На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(курсова робота з фінансів)

Вступ ... 3
Розділ 1. Завдання, структура і становлення Державної податкової служби України ... 5
1.1. Система і структура органів державної податкової служби ... 6
1.2. Завдання Державної податкової служби України ... 9
Розділ 2. Функції, обов'язки та права органів Державної податкової служби України ... 10
2.1. Функції органів Державної податкової служби України ... 10
2.2. Права та обов'язки органів Державної податкової служби України ... 15
2.3. Податкова міліція ... 21
Розділ 3. Проблема удосконалення роботи Державної податкової служби ... 26
3.1. Необхідність та напрямки вдосконалення адміністрування податків ... 26
3.2. Податковий менеджмент ... 33
Висновки ... 35
Література ... 37
Додатки ... 39

Для придбання курсової роботи "Державна податкова служба України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Державна податкова служба України"

Курсова робота "Державна податкова служба України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Державна податкова служба України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Державна податкова служба України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Державна податкова служба України" і призначений виключно для пошукових систем.

Культура Відродження в Англії - Культура Відродження з її ідейною основою - філософією і естетикою гуманізму - виникає передусім на італійському грунті. Недивно, що вплив Італії можна помітити у всіх англійських письменників епохи Відродження. Але набагато помітніше, ніж вплив італійського зразка, самобутній характер англійської культури цього часу. Трагічна доля вільного селянства в епоху первинного накопичення, швидка ломка середньовічних порядків під натиском сили грошей, розвиток національної держави з його протигоречиями - все це додає суспільним питанням в Англії особливу гостроту. Широкий народний фон англійського Відродження. АЛДАНОВ (наст. фам. Ландау) Марк Олександрович - (26.10.1886, Київ - 25.2.1957, Ніцца, Франція) - письменник, філософ, хімік. Син предпринимателя-сахарозаводчика. У 1905 закінчив класичну гімназію у Києві, оволодівши, крім древньогрецький і латинської мов, німецьким, французьким і англійським. У дитячі роки проводив літо в селі Іванково Волинської губернії, де знаходився один з цукрових заводів батька, з 17 років - за межею. У 1905-10 продовжував освіту в Київському університеті, одночасно на двох факультетах юридичному і фізико-математичному; після спільної роботи в Парижі з професором В. Анрі спеціалізувався по фізичній хімії. Перша стаття -. Погодін Михайло Петрович - Погодін (Михайло Петрович) - історик, археолог і журналіст (1800 - 1875). Батько його був кріпосний "домоправитель" графа Строганова. Обстановка панського двора, искательство батька у знатних і багатих не залишилися без впливу на характер Погодіна: він відрізнявся великою практичністю, що поєднувалася в ньому з чималою часткою сентиментальності, з одного боку, і критичним розумом, з іншою. На 11-м році він був відданий на виховання до типографщику А.Г. Решетникову, але скоро поступив в 1-ю московську гімназію. Сентиментально-патріотичний настрій його знаходив підтримку. Петров Василь Володимирович - Петров (Василь Володимирович, 1762 - 1834) - заслужений професор фізики і академік Імператорської медико-хірургічної академії (1793 - 1833) - чудовий самоучка фізик-експериментатор. По закінченні курсів Харківського коллегиума і Санкт-Петербургской вчительської семінарії, П. був призначений в 1788 році вчителем математики і фізики в коливанско-воскресенское гірське училище в м. Барнауле, звідки, в 1791 році, переведений в Санкт-Петербург викладачем математики і російського стилю в інженерне училище при Ізмайловськом полицю. У 1793 році П. запрошений Санкт-Петербургской.
Кожна вагома структурна частина курсової "Державна податкова служба України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Шильдер Микола Карлович - Шильдер (Микола Карлович, 1842 - 1902) - історик, генерал-лейтенант; син відомого військового інженера і бойового генерала. Вчився в пажеском корпусі і Миколаївській інженерній академії. Служив в лейб-гвардії саперному батальйоні; в 1863 р. призначений ад'ютантом до Тотлебену, що вважав себе учнем його батька. Брав участь в російсько-турецькій війні 1877 - 1878 рр. У 1879 - 1885 рр. Шильдер був директором гатчинского Миколаївського сиротського інституту; в 1886 р. призначений директором Миколаївського інженерного училища і академії. У 1899 р. Шильдер отримав місце директора Імператорської. АНДРІЙ III ОЛЕКСАНДРОВИЧ (коліно 12) - З роду Владимиро-Суздальских вів. кн. Син Олександра Ярославича Невського і полоцкой кн. Олександр Брячиславни. Кн. Городецкий в 1264 - 1304 рр. Кн. Костромской в 1276 - 1293, 1296 - 1304 рр. Вів. кн. Володимирський в 1281 - 1284, 1292 - 1304 рр. Кн. Новгородский в 1281 - 1285,1292 - 1304 рр. Дружина: з 1294 р. дочка кн. Ростовского Дмитра Борисовича, кн. Василина. У 1281 році, скориставшись розбратом між старшим братом Дмитром Олександровичем і новгородцами, Андрій вирішив виступити проти брата. Він поспішив в Орду і за багаті дари отримав у хана Менгу-Тимура ярлик на велике княження і. Криза континентальної блокади - Ускладнення, що переживаються наполеонівською імперією, в зв'язку з національно-визвольним рухом в підвладних країнах Європи, посилилися погіршенням економічного становища самої Франції. Величезні завоювання Наполеона і континентальна блокада відкрили для французької промисловості широкі ринки. Але французька промисловість сама потребувала деяких видів сировини, що поступали тільки з Англії або з її колоній (бавовна, барвники і інш.), і в багатьох виробах англійської промисловості (особливо в сукнах). Внаслідок англійської блокади значно скоротився імпорт у Францію колоніальних товарів, в.
У вступі курсової "Державна податкова служба України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Мордовцев Данило Лукич - Мордовцев, Данило Лукич - відомий письменник (1830 - 1905). Закінчив курс в Санкт-Петербургском університеті, по історико-філологічному факультету. Поселившись в Саратове, він тісно зійшовся із засланцем туди Костомаровим і був помічником його, як секретаря статистичного комітету. Був редактором "Саратовських Губернських Відомостей" і правителем канцелярії саратовского губернатора, потім служив в міністерстві шляхів повідомлення. Літературну діяльність початків малорусскими віршами у виданому ним "Малорусськом літературному Збірнику" (Саратов, 1859) і рядом історичних монографій в.

Цюріхський Міжнародний конгрес 1893 р. II Інтернаціоналу - був зізваний з ініціативи ряду швейцарських робочих організацій. На конгрес, що відкрився 6 серпня, з'їхалося біля 440 делегатів з всіх кінців світу. З першого ж засідання конгресу анархісти зробили спробу зірвати його роботу. Але коли, за пропозицією Бебеля, конгрес прийняв резолюцію про характер політичної боротьби робочого класу, осуджуючу індивідуальний терор анархістів, останні демонстративно віддалилися. Одним з перших результатів робіт конгресу була постанова про необхідність негайно почати боротьбу шляхом агітації і пропаганди за 8-часовий робочий день. З питання про поведінку. Шершеневич Гавріїл Феліксович - Шершеневич (Гаврило Феліксович) - вчений-юрист, народився в 1863 р. в дворянській польській сім'ї в Казані, де батько його перебував на військовій службі; закінчив курс в Казанськом університеті. У 1888 р. захистив магістерську дисертацію ("Система торгових дій", Казань, 1888), а в 1892 р. - докторську ("Авторське право на літературні твори"); з 1895 р. складається професором Казанського університету по кафедрі цивільного права. Його труди присвячені як цілим оглядам наук (", що викладаються ним Курс торгового права", 3-е видання, 1899; "Наука цивільного.
Список літератури курсової "Державна податкова служба України" - більше 20 джерел. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ДОРЕВОЛЮЦІЙНОЇ РОСІЇ - відповідно до указу Імператора Олександра II в 1860 на основі реорганізації Державного комерційного банку був встановлений Державний банк (Г.б.) і затверджений його статут. Будучи структурним підрозділом Міністерства фінансів, Г.б. був банком державно-урядовим. Первонач. капітал склав: 15 млн р. - основної і 3 млн р. - резервний. Г.б. був найважливішою ланкою гос. господарства, органом проведення економич. політики пр-ва. Згідно з статутом він був банком короткострокового коммерч. кредиту, був найбільшою кредитною установою країни. Кредитування торгівлі і пром-сти Г.б. здійснював через мережу. ВИТРАТИ ВІЙСЬКОВІ - грошові кошти, що виділяються державою на підготовку військової організації і країни до дій по забезпеченню оборони і військової безпеки, на здійснення таких дій в різних формах в мирний і військовий час, а також на ліквідацію деяких їх наслідків. У складі Р.у. виділяють прямі, непрямі, явні і приховані витрати. Прямі Р.у. - витрати, що офіційно виділяються в гос. (федер.) бюджеті країни на меті оборони і військовій безпеці (осн. частина всіх Р.в.). Вони охоплюють витрати вооруж. сил, інш. військ і вояцьких формувань, що направляються: 1) на створення, підтримку і нарощування нац. військової.

ПОДАТОК З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ - федеральний податок, що стягується з юридич. осіб і физич. осіб. Входить до групи податків, службовців джерелами утворення дорожніх фондів, зараховується в ці фонди в порядку, визначуваному законодавчими актами про дорожні фонди РФ (Закон РФ від 1991 в ред. 1999). Плательщики Н. з в.т.с. - пр-тия, об-ния, учр-ния і орг-ции незалежне від форм власності і відомчої приналежності, а також громадяни РФ, іноземні юридич. особи і громадяни, особи без громадянства, що мають трансп. кошти (автомобілі, мотоцикли, моторолери, автобуси) і інш. самохідні машини і механізми на пневмоходу. Ставки.
Посилання в тексті роботи "Державна податкова служба України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КРИВА ЗРОСТАННЯ ВИРОБІТКУ - LEARNING CURVE Відображає взаємозв'язок між безпосередніми витратами робочого часу в годинах на одиницю продукції і загальним числом зроблених одиниць. При подвоєнні цього числа витрати робочого часу знижуються на відомий відсоток. Якщо при подвоєнні виробництва робочий час скорочується на 20%, тобто становить 80% первинного, то відображаюча ці зміни крива називається 80-процентної. У міру того як робітники освоюють дане виробництво, продуктивність їх труда зростає. Це явище особливо помітне при освоєнні нової продукції або виробничих процесів. Уперше К.р.в. була введена в побут під час другої. ЕКСПОРТНА СУБСИДІЯ (ПРЕМІЯ) - фінансове заохочення (пільги) державними органами національних експортерів товарів і послуг за рубіж, що надається на території країни-експортера (виробника) в будь-якій формі, передбаченій Генеральною угодою про тарифи і торгівлю (ГАТТ) (див. Всесвітня торгова організація). Компенсац. мито вводиться в тому випадку, коли величина субсидії складає не менше за 1% вартості товару, а наявність збитку або його загрози доведена. Якщо встановлені факт збитку і наявність соотв. субсидії, Міністерство торгівлі РФ звертається до урядових органів країни-експортера з проханням про консультації. Якщо. ЛОРЕНЦА КРИВА, крива концентрації - (англ. Lorenz curve) - в статистичному аналізі спосіб оцінки міри концентрації ознаки, що вивчається по одиницях сукупності або оцінки нерівномірності його розподілу. Уперше графич. інтерпретацію нерівномірності розподілу доходу в суспільстві запропонував амер. економіст і статистик Макс Лоренц (1876-1959). Крива, названа його ім'ям, наочно показує, наскільки фактич. розподіл доходу відрізняється від рівномірного. Крива будується в прямолінійній системі координат, по осях до-ой відкладені кумулятивні розподіли (накопичені частоти об'єму сукупності) груп одержувачів доходу (населення) і.

Дискусія про роль природи і виховання - (nature-nurture debate) - дискусія об міру впливу на індивідуальні особливості біологічних, генетичних або внутрішніх чинників (природа) і зовнішні чинники (виховання). Спори переважно ведуться навколо психологічних чинників, зокрема ОСОБИСТОСТІ і інтелекту, що стосується безпосередню різних аспектів СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, зокрема до компенсаторному освіти. Якщо рівень інтелекту можна підвищити за рахунок зовнішніх впливів, тоді педагоги захочуть створити відповідні умови для всіх дітей незалежно від початкового рівня інтелекту. Одні психологи затверджують, неначе індивідуальні характеристики. Зв'язку з громадськістю - Синонімамі С. з про. є: "Public relations" - паблик рилейшнз, PR - пиар. С. з про. - наука і мистецтво формування гармонійних, чесних і доброзичливих відносин між організацією (або діячем) і громадськістю, що досягаються за допомогою коммуникативной діяльності і системи заходів на основі цілеспрямованої, оперативної, правдивої і достатньої інформації. С. з про. можуть бути направлені і на забезпечення ефективних і гармонійних зв'язків між яким-небудь інститутом (державною установою, комерційною структурою, громадською організацією або рухом, політичною партією) і суспільством. Особові якості, необхідні для професійної соціальної роботи. - Хоч хорошими соціальними працівниками можуть стати люди з різними інтересами, уміннями і можливостями, проте існує декілька основних якостей, що є потрібен для цієї професії. 1. Знання, необхідні для надання професійною допомоги і послуг окремим особам, групам, організаціям або суспільству. Це знання про поведінку людини, соціальній політиці і програмах, цінностях і етиці, про способи виробітку оцінки власної практики. 2. Навики аналізу конкретної ситуації, полегшення проблем клієнта, захисту його інтересів і інших відповідних способів взаємодії з людьми, які шукають допомозі і яким необхідно. ГОУЛДНЕР Алвін Уорд - (GOULDNER, Alvin Ward) (1920, Нью-Йорк - 1980) Професор соціології Вашингтонського університету (1959-1967), президент Суспільства по дослідженню соціальних проблем (1962), професор соціології в Амстердаме (1972-1976) і веберовский стипендіат в Вашингтонськом університеті (з 1967). У своїх ранніх роботах, таких, як "Моделі індустріальної бюрократії" (Gouldner, 1954) і "Стихійний страйк" (1955), Гоулднер застосовував теорію бюрократії Вебера для пояснення страйків, менеджменту і контролю. Він підкреслював здатність робочого класу до дії і можливість зриву виробництва.