На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Взаємовідносини між бюджетами різних рівнів

(курсова робота з бюджетного менеджменту)

Вступ ... 3
Розділ 1. Міжбюджетні відносини як складова бюджетного менеджменту ... 5
1.1. Міжбюджетні відносини як складова бюджетного менеджменту ... 5
1.2. Поняття бюджетного менеджменту ... 12
Розділ 2. Завдання бюджетного менеджменту в регулюванні міжбюджетних потоків ... 15
2.1. Міжбюджетні потоки і їх види ... 15
2.2. Регулюючі загальнодержавні податки ... 15
2.3. Бюджетні трансферти і порядок їх виділення та перерахування ... 16
2.4. Бюджетні позички: порядок видачі та погашення ... 17
2.5. Взаємні розрахунки між бюджетами: причини виникнення та порядок проведення ... 20
2.6. Взаємозалік коштів по фінансуванню в рахунок погашення недоїмки по належних до бюджету платежах: порядок проведення ... 22
2.7. Вилучення коштів на користь Державного бюджету ... 24
Розділ 3. Шляхи удосконалення міжбюджетних відносин в Україні ... 26
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Взаємовідносини між бюджетами різних рівнів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Взаємовідносини між бюджетами різних рівнів"

Курсова робота "Взаємовідносини між бюджетами різних рівнів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Взаємовідносини між бюджетами різних рівнів", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Взаємовідносини між бюджетами різних рівнів" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Взаємовідносини між бюджетами різних рівнів" і призначений виключно для пошукових систем.

Підсумки колоніальної політики європейських держав до кінця XVIII в. - У XVII - XVIII вв. капіталізм став пануючим способом виробництва вже в двох країнах Європи - Голландії і Англії, а після визвольної війни північноамериканських колоній проти англійського панування - і в США. Значні успіхи в розвитку капіталізму зробила Франція. Ця обставина і з'явилося основною передумовою широкої колоніальної експансії названих держав, до яких перейшла від Іспанії і Португалії головна роль в колоніальному грабунку заокеанських країн. У XVII - XVIII вв. були закладені основи світової колоніальної системи імперіалізму. Запекла боротьба європейських держав за колонії прийняла в той. КУДРИН Олексій Леонідович - (12.10.1960). Заступник Голови Уряду Російської Федерації - міністр фінансів Російської Федерації в уряді М. М. Касьянова з 18.05.2000 м., заступник керівника адміністрації Президента Російської Федерації - начальник Головного контрольного управління адміністрації Президента Російської Федерації Б. Н. Ельцина з 01.08.1996 м. по квітень 1997 р. Народився в м. Добеле Латвійської ССР в сім'ї військовослужбовця. Мати працювала бухгалтером. Вчився в середній школі латвійського міста Тукумса, монгольського міста Чойбалсана, середній школі № 2 р. Архангельська. У дев'ятому класі створив. Благосветлов Григорій Євлампійович - Благосветлов, Григорій Євлампійович, - відомий журналіст, син полкового священика. Народився в Ставрополе-Кавказькому, в 1824 р., вчився в саратовской семінарії, закінчив курс на юридичному факультеті Петербургського університету. Був викладачем в Пажеськом корпусі, потім в Павловськом інституті, але невдовзі, через пусте непорозуміння, був запідозрений в "неблагонадійності" і, внаслідок переслідування III відділення, повинен був зовсім залишити педагогічний терен. У 1857 р. Благосветлов поїхав в Англію, де зблизився з Герценом, жив в його будинку і був вчителем його дітей; звідти переїхав в. Бекович (Девлет-Кизден-Мурза, Олександр Бекович-Черкаський) - Бекович (Девлет-Кизден-Мурза, у св. хрещенні кн. Олександр Бекович-Черкаський), родоначальник роду Б.-Черкаських, капітан Преображенського полку, відомий по своїй нещасній експедиції в Хиву. Ні про походження Бековича, ні про час надходження його на службу і прийняття християнства точних відомостей немає. По запевненнях Соймонова, батьківщиною Бековича була Кабарда, звана у нас Черкаською землею, чому запозичене найменування Черкаський; назва ж Бекович відбувається від слова "бек"; як що належав до вищого стану, він в Росії отримав князівське достоїнство. У 1707 р. Петро I відправив.
Кожна вагома структурна частина курсової "Взаємовідносини між бюджетами різних рівнів" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Подальший підйом робочого руху в 1867 - 1869 рр. Зміцнення Інтернаціоналу - 1867 і 1868 роки склали епоху в історії Товариства, констатував Генеральну пораду Інтернаціоналу в написаному Марксом звіті третьому, Брюссельському конгресу. У ці роки Міжнародне товариство робітників "після відомого періоду мирного розвитку... виросло і зробилося настільки могутнім, що стало викликати запеклі нападки правлячих класів і ворожі дії урядів. Воно вступило в фазу боротьби".(К. Маркс, Звіт Генеральної ради Брюссельському конгресу М. Т. Р., К. Маркс і Ф. Енгельс, Соч., т. XIII, ч. 1, стор. 274. ) Под'ем страйкової боротьби французьких робітників за підвищення заробітної. Геннадій Гонозов (Гонзов) - Геннадій (Гонозов або Гонзов) - новгородский архієпіскоп в 1484 - 1504 роки, перший видний противник єресі так званих жидовствующих. Положення його в Новгороде було дуже важким: він був другою особою, що зайняла кафедру за призначенням з Москви. Відразу заявивши себе старанним слугою Москви, Геннадій настирливо прийнявся за проведення в новгородской єпархії політичних і церковних прагнень центрального уряду. Він зустрів наполегливу опозицію з боку місцевого духовенства, якому московське володарювання заподіяло матеріальний збиток конфіскацією частини церковних і монастирських земель і багатої. Струве Людвіг Оттонович - Струве (Людвіг Оттонович) - астроном, народився в Пулково в 1858 р., поступив в 1876 р. в Імператорський Дерптський (нині Юрьевський) університет, де отримав вчені ступені: 1880 р. кандидати математики, 1883 р. магістри астрономії і 1887 р. доктори астрономії. З 1880 - 1886 рр. понадштатний астроном Пулковської обсерваторії; 1883 - 1885 рр. відряджений за межу для приготування до професорського звання (Бонн, Мілан, Лейпциг); 1886 - 1894 рр. астроном-спостерігач в Дерпте (Юрьев), 1894 - 1897 рр. екстраординарний професор астрономії і геодезії, а з 1897 р. - ординарний професор Імператорського.
У вступі курсової "Взаємовідносини між бюджетами різних рівнів" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ІДЕЯ ХУДОЖНЯ - основна думка, укладена в художньому творі. У ідеї виражене відношення автора до поставленої в його творі проблеми, до думок, що висловлюються персонажами. Ідея твору є узагальненням всього змісту твору. Тільки в нормативно-дидактичних творах ідея твору приймає характер чітко вираженої однозначної думки (така, напр., байка). Як правило, художня ідея не може бути зведена до якогось окремого висловлювання, що відображає авторську думку. Так, ідея "Війни і миру" Л. Н. Толстого не може бути зведена до думок про нікчемну роль т. н. великих людей в історії і про фаталізм як про уявлення, найбільш.

ШМЕЛЕВ - Іван Сергійович (1873, Москва - 1950, Бюсси-ан-Від, поблизу Парижа), російський письменник. Народився в сім'ї підрядчика-старообрядця. У 1894-98 рр. вчився на юридичному ф-ті Московського ун-та, потім вісім років служив чиновником за особливими дорученнями міністерства внутрішніх справ в Московській і Володимирській губерніях, що дало йому можливість добре взнати життя уїздної Росії. На початку 1900-х рр. був близький до кола М. Горького. Вітав революцію 1905-07 рр. Лютневу революцію 1917 м. зустрів спочатку захоплено, потім - скептично; Жовтневу революцію відкинув відразу:. БУЛГАКОВ Сергій Миколайович - (16.07.1871 - 13.07.1944), філософ, богослов, економіст. Народився в м. Ливни Орловської губ. в сім'ї священика. Закінчивши в 1896 юридичний факультет Московського університету, виїжджає в Німеччину, де займається політекономією. До 1906 займає кафедру політичної економії в Київському політехнічному інституті. Примикає до марксистів. У 1903 випускає книгу "Від марксизму до ідеалізму", що знаменувала відхід Булгакова від економічного матеріалізму і що намічувала зближення з Православною Церквою. Спільно з Н.А. Бердяевим видавав в 1905 журнал релігійно-філософського напряму "Питання життя". З.
Список літератури курсової "Взаємовідносини між бюджетами різних рівнів" - більше 20 джерел. РОЗАНОВ - Василь Васильович (1856, Ветлуга Брянської губ. - 1919, Сергиєв Посад), російський письменник, філософ. Закінчив філологічний ф-т Московського ун-та, працював вчителем історії і географії в Брянське, Ельце і Білому; з 1893 м. служив в центральному управлінні Державного контролю, пізніше співробітник газет "Московські відомості" і "Новий час". Перша робота Розанова "Про розуміння. Досвід дослідження природи, меж і внутрішньої будови науки, як суцільного знання" (1886) містить план можливого пізнання світу, визначений вивченням первинної будови розуму. МАРЖИНАЛИЗМ - (від фр. marginal граничний, англ. marginalism) - школа економічної думки, яка досліджувала граничні величини і вивчала взаємозв'язок між даними цілями і даними обмеженими коштами, що мають альтернативні можливості використання. Термін "маржинальная революція" відображає нові методи економич. аналізу, створені школою М. М. виник в 70-х рр. XIX в. в країнах Зап. Європи. М. пройшов два етапи. На 1-м етапі найбільший внесок в розвиток М. внесли К. Менгер (1840-1921) - австр. економіст, фундатор австрійської школи М.; Л. Вальрас (1834-1910) - швейц. вчений, фундатор лозаннской школи М., і.

ПОДАТКИ З ОБОРОТУ - (англ. Turnover Taxes) - група непрямих податків, що стягуються з обороту товарів (робіт, послуг) підприємств і організацій (юридичних осіб), а в деяких випадках і з об'єму реалізації товарів (робіт, послуг) фізичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність. Поділяються на наступні види: власне податок з обороту, податок на додану вартість (ПДВ). До даної групи податків також відносяться індивідуальні акцизи і податки з обороту в роздрібній торгівлі (податки з продажу). У переважній більшості країн податки з обороту стягуються з вартості валового обороту підприємства. Податком.
Посилання в тексті роботи "Взаємовідносини між бюджетами різних рівнів" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. РЕВАЛЬВАЦІЯ - (англ. revaluation від лати. re - префікс, що означає зворотну дію, valeo - маю вартість) - підвищення курсу національної валюти по відношенню до іноземних валют або міжнародних валютних одиниць, раніше - і до золота. Понятіє Р. зазнало змін. При золотому стандарті валюти. Приклади Р.: грошові реформи 1821 і 1924 в Великобританії і 1879 в США. Після скасування золотого стандарту Р. стала використовуватися лише як метод валютної стабілізації. З скасуванням золотого змісту валют (див. Золотий зміст грошової одиниці) в сірок. 70-х рр. Р. стала означати підвищення офиц. курсу нац. валюти. ЛІКВІДНІ КОШТИ - грошові кошти і інші активи, які можуть бути використані для погашення боргових зобов'язань. У залежності від приналежності ЛІКВІДНИХ КОШТІВ розрізнюють: ЛІКВІДНІ КОШТИ банків, ЛІКВІДНІ КОШТИ фірм, ЛІКВІДНІ КОШТИ держави. ЛІКВІДНІ КОШТИ банків складаються з готівки, залишків коштів до запитання на рахунках, депозитів терміном до одного календарного місяця, приватних і державних цінних паперів, комерційних векселів і інших коштів банку, що легко реалізовуються. До ЛІКВІДНИХ КОШТІВ фірм відносяться: готівка грошові кошти, ресурси на рахунках в банках, цінні папери і елементи оборотного. СЛУЖБОВА ІНФОРМАЦІЯ - (для цілей Закону № 39-ФЗ) - така, що будь-які не є загальнодоступною інформація про емітент і випущені ним емісійні цінні папери, яка ставить осіб, що володіють внаслідок свого службового положення, трудових обов'язків або договору, укладеного з емітентом, такою інформацією, в переважне положення в порівнянні з іншими суб'єктами ринку цінних паперів (ст. 31 Закону № 39'ФЗ). До осіб, що мають в своєму розпорядженні службову інформацію, відносяться: - члени органів управління емітента або професійного учасника ринку цінних паперів, пов'язаного з цим емітентом договором; - професійні.

ПЕДАГОГІКА - (буквально з грецького - водіння дітей) - сукупність представлень, знань, норм, техніки і умінь, накопичених в культурі відносно процесів взаємодії дорослих і дітей. У залежності від прагматичної аспектизации П. називають: 1. Наукову дисципліну, що вивчає процеси дорослішаючого, окультурення і социализации дітей. 2. Технологічну дисципліну, що включає в себе принципи, правила і норми, що регламентують поведінку і діяльність дорослих відносно дітей, а також права і обов'язки дорослих у взаємодії з дітьми. 3. Мистецтво і ремесло спеціальної соціальної групи або професійного співтовариства, якому. МАТРИЧНО-АППРОКСИМАЦИОННИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ДАНИХ (МАТРИЧНО-АППРОКСИМАЦИОННИЕ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ДАНИХ) - підхід до аналізу багатомірної социологич. інформації, орієнтований передусім на автоматизацію процесу побудови багатомірних угруповань і заснований на представленні даних всіх видів (ознак, угруповань, структур і пр.) матрицями зв'язків між об'єктами (спостереженнями). Аппроксимационний підхід використовує спеціальну математич. модель якісної інформації - структурна ознака, тобто разбиение безлічі спостережень (об'єктів), що розглядаються на непересічні групи з певною структурою зв'язків між цими групами. Групи відповідають окремим значенням ознаки, а структура зв'язків визначається. ПАРЕТО (PARETO) Вільфредо - (1848-1923) - итал. соціолог і економіст. Головним елементом і початковим пунктом соціології, теорії П. була теорія нелогічної дії. У протилежність традиціям епохи Освіти, що приписують основну роль в суспільств. відносинах раціональним діям, П. зробив упор на ірраціональному і алогичном характері людської поведінки. Згідно П., більшість тих людських дій, з к-рих складається історія, належать до числа нелогічних дій. Індивід поступає певним чином, тому що володіє психич. предиспозициями і переживає почуття, що штовхають його до поведінки певного роду. Ці почуття маскуються за допомогою. ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВІ - ключовий елемент научно-технич. прогресу, сфера професійної активності, що забезпечує систематич. отримання нових об'єктивних універсально сформульованих знань про закономірності розвитку природи і об-ва за допомогою методів і коштів, накопичені і що розробляються наукою. І.н. поділяються і класифікуються по багатьох основах: по методологич. змісту (теоретич. - емпирич.; спостереження - експеримент - моделювання - розрахунок; дисциплінарні - міждисциплінарні); змісту явищ (, що вивчаються суспільно-научн. - естественно-научн. - технич.); по орієнтації (фундаментальні - прикладні); по.