На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Бюджетний дефіцит

(курсова робота з фінансів)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття бюджетного дефіциту ... 5
1.1. Макроекономічна сутність бюджетного дефіциту ... 5
1.2. Види бюджетного дефіциту ... 12
Розділ 2. Методи ліквідації бюджетного дефіциту ... 14
2.1. Особливості впливу дефіциту бюджету і державного боргу на національну економіку ... 14
2.2. Макроекономічні методи ліквідації дефіциту бюджету ... 21
Розділ 3. Зарубіжний досвід управління бюджетним дефіцитом ... 23
3.1. Бюджетний дефіцит і динаміка державного боргу в США ... 23
3.2. Державний кредит, структура і динаміка державного боргу країн Центральної та Східної Європи ... 27
3.3. Дефіцит бюджету Японії ... 29
3.4. Управління державним дефіцитом Франції ... 31
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Бюджетний дефіцит" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Бюджетний дефіцит"

Курсова робота "Бюджетний дефіцит" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Бюджетний дефіцит", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Бюджетний дефіцит" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Бюджетний дефіцит" і призначений виключно для пошукових систем.

Виникнення держави Шан(Інь) - Древнейшиє письмові джерела донесли до нас найменування Інь, що відносилося до одного з великих племінних колективів, який виник у II тисячолітті до н.е. в басейні середньої і нижньої течії Хуанхе. Життя иньского союзу племен, що Ускладнилося привело до появи зачатків писемності, що спочатку використовувалася для цілей культу. Ця писемність була примітивного, в основному піктографічного характеру, але проте в ній вже можна побачити прообраз ієрогліфічної писемності, що лягла в основу і сучасної китайської иероглифики. Підйом продуктивних сил був викликаний головним чином переходом до. Швеція в XVI - першій половині XVII в. - Швеція почала XVI в. являла собою країну з відсталим сільським господарством і незначним міським населенням. Єдиними галузями шведської промисловості, що мали до того ж міжнародне значення, були гірництво і металургія. Всі селяни були особисто вільні, а повинності більшості з них - задоволене умеренни. Податі і оброки в основному стягувалися у вигляді постачання зерна, масла, худоби, заліза, лісу. Щотижневу панщину несли тільки ті держателі, які жили поблизу панських господарств, але таких господарств було мало, і вони мали невеликі розміри. Життєво важливе значення для шведських, як і. ТЮТЧЕВ Федір Іванович - (23.11.1803 - 15.07.1873), великий російський поет і мислитель, один з тонких і проникливих виразників духовно-етичних цінностей російської цивілізації. Народився в родовому маєтку батька Овстуг Орловської губ., під Брянськом. У сім'ї панувала мати поета Катерина Львівна, вроджена Товста. Але найбільший вплив на духовний розвиток майбутнього поета надав перший його вихователь С.І. Раїч, рідний брат московського митрополита Філарета. Після закінчення Московського університету Тютчев був визначений на службу за межу. Разом з ним поїхав беззавітно відданий йому дядько Н.А. Хлопов, що пестив поета з. Демосфен - 384-322 рр. до н. е., грецький оратор і політик. Прирахований до канону 10 ораторів, визнаний самим видатним представником грецької риторики, блискучим стилістом і великим політиком. Син Демосфена, власника збройової майстерні. Що Позбавився батька у віці 7 років, позбавлений також маєтка несумлінними хранителями, він вирішив домагатися відновлення своїх прав в суді і з цією метою вправлявся в красномовстві у Ізея. У віці 20 років він почав процес про повернення маєтка і виграв його, однак розбещеного майна не отримав. У результаті він став логографом, складаючи мови для клієнтів - спочатку.
Кожна вагома структурна частина курсової "Бюджетний дефіцит" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Єгипет в період XX династії і кінець Нового Царства - Останні півтори віку Нового царства - час правління XX династії, що прийшла до влади в країні після бурхливих подій, про які глухо згадується в оповідній частині одного з найважливіших адміністративно-господарських джерел древнього Єгипту - величезного, 45-метрового папірусу Харріс(Великий папірус, по науковій традиції, означається ім'ям колишнього власника (як в цьому випадку) або ім'ям першого публикатора.), складеного при Рамсесе III (в XII в. до н.е.). Мабуть, поновилася боротьба суспільних сил, що протистояли один одному ще при Аменхетепе IV. Компроміс між ними, досягнутий після відкритого. Свято кущей - евр. Суккот. Свято кущей (Лев. 23:34 і дав.; Втор. 16:13 і дав.), одне з 3-х самих великих свят у євреї. Це свято було встановлене в спогад того, як ізраїльтяни жили в кущах (куренях) під час сорокарічного мандрування по пустелі. (Див. Лев. 23:34). Він називався також святом збирання плодів (Ісх. 23:16; 34:22), оскільки його святкування співпадало із закінченням землеробських робіт, коли ще могли жити в кущах під відкритим небом - в средине місяця Тішрі (жовтня). Свято продовжувалося 7 днів (15-21); восьмий день, який називався "вдень збори", був як і перший день, святим днем відпочинку і, крім. Бобрищев-Пушкин Олександр Михайлович - Бобрищев-Пушкин, Олександр Михайлович (1851 - 1903), - письменник і судовий діяч, що виховувався в училищі правознавства, що займав посади голови петербургского окружного суду і товариша обер-прокурора карного касаційного департаменту Сенату, один з стійких служителів судових статутів, вірний їх духу і заповітам перших років судової реформи. Не обмежуючись практичною діяльністю, що виразилася, між іншим, в гідному істинного судді і що не допускає сторонніх впливів на головування по багатьох важливих справах з присяжними, - він присвятив багато труда вдумливому вивченню умов і.
У вступі курсової "Бюджетний дефіцит" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МАГРАВА - Берберская династія емиров Феса (Марокко), що правила в 987-1070 рр. Після падіння династії Ідрісидов Марокко перейшло під владу іспанських Омейядов. З 987 р. управління Фесом, Тлемсеном і Сиджілмасой було доручено ватажку берберского племені зената Зірі ибн Атйа. Фес був деякий час резиденцією правителя, а зената кочували в її околицях. У 994 р. Зири перебрався зі своїм двором в побудоване ним місто Ваджід. У 996 р. він повстав проти Омейядов і невдовзі розповсюдив свою владу на значну частину країни. Всі омейядские чиновники були вигнані. У наступному році іспанська армія переправилася в Африку і.

Кауфман Ілларіон Ігнатьевич - Кауфман (Ілларіон Ігнатьевич) - економіст, професор Санкт-Петербургского університету і член поради державного дворянського земельного банку; закінчив курс в Харківському університеті, на службі з 1870 р. Труди Кауфмана присвячені питанням грошового обігу і кредиту, переважно державного. З надходженням його на службу в центральний статистичний комітет, вони отримали характер статистичних досліджень (друкував у "Літописі" комітету, серія II), що представляють багато цінного і добре розробленого матеріалу для історії нашого фінансового господарства. Особливо важлива його "Статистика державних. Яхонтов Олександр Миколайович - Яхонтов (Олександр Миколайович) - поет і суспільний діяч. Народився в 1820 р. П'ятирічною дитиною йому довелося читати вірші Пушкина перед самим поетом, що відвідав в 1825 р. село Комно. Виховувався в благородному пансіоні при Санкт-Петербургском університеті, звідки переведений в Царськосельський ліцей. Тут, під впливом переказів про Пушкине, Яхонтов став писати вірші і перевів декілька уривків з "Фауста" Гете і з "Перетворень" Овідія. У сорокових роках здійснив велику подорож по Західній Європі. У Пськове займав посаду радника палати державного майна, потім.
Список літератури курсової "Бюджетний дефіцит" - більше 20 джерел. Івон Адольф (IVON) - Івон (Адольф Ivon) - один з найзначніших баталических живописців новітнього часу у Франції, народився в 1817 р., вчився у П. Делароша і спочатку писав переважно портрети, історичні картини і алегорії. Відправившись в 1843 р. в Росію, присилав звідти в Париж малюнки олівцем, що цікавили французьку публіку, завдяки вірному відтворенню в них нашого побуту. Але більш широку популярність доставили йому виконані, після його повернення в 1845 р. на батьківщину, величезні картини: "Куликовская битва" (на замовлення Імператора Миколи I, в 1850; знаходиться в Великому Кремлівському палаці в Москві);. ОФІЦІЙНЕ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ, ОФР - позики і субсидії, що надаються на основі двосторонніх державних угод (вустороннее фінансування) або міжнародними інститутами (багатостороннє фінансування). Одержувачі цих коштів - країни, що розвиваються і гос-ва з перехідною економікою. Б.ч. ресурсів виділяється або на безповоротній основі (субсидії), або на пільгових умовах. Цей вигляд фінансування називається "офіційна допомога розвитку" (ОПР). Терміни "офіційне фінансування розвитку" і "офіційна допомога розвитку" були введені у вживання Комітетом сприяння розвитку Організації економічного.

РИНОК ОНКОЛЬНИХ ГРОШЕЙ - CALL MONEY MARKET Особливий сектор ден. ринку, к-рий надає брокерам і ділерам позики до запитання ( call, demand funds), забезпечені гос. цінними паперами і гарантією фондової біржі, з метою задоволення їх потреби в грошах, необхідних для ведіння маржинальних рахунків клієнтів і придбання цінних паперів. Нью-Йорк є головним центром країни по онкольних позиках, а нью-йоркские банки - їх основними кредиторами. Нью-йоркские банки надають також онкольні позики за рахунок банків-кореспондентів всередині країни. З 1935 р. об'єм позик, що видаються за рахунок іногородніх банків, був невеликим;.
Посилання в тексті роботи "Бюджетний дефіцит" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Оффшорная зона - Країна або територія, що має оффшорний статус, в межах якої діють податкові, митні, інвестиційні і інші пільги. Зразковий перелік оффшорних зон вказаний в Списку держав і територій, що надають пільговий податковий режим і (або) що не передбачають розкриття і надання інформації при проведенні фінансових операцій (оффшорні зони) (Додаток 1 до Вказівки Банку Росії від 12 лютого 1999 р. № 500-У): 1. Князівство Андорра 2. Антигуа і Барбуда 3. Співдружність Багамських островів 4. Барбадос 5. Держава Бахрейн 6. Беліз 7. Держава Бруней Даруссалам 8. Республіка Вануату 9. Залежні від. ЧЕК - (check, cheque) грошовий документ встановленої форми, вмісний письмове розпорядження власника поточного рахунку банку про безумовну виплату певної суми конкретній особі або пред'явнику. Ч. повинен бути оформлений у встановленому порядку і містити вказівку на точну суму платежу. У країнах англосаксонского права Ч. розглядається як перекладний вексель, виставлений на банк з платежем по пред'явленні. У більшості європейських країн діє Женевська конвенція об Ч. 1931 р. (РФ успадкувала участь в даній конвенції від СРСР, що приєднався до неї в 1936 р.). Положення даної конвенції враховуються. ЗАКОН ПРО УПРАВЛІННЯ ПО РОЗВИТКУ ВОДНОГО, ЕНЕРГЕТИЧНОГО І СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ДОЛИНИ РІКИ ТЕННЕССІ - TENNESSEE VALLEY AUTHORITY ACT Закон, прийнятий 18 травня 1933 р., к-рий серед прочего1. Створював Управління по розвитку долини ріки Теннессі (ТВА) для обслуговування і експлуатації майна Сполучених Штатів в районі Маськл Шолс, штат Алабама, в інтересах нац. оборони і з. х.; для розвитку промисловості в долині ріки Теннессі, поліпшення навігації на ріці Теннессі і регулювання паводкових вод на ріках Міссісіпі і Теннесси.2. Вповноважував ТВА придбавати нерухоме майно і будувати дамби, електростанції, лінії електропередачі, реалізовувати енергетичні проекти; об'єднувати різні електростанції.

АБСОЛЮТИЗМ - Вираження "абсолютизм" відбувається від латинського слова absolutus, дієприкметника від absolvere, дозволяти, отрешать, відв'язувати, звільняти. У філософському значенні, абсолютне те, що "є саме по собі" ( "кат авто" по-грецькому), що "відділено і отвязанно (відчужено) від чого б те не було" (аЬ аlio solutum), що "незалежно" і "нічим не зумовлено", "безумовно", "самостійно". У політичному значенні, абсолютизм означає відчуженість державної влади від всякого вищого початку і її безумовну незалежність від суспільства як такого. Абсолютизм представляє "симетрію звільнень": народ. БЛУМЕР (BLUMER) Герберт - (1900-1987) - американський соціолог і психолог. У 1925-1952 - в Чикагськом, з 1952 - в Каліфорнійськом (Берклі) університетах. Представник Чикагської школи, учень Дж.Г. Міда. Намагався переинтерпретировать методологічні установки прагматизму (у варіанті инструментализма Дьюї) в термінах теорії свого вчителя. У 1937 запропонував термін "символічний интеракционизм" для позначення концепції, класиком якої він по праву вважається (крім Міда її основи були закладені деякими роботами Кулі - і Морено - ). Основна робота Би., що викладає його концепцію символічного интеракционизма, - "Символічний. АНТИТЕХНИЦИЗМ - світоглядна установка відносно функцій і значущості техніки в системі культури, згідно з якою техніка і науково-технічне знання загалом появляються негативною альтернативою культурним цінностям, а науково-технічні досягнення викликають страх як можливі знаряддя поневолення людини. Сущность А. яскраво виразив Н. Бердяев: "Сама головна небезпека складається в тому, що техніка загрожує самій людині... По жахливому зчепленню обставин людина стає знов рабом, рабом того, що він сам зробив, рабом суспільства машин, в якому сам він непомітно вироджується... Наступить час, коли машини стануть настільки. БИХЕВИОРИЗМ СОЦІАЛЬНИЙ - один з ведучих напрямів в амер. психології і соціології, буквально - наука про поведінку. Методологич. передумовами Б.с. з'явилися принципи позитивізму, згідно крим наука повинна описувати те, що тільки безпосередньо спостерігається. У зарубіжній соціології і психології існують различн. теорії Б.с. Це теорія "стимул - реакція", теорія "поля", различн. "психотерапевтич." теорії і теорії "соц. навчання". Теорія "стимул - реакція" розглядає соц. поведінку як реакцію організму на зовнішні стимули. Б.с. зводив все суспільств. явища і процеси до взаємодії між стимулами, що впливають на людський.