництва нових, а також реконструкції, розширення, технічного переозброєння і (або) ремонту існуючих об'єктів нерухомого майна (за винятком.

ДОХІД ЧИСТИЙ - NET INCOME Згідно з Бюлетенем бух. термінів № 2 Амер. інституту дипломованих бухгалтерів, перевищення валових надходжень або чистого об'єму продажу над витратами (якщо витрати перевищують валові надходження або чистий об'єм продажу, то результат називається чистими збитками (втратами)На ж. транспорті і в комунальному хоз-ве, де правила ведіння бухучета наказані відповідними контрольними органами, Ч.д. являє собою перевищення операційна і пр. доходів над загальною сумою операційних витрат.На ж. д. Д.ч. визначається як різниця між Д.ч. до оподаткування і сумою податків. На підприємствах.
Посилання в тексті роботи "Бюджетне фінансування державних програм підтримки..." - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БАНКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ - здійснення банками контрольних функцій, пов'язаних з їх основною діяльністю: кредитуванням, проведенням розрахункових, валютних, касових, фондових і інших операцій, надання різного роду послуг - трастових, лізингових, факторингових і інш. Б.к. - складова частина банківського менеджменту, сприяюча підвищенню ефективності організації банківської діяльності, зниженню рівня банківського ризику. У процесі своєї діяльності банки контролюють виконання заключ. з клієнтами договорів. Характер і зміст контролю визначаються мірою ризику. Напр., при кредитуванні банки оцінюють финанс. стан позичальника. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА - (англ. accounting policy) - сукупність способів ведіння бухгалтерського обліку і складання бухгалтерської звітності, вибраних організацією відповідно до умов господарювання. Термін "У.п." увійшов в російську практику в кон. 80-х рр. International Accounting Standards (Міжнародних стандартів фінансової звітності, МСФО), в нач. 1992 був нормативно закріплений в Положенні про бухгалтерський облік і звітність в Російській Федерації. Осн. призначення і гл. задача вибраної У.п. - макс. адекватно відображати діяльність орг-ции, представляти повну, об'єктивну і достовірну інформацію про. ЛИСТ ПРО АВІЗО - LETTER OF ADVICE Термін має наступні значения1. У банківській практиці термін ' авізо' означає сповіщення, направлене банком клієнту (інш. банку, фірмі або фізичній особі) і що стосується взаємних розрахунків. Це можливо, напр., А. банку-кореспонденту з проханням оплачувати чеки клієнта першого банку з додатком зразка його підпису або А. ин. кореспонденту, що повідомляє, що на його ім'я виписаний вексель, з повідомленням всіх реквізитів цього векселя.2. Особливий вигляд ден. перекладу, за допомогою к-рого засобу, депоновані однією стороною, переводяться другій стороні для використання.

Соціальні норми і стандарти: досвід розробки і застосування у вітчизняній практиці - Розробку С.н. в радянський період здійснювали міністерства і відомства СРСР, госплани союзних республік під керівництвом Держплан СРСР. До цієї роботи притягувалися відповідні науково-дослідні організації і ведучі вчені країни. Показники враховували забезпеченість населення підприємствами і установами невиробничої сфери, матеріальними благами і платними послугами. С.н. (пост. Держплан СРСР від 23.06.1988 м. "Про розробку соціальних норм і нормативів") включали наступні показники галузей соціальної сфери: - в сфері охорони здоров'я - наявність ліжок в лікарняних установах на 10 тис. РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ І СТАНІВ - (DISTRIBUTION OF INCOME AND WEALTH) Розподіл матеріальних ресурсів серед населення є важливим показником соціальної нерівності, а ті, що відбуваються з течією часу зміни в розподілі вказують на зміну суспільства у бік більшої або меншої рівності його членів. Однак дослідження розподілу особистих доходів і станів здатне викликати труднощі, пов'язані з проблемою неточності даних, вибором відповідної одиниці аналізу (індивід, сім'я або домохозяйство), способом оцінки посібників в негрошовій формі, урядових витрат, що отримуються за рахунок, а також із зміною позицій індивідів в ході. ЗРАЗКОВІ ЗМІННІ - (pattern variables) - згідно Парсонсу, чотири (іноді п'ять) основних "зразки-альтернативи ціннісної орієнтації" для індивідуумів і культур. У цьому формулюванні культури - организующая діяльність, а актори - такі, що стоять перед прихованим "вибором" відносин з обліком чотирьох дихо-млосних альтернативних способів орієнтації на "соціальні об'єкти", включаючи інших акторов. Він пропонує наступні змінні: (а) емоційна участь/ емоційна нейтральність - орієнтація актора на безпосередні задоволення або відсутність таких, наприклад, їда або стеження за футбольним матчем в порівнянні з роботою, не. ІНТЕГРАЦІЯ - (integration) - 1. Міра, в якій індивідуум переживає почуття приналежності до соціальної групи або колективу на основі норм, що розділяються, цінностей, переконань і т.д. Це - ключове поняття в соціології Еміля Дюркгейма і одна з двох основних змінних, вживаних ним в поясненні самогубства. 2. Міра, в якій діяльність або функція різних інститутів, підсистем в суспільстві швидше доповнюють один одну, чим суперечать один одному. Наприклад, сім'я інтегрована в економічну систему розвиненого індустріального суспільства в тій мірі, в якій вона зберігає і відтворює робочу силу (але не інший товар).