На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

(курсова робота з мікроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади державного регулювання цін ... 5
1.1. Ціна як інструмент ринкової економіки. Теорії ціноутворення ... 5
1.2. Функції ціни ... 9
1.3. Зміст ринкового ціноутворення, його методи та необхідність державного регулювання ... 11
Розділ 2. Аналіз державного регулювання цін в Україні ... 20
2.1. Нормативно-правове забезпечення державного регулювання цін ... 20
2.2. Повноваження державних органів щодо регулювання цін ... 28
2.3. Контроль за дотриманням цінової дисципліни ... 33
2.4. Результати контролю стану ціноутворення у Волинській області ... 35
Розділ 3. Шляхи удосконалення державного регулювання цін в Україні ... 43
Висновки ... 47
Література ... 49
Додаток ... 51

Для придбання курсової роботи "Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки"

Курсова робота "Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки" і призначений виключно для пошукових систем.

Росія у другій чверті XVIII в. - Боротьба за владу всередині пануючого класу В політичному житті Росії друга чверть XVIII в. характеризується боротьбою всередині дворянства і палацовими переворотами. Петро I помер 28 січня 1725 р. і не встиг перед смертю призначити собі наступника. Вельможі, що висунулися при Петрові I, хотіли бачити на престолі дружину вмерлого імператора - Екатеріну; у старого знання був свій кандидат - син страченого царевича Олексія, малолітній Петро. Суперечку про наступника вирішили гвардійські полиці, що стали з цього часу основним знаряддям боротьби за владу. Що Висунулися при Петрові I Меншиков. Єгипет в XI - VI вв. до н.е. - У період XI - VI вв. до н. е. в економічних і культурних відносинах Єгипет продовжував залишатися однією з найбільш значних країн того часу. Але подальший розвиток рабовласницьких відносин вів до такого загострення соціальних протиріч, що військова і політична потужність держави фараонів неминуче підточувалася. З цього часу Єгипет все частіше підпадає під владу інших держав. XI - VIII вв. в історії Єгипту (час XXI - XXIV династій по Манефону) є продовженням Нового царства. Істотно нові риси в суспільному житті країни спостерігаються лише в VII - VI вв. до н. е. (з часу XXV - XXVI династій). ПАСХАЛЬНИЙ СЕЙДЕР (Седер лейл Песах) - Є особлива чарівність в трапезі ( "сейдере"), яка влаштовується в кожному єврейському будинку і в суспільних залах в ніч на п'ятнадцятий день місяця Нісан*. П.С. проводиться по особливому обряду і супроводиться читанням Гагади*, вмісної оповіді, пісні і мидраши* про Вихід з Єгипту. Ореол святості осяває застілля. Маца, вино і спеціальні блюда - все це навіває спогади з далекого минулого. Пам'ять про древнє і блискуче минуле зміцнює у всі часи в серці єврея надію на Позбавлення, а П.С. посилює в ньому віру в Оплот Ізраїля. Тому євреї стараються провести П.С. відповідно точному до його. Дмитро Юрійович Шемяка - З роду Московських вів. кн. Син кн. Юрія Дмітрієвича і кн. Смоленской Анастасиї Юрьевни. Кн. Галицкий в 1433 - 1450 рр. Кн. Углицкий в 1441 - 1448 рр. Дружина: з 1436 р. дочка кн. Заозерского Дмитра Васильовича, кн. Софія, В 1433 році разом з батьком і братом Дмитро розбив Василя II Васильовича на Клязьме. У тому ж році він з Василем Косим убив любиму батьківську боярина Сім'я Морозова і ховався від батьківського гніву в Костроме. Разом вони розбили московське військо на Куси, а потім у св. Николи на горі в Ростовської області. Після смерті Юрія в 1434 році, коли Василь Косий сів на велике княження, Шемяка.
Кожна вагома структурна частина курсової "Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Шашков Серафим Серафимович - Шашков (Серафим Серафимович, 1841 - 1882) - письменник. Народився і виріс в Іркутське, у важкій обстановці вічно потребуючої духовної сім'ї. Батько його, священик, була досить проінформована людина, але нещасної пристрасті, що вдавалася (алкоголізму). Ш. виховувався спочатку вдома, а потім в бурсе. З бурси Ш. перейшов в семінарію, де він знайшов трохи хороших вчителів. Учился Ш. дуже добре, але "благоповедением" не відрізнявся. Будучи в семінарії, Ш. почав писати: в 1858 р. в "Іркутських Губернських Відомостях" з'явилися його статті про бурятах, що не сподобалися. Штеккер, Адольф - (Stoecker), (1835-1909), придворний священик імператорів Вільгельма I і Вільгельма II, ярий антисеміт, передвісник Гитлера і нацизму. Народився 11 грудня 1835 в Хальбертштадте в сім'ї молодшого армійського квартирмейстера. Вчився на богословських факультетах Галле і Берліна, потім був пастором в декількох дрібних общинах. З початком франко-пруської війни Штеккер став армійським капеланом. Одна з його проповідей напередодні битви привернула увагу Вільгельма I, який пізніше, ставши кайзером, запросив Штеккера в Берлін як придворний священик. У 1878 Штеккер заснував християнсько-соціальну робочу. Василь Дмитрович Кирдяпа - З роду Суздальських і Ніжегородських вів. кн. Син Дмитра III Костянтиновича і кн. ростовской Василіси Костянтинівни. Вів. кн. Суздальский в 1383 - 1393 рр. Кн. Нижегородский в 1387-1393 рр. Кн. Шуйский в 1393-1403 рр. 1403 р. В 1376 році Дмитро Іванович Московський відправив воєводу Дмитра Волинського на болгар. З Волинським відправився Василь і його брат Іван. Разом вони підступили до Казані. Казанци вийшли проти них з міста, стріляючи з луків і самострелов; інші проводили якийсь грім, щоб налякати росіян, а деякі виїхали на верблюдах, щоб переполохати коней. Але всі ці хитрощі не вдалися:.
У вступі курсової "Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Мартинов Олександр Евстафьевич - Мартинов, Олександр Евстафьевич - славнозвісний актор (1816 - 1860), син керівника помещици Сухозанет. У 1827 р. був прийнятий в театральне училище і готувався у Дідло в балет. З відходом Дідло Мартинов навчався у декоратора Конопі, але вдало сигранной роллю лакея у водевілі "Знайомі незнайомці" звернув на себе увагу. Я.Г. Брянському доручене було зайнятися Мартиновим, але суворий вчитель вирішив, що "з краскотера глузду не буде", і передав його П.А. Каратигину. У 1832 р. Мартинов несподівано для себе дебютував у водевілі "Філатка і Мірошка". У 1835 р. був прийнятий на Александрінськую сцену.

Ульпіан, Доміций - розум. в 223 р. н. е., римський правознавець. Відбувався їх финикийского міста Тиру, більше про його походження нічого не відомо; працював в Римі спочатку як помічник префекта преториан Паппініана, з 203 або 205 по 211 рр. (разом з Паулом). Імператор Геліогабал засудив його на вигнання, зате його спадкоємець Олександр Північ дарував У. повним довір'ям: закликав його з вигнання, включив в свою раду і допоміг йому отримати саму високу посаду - префекта преториан. При виконанні цих обов'язків У. загинув, убитий своїми підлеглими. У. був дуже плодовитим письменником, як і його ровесник Паул. Але ще менш. КОМПОЗИЦІЯ - в живописі (від лати. compositio - складання, скріплення), взаємозв'язок частин і компонентів мальовничого твору між собою і з навколишнім простором: розміщення і взаємодія предметів, окремих фігур і груп людей в просторі полотна; ритм ліній і колірних плям; співвідношення світла і тіні; вибір формату картини, високої або низької точки зору, лінії горизонту і т. д. Композиція, як і інш. виразні кошти живопису, допомагає художнику виявити образне значення твору. Глядач відчуває в картині приховані "силові лінії", за допомогою яких автор розставляє смислові акценти. Композиція може бути.
Список літератури курсової "Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки" - більше 20 джерел. ЗАПОВІТ - WILL Належним образом оформлене волевиявлення або остаточне розпорядження майном, вступаюче в силу після смерті і складене людиною, що знаходиться в здоровому розумі, що іменується заповідачем. З. може бути складено будь-якою людиною, за винятком дітей і мислено неповноцінних. У деяких штатах З. на рухоме майно може складатися в більш ранньому віці, ніж З. на нерухоме майно, але в більшості штатів подібне розділення З. за віком їх укладачів не проводитсяВ 1540 р. англійський парламент прийняв Статут об З., в до-ром представлені основні положення передачі стану від одного покоління. КРЕДИТНОГРОШОВИЙ ПОЛІТИКА - (англ. monetary policy) - один з напрямів економічної політики в рамках державного регулювання економіки. Застосовується нарівні з фінансовою, валютною, зовнішньоторгівельною, структурною і інш. видами економич. політики. Провідник К. п. держави - центральний (національний) банк відповідно до властивих йому функціями, а її об'єкти - попит і пропозиція на грошовому ринку, що змінюється внаслідок операцій центрального банку, коммерч. банків і рішень небанківського сектора. Кінцеві цілі К. - економічне зростання, повна зайнятість, стабільність цін, стійкий платіжний.

Германн Гейнріх Госсен - (1810-1858) Госсен народився в Дюрене (між Аакеном і Кельном) сьомого вересня 1810 р. і помер в Кельне 13 лютого 1858 р. Про його життя відомо мало, що пов'язано частково з тим, що непомітний бакалавр не залучив уваги, частково з тим, що більшість його людей, що знали до того часу, коли він став славнозвісним, вже померли, частково тому, що літературна спадщина, що залишилася після нього, видимо, досить скудне, була загублена. Головним джерелом біографічних даних є нарис Вальраса 1885 р. Un economiste inconnu: Hermann-Henri Gossen. Відомі факти були чудово узагальнені Джорджеську і Регеном в.
Посилання в тексті роботи "Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БОРГОВІ З ПЛАВАЮЧОЮ ПРОЦЕНТНОЮ СТАВКОЮ - FLOATING RATE NOTES Незабезпечені боргові зобов'язання, по крим відсоток виплачується по періодично змінних ставках в залежності від зміни прибутковості відповідно до вибраного показника ГРОШОВОГО РИНКУ, напр. ставкою відсотка по казначейським обязательствамПодобні цінні папери є частиною публічної пропозиції комерційними банками довгострокових боргових зобов'язань.Напр., боргові зобов'язання банківської холдингу-компанії Ситікорп (Citicorp) з відсотком, що змінюється є незабезпеченими облігаціями, по крим відсоток виплачується 1 разів в півроку по наступній ставці: 1% зверх. Революція науково-технічна, НТР -  (Scientific-technical revolution) - якісне оновлення матеріально-технічної бази суспільного виробництва, всіх сфер життєдіяльності людини, викликане вибухом науково-технічної думки, перетворенням науки в безпосередню продуктивну силу, що забезпечує високі темпи оновлення техніки, технологій і способів організації виробництва. Прорив в тій або інакшій області науки відбувається по мірі накопичення критичної маси наукового знання, реалізація якого в сфері матеріального виробництва при певних економічних умовах стає невідворотним явищем. Завдяки грандіозним досягненням в області ядерної фізики. ГАРАНТ - GUARANTOR, SURETY Термін має наступні значения1. GUARANTOR. Поручитель - особа, що гарантує платіж. Обличчя, фірма або корпорація можуть гарантувати вексель за інш. особу, зобов'язуючись на основі індосамента платити за борговими зобов'язаннями інш. сторони у разі неплатоспроможності або банкрутства первинного (головного) боржника. Іноді гарантується виплата основної суми і/або відсотків по облігаціях, а також дивідендів на акції.Див. АКЦІЇ ГАРАНТОВАНІ; ОБЛІГАЦІЇ ГАРАНТОВАНІ; ГАРАНТІЯ.2. SURETY. Даний термін вживається в двох значеннях:1) Гарант; фізична особа або компанія, к-рі.

Стратифікація старшої вікової групи - Виділення в загальній масі пенсіонерів за віком різних соціальних груп по цілому ряду критеріїв, які обумовлюють неоднакове соціальне положення даних груп, відмінності в мірі їх адаптированности до нових умов життєдіяльності і в характері необхідної для них допомоги. Як критерії диференціації і виділення різних груп всередині пенсіонерів за віком можуть виступати: 1. Вік - один з основних і критеріїв стратификации немолодих людей, що найчастіше зустрічаються. Існують різні підходи до вікової періодизації застосовно до даної групи (Див. Вікова класифікація старшого покоління). Згідно з. Календар - культурно обгрунтований спосіб орієнтації суспільства у часі. У різних культурних системах має свої задачі. Наприклад, в первісній культурі він необхідний для орієнтації у часах року, землеробська культура передбачає наявність знань про повний місячно-сонячний цикл в сукупності з стійкими явищами природи (розливи рік, сезонні дощі, вітри і т. д.). Промислове суспільство має потребу у володінні абсолютно точним часом для синхронізації багатьох самостійних (дискретних) процесів, які повинні здійснюватися в один і той же час. У філософському відношенні календар являє собою форму зв'язку людського. ТЕРОРИЗМ - (terrorism) - форма політично вмотивованої діяльності, що поєднує психологічний (страхання) і фізичний (насильні дії) компоненти, здійснювані індивідуумами або малими групами з метою спонукати співтовариство або державу виконати їх вимоги. Поняття залишається вельми важким для точного визначення. Головна проблема резюмується наступним висловом: "Особистість одного терориста є душителем свободи іншої особистості". Проблема ускладнюється тим, що терористичні дії аж ніяк не завжди переслідують політичні цілі, а можуть здійснюватися злочинцями і психопатами. Однак політичний тероризм - це використання. Ідентичність (Ідентифікація) - Психологічне співвіднесення індивіда з соціальною групою або етносоциальной спільністю, з якою він розділяє певні норми, цінності, групові установки, а також те, як сприймають людину навколишні, з якою з груп його співвідносять. Позитивна або негативна групова І. виявляється у визнанні або невизнанні індивіда членом "своєї" групи. У залежності від параметрів, на основі яких відбувається ідентифікація індивіда з різними групами, виділяють різні види І.: біологічна, етнічна, соціальна, станова (класова) і т. п. Так, під суперетнической И. розуміють співвіднесення індивіда з.