На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Виробнича потужність підприємства

(курсова робота з економіки підприємства)

Вступ ... 3
1. Виробнича потужність підприємства, чинники, що впливають на неї ... 5
1.1. Поняття та види виробничої потужності підприємства ... 5
1.2. Чинники, що визначають виробничу потужність та її розрахунок ... 7
1.3. Методика розрахунку виробничої потужності ... 12
1.4. Визначення максимально можливого випуску продукції за наявної потужності ... 17
1.5. Система показників виробничої потужності підприємства ... 21
2. Розрахункова частина ... 29
2.1. Визначення виробничої програми підприємства ... 29
2.2 Визначення трудових ресурсів і ефективності їх використання ... 33
2.3. Визначення виробничої потужності, виробничих фондів і ефективності їх використання ... 34
2.4. Складання собівартості товарної продукції і визначення її структури ... 37
2.5 Визначення цін на продукцію, формування і розподіл прибутку підприємства ... 39
2.6. Виконання підприємством обов'язків перед бюджетом і соціальними фондами ... 41
2.7. Розрахунок середньомісячної заробітної плати на підприємстві ... 43
2.8 Виконання соціальної програми підприємства (забезпечення житлом) ... 44
Висновки ... 45
Література ... 47

Для придбання курсової роботи "Виробнича потужність підприємства" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Виробнича потужність підприємства"

Курсова робота "Виробнича потужність підприємства" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Виробнича потужність підприємства", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Виробнича потужність підприємства" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Виробнича потужність підприємства" і призначений виключно для пошукових систем.

Китай в період розвиненого феодалізму (VIII - XII вв.) - Період раннього феодалізму у всесвітньому масштабі закінчився в VII - XI вв. При цьому різні країни вступили в період розвиненого феодалізму не в один і той же час: найбільші країни Азії в більш ранній час, країни Європи - в більш пізніше. У історії Китаю період розвиненого феодалізму почався в VIII в. Положення Танської імперії до середини VIII в. Роки правління імператора Сюаньцзуна (713 - 756) були часом розквіту Танської імперії. Перепис 754 р. показав наявність в країні 9610 тис. дворів, або 52 880 тис. чоловік оподатковуваного податком населення. Крім податків з надільного селянства, держава. БАХРИТИ - Династія мамлюкских султанів, що правили в Єгипті в 1250-1382 рр. Перший елітарний мамлюкский корпус виник в Єгипті у часи правління айюбидского султана ас-Салиха. Його основу склали половци, приваблені монголами в причерноморских степах і продані ними в рабство. З цього часу мамлюки почали грати все більшу роль в єгипетській історії. Саме слово "мамлюк" переводиться як "належне будь-кому", "раб". Укомплектування мамлюкских частин проходило таким чином. На невільничих ринках купувалися фізично міцні, здорові, тямущі хлопчики, які розміщувалися в казармах при закритих військових школах. Тут юних. СТРУКОВ Михайло - (29.1.1883, Екатерінослав - 5.1.1974, Прістон, шт. Нью-Джерсе, США) - інженер, конструктор планерів і літаків. У 1908 закінчив Київський політехнічний інститут. У роки 1-й світової війни навчався в Військовому кавалерійському училищі, потім служив в армії в чині капітана, За хоробрість в діях проти ворога був нагороджений орденом Св.Георгия. У 1923 С. емігрував в США. Там він займався будівництвом мостів, залізниць, суспільних будівель, В 1943 в Нью-Йорке С. з'явився одним з ініціаторів створення, співвласником і одночасно віце-президентом і головним інженером фірми "Chase Aircraft", що. ФАНТАСТИКА - (греч. phantastike - мистецтво уявляти), різновид художньої літератури, де художній вимисел отримує найбільшу свободу: межі фантастики тягнуться від зображення дивних, незвичайних, вимишлених явищ до створення власного світу з особливими закономірностями і можливостями. Фантастика володіє особливим типом образності, якому властиве порушення реальних зв'язків і пропорцій: наприклад, відрізаний ніс майора Ковальова в повісті Н. В. Гоголя "Ніс" сам пересувається по Петербургу, має чин вище за свого господаря, а потім чудовим образом сам виявляється знову на своєму місці. При цьому.
Кожна вагома структурна частина курсової "Виробнича потужність підприємства" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Росія, разд. Малорусское прислівник - Ралорусськоє прислівник ділилося ніколи, як вказано вище, на два головних прислівники - північне і південне. Вторгнення південних малоруссов в область, зайняту північними, відсунуло межі малорусских поселень на півночі: північні малорусси зайняли Подляшье (губернії Седлецкая і частина Гродненської) і поглибилися в Поліссі, перейшовши за Пріпять. Цим їх рухом розсовувалися межі Київського князівства, що доходили до середини сучасної Мінської губернії. Західна гілка північних малоруссов була відкинута вторгненням південних малоруссов на заходу, і Угорська Русь навряд чи не представляє залишки. Покровський Петро Михайлович - Покровський (Петро Михайлович) - ординарний професор університету святого Володимира по кафедрі чистої математики, народився в 1857 р. У 1870 р. Покровский поступив в тульскую гімназію, а по закінченні в ній курсу - на фізико-математичний факультет Московського університету. У 1881 р., по закінченні курсу зі мірою кандидата, Покровський був залишений для приготування до професури при кафедрі чистої математики Н. Бугаєва. З 1883 по 1891 рр. Покровский перебував викладачем математики в IV московській гімназії і в деяких приватних гімназіях. З 1885 р. Покровский, будучи призначений. МИНИМ І ДОНОЩИКАМ НЕ ЗАЛИШАЙ НАДІЇ... (Веламалшинім...) - Благословення дев'ятнадцяте в молитві "Шмоне-Есрей" ( "Вісімнадцять") *. Воно складене було р. Гамлиелем з Явне і направлено проти У трактаті Брахот (XXVIII) сказано: "Благословення об М. складене було в Явне". У початковому варіанті починалася молитва словами: "М. і що змінив вірі..., "а пізніше згадували в ньому "злочинців і лиходіїв", "царство злодійства" і евреев-викрестов. Поняття "мін" включало в себе відступників: цдуким, самаритян* і християн. Особливо проти християн направлено було це доповнення р. Гамлиеля, тому батьки церкви затверджували, що євреї тричі в день проклинають.
У вступі курсової "Виробнича потужність підприємства" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Жіночі статуетки - Жіночі статуетки є разом з тим, невидимому, свідченням існування культу жіночих духи, характерного для древніх общин з материнським родом. Культ цей добре відомий по верованиям різних племен, в тому числі не тільки землеробських, але і чисто мисливських, таких, як алеути і ескімоси XVII - XVIII вв. н. е., образ життя яких, зумовлений суворою арктичною природою і мисливським господарством, виявляв найбільшу схожість з побутовим укладом верхнепалеолитических мисливців приледникових областей Європи і Азії. Культура цих алеутських і ескімоських племен в загальному своєму розвитку пішла, звісно, далеко.

Таткрайс - (Tatkreis - "Група дії"), одна з численних консервативних народнических організацій Німеччини, що діяла в період Веймарської республіки. Проповідувала крайній націоналізм і расизм, піддавала нападкам демократичні форми правління, виступала проти рівності класів і релігій, проти "балакучих і безвідповідальних парламентів, продажних і не здібних до дії", проти всього, що зв'язувалося з Веймарської республікою. Відкидаючи будь-які традиційні форми правління, доводи і переговори як застарілі, члени Таткрайса вітали політичний хаос як неминучий і тому єдиний шлях до "відродження і свободи". Сумароков Панкратій Платонович - Сумароков (Панкратій Платонович) - журналіст і поет (1763 - 1814), онучатий племінник відомого письменника; дитинство провів в селі, де до 12 років не бачив інших книг, крім Часослова і Псалтирі; потім жил у родичів в Москві і дістав хорошу домашню освіту; в 18 років був визначений на військову службу; замішаний в справу про підробку асигнацій, був засуджений до посилання на житье в Тобольськ, з позбавленням дворянського звання. При сприянні тогочасного тобольского губернатора Алябйова Сумарокову вдалося зайнятися там викладанням і літературою. Він задумав видавати в місці свого посилання журнал.
Список літератури курсової "Виробнича потужність підприємства" - більше 20 джерел. Семирічна війна - Семирічна війна (Seven Years War) (1756-63), війна між Пруссиєй, Великобританією (в унії з Ганновером) і Португалією з одного боку, і Австрією, Францією, Росією, Швецією, Іспанією і Саксонієй з інш. С.у. виникла через невирішені після Ахенського договору питання, і частково була рез-тому англо-франц. колон, суперництва, а також зіткнення політики Пруссиї з інтересами Австрії, Франції і Росії. Війна перекинулася на Сівбу. Америку, коли туди була направлена експедиція Браддока. Кожна з сторін випробовувала невдоволення своїми бувши. союзниками, і в1756 м. Фрідріх II Пруський уклав з Англією. ЧЕРНИШЕВСКИЙ - Микола Гаврілович (1828-89) - російський мислитель, письменник, економіст, філософ. Народився в Саратове в сім'ї священика. Вчився в Саратовської духовній семінарії (1842-45), закінчив історико-філологічне відділення Петербургського університету (1850). На формування його світогляди вплинули классики німецької філософії, англійської політекономії, французького утопічного соціалізму (Гегель, Фейербах, Рікардо, Фурье і інш.). З 1853 Ч. співробітничає в журналах "Вітчизняні записки" і "Сучасник" і живе в Петербурге. У 1855 захистив магістерську дисертацію.

ДЕМПІНГ - (англ. dumping) - 1) ситуація, коли фірма продає товар за рубежем по ціні нижче за витрати або по ціні, більш низькій, ніж на внутрішньому ринку (трактування з позиції країни-експортера); 2) ситуація, коли іноземна фірма продає на ринку товар по ціні більш низкой, ніж "нормальна" ціна товару-аналога на даному ринку або світова ціна (трактування з позиції країни-імпортера). Д. розглядається як вияв несумлінної конкуренції або - ширше - як один з видів т.н. обмежувальної ділової практики, проти до-ой рішуче виступає Всесвітня торгова організація. Масовий експорт товарів по.
Посилання в тексті роботи "Виробнича потужність підприємства" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ - ACCOUNTS RECEIVABLE, RECEIVABLES Термін має наступні значения1. ACCOUNTS RECEIVABLE. Суми, належні від покупців, відображені в бух. книгах підприємства, але не підтверджені векселями, траттами або акцептами (відкриті балансові рахунки); сукупна сума, краї повинна бути виплачена торговими боржниками; контрольний рахунок в головній бух. книзі для відображення загальної суми належних від покупців залишків по рахунках на відкритих балансових рахунках, як це відображене у допоміжних книгах (Д.з., продаж або дебітори).Д.з. стає частиною ПОТОЧНИХ АКТИВІВ (якщо пред'явлені позови гасяться на. СТРАХОВА ВИПЛАТА - (англ. insurance payment) - 1) сума грошових коштів, що виплачується страхувальником страхувальнику, застрахованому (вигодоприобретателю або іншій особі) з настанням страхового випадку; 2) перерахування страхувальником грошових коштів страхувальнику або інакшій особі безготівковим шляхом або виплата їм готівки, зумовлене страховим випадком, що наступив. При компенсації збитку, викликаного загибеллю або пошкодженням майна, С.у. виготовляється у вигляді страхового відшкодування, а при настанні к. подій в житті страхувальника, застрахованого або інакшого физич. особи - у вигляді. Ернст Енгель - Енгель, німецьких статистик, більшого усього відомий за своє відкриття кривий Енгеля і закону Енгеля, народився в Дрездене. У молодості він був пов'язаний з французьким соціологом Фредеріком Ле Пле, чий інтерес до дослідження сім'ї сприяв тому, що він став займатися статистичним вивченням домашніх господарств. Зібрані дані про витрати переконали Енгеля в тому, що є зв'язок між сімейним доходом і розподілом витрат між їжею і іншими статтями витрат. Це була одна з першої функціональної залежності, яка коли-або була кількісно визначені в економічній теорії. До того ж він звернув увагу на те.

СОЦІОЛОГІЯ НАУКИ - яастная соціологія, наука і розділ науковедения. С.н. - наука про її взаємовідносини з об-вом, а також сукупність соц. відносин, що складаються в процесі діяльності вчених і научн. колективів по виробництву нового знання і ления шляхів його практич. використання В останні роки на Заході в проблематику С.н. все більш активно включаються питання, що відносяться до компетенції соціології знання і С.н. зближується з одним з її розділів - соціологією научн. знання, краї ставить своєю задачею виявлення соц. детермінант самого змісту научн. знання. Наука - рез-т людської діяльності краю завжди носить. ЗАЙНЯТІСТЬ - відображення стану функціонування ринку робочої сили в умовах конкретної економічної інфраструктури. До зайнятого населення відносяться обличчя, працюючі на державних підприємствах, в установах і організаціях, кооперативах всіх видів, на приватних підприємствах і підприємствах з колективною формою власності, в фермерських господарствах, а також зайняті підприємницькою діяльністю. Дані об зайнятих включають осіб, працюючих по основному місцю роботи як повний робочий день, так і неповний в перерахунку на повний. У число зайнятих не включаються учні в працездатному віці, учні з відривом від. Соціальний педагог - фахівець з соціально-педагогічної роботи сдетьми і батьками, з підлітками, молодіжними групами і об'єднаннями, з дорослим населенням в умовах освітніх і специализированнихучреждений, по місцю проживання. С. п. покликаний забезпечувати направлену соціально-педагогічну допомогу і підтримку процесу социализации різних категорій дітей і молоді, сприяти їх соціальному вихованню вусловиях життєдіяльності, надавати психолого-педагогічну і соціально-педагогічну допомогу сім'ї, різним виховальним установам, допомагати підліткам в період їх соціального і професійного становлення. Відповідно до. Соціальний статус - Положення індивіда в суспільстві, його постійне або врйменное місце в соціальних ієрархіях різного типу, що визначає взаємовідносини з іншими членами суспільства. Термін може використовуватися в різних значеннях. 1. Недиференційована сукупність всіх соціальних ознак говорячого - як постійних, так і що виявляються тільки в даній ситуації спілкування. Розрізнюють приписані (дочка, чоловік, китаєць), придбані (вчитель, лідер, дружина), ситуативні (попутник, покупець) статуси. У цьому випадку С.с. входить в число чинників, що зумовлюють як стратификационную, так і ситуативну вариативность.