На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Державна контрольно-ревізійна служба України

(курсова робота з фінансового контролю)

Вступ ... 3
Розділ 1. Державна контрольно-ревізійна служба як суб'єкт державного фінансового контролю в Україні ... 5
Розділ 2. Аналіз і оцінка організації контрольно-ревізійної роботи в органах контрольно-ревізійної служби ... 13
Розділ 3. Підвищення ефективності роботи контрольно-ревізійної служби в Україні ... 24
Висновки ... 30
Література ... 33
Додатки ... 36

Для придбання курсової роботи "Державна контрольно-ревізійна служба України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Державна контрольно-ревізійна служба України"

Курсова робота "Державна контрольно-ревізійна служба України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Державна контрольно-ревізійна служба України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Державна контрольно-ревізійна служба України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Державна контрольно-ревізійна служба України" і призначений виключно для пошукових систем.

Розвиток природознавства в Західній Європі в XVI і першій половині XVII в. - У XVI і особливо в першій половині XVII в. в розвитку науки наступає корінний перелом. У ході наполегливої боротьби зі схоластикою і релігійним світоглядом виробляються нові, наукові методи дослідження явищ природи і робляться відкриття, що заклали підмурівок для усього подальшого розвитку природознавства. Причини розвитку природознавства в європейських країнах в XVI і першій половині XVII в. Настання нової ери у вивченні людиною навколишнього його матеріального світу було підготовлене глибокими соціальними зсувами, які надалі привели до перемоги капіталізму. Переворот в природознавстві був. Троїцкий Матвей Михайлович - Троїцкий (Матвій Михайлович) - представник емпіричної філософії в Росії (1835 - 1899). Син диякона сільської церкви в Калужської губернії; закінчив курс в Київській духовній академії; був професором філософії послідовно в Казані, Варшаві і Москві. У літературі і у викладанні Троїцкий проводив і розробляв філософські і психологічні теорії англійського емпіризму. Бакон, Локк, Юм, Т. Броун, Д.С. Мілль і Бен - ось представники напряму, яке Троїцкий уперше культивував на російському грунті. Початок діяльності Троїцкого відноситься до тієї епохи, коли, після тринадцатилетнего (1850 - 1863) вигнання. МИКЕЛАНДЖЕЛО - (michelangelo) Буонарроті (справжнє ім'я - Мікеланьоло ди Лодовіко ди Ліонардо ди Буонаррото Симонії) (1475, Капрезе, Італія - 1564, Рим), видатний італійський скульптор, живописець, архітектор, поет епохи Високого і ПозднегоВозрожденія. Початкову освіту отримав в латинській школі у Флоренції, потім вчився живопису в майстерні У 1489 м. поступив в художню школу фактичного правителя Флоренції Лоренцо Медічи, де навчався скульптурі у Бертольдо ди Джованні, учня Донателло, копіював античну скульптуру. Сильний вплив на світогляд Мікеланджело надали ідеї неоплатонизма. Вже в першій відомій. СЛОБІДСЬКА Ода Абрамівна - (28.11.1895, Вільно - авг. 1970, Лондон) - артистка опери, концертна співачка (драматичне сопрано). Вихованка Петербургської консерваторії, займалася в класі славнозвісного педагога, фахівця "з жіночих голосів", професора Н.Ірецкой. Дебютувала в Петроградськом Народному будинку в фатальний день 25.10.1917 в опері Дж.Верді "Дон Карлос". У цьому спектаклі, що відбувся, незважаючи на ті, що гриміли в Петрограде постріли, в ролі Короля Пилипа виступав Ф.Шаляпін, Королеву Єлизавету співала С. Первоє виступ С. на сцені Маріїнського театру відбувся в 1918, С.
Кожна вагома структурна частина курсової "Державна контрольно-ревізійна служба України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МИКОЛА I - Багато які російські офіцери побували в Парижі під час окупації його російськими військами. Познайомившись там з ідеями французької революції,  деякі з них повернулися в Росію з бажанням змін. Їх метою було скинути існуючий режим. Ясної програми того, що повинен було  замінити самодержавну монархію, у них не було. Одні думали про створення  конституційної монархії, інші про республіку. Для досягнення  своїх  цілей  вони стали створювати таємні суспільства. Ці суспільства були малочисленни і складалися головним чином з дворян. Серед них було не мало людей з аристократичними прізвищами. У Олександра. Купецтво - соціальний шар, що займався торгівлею, посередник між виробництвом і ринком. У історичних джерелах  для позначення купецтва в Древній Русі вживалися два терміни - "купець" (городянин, що займався торгівлею) і "гість" (купець, пов'язаний торговими операціями з іншими містами і країнами). З XIII в. з'являється третій термін - "торговець". Перші згадки про купців в Київській Русі відносяться до X в. У XI - XII вв. вони складали особливу соціальну групу міського населення, займаючись нарівні з торгівлею лихварством, користувалися підтримкою князівської влади. Соколів Микола Кирилович - Соколів (Микола Кирилович, 1835 - 1874) - професор Московського університету і Московської духовної академії. По закінченні курсу в Московській духовній академії С. був залишений бакалавром по кафедрі російської церковної історії (1858). Після повернення з-за кордону (з 1863 р.), викладав і західну церковну історію в академії і церковне право в університеті. Декілька років був також членом університетського суду і редактором "Університетських Вістей". Літературна діяльність С. була обширна і почалася в 1859 р. статтями "Установа патріаршества в Росії".
У вступі курсової "Державна контрольно-ревізійна служба України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ТРІЙЦЯ ПРЕСВЯТАЯ - Бог християн, Єдиний в Трьох Особах, або Трьох ипостасях: Батько, Син і Святий Дух. Бог єдиний по суті і троичен в особах, що є Бог Батько, є Бог і Син, є Бог і Дух Святий, що в цей Св. Трійці "ничтоже перше або останнє, ничтоже більш або менш, але цілі три іпостасі, соприсносущни суть собі і рівні" (св. Опанас), - до цієї істини не може піднестися природними силами ніякий людський розум, що вимислив її не в змозі ніяка людська мудрість. Догмат про троичности Осіб в Богові є догмат богооткровенний в особливому і найповнішому значенні цього слова, догмат власне християнський. Сповідання цього.

ШЕРЕМЕТЕВИ - древній російський боярский (з н. XVIII в. графський) рід. Предком Шереметевих вважається Андрій Кобила, згаданий в літописі під 1347 при дворі московського князя. Син А. Кобили - Федір Кішка був боярином у вів. кн. Дмитра Івановича Донського. Нащадки Ф. Кошки - Беззубцеви отримали прізвище Шереметевих. Представники роду Шереметевих займали видні державні і військові посади, активно брали участь в політичному житті Російської держави. Так, Іван Васильович Великий Шереметев (ск. 1577) був великим боярином при Іванові IV Васильовичі, воєводою брав участь в походах проти Криму, Казані. Волконський Володимир Михайлович - Волконський Володимир Михайлович, князь - політичний діяч (народився в 1868 р.), великий землевласник Тамбовської губернії. Служив в драгунському полку; був земським діячем і шацким ватажком дворянства. У 1907 р. вибраний в Державну думу III скликання від Тамбовської губернії і прилучився в ній спершу до партії помірно-правих, потім, при утворенні партії націоналістів, до цієї останньої. З першої сесії і до кінця III Державної думи був товаришем голови, вибраний на цей пост спочатку за пропозицією правих і помірно-правих. У цьому званні він виявив велику енергію, уміння швидке вести і.
Список літератури курсової "Державна контрольно-ревізійна служба України" - більше 20 джерел. МАЙНО НЕРУХОМЕ - REAL ESTATE, REALTY І.н. включає в себе землю, споруди і споруду, що постійно знаходяться на нейИ.н. - неюридичний термін поняття ' нерухома собственность' (real property), що включає землю, будівлі і пов'язані з їх використанням споруди і споруди. Компанії по операціях із заставними, брокери по нерухомості, агенти і торговці нерухомістю звичайно поділяють землю на сільську, фермерську і міську власність, до останньої категорії відноситься і земля приміських районів. Нерухомість в містах далі класифікується на ' істотну' і ' неістотну'. Нерухомість в житлових і промислових зонах. ФЕДЕРАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - форма утворення і витрачання фонду грошових коштів, призначеного для фінансового забезпечення задач і функцій, віднесених до предметів ведіння Російської Федерації; щорічно затверджується Федеральними Зборами РФ як закон. Ф.б. - головна ланка бюджетної системи Російської Федерації. Він є основним інструментом перерозподілу ВВП і національного доходу в масштабах держави загалом. Саме на федеральному рівні відбувається формування осн. напрямів бюджетної політики, що проводиться в країні, вибір бюджетних пріоритетів, визначення осн. принципів побудови межбюджетних відносин. Доходи Ф.б.

ДЕПОЗИТАРІЙ - професійний учасник ринку цінних паперів - юридична особа, що здійснює депозитарну діяльність. Д. укладає з депонентом - власником що знаходяться у нього на зберіганні і/або обліку цінних паперів депозитарний договір (договір про відкриття і обслуговування рахунку депо). Д. на основі депозитарного договору: зберігає сертифікати документарних цінних паперів, організує трансферти (перекази) цінних паперів між рахунками, облік обтяження цінних паперів зобов'язаннями, облік передоверения правий по цінних паперах, обмін інформацією між емітентом цінних паперів і інвесторами; за дорученням.
Посилання в тексті роботи "Державна контрольно-ревізійна служба України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Понаднормова робота - Робота, вироблювана працівником з ініціативи роботодавця за межами встановленої тривалості робочого часу, щоденної роботи (зміни), а також робота зверх нормального числа робочих годин за обліковий період. Залучення до понаднормових робіт проводиться роботодавцем з письмової згоди працівника в наступних випадках: 1) при провадженні робіт, необхідних для оборони країни, а також для запобігання виробничій аварії або усунення наслідків виробничої аварії або стихійного лиха; 2) при провадженні суспільно необхідних робіт по водопостачанню, газопостачанню, опалюванню, освітленню, каналізації. СТРАХУВАЛЬНИК - (in ured, а ured) фізичні і юридичні особи, що уклали зі страхувальником договір страхування або що є страхувальниками внаслідок закону і сплачуючі страхові внески (страхову премію). С. має право укладати договори страхування на користь третіх осіб. У разі смерті (загибелі) громадянина, що уклав договір страхування майна, права і обов'язки С. переходять до особи, що прийняла це майно в порядку успадкування. У разі припинення існування юридичної особи, що уклало договір майнового страхування, або його реорганізації права і обов'язку С. переходять до його правонаступника із згоди. Цикли екологічні -  - періодичні коливання у взаємодіях природи і суспільства, що проходять через схожі фази. Вони відображають вплив, з одного боку, природних циклів (космічних, включаючи сонячні цикли; геологічних; кліматичних; біологічних), а з іншою - циклів в розвитку суспільства (науково-технічних, економічних, соціально-політичних і т.д.) і характеризують порушення і відновлення рівноваги між суспільством і навколишнім середовищем. Екологічні цикли включають декілька фаз: - порівняльна рівновага між суспільством і природою; - порушення цієї рівноваги, екологічної кризи; - відновлення рівноваги на базі.

ДІАЛОГ КУЛЬТУР - сукупність безпосередніх відносин і зв'язків, які складаються між різними До., а також їх результатів, взаємних змін, виникаючих в ході цих відносин. Д.К. - одна з найбільш значущих для культурної динаміки форм культурної комунікації. У процесі Д.К. відбуваються зміни культурних паттернов - форм соціальної організації і моделей соціальної дії, систем цінностей і типів світогляду, становлення нових форм культуротворчества і образу життя. Саме в цьому укладається принципова відмінність Д.К. від простих форм економічного, культурного або політичного співробітництва, не передбачаючих істотних. Радикальна соціальна робота - спроба переусвідомити теорію і практику соціального забезпечення і соціальної роботи з акцентом на ролі класового розділення і расовій ДИСКРИМІНАЦІЇ в особистих проблемах або на значенні ринкових відносин для соціального забезпечення. Для представників цього напряму держава є служителем конкретних домінуючих інтересів в суспільстві і не може грати нейтральну або гуманну роль по відношенню до своїх незахищених членів. Тому, на їх погляд, проходження попередньої позиції означає, що соціальний працівник служить провідником політики пригноблення, дискримінацію і таку його діяльність заглиблює. ФОРМАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНА - цілеспрямоване формування стандартних, безособових зразків поведінки в правових, організаційних і социокультурних формах. У соц. організаціях Ф.с. охоплює контрольовані зв'язки, статуси і норми. Завдяки Ф.с. знижується абсолютна і відносна складність організаційна (див.). Найважливішою ознакою цього способу організованості служить всякого роду зафиксированность його елементів, тобто договірне, документальне закріплення їх в єдиній системі правових, технологич., економич. і інш. норм і залежності. Результативний ефект формалізації виявляється, зокрема, в концентрації і каналізації. МАТЕМАТИЧНА СОЦІОЛОГІЯ - (mathematical sociology) - застосування математичних дій і математичних моделей в соціології. Логічне пояснення математичної соціології, як заявлено у Джеймса Коулмена у "Введенні в математичну соціологію" (1964), складається в наступному: "Математика забезпечує масу мов, які у разі ретельного пристосування до сукупності ідей можуть додавати цим ідеям велику силу". Звичайно математичні соціологи працюють, не чекаючи, поки соціології буде встановлений високий рівень математично виражених загальних законів. Адже математика завжди може приводити до хороших результатів при освітленні сфер.