На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Види, цілі та інструменти макроекономіки

(курсова робота з макроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження завдань та інструментів макроекономіки ... 5
1.1. Предмет макроекономіки ... 5
1.2. Макроекономіка і стабілізаційна політика ... 11
1.3. Функції макроекономіки ... 15
Розділ 2. Аналіз інструментів макроекономіки ... 17
2.1. Методи дослідження національної економіки ... 17
2.2. Економічне моделювання ... 19
2.3. Макроекономічні показники ... 21
Розділ 3. Модель колових потоків як основа макроекономічного аналізу ... 24
3.1. Розвиток ідеї моделі колових потоків в історії економічної думки ... 24
3.2. Двосекторна модель кругообігу ... 30
3.3. Заощадження та інвестиції у схемі кругообігу ... 32
3.4. Державний та зарубіжний сектори у схемі кругообігу ... 33
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Види, цілі та інструменти макроекономіки" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Види, цілі та інструменти макроекономіки"

Курсова робота "Види, цілі та інструменти макроекономіки" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Види, цілі та інструменти макроекономіки", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Види, цілі та інструменти макроекономіки" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Види, цілі та інструменти макроекономіки" і призначений виключно для пошукових систем.

Держава Великих моголов в Індії (Великі моголи) - В XVI в. історичні долі Південної і Північної Індії складалися по-різному. У Південній Індії найбільшою державою був Віджаянагар, у розділі якого стояла індуська династія. Значний розвиток товарно-грошових відносин в Віджаянагаре привів до посилення експлуатації народної маси феодалами і до загострення класових протиріч. Селяни віддавали переважну частину свого доходу у вигляді ренти-податку. У виджаянагарских написах зустрічаються згадки про те, що селяни кидали свої села і розбігалися. Часто виникав голод. У 1540 р. від голоду вимерти біля 2/8 населення околиць столиці Віджаянагара. Виджаянагар. ТРАВКИН Микола Ілліч - (19.03.1946). Міністр Уряду Російської Федерації (без портфеля) в уряді В. С. Черномирдіна з квітня 1994 р. по 10.01.1996 м. Народився в селі Ново-Никольское Шаховського району Московської області в сім'ї сільської учительки і партійного працівника. Освіту отримав в Клінськом будівельному технікумі, на заочному відділенні фізико-математичного факультету Коломенського педагогічного інституту Московської області (1987), в ВПШ при ЦК КПРС (1989). Одночасно з навчанням в 1966 - 1967 рр. викладав фізику і математику в середній школі села Муріково Шаховського району. У 1967 році. Безобразов Володимир Павлович - Безобразов, Володимир Павлович, економіст і публіцист. Народився 3 січня 1828 року, помер 29 серпня 1889 року. По закінченні курсу в Александровськом ліцеї в 1847 році Б. служив по міністерству фінансів, потім по міністерству державного майна; в 1858 році був редактором журналу цього міністерства; в 1859 році перейшов на службу в міністерство фінансів; з призначенням в члени комісії з пристрою земських банків Б. був неодноразово відряджаємо в різні губернії: в 1860 році для зборів відомостей про відношення поміщиків до питання про пристрій земельних банків, в 1862 і 1864 роках для зборів. КИЇВСЬКА РУСЬ - Отже, на початку Х-го століття окремі слов'янські  держави  -  Новгородськоє, Київські і інші - об'єдналися по владою князя Олега.  Володіння одночасно Новгородом і Києвом робило Олега повним господарем ріки Дніпро. Більш дрібні слов'янські князья повинні були йому підкорятися, і таким чином сталося об'єднання слов'янських племен. Об'єднання це отримало назву Русь. Центром Русі стало місто Київ, яке в  літописах називають "матір'ю міст російських". При князі Володимирові Київська Русь прийняла від греків православ'я.  Так називається грецьке християнство на відміну від християнства.
Кожна вагома структурна частина курсової "Види, цілі та інструменти макроекономіки" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВАДАИ КОЛАКИ - Династія колаков (султанів) Вадаї (Чад), що правила в 1635-1912 рр. На початку XVII в. територія нагір'я Вадаї знаходилася під владою султанів Дарфура. Основним населенням тут був народ маба, що мав давні зв'язки з християнської Нубієй. Згідно з місцевими переказами, в XV-XVI вв. в Вадаї правили царі з династії Тунджур, що мали свою столицю в Кадаме. Вони не були мусульманами, хоч деякі з них носили арабські імена. Іслам розповсюдився серед маба завдяки мусульманському законовчителю Абд ал-Кариму, що зводив свій рід до халифам Аббасидам. Він прибув в Вадаї з царства Багирмі, де в Біддері. МЕДАЛЬ - (французьке medaille, від італійського medaglia), державна або суспільна нагорода, вручається за особливі заслуги, хоробрість, досягнення в області науки, культури, спорту, в пам'ять про ювілейні дати, про участь в яких-небудь подіях. У Російській імперії існували М.: "За Полтавську перемогу" (1709), "За перемогу при Франкфурте-на-Одере" (1760), "За перемогу над шведами на водах фінських" (1789), "На укладення миру з Швецією в 1790 р." (1790), "За перемогу при Прейсиш-Ейлау" (1807), "За взяття Базарджіка" (1810), "В пам'ять Вітчизняної війни 1812 р." (1813), "За взяття Парижа" (1814), "За. Юшкевич Семен Соломонович - Юшкевич (Семен Соломонович) - талановитий письменник. Народився в 1868 році, в заможній одесько-єврейській сім'ї. Закінчив в Парижі медичний факультет. Дебютував друкується розповіддю "Кравцем", в "Російському Багатстві" 1897 року. У 1895 році написав розповідь "Розпад", але жодна редакція не вирішувалася його друкувати. Тим часом саме ця розповідь, вміщена, нарешті, в 1902 році в "Сході", створив Ю. популярність. Після цього він вміщував свої беллетристические і драматичні твори в "Світі Божому", "Журналі для всіх".
У вступі курсової "Види, цілі та інструменти макроекономіки" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. АВТОРИ ОБРАЗ - один з способів реалізації авторської позиції в епічному або лироепическом творі; персоніфікований оповідач, наділений рядом індивідуальних ознак, але не тотожний особистості письменника. Автор-оповідач завжди займає в образному світі твору певні просторово-часові і оцінно-ідеологічні позиції, він, як правило, протипоставити всім персонажам як фігура інакшого статусу, інакшого просторово-часового плану. Значуще виключення - образ автора в романові у віршах "Євген Онегин" А. С. Пушкина, то що декларує свою близькість головним героям романа, то підкреслюючого їх вимишленность. Автор, на відміну.

Гліб Володимирович (у святому хрещенні Давид) - Гліб Володимирович - у святому хрещенні Давид, князь муромский, син Володимира святого від "болгарини" (по Якимовської літопису - від грецької царівна Ганни), причтенний до лику святих мучеників; народився біля 984 р. У 1015 р. Святополк, зайнявши Київ, хотів вбивством сини Володимира (сам він повинен вважатися сином Ярополка ) усунути суперників по володінню князівством. Убивши Бориса, він кликав в Київ Глеба до небезпечно неначе б хворому батькові. Коли Гліб зупинився у вигляду Смоленська, він отримав від брата Ярослава звістку про смерть батька, про заняття Києва Святополком, об убиении ним Бориса. Північна Ірландія - Північна Ірландія (Northern Ireland), 6 графств в Сев.-Вост. Ірландії, що отримали в рез-той тиск зі сторони її преимущ. протест, населення згідно з Законом про управління Ірландією (1920) статус самоврядної пер. (Ольстер) Сполученого Королівства Великобританії і Сівба. Ірландії. Дискримінаційні дії протест, більшості, що намагався обмежити виборчі права католиків (ок. 1/3 нас.), що належали в осн. до раб. класу, вилилися в 1960-х рр. в акти насилля, що поклали початок десятиріччям "безладдя" в Сівбу. Ірландії. Активізація руху за гражд. права (1968) привела до спалахів насилля і сутичок.
Список літератури курсової "Види, цілі та інструменти макроекономіки" - більше 20 джерел. Масальський Костянтин Петрович - Масальський, Костянтин Петрович - письменник (1802 - 1861). Закінчив в 1821 р. дворянський пансіон при Петербургськом університеті; служив в міністерствах внутрішніх і іноземних справ, Державній Канцелярії і Власної Його Імператорської Величності Канцелярії. Надрукував в журналах і випустив окремо безліч романів, повістей і п'єс, головним чином історичних: "Терпи козак - отаманом будеш" (Санкт-Петербург, 1829; 2-е видання, Санкт-Петербург, 1830), "Класик і Романтик" (Санкт-Петербург, 1830), "Сирота" (Санкт-Петербург, 1831), "Стрільці" (Санкт-Петербург, 1832; 2-е видання, Санкт-Петербург. МИТНА ВАРТІСТЬ ТОВАРУ - вартість товару, визначувана згідно з Законом про митний тариф і що використовується для цілей: обкладення товару митним збором; зовнішньоекономічної і митної статистики; застосування інакших заходів державного регулювання торгово-економічних відносин, пов'язаних з вартістю товарів, включаючи здійснення валютного контролю зовнішньоторгівельних операцій і розрахунків банків по них, відповідно до законодавчих актів РФ (п. 6 ст. 5 Закони про митний тариф). Система визначення митної вартості встановлена в ст. 12 Закону про митний тариф. Система визначення митної вартості (митної.

АКЦІЇ КОМПАНІЙ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА - PUBLIC UTILITY STOCKS Привілейовані і звичайні акції компаній комунальних послуг, зайнятих електро-, газо- і водопостачанням, обслуговуванням телефонних і телеграфних мереж і перевезеннями міським транспортомИспитанні часом акції що добре зарекомендували себе в цих сферах діяльності компаній, за винятком більшої частини акцій компаній міського транспорту, традиційно вважалися високонадежним засобом захисту інвестицій в зв'язку з їх відносною стабільністю і гарантованими дивідендами. Крім того, ціна багатьох звичайних А.к.к.х. в останні роки істотно виросла, відображаючи в.
Посилання в тексті роботи "Види, цілі та інструменти макроекономіки" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. MARGINAL  EFFICIENCY  OF  CAPITAL/INVESTMENT.  Гранична  ефективність капіталу/інвестиції - Норма прибутку, очікувана з кожної додатково вкладеної суми капіталу. Розглянемо графіки. Гранична ефективність інвестицій знижується по мірі їх збільшення (графік (а)). Це відбувається тому, що первинні інвестиції приносять більш високу норму прибутку, оскільки вкладаються в кращі проекти. Далі інвестиції стають менш ефективними і приносять все менше прибутку. Величина інвестицій залежить не тільки від очікуваного прибутку, але також від вартості капіталу, тобто від процентної ставки. Інвестиції вважаються. Вартість нерухомості - це: 1. Сума грошей, товарів або послуг, на які нерухомість може бути обменена; 2. Нинішня цінність майбутніх прав на дохід або блага, що дається нерухомістю. Форми вартості: - вартість об'єкта оцінки з обмеженим ринком - вартість об'єкта оцінки, продаж якого на відкритому ринку неможливий або вимагає додаткових витрат в порівнянні з витратами, необхідними для продажу вільно обіговій на ринку товарів; - вартість заміщення об'єкта оцінки - сума витрат на створення об'єкта, аналогічного об'єкту оцінки, в ринкових цінах, існуючих на дату проведення оцінки, з урахуванням зносу об'єкта оцінки; -. БЮРО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ - БЕА (BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS). Бюро Міністерства торгівлі, до-ой відповідає за надання дескриптивной статистики, що відноситься до макроекономіки. Ці дані публікуються щорічно в екон. доповіді президента, а також в інш. изданияхЦелью БЕА є надання чіткої картини економіки США шляхом підготовки, розробки і тлумачення рахунків нац. доходу і продуктів і послуг, підсумовуваного в ВНП; рахунків нац. багатства, к-рі розкривають виробничі і інш. компоненти нац. багатства; рахунків витрат і випуску, відображаючих взаємовідносини галузевих ринків; рахунків особистого доходу і його компонентів в кожному.

АВТОРИТАРНИЙ ЛАД - Вираження "авторитарний" відбувається від латинського слова auctoritas, від дієслова augere, збільшувати, примножувати, додавати. Німецький вчений Арнольд А. Т. Ерхардт вважає, що термін "аукторитас" є "настільки складним, що він ще не роз'яснений повністю філологами... Авторитет не є чимсь самодостаточним, а засобом для чогось більшого. Авторитет є... чисто духовною владою, яка принижується кожний раз, коли вона вдається до допомоги фізичної сили". (Християни і авторитет. Журнал Di6genes, № 41, 1963). Німецький філософ Карпо Ясперс дає наступні визначення: "Ауктор - це той, хто затверджує і. БІЛЬШОВИЗМ - ідеологія, теорія і соціальна практика екстремістського напряму в російському революційному русі почала 20 в. Возникновеніє Б. як самоосознающего інтелектуально-політичної течії традиційно зв'язується з розколом соціал-демократії на другому з'їзді РСДРП в 1903. З'явившись каталізатором і основною рушійною силою громадянської війни в Росії (1917-1920) партія більшовиків здійснила захват влади в країні. Суспільно-політичні процеси 20 в. в багатьох державах, ряд з яких (Китай, Сівба. Корея, Куба, країни так званого соціалістичного табору) були насильним шляхом трансформовані в. КУЛЬТУРА ТРАДИЦІЙНА - термін, широко вживаний в етнографії, вказуючий частину етнічно специфич. культури, маюча безавторское походження, що сприймається як щось искони існуюче що і передається шляхом усної і невербальной комунікації. Зміни в К.т. звичайно відбуваються повільно, поступово і не фіксуються етнич. колективною свідомістю. К.т. протистоїть культура авторська, професійна, хоч в ній можливо в широких масштабах використати традиційні нар. мотиви і прийоми. Внаслідок цієї обставини далеко не завжди між традиційною і професійною культурою можна провести чітку грань, оскільки її не завжди можна провести. ВІЙСЬКОВЕ ВТРУЧАННЯ (В ПОЛІТИКУ) - (military intervention (in politics)) - будь-яке втручання військових в політику, що тягнуться за межі мінімальних рівнів впливу, звичайно існуючих в конституційних демократичних державах. Файнер ( "Чоловік верхом на коні", 1962) виявляє чотири рівні: вплив, шантаж, зміщення цивільних правителів, заміна цивільного режиму військовим. Згідно Файнеру, формальне відділення військових від політики - відмінна риса сучасних конституційних держав - найбільш явно виявляється в західних промислових демократіях, де сильна політична культура підтримує легітимність цивільного політичного правління і визначає.