На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Види контролю на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"

(курсова робота з менеджменту)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти оцінки якості продукції на підприємстві ... 5
1.1. Поняття та види управлінського контролювання ... 5
1.2. Стратегія управління якістю на підприємстві ... 10
1.2.1. Сутність та значення системи управління якістю ... 10
1.2.2. Стандартизація і сертифікація продукції ... 13
1.2.3. Зарубіжний досвід управління якістю ... 18
Розділ 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності та ефективності політики ВАТ "Луцькпластмас" у галузі якості продукції ... 24
2.1. Загальна економіко-організаційна характеристика ВАТ "Луцькпластмас" ... 24
2.2. Характеристика стану системи контролю та управління якістю продукції на ВАТ "Луцькпластмас" ... 28
2.3. Аналіз ефективності політики ВАТ "Луцькпластмас" у сфері контролю якості ... 30
Розділ 3. Шляхи покращення якості продукції та на ВАТ "Луцькпластмас" ... 33
3.1. Вдосконалення організаційної структури системи контролю та управління якістю на підприємстві ... 33
3.2. Заходи на ВАТ "Луцькпластмас" із забезпечення покращення якості продукції ... 38
Висновки ... 47
Література ... 49
Додатки ... 52

Для придбання курсової роботи "Види контролю на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Види контролю на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас""

Курсова робота "Види контролю на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Види контролю на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Види контролю на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Види контролю на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"" і призначений виключно для пошукових систем.

Товстої Лев Миколайович - Товстої (граф Лев Миколайович) - славнозвісний письменник, що досяг ще небувалої в історії літератури XIX в. слави. У його особі могутньо сполучилися великий художник з великим моралістом. Особисте життя Товстого, його стійкість, невтомність, чуйність, одушевлення у відстоюванні своїх ідеалів, його спроба відмовитися від благ світу цього, жити новим, хорошим життям, що має в основі своїй тільки високі, ідеальні цілі і пізнання істини - все це доводить чарівливість імені Товстого до легендарних розмірів. Багатий і знатний рід, до якого він належить (див. Товсті ), вже у часи Петра Великого. ІНТЕЛІГЕНЦІЯ - (лати. intelligentia - розуміння, пізнавальна сила, знання, від intelligens - розумний, що розуміє, знаючий, мислячий), суспільний шар людей, що професіонально займається розумовим, переважно складним творчим трудом, розвитком і поширенням культури. Термін "інтелігенція" був введений в побут російським письменником П.Д. Боборикиним (1860-е) і з російського перейшов в інші мови. У нашій літературі багато разів вказувалася духовна відірваність російської інтелігенції від народу. На думку Достоєвського, вона пророче предуказана була вже Пушкиним, спочатку в образі вічного блукача Алеко, а потім Євгена. Лорис-Меликов Михайло Тарієлович - (1825-1888 рр.) - державний і військовий діяч, генерал від кавалерії (1875 р.), граф (1878 р.). З вірменських дворян. Вчився в Лазаревськом інституті східних мов в Москві, з 1839 р. - в Школі гвардійських прапорщиків і кавалерійських юнкерів в Петербурге. У 1843 р. випущений корнетом в лейб-гвардії Гродненський гусарський полк. У 1847 р. на власне прохання перекладений на Кавказ офіцером для особливих доручень при намісникові графі М.С. Воронцове. М.Т. Лорис-Меликов прибув на Кавказ в саме гарячий час: головний противник Росії имам Шаміль знаходився в зеніті своєї могутності. М.Т. Лорис-Меликов. СТИЛЬ - в літературі (лати. stylus - загострена паличка для листа на покритих воском дощечках), система взаємно зумовлених художніх прийомів, створюючих неповторну і творчу манеру, що запам'ятовується, яка властива окремому автору, літературному напряму або цілій художній епосі. У зв'язку з цим виділяють наступні типи стилів: історичні, колективні і індивідуальні. До числа історичних стилів (також їх часто називають великими стилями) належать художні системи, які утворять цілі епохи в розвитку літератури і мистецтва. До таких стилів можна віднести барокко, класицизм, сентименталізм, романтизм і ряд інших.
Кожна вагома структурна частина курсової "Види контролю на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Господарство мезолитических племен Північної Європи - Для образу життя і господарства людей культури Маглемосе розташування їх поселень серед боліт і драговини мисах і окремих острівцях суші, по берегах рік і озер. Судячи по вцілілих на стоянках культурних залишках, їх мешканці були спритними і сміливими мисливцями, що добували зубрів, косулі, лосів, кабанів, благородного оленя, видр, бобрів, бурого ведмедя, вовків і інших звірів і тварин, характерних для лісів помірного пояса. Недивно тому, що серед кам'яних виробів одне з перших місць, якщо не перше, належить наконечникам стріл. Так, в торфовищі на острові Фюн були знайдені залишки. КЛЮЕВ - Микола Олексійович (1887, з. Коштуг Вишегородського у. Олонецкой губ. - 1937, Томськ, в ув'язненні), російський поет. Творчість Клюева дослідники відносять до "новокрестьянскому напряму", в основі його художнього світогляду лежить концепція "избяного космосу". Першоосновою існування людини, відправною точкою, навколо якою вертиться все його життя, проголошується хата. Культ хати характерний для русявий. мистецтва загалом. Олонецкая губернія, де народився поет, довгий час була оплотом старообрядчества і хранительницей патріархальних засад. Клюев з дитинства вбрав дух. Система колоніального управління Індією - До 30-м років XIX в. майже вся Індія виявилася під англійським колоніальним пануванням. За межами англійської влади залишилася тільки долина Інда. У північній її частині, на території Пенджаба, було сикхское держава, в південній - дрібні володіння белуджских емиров. Територія, підвладна англійцям складалася з двох частин: одна - так звана Британська Індія - знаходилася під безпосереднім управлінням англійського колоніального апарату на чолі з генерал-губернатором, інша - під примарною владою індійських князів. Князьям заборонялося входити в які б те не було стосунки з іншими державами; навіть їх.
У вступі курсової "Види контролю на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Індія - Індія (India) (до 1950 р. - Індійський Союз), гос-у, що включило в себе терр. бив. Британської Індії, крім р-нов з переважанням мусульм. населення на і на В. Одно з двох (після освіти Бангладеш - трьох) гос-в - наступників Британської Індії. Створене в 1947 р. нове гос-у І. вважало за краще залишитися в Британській Співдружності, незважаючи на прийняття респ. конституції. Все инд. князівства (князівства індійські), що знаходилися на терр. І., разом з Кашміром прилучилися до Союзу, хоч в нек-рих випадках для цього довелося використати натиск, особливо у відношенні Траванкур-Кочина і Хайдарабада.

Горчакови (князівський рід) - Горчакови - російський князівський рід, що відбувається від Рюріка, гілка князів Чернігівських. Родоначальник князь Роман Іванович (XV коліно від Рюріка) був праправнуком святого князя Михайла Чернігівського. Його нащадки були питомими князьями перемишльскими; син і внуки Карачевського намісника (1538) Івана Федоровича Горчака стали іменуватися Горчаковимі. У XVI і XVII віках Горчакови служили воєводами, стольниками; окольничим був Борис Васильович, відомий воєвода (1653 - 87). З потомства стольника Федора Васильовича (помер в 1699 р.) відомі: Іван Романович, вмерлий в 1801 р. генералом-поручиком;. Шиллер Микола Миколайович - Шиллер (Микола Миколайович) - фізик, народився в 1848 р., закінчив курс на математичному відділенні Московського університету в 1868 р. і призначений понадштатним лаборантом при фізичній лабораторії, а в кінці 1871 р. відряджений з вченою метою за межу, де займався під керівництвом професора Гельмгольца (в Берліні). У 1875 р. за дисертацію "Досвідчене дослідження електричних коливань" ("Математичний Збірник") удостоєний мірі магістра фізики і призначений приват-доцентом по теоретичній фізиці в університеті святого Володимира; в 1876 р., після захисту дисертації:.
Список літератури курсової "Види контролю на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"" - більше 20 джерел. ЛЕВИЦКИЙ Дмитро Григорійович (наст. прізвище - Носів) - (1735 - 4.04.1822), живописець, портретист. Народився на Україні в сім'ї священика, який був відомий і як гравер. Левицкий вчився у свого батька і А.П. Антропова, під керівництвом якого брав участь в розписі Андріївського собору у Києві (1752-55). У 1758 Левіцкий переїхав в Петербург. За портрети архітектора А.Ф. Кокорінова (1769) і відкупника Н.А. Сеземова (1770), представлені на виставці в Академії мистецтв в 1770, Левіцкому було привласнене звання академіка. У 1771-87 він керував портретним класом в Академії мистецтв. Левицкий - найбільш універсальний з російських портретистів XVIII в. Образи. Спрощена система оподаткування, обліку і звітності для суб'єктів малого підприємництва - Стаття 18 НК РФ передбачає спеціальний податковий режим - спрощену систему оподаткування суб'єктів малого підприємництва. Цьому режиму присвячений федеральний закон від 29.12.1995 № 222-ФЗ "Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності для суб'єктів малого підприємництва". У деяких випадках, застосування спрощеної системи істотно знижує податковий тягар. Суб'єкти малого підприємництва мають право вибору системи оподаткування, обліку і звітності. Інакшими словами, суб'єкти малого підприємництва мають право перейти до спрощеної системи або повернутися до прийнятої раніше.

Корпорація - (лати. corporatio - об'єднання, співтовариство) - широко поширена в розвинених країнах форма організації підприємницької діяльності, що передбачає пайову власність і зосередження функцій управління в руках вищих менеджерів, працюючих часто по найму, що приймає статус юридичної Особи. К. можуть бути як приватними, так і державними. Головна відмінність К. від індивідуального підприємництва і різного роду партнерств полягає в системі оподаткування. Податком обкладається прибуток У США К. вважаються не тільки великі, але і дрібні компанії з числом акціонерів менше за 35, такі.
Посилання в тексті роботи "Види контролю на підприємстві ВАТ "Луцькпластмас"" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ І СПЛАТИ ПОДАТКУ ПРИ УСН - порядок обчислення і сплати єдиного податку платниками податків, що застосовують спрощену систему оподаткування, встановлений в ст. 346.21 НК. Податок обчислюється як відповідна податковій ставці процентна частка податкової бази. Сума податку по підсумках податкового періоду визначається платником податків самостійно. Платники податків, що вибрали як об'єкт оподаткування доходи, по підсумках кожного звітного періоду обчислюють суму квартального авансового платежу по податку, виходячи з ставки податку і фактично отриманих доходів, розрахованої наростаючим підсумком з початку податкового. ЗБІР ЗА ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЙ І ПРАВО НА ВИРОБНИЦТВО І ОБОРОТ ЕТИЛОВОГО СПИРТУ, СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ І АЛКОГОЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ - обов'язковий платіж, що стягується з 1997 і що регламентується однойменним Федеральним законом від 8 січня 1998. Платники збору - орг-ции, що мають статус юридич. осіб, що отримали в установл. порядку ліцензію на право произ-ва і оборот етилового спирту, спиртосодержащих розчинів і алкогольної продукції. Розмір збору коливається від 500 до 15 тис. МРОТ в залежності від виду діяльності. Збір сплачується платниками самостійно, щорічно - один раз за кожний рік дії ліцензії. При отриманні ліцензії на право ведіння неск. видів діяльності збір сплачується окремо за право на здійснення. пайовий інвестиційний траст, що вкладає кошти в муніципальні облігації - Пайовий інвестиційний траст з пайовою участю (unit investment trust), який придбаває муніципальні облігації і передає вільний від оподаткування дохід акціонерам. Облігації, вхідні в портфель вкладень фонду, як правило, зберігаються до настання терміну їх погашення, на відміну від облігацій, що становлять портфель відкритих фондів, що інвестують кошти в муніципальні облігації, операції з якими проводяться постійно. Паї MIT реалізовуються через брокерів, як правило, з сплатою збору за продаж в розмірі 3% основної суми при мінімальній сумі вкладень в 1000 долл. Траст пропонує пакети облігацій.

Життя соціальна - сукупність багатоманітних видів і форм спільної діяльності людей, направленої на забезпечення умов і коштів існування, реалізацію потреб, інтересів, цінностей. ".. Что. таке життя, питав К. Маркс, якщо вона не є діяльність?" (Маркс До., Енгельс Ф. // Соч. 2-е изд. Т. 42. С. 91). Головною особливістю Жс. є її спільний характер, зумовлений взаємодією індивідів, створюючих через свої зв'язки і відносини соціальну спільність. Як спільна діяльність Ж. з. виступає під виглядом суспільного життя і існує в ряду, у взаимопроникновении таких основних форм вияву останньою, як економічне. Психологічна допомога сім'ї - найважливіша область діяльності соціального працівника. Профілактика правопорушень, робота з проблемами соціальної дезадаптации, виявлення психологічних ресурсів особистості і багато які інші області соціальної роботи прямо пов'язані з сімейною ситуацією. Соціальні працівники-психологи повинні знати сучасні теоретичні погляди на сім'ю і на роль сімейних чинників у виникненні соціальної дезадаптации. Основною метою даного розділу є представлення теоретичних основ сімейної психотерапії і практичних принципів психологічної корекції взаємовідносин в сім'ї. Сімейна психотерапія є відносно новою. ПРОГНОЗУВАННЯ В СОЦІОЛОГІЇ - один з напрямів прогнозування, що охоплює всю область социологич. досліджень, тобто прогнози власне соц. відносин (на відміну від економич., нац., культурних, правових, етич., политич. і інш.). Найбільш важливі поднаправления П. в з. по лінії соц. наслідків научно-технич. прогресу - очікувані і бажані зміни в області соц. структури і потреб, соц. організації і соц. управління, соц. часу (структури часу об-ва) простору (життєвої середи об-ва, розселення людей), а по лінії образу життя - соц. аспектів труда і побуту, утворення і культур, суспільств. життя і антисуспільств. явищ. Разом з тим прогнози. СОЦІАЛЬНА І СИСТЕМНА ІНТЕГРАЦІЯ - (SOCIAL AND SYSTEM INTEGRATION) Концептуальна відмінність між соціальною інтеграцією і системної уперше було проведено Д. Локвудом (Lockwood, 1964). Поняттям соціальної інтеграції означається характер зв'язку індивідів в суспільстві, тобто характер соціальних відносин, які можуть бути гармонійними або конфліктними. Поняття системної інтеграції торкається відносин між частинами соціальної системи, тобто відносин сумісності або несумісності між соціальними інститутами. Локвуд затверджував, що для конфлікту теорії пріоритетним є питання про соціальну інтеграцію діячів, тоді як функционализм.