На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ ТА ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

(курсова робота з державного регулювання економіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні та методичні засади фінансово-бюджетного та грошово-кредитного регулювання економіки ... 4
1.1. Бюджетна система, видатки і доходи Державного бюджету ... 4
1.2. Державний бюджет як інструмент бюджетного регулювання економіки ... 6
1.3. Доходи і видатки Державного бюджету ... 8
1.4. Сутність та інструменти грошово-кредитного регулювання економіки ... 12
1.5. Методи грошово-кредитного регулювання економіки ... 14
1.6. Вплив Національного банку на розвиток грошово-кредитного регулювання ... 19
Розділ 2. Практичні засади фінансово-бюджетного та грошово-кредитного регулювання економіки ... 22
2.1. Показники доходної частини зведеного та державного бюджетів на 2006 рік ... 22
2.2. Аналіз стану грошово-кредитної системи України ... 24
Висновки ... 45
Література ... 47

Для придбання курсової роботи "Грошово-кредитне та фінансово-бюджетне регулювання економіки" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Грошово-кредитне та фінансово-бюджетне регулювання економіки"

Курсова робота "Грошово-кредитне та фінансово-бюджетне регулювання економіки" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Грошово-кредитне та фінансово-бюджетне регулювання економіки", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Грошово-кредитне та фінансово-бюджетне регулювання економіки" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Грошово-кредитне та фінансово-бюджетне регулювання економіки" і призначений виключно для пошукових систем.

Основні древнекитайские ідеологічні течії - В період "Воюючих царств" в Китаї виникають перші філософські школи як свого роду підсумок тривалої еволюції міфологічних уявлень і розвитку елементарних естественнонаучних знань. У цей час в боротьбі з міфологічним світоглядом створюються матеріалістичні концепції, але разом з тим розвивається ідеалізм, в різновидах якого зберігається зв'язок з релігійно-міфологічним мисленням. У анонімному натурфилософском трактаті IV - III вв. до н.е. "Ці ци чжуань" викладалося вчення про матеріальний мир: єдиної початкової матерії тайцзи, породжуючої дві протистоячі субстанції -. ШОЙГУ Сергій Кужугетович - (21.05.1955). Заступник Голови Уряду Російської Федерації в уряді М. М. Касьянова з 10.01.2000 м. по 18.05.2000 м., одночасно міністр Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайним ситуаціям і ліквідації наслідків стихійних лих; міністр Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайним ситуаціям і ліквідації наслідків стихійних лих в урядах В. С. Черномирдіна, С. В. Кирієнко, Е. М. Прімакова, С. В. Степашина, В. В. Путіна, М. М. Касьянова з 20.01.1994 м.; голова Державного комітету Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайним ситуаціям і ліквідації. ИОАНН (в миру Максимович Михайло Борисович) - (4.6.1896, м. Адамовка, Харківської губ. - 19.6.1966, Сиетл, США) - церковний діяч. Відбувався з найвідомішого дворянського роду Максимовичей, серед представників якого - канонізований церквою Святітель Іоанн, митрополит Тобольський, відомий духовний поет і письменник, автор книги "Іліотропіон, або Сообразованіє Людської волі з Божественною волею". Його батько був ватажком дворянства, а дядько - ректором Київського університету. У 1914 Михайло був випущений з Тамбовського кадетського корпусу і поступив на юридичний факультет Харківського університету, який закінчив в 1918. ЖАНР - (франц. genre - рід, вигляд), тип твору, що володіє своїми характерними рисами і що розділяється на подтипи. Літературний жанр складається історично, узагальнюючи риси, якими відрізняється група творів в ту або інакшу епоху. З сукупності декількох жанрів складається літературний рід. Жанр ділиться на вигляд (іноді ці терміни вживаються протилежним образом: вигляд - більш велика безліч, напр. поема, жанр - конкретний тип, напр. лірична поема). Загалом теорія літературних родів не вичерпує всього багатства жанрів. Можна визначити і інші принципи класифікації жанрів. Рід об'єднує.
Кожна вагома структурна частина курсової "Грошово-кредитне та фінансово-бюджетне регулювання економіки" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗАВЬЯЛОВ Василь Васильович - (15.6.1873, з. Нововасильевское, Костромської губ, 24,2.1930, Софії) - фізіолог, педагог. Народився в сім'ї селянина. У 1891 закінчив із золотою медаллю костромскую гімназію і поступив на медичний факультет Московського університету, а в 1895 перейшов на медичний факультет Дерптського університету, в 1896 отримав диплом лікаря. Ще студентом він за рішенням правління університету виконував обов'язки асистента по фізіології. У 1899 захистив докторську дисертацію "До теорії білкового травлення", в якій досліджував умови освіти під впливом протеолитических ферментів белковоподобних речовин. СЕРПЕНЬ - восьмий місяць в році, древньоруський назва - "серпень", від слова "серп", час жнив. На Півночі Росії він іменувався "зарев", від сяйва зірниці. У селянському побуті серпень нерідко носив назву "зорничника", в якій не можна не бачити зміненої назви "зарев". Російські селяни говорили: "Серпень крушить і круглит. У серпні каторга, тобто три турботи мужику: косити, орати так сіяти. Вівси так льони в серпні дивися! У серпні серпи гріють, вода холодить. Бабам і в серпні свято". Основні народні прикмети по днях серпня були такі: 1. Походження чесних древо Животворящого Хреста Господня. Перший. ВСЕВОЛОД СВЯТОСЛАВИЧ Чермний - З роду Чернігівських Кн. Син Святослава II Всеволодовича і полоцкой кн. Марія Васильковни. Кн. Чернігівський в 1204-1210, 1214 рр. Вів. кн. Сиенский в 1206-1287, 1210- 1214 рр. Дружина.: з 1178 р. дочка короля Польського Казимира II, королевна Марія ( 1179 р.). У 1202 році Всеволод був союзником Рюріка Ростіславича в його війні проти Романа Мстіславича Галіцкого і після взяття останнім Києва біг в Чернігів. Після смерті Романа в 1206 році союзні князья зібралися було йти на Галіч, але повернулися з полдороги, взнавши, що угорський король і Всеволод Юрьевич Велике Гніздо протегують галичанам. Але.
У вступі курсової "Грошово-кредитне та фінансово-бюджетне регулювання економіки" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Дмитра Федір Михайлович (історик-юрист) - Дмитра, Федір Михайлович - історик-юрист (1829 - 1894). Відбуваючись з інтелігентної сім'ї, що підтримувала в Москві видні літературні зв'язки, Дмитра по закінченні курсу юридичного факультету в Московському університеті, в епоху його розквіту, виступив на літературний терен в епоху відродження Росії після Кримської війни, як західник, став співробітником "Російського Вісника" і "Московських Відомостей". У 1857 р. поїхав за межу як секретар великої княгині Олени Павлівни, з якою і після зберіг дружні відносини. У 1859 р. захистив дисертацію на міру магістра цивільного права і отримав в.

Бланкисти - послідовники Бланки, великого французького революціонера. Л. О. Бланки (рід. в 1805 р.) взяв видатну участь у французькій революції 1830 року і все своє подальше життя присвятив революційній боротьбі, будучи постійним учасником і організатором озброєних повстань проти буржуазного режиму. У своїй газеті "Суспільство друзів народу" Бланки вів непримиренну боротьбу з урядом, за що був присуджений до року в'язниці. У 1836 році Б. був знову залучений до процесу про виготовлення пороху і засуджений до двох років в'язничного висновку. Після помилування взяв діяльну участь в "Суспільстві. Гюйссен Генріх - Гюйссен (Генріх von Huyssen) - німецький барон, лікар правий. У 1702 р., при шляху Паткуля, російський уряд запросив його на службу для пропаганди своїх поглядів друкується закордонній. Щоб розташувати громадську думку Європи на користь Росії, Гюйссен переводив урядові укази, полемізував з ворожими думками, доставляв німецьким журналістам матеріал, сирий і оброблений (в "Europaische Fama" Рабенера, і "Weltund Staats-Spiegel") і т. п. За участю Гюйссена, між іншим, становлені дві брошури: "Der Staat von Moscau" (1704) і "Relation von dem gegenwartigen Zustande des Moscowitischen Reichs" (1706).
Список літератури курсової "Грошово-кредитне та фінансово-бюджетне регулювання економіки" - більше 20 джерел. БАРОМЕТРИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ - BUSINESS BAROMETERS Дані по галузях економіки; індекси промислового виробництва і торгівлі; статистичні індикатори стану ділової активності; фундаментальна і порівняльна статистика ділової активності, на основі до-ой проводяться вимірювання обсягу виробництва і хоз. діяльності, оцінки наявності кредиту, тенденції цін, перспектив прибутку і можливостей інвестування. Так само, як погодний барометр передбачає метеорологічний стан, Б.д.а. можуть використовуватися як дані і інструменти, з допомогою к-рих можна передбачити тенденції в розвитку бізнесу, кредиту і инвестицийНа основі. ІНДОСАМЕНТ - ENDORSEMENT Напис на зворотній стороні обіговій або інакшого документа. І. на чеку, перевідному або простому векселі складається з слів, вмісних або не вмісних в собі гарантію, за к-рими слідує підпис индоссанта, к-рий може бути платником, векселедавцем, дружнім индоссантом або держателем, або ж в ньому міститься тільки підпис. І. в поєднанні з передачею є способом перепоступки прав на даний документ інш. особі. Передача прав складається з перепоступки правового титулу і прав документа однією особою іншому т. о., що індосат стає законним держателем. Якщо документ повинен бути оплачений його.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ - державна установа вищої професійної освіти. Заснований в 1930 як Ленінградський фінансово-економічний інститут для підготовки фахівців з фінансів і кредиту, бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності. Надалі профіль інституту розширявся, особливо після приєднання до нього в 1954 Ленінградського планових інститути. З кінця 60-х рр. інститут готує фахівців з експериментальних, потім індивідуальним учбовим планам з 5-літнім терміном навчання. Поступово створювалася учбово-методична і наукова база університетського типу. У 1991 Ленінградський фінансово-економічний інститут.
Посилання в тексті роботи "Грошово-кредитне та фінансово-бюджетне регулювання економіки" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Контроль в менеджменті - Контроль - це формування організації на основі попередження можливих відхилень у виробничому процесі і житті колективу поведінки співробітників від оптимального. Контроль являє собою безперервний процес формування ефективної спільної роботи організації шляхом встановлення відповідності результатів роботи співробітника цілям і задачам підприємства. Контроль виявляє і усуває виникаючих в процесі виробництва вузькі місця і слабі ланки. Елементами контролю є: - показники результативності; - прямий і зворотний зв'язок між співробітником і керівником; - стандарти; - показники. АВАРІЙНИЙ КОМІСАР - (англ. average commissioner) - фізична або юридична особа, що залучається страхувальником для захисту своїх інтересів при настанні страхового випадку із застрахованим майном. Страхувальник призначає А.к. як всередині країни, так і за межею. Ім'я, поштова адреса, номери телефонів, факсів і т.п. А.к. вказуються в страховому сертифікаті або полісі при видачі його страхувальнику. Останній (або уполномоч. ним особа) зобов'язаний при настанні страхового випадку негайно звернутися до А.к. А.к. діє відповідно суворому до інструкції страхувальника. Для її виконання А.к. може призначити сюрвейера, а також. НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ - INSOLVENCY Нездатність боржника сплатити борги. Н. як БАНКРУТСТВО означає перевищення зобов'язань над активами. Згідно з визначенням, даним в Нац. законі про банкрутство (Sec. 1), ' будь-яке обличчя вважається неплатоспроможним в рамках положень справжнього закону, якщо сукупний розмір його власності, виключаючи будь-яку власність, к-рую цю особу могло передати у власність інш. особі або передати законні права на неї, приховати, перемістити або дозволити приховати або перемістити з наміром обдурити своїх кредиторів, перешкодити їх діям або відстрочити погашення свого боргу їм, за.

Дослідження соціологічне - один з основних способів розвитку соціологічного знання. Емпіричне вивчення соціальних явищ почалося з середини XVII в. Однак характер институциализированной діяльності воно придбало тільки в 20 - 30-е рр. XX в. Зараз це високо профессионализированний специфічний вид наукової діяльності. Виділяють два типи соціологічних досліджень: теоретикоприкладні, направлені на розробку нових підходів і більш поглиблене вивчення певних соціальних проблем, і прикладні, орієнтовані на практичне розв'язання конкретних проблем. Соціологічне дослідження включає в себе чотири основних. ІНФОРМАЦІЯ - (від лати. informatio - роз'яснення, виклад) - в самому загальному вигляді - передача сполучень між передаючою і приймаючою системами, що веде до зміни різноманітності станів останньої. Спочатку це поняття зв'язувалося виключно з коммуникативной діяльністю в об-ве. Пізніше був усвідомлений той факт, що інформаційні процеси властиві також і неживій природі, в зв'язку з чим цей термін був сприйнятий і відповідними науками. Найважливіша особливість Вона існує в ідеальній формі і виявляється в матеріальних об'єктах, знаках. У 20-30-е рр. XX в. І. розглядалася на якостей, рівні без введення. Маркс, Карл Генріх - (1818-1883) - німецький соціальний філософ, соціолог, економіст, публіцист, революціонер. Маркс народився в сім'ї адвоката, дістав різносторонню освіту (філософія, історія), жив в багатьох європейських містах, займаючись науковою, публіцистичною, організаційною діяльністю, пов'язаною з його цікавістю до робочого руху. Дослідники відмічають двозначності, що зустрічаються в його трудах, неясності у визначеннях, зв'язуючи це з тим, що Маркс з'єднав в собі риси вченого, прагнучого до істини і революціонера, що виявляв нетерпіння. Найбільш важливими для соціолога роботами Маркса є:. Соціальне самовизначення - усвідомлення людиною своєї соціальної природи, свого місця в суспільстві. У широкому значенні слова С. з. розуміється як процес і результат формування соціальної самосвідомості особистості, сукупності філософських, політичних, правових, етичних і естетичних ідей і уявлень, зумовленої даним історичним етапом розвитку суспільства і що відображає в більш або менш систематизованій формі відношення особистості до соціальної дійсності. С. з. індивіда складає необхідну основу успішної орієнтації в соціальній реальності, гармонійного поєднання його життєвих цілей з суспільними потребами. У соціології С. з.