Державне регулювання фондового ринку

(курсова робота з державного регулювання економіки)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття та особливості функціонування ринку цінних паперів.....5
1.1. Суть та зміст ринку цінних паперів.....5
1.2. Становлення ринку цінних паперів в Україні.....10
1.3. Регулювання фондового ринку. ДКРЦПУ і саморегулівні організації (СРО).....13
Розділ 2. Аналіз стану ринку цінних паперів України.....17
2.1. Аналіз загального стану фондового ринку України за підсумками 2005 року.....17
2.2. Місце та стан розвитку фондового ринку в економічному просторі України.....21
Розділ 3. Проблеми функціонування та перспективи розвитку фондового ринку України.....28
Висновки.....33
Література.....36

Для придбання курсової роботи "Державне регулювання фондового ринку" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Державне регулювання фондового ринку"

Курсова робота "Державне регулювання фондового ринку" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Державне регулювання фондового ринку", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Державне регулювання фондового ринку" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Державне регулювання фондового ринку" і призначений виключно для пошукових систем.

Пределлинизм на заході: Греція і Македонія в IV в. до н.е. - Вже в період Пелопоннесської війни, з кінця V в. до н.е., мир грецьких полісів вступає в стан кризи, яка продовжує заглиблюватися протягом IV в. до н.е., незважаючи на численні спроби його подолання шляхом внутрішніх перетворень і зовнішньополітичної активності. Криза, яку Греція переживала в цей період, не була кризою рабовласницького способу виробництва. Рабство продовжує розвиватися, спостерігається значний прогрес в розвитку товарно-грошових відносин, міжнародної торгівлі. Але система невеликих міст-держав, заснованих на згуртованості замкненого цивільного колективу. Довгий парламент і його боротьба з абсолютизмом в Англії - В революційній обстановці, що створилася в Англії до осені 1540 р., вибори і відкриття нового парламенту мали величезне значення. Парламент, в якому і раніше була буржуазна опозиція абсолютизму, тедерь, в умовах кризи абсолютизму, що надто загострилася, в момент революційних виступів широкої народної маси, став природним організаційним центром боротьби з феодально-абсолютистським режимом. Однієї з своєрідних рис Англійської буржуазної революції XVII в. було те, що органом революції тут на першому етапі став парламент, в якому переважна більшість представляла інтереси буржуазії і нового. БУРЦЕВ Володимир Львович - (17.11.1862, форт Перовський, Закаспійської обл. 21.8,1942, поблизу Парижа) - суспільний діяч, публіцист, історик, видавець. Син штабс-капітана. Дитячі роки провів в Бірське Уфімської губернії. Закінчив в 1882 гімназію в Казані, в 1882-85 вчився на физикоматематическом і юридичному факультетах Петербургського і Казанського університетів. У кінці 1882 уперше арештований за участь в студентських зборах. З 1883 входив в народовольческие кухлі. Після арешту в 1885 в Казані адміністративний засланець в село Малишевськоє Іркутської губернії; влітку 1888 біг з посилання, емігрував в Швейцарію. АКАФІСТ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦІ - У Російській Православній Церкві, в буденні дні Четвертого тижня Великого поста, читаються паримии з Пророка Ісайі, підібрані таким чином, що в старозавітних подіях проходить опис облоги Царьграда (Константінополя). У суботу на П'ятому тижні співається хвалебно-подячний гімн "Акафіст Пресвятой Богородиці" в ознаменування чудового порятунку древньої християнської столиці від невірних (672 і 717). Акафіст означає "неседальная молитва", тобто при читанні Акафісту не дозволяється сидіти. Спів Акафісту здійснювався спершу тільки в Константінополе, а в X в. було внесено св. Феодором.
Кожна вагома структурна частина курсової "Державне регулювання фондового ринку" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Якушкин Павло Іванович - Якушкин (Павло Іванович) - письменник-етнограф, двоюрідний брат Івана Дмітрієвича (див. вище), народився в 1820 р. в Малоархангельськом повіті Орловської губернії, в достатній дворянській сім'ї. Батько його служив в гвардії, вийшов у відставку поручиком і жив постійно в селі, де і одружувався на матері Павле Івановича, кріпосній селянці. У 1840 р. Якушкин поступив на математичний факультет Московського університету і був вже на 4-м курсі, коли під впливом М.П. Погодіна і П.В. Киреєвського, особливо останнього, пристрасного поклонника народної поезії і збирача її залишків, зробився народолюбцем і. ПОПЛАВСКИЙ Борис Юліанович - (24.5.1903, Москва - 9.10.1935, Париж) поет, прозаїк. Народився в сім'ї Ю.Поплавського - журналіста і підприємця з польських селян, товариша голови Суспільства заводчиків і фабрикантів Московського промислового району, в молодості що закінчив Московську консерваторію по класу фортепиано; за свідченням П.Буришкина, його відрізняла "легкість слова і легкість пера". Мати (урожд. Кохманська) - з дворянської сім'ї, скрипачка. Атмосфера будинку, де збирався літературно-музичний гурток, і вплив старшої сестри сприяли вияву поетичних здібностей П. Воспітивался гувернерами, провів. ЕВРЕИНОВ Володимир Олексійович - (17.8.1887, Курськ - 3.12.1967, Париж) агроном. З сім'ї поміщика. Брат Б.Евреїнова. У 1913 закінчив фізико-математичний факультет Петербургського університету. Протягом подальших чотирьох років Е. перебував на службі в Курськом уїздному і губернському земстві, виконував обов'язки світового судді, ватажка дворянства губернії. Після подій жовтня 1917 вирішив присвятити себе науковій роботі. У 1919 захистив дисертацію на здобуття міри магістра природних наук. З 1920 в еміграції. Біля трьох років Е. прожив в Югославії, де викладав природознавство і географію в 1-й російсько-сербської гімназії.
У вступі курсової "Державне регулювання фондового ринку" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЧЕРНИЧКИ - сільські жінки, що не одружилися по обітниці батьків або своєму власному. Про такий намір покладалося заявити замолоду, до двадцяти років, поки ще сваталися женихи. У іншому випадку в очах односельчан дівчина була вековухой, що тобто залишилася в дівоцтві не навмисно, по обітниці, а випадково. "Обьявка" наміру бути черничкой відбувалася в будинку дівчини, потім батько її сповіщав про це схід, учасники якого дякували батька. Чернички поділялися на домашніх і келейних. Перші жили в рідних сім'ях, приймаючи долі в господарському житті, беззаперечність виконували домашню роботу, няньчили дітей. З.

Мала Азія при Ахеменідах - Мала Азія була однією з найважливіших відносно економічному частин держави Ахеменідов. Вона виплачувала скарбниці щорічно 1760 талантів срібла і грала першорядну роль в торгівлі: через неї проходила "царська дорога" з Ефеса в Сузи (через Сарди - Сангарій - Галіс - Евфрат), а грецькі міста західного побережжя тримали в своїх руках значну частину транзитної торгівлі між Сходом і Заходом. Територія Малої Азії при Ахеменідах поділялася на декілька сатрапій. Сатрапи, що призначалися ахеменидскими царями з числа наближених персидців, зберігали свою владу в ряді поколінь; так, наприклад, у. Велика депресія - Велика депресія (Depression, the Great) (1929- 33), загальноприйняте назв. світового економ, кризи. Офіц. датою початку В.д. вважається біржовий крах на Уолл-стріт в окт. 1929 р. Банки США були зацікавлені в залученні иностр. капіталів і не бажали надавати позики Німеччини для виплатирепараций і розвитку пром-ти. У 1931 р. Австрія і Німеччина провели переговори про митний союз. У травні французи, що розцінили цей крок як спробу об'єднання двох країн, або аншлюса, відкликали своиср-ва з "Кредит-Анстальт", великого банку, що знаходився під контролем Ротшильдов. Банк заявив про нездатність виконати.
Список літератури курсової "Державне регулювання фондового ринку" - більше 20 джерел. ЗАКОН ПРО ДОХОДИ - REVENUE ACT Будь-яке бюдж. законодавство, пов'язане з отриманням гос. доходів і вмісне положення про оподаткування. Податковий кодекс 1939 р. об'єднав всі закони, що діяли на той момент об гос. доходах і інш. законодавчі акти, що відносяться до цієї сфери, звівши їх до впорядкованої кодифікованої форми. У Податковому кодексі 1954 р. був зроблений ще один крок уперед - проведена модернізація податкового законодавства, змінені форма і зміст положень Кодексу 1939 р. і включені істотні доповнення. У період від прийняття Кодексу 1939 р. до прийняття Кодексу 1954 р., по самим помірним. Маслоу Абрахам - (1908-1970) - американський психолог, один з лідерів так званої гуманистической психології. М. відомий як творець ієрархічної теорії потреб. Він класифікував потреби, розділивши їх на базисні (потреба в їжі, безпеці, позитивній самооценке і інш.) і похідні, або мета-потреби (в справедливості, благополуччі, порядку соціального життя). По М., базисні потреби людини постійні, а похідні - змінюються. Мета-потреби ціннісно рівні один одному і тому не мають ієрархії. Навпаки, базисні потреби розташовуються, згідно з принципом ієрархії, у висхідному порядку від "нижчих".

ПОВИННІСТЬ - така, що покладається державою на фізичних облич, юридичних осіб, об'єднання осіб, административнотерриториальні освіти обов'язок виконувати певні роботи, вносити кошти в різного роду фонди, надавати особисте майно в розпорядження органів державної влади або їх представників. Повинності поділяються на грошові і натуральні. До грошових повинностей відносяться обов'язки по сплаті податків, зборів, мита, обов'язкових внесків в різного роду фонди, обов'язкові відрахування. До натуральних повинностей відносяться обов'язки по виконанню робіт, наданню послуг, безкоштовній передачі.
Посилання в тексті роботи "Державне регулювання фондового ринку" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ СОЮЗ - (англ. The European Payments Union) - багатосторонній валютний кліринг, заснований на заліку взаємних вимог і зобов'язань і балансуванні міжнародних платежів 17 країн-членів Організації європейського економічного співробітництва. Е.п.с. функціонував з червня 1950 по дек. 1958. У ньому брали участь 17 западноевроп. країн. США проявили ініціативу при створенні Е.п.с. і надали підтримку, зробивши внесок в розмірі 1 050 млн долл. з липня 1950 по червень 1954. При цьому США переслідували три мети: стимулювання амер. інвестицій, розподіл допомоги за планом Маршалла і впровадження долара в. ПОДАТОК З ВЛАСНИКІВ БУДОВ - стягувався в бив. СРСР в період 1981-91 рр. Н. з в.с. був введений з 1 липня 1981 Положенням про місцеві податки (Указ Президії Верховної Поради СРСР від 26 січня 1981 "Про місцеві податки і збори") замість податку, що діяв раніше з будов. Податок стягувався з кооперативних пр-тий, орг-ций і учр-ний за будь-які будови, що знаходяться в їх власності або передані їм в користування гос. і суспільств. (крім кооперативних) пр-тиями і орг-циями; громадян СРСР, іноземних физич. і юридич. осіб, осіб без громадянства за належні їм будови на території СРСР. Податок стягувався щорічно за поточний. INSURANCE COMPANY. Страхова компанія - Фінансова установа, що спеціалізується на наданні страхових послуг. Страхова компанія діє на основі об'єднання ризиків своїх клієнтів. Виходячи з даних за минулі роки про кількість виплат страхових відшкодувань, актуарій компанії визначає імовірність настання того або інакшого страхового випадку і оцінює середню вартість заподіяного збитку. Потім він розраховує розмір відповідних страхових внесків і, виходячи з їх загальної суми, виплачує належні компенсації клієнтам. При страхуванні великих ризиків компанія може вдатися до так званого перестрахування (reinsurance), тобто поділити.

ПОВЕДІНКА що ВІДХИЛЯЄТЬСЯ (девіантне) - (від лати. deviatio - відхилення) - поведінка, що порушує соціальні норми певного суспільства. Виражається у вчинках, поведінці (діях або бездіяльності) як окремих індивідів, так і соціальних груп, відступаючих від встановлених законодавче або чого склався в конкретному социуме загальноприйнятих норм, правил, принципів, зразків, звичаїв, традицій. На відміну від кримінології, карного права і інших правових наук, що розглядає П.О. в ракурсі порушення норм права, соціологія використовує більш широке визначення девіації як відступу від загальноприйнятих цінностей і норм. Вона відносить до П.О. не. ФАШИЗМ - (FASCISM) Корпоратістська політична система Муссоліні, що існувала в Італії з 1922 по 1945 рр. Однак термін "фашизм" часто застосовується і для позначення певною мірою схожих з цією системою політичних рухів в інших країнах, наприклад, німецького нацизму або іспанської фаланги. Фашизм являв собою авторитарний, націоналістичний і політичний рух, що відрізнявся нетерпимістю (illiberal), який виник внаслідок соціальної і економічної криз, що пішли за Першою світовою війною і сприйнятих багатьма як доказ неспроможності лібералізму і демократичного процесу. Цей рух не мав. КЕРІВНИЦТВО - 1. Діяльність по визначенню основних цілей і шляхів їх досягнення, стратегії розвитку. 2. Робота керівника з підлеглими в безпосередньому контакті за рішенням службових задач. У цьому значенні социологич. підхід передбачає аналіз керівництва як особливих відносин між людьми в організації. Р. виступає як відносини між різними статусами, рівнями адміністративної структури, що мають під собою правову основу і що виявляються у вигляді односторонньої залежності одного працівника (посади) від іншого. однієї - більш "загальної" і інш. - більш "конкретної". У ньому зв'язуються, з одного боку, функція. Немолодий вік, підтримка в сім'ї - (old age, family support in), у мн. об-вах допомагати немолодим наказується звичаєм або законом. Напр., Коран вчить почитати немолодих членів сім'ї і допомагати їм; в Алжірі, Сірії і Тунісе обов'язок дітей підтримувати батьків відображена в законодавстві. Однак темп соціальних змін в світі впливає на сімейні взаємовідносини. Масова міграція молоді з сільських р-нов в міста і інш. країни привела до того, що мн. немолоді люди залишилися в самотності. Нек-рим з них пересилають гроші родичі, але таких надто мало. Напр., в Індії тільки половина мігрантів переводять гроші на батьківщину, так і ті частіше.