На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ГРОШОВА МАСА ТА ШВИДКІСТЬ ОБІГУ ГРОШЕЙ

(курсова робота з фінансів)

Вступ ... 3
Розділ 1. Необхідність оцінки кількісних параметрів грошового обігу ... 5
1.1. Поняття грошового обороту ... 5
1.2. Грошовий обіг і його закони ... 7
Розділ 2. Поняття грошової маси та її структура ... 14
2.1. Поняття грошової маси ... 14
2.2. Структура грошової маси ... 15
Розділ 3. Сутність грошового агрегату: вітчизняна та зарубіжна методики поділу грошової маси на агрегати ... 18
3.1. Сутність грошового агрегату ... 18
3.2. Вітчизняна методика поділу грошової маси на агрегати ... 19
3.3. Зарубіжна методика поділу грошової маси на агрегати ... 22
Розділ 4. Методи визначення швидкості обігу грошей ... 27
Розділ 5. Вплив динаміки грошової маси і швидкості обігу грошей на перебіг економічних процесів ... 31
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Грошова маса та швидкість обігу грошей" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Грошова маса та швидкість обігу грошей"

Курсова робота "Грошова маса та швидкість обігу грошей" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Грошова маса та швидкість обігу грошей", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Грошова маса та швидкість обігу грошей" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Грошова маса та швидкість обігу грошей" і призначений виключно для пошукових систем.

Французька культура XVI і першої половини XVII в. - Французьке Відродження У XVI сторіччі у Франції склалася культура Відродження, відмічена, як і в інших країнах Європи, рішучими перемогами світської гуманистической думки над середньовічним аскетичним світоглядом і схоластикою. Це було час посиленого вивчення античної культури і разом з тим дуже важливий, багато в чому переломний період в розвитку французької мови і національної літератури. Розквіт культури Ренесансу у Франції XVI в. має передусім своє глибоко національне коріння. Він підготовлювався поступово. Італійські походи Карла VIII і наступних французьких королів послужили лише зовнішнім. БУНИН Іван Олексійович - (10.10.1870, Воронеж - 8.11.1953, Париж) - поет, прозаїк, перекладач. З старовинного дворянського роду, до якого належав В.Жуковський. Отец Б. - поміщик, що розорився, дрібний чиновник, що марнотратив посаг дружини; з 9 їх дітей 5 померли в ранньому віці. Детство Б. пройшло на хуторі Бутирки Орловської губернії в спілкуванні з селянськими однолітками. У 1886 виключений з елецкой гімназії, але пройшов потім гімназичний курс зі старшим братом Юлієм, вів з ним "без кінця. . разговори. про літературу". Дитячі і юнацькі вірші Б. подражательни; перший виступ друкується - вірші "На могилу. Юдін Юрій Іванович (1938-1995) - Філолог, фольклорист, фахівець з билинного епосу російського народу. Народився в м. Умані Київської області в сім'ї військового. Школу (із золотою медаллю) закінчував в Нижньому Новгороді. Випускник філологічного факультету Ленінградського державного університету. Улюблений учень В.Я. Проппа, до 100-летию якого опублікував нарис теплих спогадів "Владимир Яковлевич" (Нева. 1995. № 2). Цей його вчитель, у свою чергу, залишив декілька вельми високих оцінок Ю.И. Юдина-аспіранта в своїх щоденниках, недавно опублікованих. Дипломна робота: "Принципи зображення билинного героя". ГОЙ (народ; іновірець) - Група людей, пов'язаних загальним походженням і мовою, звичаями, традиціями і т. д., а також населення країни, народ. Термін "Г." застосовувався іноді також для вказівки на Ізраїль, як наприклад: "І який народ [Г.] так великий, у кого статути і закони так же справедливі, як вся ця Тора?..." (Втор. IV, 8), але набагато частіше - на інші народи: "Бо прожену Я народи від особи твого" (Ісх. XXXIV, 24), "Наблизьтеся, народи, щоб чути, і племена - слухайте!" (Іс. XXXIV, 1). У період Талмуда* застосування слова "Г." звузилося для позначення чужака, нееврея. На вимогу цензора частіше, однак, вживалося.
Кожна вагома структурна частина курсової "Грошова маса та швидкість обігу грошей" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Белінський, Віссаріон Григорійович - (1811 - 1848). У 1831 р. Белинский написав трагедію "Дмитро Калінін" в дусі "Розбійників" Шиллера, в якій з всім запалом юнацького обурення батожив кріпосні порядки. Університетська адміністрація знайшла трагедію "аморальної", і в 1832 р. Белинский був виключений з московського університету за "нездатність". Починаючи з 1834 р., став співробітничати в "Чутці" і інш. журналах. Уперше виступив як літературний критик на початку 30-х років з оглядом російської літератури послепетровского часу, статтею про Гоголе і філософською статтею "Досвід системи етичної філософії". У цих перших його. ДЕРЖАВИН Гавріла Романович - (3.07.1743 - 8.07.1816), російський поет, суспільний діяч. З дворян. У 1759 Державін поступив в Казанськую гімназію, з 1762 служив в Преображенськом полицю, перший офіцерський чин він отримав тільки в 1772. Як освічений молодий дворянин він отримував особливі призначення: в 1767 - в Укладену комісію, в 1773-74 - в Слідчу комісію А.І. Бібікова, де йому довелося знаходитися у військах, що діяли проти Е.І. Пугачева. Ніскільки не виправдовуючи селянських вождів, Державін зумів зрозуміти, що істинною причиною повстання з'явилося "лихварство" влади, яка штовхнула селян на повстання. У 1776 випустив. Костянтин Костянтинович (великий князь) - Костянтин Костянтинович, великий князь, другий син великого князя Костянтина Миколайовича. Народився 10 серпня 1858 року. Початків службу у флоті; був 2 року в дальньому плаванні. Під час війни з Туреччиною (1877 - 1878) перебував в екіпажі фрегата "Светлана"; провів понтони, під ворожими пострілами, з гирла ріки Ольти до моста у Зімніци. Потім служив в Ізмайловськом полицю. У 1891 році призначений командиром лейб-гвардії Преображенського полку, в 1900 році - головним начальником військово-учбових закладів, в 1910 році - генералом-інспектором військово-учбових закладів. З 1889 року.
У вступі курсової "Грошова маса та швидкість обігу грошей" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МОРГАН ЖАК ЖАН МАРИ - (1857-1924) - відомий фр. археолог. Вів розкопки на Кавказі, в Ірані, Єгипті. Відкрив капсийскую культуру. Його книга "Доісторичне людство" написана в 1921 р. і вийшла в 1923 р. На русявий. мові вона була видана в Москві в 1926 р. Передмову до книги написав один з найнайбільших русявий. археологів В. А. Городцов. У ньому він зазначав, що труди М. користуються "обширною і цілком заслуженою популярністю... М. багато працював на Ю. Кавказе, в області древнього Елама, Месопотамії і в Єгипті...". Однак ще тоді В. А. Городцов помітив, що "в об'єм його труда... увійшли такі відділи, в розробці матеріалу яких.

Волконськиє - Волконские - російський князівський рід, що відбувається від святого князя Михайла Всеволодовича Чернігівського (помер в 1246 р.), внук якого Іван Юрійович, по прізвиську Товста Голова, власник містечка Волкони, був першим князем Волконським. Він мав двох сини, Федора і Мстіслава, убитих в Куліковської битві (1380). З початку XVI віки Волконськиє служили воєводами, головами і володіли вотчиною і маєтками в Коломенськом, Костромськом, Тульськом, Зубцовськом, Бельовськом повітах. У XVII у вони служили стряпчими, стольниками, воєводами, послами, окольничими; один з них, Федір Федорович. Водовозова-Семевская Єлизавета Миколаївна - Водовозова-Семевская Єлизавета Миколаївна (вроджена Цевловська) - письменниця. Народилася в 1844 р.; вчилася в Смільному інституті, де інспектором тоді був Ушинський, що вплинув на неї великий чином. По закінченні інституту вийшла заміж за свого вчителя, В.І. Водовозова (після його смерті вийшла за В.І. Семевського ). Початки літературну діяльність нотаткою про романові Чернишевського "Що робити?" ( "Бібліотека для читання", 1863). Головний труд Водовозовой-Семевской - "Розумовий і етичний розвиток дітей від першого вияву свідомості до шкільного віку" (Санкт-Петербург, 1871, 6-е видання, 1907) - є.
Список літератури курсової "Грошова маса та швидкість обігу грошей" - більше 20 джерел. ЗАКОН ПРО ОБІГОВІЙ ДОКУМЕНТИ - NEGOTIABLE INSTRUMENTS LAW Це закон, що відноситься до обіговій документів, що двічі зазнавав кодифікації з метою досягнення більшої одноманітності для різних штатів. Починаючи з 1897 р. первинний Єдиний закон про обіговій документи (ЕЗОД) був прийнятий всіма штатами з деякими відхиленнями, що відображають специфіку даного штату. У ОДНОМАНІТНОМУ ТОРГОВО-КОМЕРЦІЙНОМУ КОДЕКСІ (ЕТК) підхід до уніфікації законодавства більш широкий, він торкається торгових операцій, комерційних паперів, банківських депозитів і инкассации, акредитивів, переказів, складських розписок, коносаментів, інш. ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА - сукупність юридичних осіб, діючих як основне і дочірні суспільства і або повністю, або що частково об'єднали свої матеріальні і нематеріальні активи (система участі) на основі договору. ФПГ створюються в цілях технологич. або економич. інтеграції для реалізації инвестиц. і інакших проектів і програм, направлених на підвищення конкурентоздатності і розширення ринків збуту товарів і послуг, підвищення ефективності виробництва, створення нових робочих місць. У індустріально розвинених країнах ФПГ стали організовуватися на рубежі XIX і XX вв. внаслідок процесів зрощення виробничого.

ПОТРЕБИ - (need; want ) здібності до споживання. Для існування людини, суспільства загалом абсолютно необхідні певні предмети і умови навколишнього середовища. П. можна розглядати з самих різних сторін - як біологічні, виробничі, економічні, соціальні, культурні і інші. Человечеськиє П. різноманітні і численні, виявляються в прагненні людей до споживання і знаходять форму побажання, наміри споживати ті або інакші блага. П. об'єктивні, вони складаються під впливом соціально-економічних умов розвитку суспільного виробництва і рівня матеріального добробуту. Первинні життєві П. людини не.
Посилання в тексті роботи "Грошова маса та швидкість обігу грошей" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ - (англ. cash flow operations) - сукупність дій по прийому і видачі готівки грошових коштів, їх оформленню і відображенню в обліку. Прийом готівки грошових коштів касами орг-ций проводиться по прибуткових касових ордерах, підписаних гл. бухгалтером або особою, ним уповноваженим. У підтвердження прийому грошових коштів видається квитанція за підписом касира і гл. бухгалтера або уповноваженої ним особи. Видача грошових коштів здійснюється по витратних касових ордерах або належно оформлених платіжних відомостях, заявах на видачу грошових коштів, рахунках з проставленням на документах штампу з. Регіональний менеджмент - це організаційно-розпорядлива діяльність органів влади і управління регіону, направлена на задоволення загальних потреб його населення. Організаційна діяльність - формування норм і правил спільної життєдіяльності в регіоні. Розпорядлива діяльність -визначення специфічних характеристик регіону в національному і міжнародному розподілі праці і на ринках товарів, послуг і капіталу. Існують два підходи до визначення загальних потреб населення регіону: 1.Загальні потреби регіону складаються в розділенні відповідальності держави загалом і регіону за окремими видами державної діяльності. Як. Мейо Елтон - (1880-1949) - один з фундаторів школи психології і людських відносин в менеджменті. Школа "людських відносин" піддала різкій критиці принцип "координації за допомогою ієрархії", рекомендований класичною школою, зазначаючи, що влада, поширювана зверху не є ефективною, і пропонуючи замість групове прийняття рішень. Доктрина "людських відносин" включає в себе следующиеосновні моменти:1) систему взаємних зв'язків і інформації, яка повинна, з одного боку, інформувати працівників про діяльність і плани організації, а з іншою, -надає керівництву.

Інтерпретація основних понять - одна з важливих процедур розробки програми соціологічного дослідження (див. Програма дослідження). Вона включає теоретичне і емпіричне уточнення понять. Під теоретичної І. про. п. розуміється: а) уточнення поняття з точки зору теорії, в яку воно включене, з'ясування його місця в структурі даної теорії і зв'язку його з іншими її поняттями; б) з'ясування відношення поняття до вживання його в інших теоріях, областях знання, в тому числі і в публіцистика. Теоретічеська И. про. п. обов'язкова для будь-якого соціологічного успадкування, особливо у випадках, коли поняття не визначені досить чітко. Філософія - (philosophy, греч. - любов до мудрості), використання розуму і його доводів для пошуку істини і дослідження природи реальності, передусім причин і природи віщої, принципів орг-ции сущої, сприйняття, поведінки людини в матеріальному світі. Предметом Ф. може виступати також дослідження і з'ясування представлень, методів і доктрин інш. наук або власне логіки мислення філософська логіка); дослідження представлень, методів і доктрин, що відносяться до таких загальних понять, як істина, можливість, знання (епистемология), необхідність, буття (онтологія і метафізика), а також способів доказу. Ф. Сексизм - переконаність в початковій перевазі однієї підлоги над іншим. Це може вести до негативного і невиправдано поганого поводження з людиною через його статеву приналежність. Сексистское поведінка вважається виявом дискримінації і може приймати особисту і інституційну форми. Хоч жертвами подібної ДИСКРИМІНАЦІЇ можуть стати і чоловіки, однак досвід багатьох країн показує, що в переважному числі випадків сильніше страждають жінки. У соціальній роботі вияви сексизма зустрічаються досить часто як при прийомі на роботу, так і при наданні послуг. Більшість персоналу соціальних агентств складають жінки, а. Відкрите усиновлення - (open adoption) - УСИНОВЛЕННЯ, при якому біологічні батьки продовжують брати участь в житті дитини протягом процесу усиновлення і після його завершення. Традиційно усиновлення проходило при повній анонімності приймальних батьків, і біологічні батьки дитини нічого не знали про приймальну сім'ю. Термін "відкрите усиновлення" відображає ряд змін в процесі усиновлення, пов'язаних з порушенням анонімності. Існує декілька варіантів. Біологічний родитель може активно брати участь в слуханнях у справі про усиновлення і вибір приймальних батьків, знайомлячись з їх письмовими.