На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ

(курсова робота з фінансів)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження державного кредиту ... 5
1.1. Економічна сутність державного кредиту ... 5
1.2. Класифікація форм державного кредиту ... 8
Розділ 2. Аналіз показників державного кредиту України за останній період ... 16
2.1. Аналіз показників фінансування державного бюджету України та розміру державного боргу за 2004 рік ... 16
2.2. Аналіз дефіциту Державного бюджету України на 2005 рік та розміру державного боргу ... 20
Розділ 3. Роль державного кредиту у формування фінансових ресурсів держави та шляхи його оптимізації ... 22
3.1. Роль державного кредиту у формування фінансових ресурсів держави ... 22
3.2. Дефіцит державного бюджету України на 2006 рік та граничний розмір державного боргу ... 25
3.3. Вплив дефіциту бюджету і державного боргу на національну економіку ... 27
3.4. Зовнішня заборгованість і шляхи її оптимізації ... 31
Висновки ... 35
Література ... 37
Додатки ... 39

Для придбання курсової роботи "Державний кредит" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Державний кредит"

Курсова робота "Державний кредит" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Державний кредит", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Державний кредит" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Державний кредит" і призначений виключно для пошукових систем.

Об'єднання російських земель навколо Москви - Політичний устрій Русі в XIV в. Серед самостійних ("великих") князівств, на які розпадалася на початку XIV в. Північно-Східна Русь, найбільш великими були князівства Московське, Тверськоє, Рязанськоє і Суздальско-Нижегородское. Новгородская і Пськовська землі являли собою боярские республіки. Розділом Північно-Східної Русі був князь, що отримував ярлик (грамоту) на право заняття великого Володимирського княження від золотоординского хана. Великі князья укладали між собою договори, які встановлювали межі князівств, умови видачі збіглих селян і холопів, правила проїзду купців, а також. Бухарев Олександр Матвійович - Бухарев, Олександр Матвійович (архімандрит Феодор, 1822 - 71) - явище виняткове в історії російської церкви. У цей час він знов став привертати до себе увагу найбільш чуйних представників сучасного богоискательства. Бухарев виховувався в тверской семінарії і Московській духовній академії, яку закінчив в 1846 р. магістром. У тому ж році був пострижений в чернецтво і отримав кафедру біблійної історії, а потім Святого Писання. У 1854 р. переведений в казанскую академію інспектором, в 1858 р. призначений членом петербургского комітету духовної цензури, а в 1861 р. звільнений в число братии. ЖАРДЕЦКИЙ Венчеслав Сигизмундович - (16.4.1896, Одеса - 21.10.1962, Елкинс, шт. Зап. Виргиния, США) - астроном, механік, геофизик. Батько, Сигизмунд Же., польський політичний діяч. Мати - Марія Кудрявцева, російська, Ж. закінчив гімназію в Одесі, додатково займаючись математикою і музикою. Потім 17-літньому юнаку треба було вирішити, яку професію вибрати: музиканта (він вже був хорошим піаністом і мав абсолютний слух) або математика. Він віддав перевагу останньому і надалі майже не торкався до роялю. У 1913 Же, поступив на физикоматематический факультет Новороссийського університету (Одеса), де захопився астрономією, По. Сусанін Іван - Сусанін (Іван) - селянин Костромського повіту села Домніна, що належав Романовим; відомий як спаситель життя царя Михайла Феодоровича. До самого останнього часу єдиним документальним джерелом про життя і подвиг Сусаніна була дарована йому грамота царя Михайла Феодоровича, якою він дарував в 1619 р., "за порадою і проханню матері" селянинові Костромського повіту, Сусаніну Домніна, "Богдашке" Сабініну половину села Деревіщ, за те, що його тесть Іван Сусанін, якого "знайшли польські і литовські люди і катували великими немірними тортурами, а катували, де в ті пори.
Кожна вагома структурна частина курсової "Державний кредит" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЦЗИНЬ ЗАХІДНА - Китайська імператорська династія, що правила в 266-316 рр. Імперія Західна Цзінь була заснована в середині III в. вейским родом Сима. Своїм піднесенням Сима були зобов'язані генералу Сима І, який в 249 р. позбавив влади регента Цао Шуана і захопив верховну владу в царстві Вей (див. ВЕЙ (III)). Після смерті Сима І при безсилих імператорах з роду Цао в Вей послідовно правили два його брати - Ши і Чжао. У 266 р., після смерті Сима Чжао, його син Сима Янь скинув імператора Юань-ді і сам зійшов на престол (це був імператор У-ді). Свою імперію він назвав Цзінь (в історії вона відома як Західна. КУПІВЛЯ І ПРОДАЖ (Міках у-мимкар) - У древності торгова сделака відбувалася за допомогою міни. Срібло як засіб платежу було не в монетах, а в злитках, цінність яких визначалася їх вагою. Людина могла продавати не тільки товари, але навіть свої права, наприклад, першородність. Техника П. ходових товарів була, мабуть, самої звичайної. Продавець віддавав товар і отримував замість його вартість в сріблі або натурою. Таким же чином продавали рабів. П. нерухомого майна повинна була відбуватися гласно і в присутності свідків. Операція нерідко завершувалася клятвою. Яаков, купивши у Есава права першородності, сказав йому:. ЛІТОПИС - погодний запис історичних подій; один з перших жанрів древньоруський літератури. Виникнення летописания пов'язане з появою писемності, що дозволила зафіксувати численні перекази, а надалі  - всі основні події російської історії. Причинами появи літописів могли стати вокняжение, приєднання нового князівства, установа єпіскопства або архиепископства, побудова соборного храму. Літописи є великими компіляціями (склепіннями), т. до., описуючи події далекого минулого, літописець був вимушений спиратися на літописні тексти, створені до нього. Правда, літописець не міг сліпо слідувати за своїми.
У вступі курсової "Державний кредит" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Пафнутій Шикин - Пафнутій (Шикин) - лжеепископ казанский (помер в 1890 р.). Був поставлений московським Антонієм (Шутовим), в 1856 році, для знову відкритої тоді архиерейской кафедри казанских розкольників. До смерті Антонія (1881) П. користувався репутацією щирого, переконаного окружника і сміливого викривача грубих розкольницьких псевдовчень, які старався розповсюджувати серед поповцев австрійської згоди Антоній Блазнів, що залишився беспоповцем, незважаючи на своє мнимоархиерейское звання. Окружне послання П. прийняв під свій захист, як тільки побачив двозначні, а потім і явно ворожі до нього відносини Антонія. У.

Еремеєв Павло Володимирович - Еремеєв Павло Володимирович - відомий російський мінералог (1830 - 1899). Закінчив курс в гірському інституті, в якому був професором кристалографії і мінералогії; читав також лекції в інститутах лісовому, технологічному і інженерів шляхів повідомлення і своєю сорокарічною педагогічною діяльністю набув широку популярності. Перебував членом гірського вченого комітету і директором Імператорського петербургского мінералогічного суспільства. Особливу заслугу Еремеєв складає вивчення російських мінералів, яким майже виключно присвячені його роботи. Головні його труди: "Геогностический нарис Тульської. КОЛОНА - (франц. colonne, від лати. columna - круглий стовп), архітектурно оброблена вертикальна опора, кругла в перетині; головний елемент несучої конструкції будівель і архітектурних ордерів (див. ст. Ордер архітектурний). Прототипами колон були дерев'яні (з стовбурів дерев) або кам'яні круглі стовпи, на які спиралися дахи древнейших споруд, створених на основі найпростішої стоечно-балочної конструкції. Колона складається з гладкого або з вертикальними желобками-каннелюрами стовбура, завершується пластично обробленою капітеллю (від позднелат. capitellum - головка), звичайно спирається на базу.
Список літератури курсової "Державний кредит" - більше 20 джерел. ІНВЕСТУВАННЯ: СПОСОБИ І СТРАТЕГІЯ - INVESTMENT METHODS AND STRATEGIES Самі різні теорії існують щодо того, як найбільш вдало вибирати цінні папери. Різниця між ними полягає головним чином в тому, наскільки вони відрізняють капіталовкладення (інвестиції) від спекуляцій. У стислому вигляді ці теорії можна викласти наступним образомТехнический похід передбачає, що вартість цінних паперів змінюється в певних межах і шляхом складання таблиць і графіків можна виявити існуючі в цьому відношенні тенденції.Фундаменталисти при аналізі внутрішньої вартості цінних паперів цілком покладаються на аналіз майбутнього потоку. АГЕНТСТВА ПО НАДАННЮ КРЕДИТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ - MERCANTILE AGENCIES Компанії, що спеціалізуються на наданні даних про кредитоспроможність юр. і фізичних осіб. Бюро кредитної інформації поділяється на два вигляду - загальні і спеціалізовані. Серед перших найстарішим, що користується найбільшою популярністю і популярністю, є Dun & Bradstreet, Inc. Ця компанія існує більше за 100 років (одна з її попередниць була заснована в Нью-Йорку в 1841 р. і стала першою фірмою подібного типу). Її численні відділення роблять свої послуги у всіх кутках країни. Діяльність компанії носить загальнонаціональний характер, і її можливості дозволяють їй.

ВАЛОВІ ВИТРАТИ БАНКУ - витрати, зроблені банком за певний проміжок часу незалежно від вигляду витрат. До В.р.б. відносять: процентні витрати, непроцентні витрати (операційна), внеоперационні витрати і витрати непередбаченого характеру. До процентних витрат відносять: витрати по сплаті відсотків по внесках юридич. і физич. осіб; уплач. відсотки за борговими зобов'язаннями банку (облігаціям, ощадним і депозитним сертифікатам, векселям); уплач. відсотки по ресурсах, залучених від інших банків, в т.ч. від центрального банку, і овердрафт по кредитних ресурсах, перерозподілених між головним банком і його філіали; витрати по.
Посилання в тексті роботи "Державний кредит" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПАПІР КОМЕРЦІЙНИЙ БАНКІВСЬКИЙ - BANK COMMERCIAL PAPER На основі параграфа 7530 Інструкції Контролера ден. звертання, уперше введеного 28 серпня 1964 р., кожного нац. банк може випускати свої прості боргові зобов'язання з будь-яким терміном погашення по номінальній ціні або з урахуванням дисконтної установки. Якщо такі векселі або серія їх випускаються публічно, то застосовуються положення Інструкції 16 Контролера ден. звертання (12 CFR 16) відносно вимог їх реєстрації (заповнення реєстраційного документа і використання проспектів)Подібна емісія власних незабезпечених простих векселів нац. банком, схожих з КОМЕРЦІЙНИМИ. ПЕРЕХІД ВИМОРОЧНОГО МАЙНА ДЕРЖАВІ - ESCHEAT У сучасному праві - концепція загального права, згідно до-ой має місце відмова від права на персональне майно ( рухомість). Дане положення закріплене в законах різних штатів, що стосуються відмови від персонального майна. У Законі про одноманітне відчуження бесхозного майна (Нац. конференція світових суддів з питань єдиного законодавства штатів, м. Омаха, штат Невада) враховуються наступні види майна: депозити, а також зміст сейфів для зберігання цінностей в банківських і фин. установах; кошти, що знаходяться в компаніях по страхуванню життя і належні виплаті за довічними контрактами. Оплата товарів, робіт, послуг - В податковому праві (при численні ПДВ) - оплатою товарів (робіт, послуг) признається припинення зустрічного зобов'язання набувальника вказаних товарів (робіт, послуг) перед платником податків, яке безпосередньо пов'язане з постачанням (передачею) цих товарів (виконанням робіт, наданням послуг), за винятком припинення зустрічного зобов'язання шляхом видачі покупцем - векселедавцем власного векселя. Оплатою товарів (робіт, послуг), зокрема, признаються: 1) надходження грошових коштів на рахунки платника податків або його комісіонера, повіреного або агента в банку або в касу платника податків.

СОЦІАЛЬНИЙ ФАКТ - по Е. Дюркгейму - власна предметна область соціологічної науки. Концепція С.Ф. розроблялася Дюркгеймом в контексті онтологічного і методологічного аспекту його соціологічної теорії. Згідно Дюркгейму (онтологічний аспект): 1) Соціальна реальність включена в універсальний природний порядок, вона так же стійка і реальна, як і всі інші види реальності, тому розвивається по певних законах. 2) Суспільство - це реальність особливого роду, що не зводиться до інших її видів. Вона володіє автономією по відношенню до природної, з одного боку, і по відношенню до індивідуальної, тобто биопсихической. ПІАЖЕ (PIAGET) Жан - (1896-1980) - швейцарський учений, один з провідних психологів 20 в. Професор університетів Невшателя (1923-1929), Женеви (з 1929), Лозанни (1937-1954). Засновник Міжнародного центру генетичної епістемологиі (1955), творцем якої він є. Основні твори: "Мова і мислення дитини" (1923); "Психологія інтелекту" (1946); "Введення в генетичну епістемологию" (т. 1-3, 1949-1950); "Механізми сприйняття" (1961); "Генетична епістемология" (1970); "Генезис елементарних логічних структур" (1972, спільно з Би. Імельдер) і ін. Відповідаючи на питання про специфіку людського способу адаптації, П. робить акцент на. СОЦІОЛОГІЯ НАУКИ - (sociology of science) - розділ соціології, що займається вивченням соціальних процесів виробництва наукового знання і його значень, включаючи технологію (див. також Соціологія пізнання; Наука; Соціальне дослідження науки). Початок розділу поклала робота Роберта Мертона (1938), чий визначено соціологічний труд по британській науці XVII віку (особливо Королівському суспільству) підкреслював переплетення економічних і військових інтересів, релігійних верований (особливо протестантства) в трудах ранніх вчених. Пізніше він виявив основні соціальні характеристики науки (наприклад, "норму. КРОПОТКИН Петро Олексійович - (1842- 1921) - російський соціолог, географ, мандрівник, ідеолог анархізму. К. заперечував гос-у, политич. боротьбу, ратувати за анархо-коммунистич. федерацію, краї повинна замінити знищене в ході революції гос-у. У центрі социологич. інтересів чинники і загальні закономірності соц. розвитку, проблема гос-ва і соц. революції. Цілісність об-ва зумовлена, по До., двома чинниками еволюції: суспільств., що виражається у взаємній допомозі, і індивідуальним - самоствердженням індивіда або групи індивідів. Боротьба за існування - закон збереження людства, але направлений він не всередину об-ва, а.