На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Джерела покриття бюджетного дефіциту

(курсова робота з фінансів)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження джерел покриття бюджетного дефіциту ... 5
1.1. Сутність і види бюджетного дефіциту ... 5
1.2. Причини виникнення і методи покриття бюджетного дефіциту ... 12
Розділ 2. Аналіз сучасного стану бюджетного дефіциту в Україні ... 21
2.1. Аналіз загального рівня дефіциту бюджету ... 21
2.2. Оцінка джерел покриття дефіциту бюджету ... 23
Розділ 3. Шляхи оптимізації бюджетного дефіциту ... 35
Висновки ... 38
Список використаних джерел ... 40
Додатки ... 43

Для придбання курсової роботи "Джерела покриття бюджетного дефіциту" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Джерела покриття бюджетного дефіциту"

Курсова робота "Джерела покриття бюджетного дефіциту" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Джерела покриття бюджетного дефіциту", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Джерела покриття бюджетного дефіциту" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Джерела покриття бюджетного дефіциту" і призначений виключно для пошукових систем.

Древня індія в XV - VI вв. до н. е. - У Індії у другій половині II тисячоліття до н. е. нарівні із занепадом древньої цивілізації в долині Інда виникають і розвиваються класові суспільства в долині Ганга і в областях, що примикають до неї з півдня і південного заходу. Період, що Розглядається ознаменувався новими найбільшими досягненнями в області виробництва і створенням величних пам'ятників духовної культури. Для вивчення історії Північній Індії з середини II - до середини I тисячоліття до н. е. основним джерелом є древнейшие пам'ятники літературної творчості - "Веди" (що стали пізніше священними книгами), складені. Міжнародні відносини в Східному Середземномор'ї в III в. до н. е. - Розширення міжнародних зв'язків В зв'язку з утворенням нових держав і зміною економічних умов загальний міжнародний стан до кінця IV - початку IIIв. дон. е. істотно змінилася. У стосунки з еллинистическими державами тепер були залучені нові, віддалені країни, про які до того часу в Грецію і Македонію дійшли лише смутні відомості. Якщо завойовники і колоністи із заходу рухалися на схід, то і далекі східні країни в свою чергу шукали шляхів на захід. Могутня китайська імперія Цинь у другій половині III в. до н. е. стала розповсюджувати свій вплив в цьому напрямі. Пізніше, у II в. до н. е., услід за. ПОРТРЕТ - (франц. portrait, від застарілого portraire - зображати), один з головних жанрів зображального мистецтва. У залежності від техніки виконання, розрізнюють станкові портрети (картини, погруддя) і монументальні (статуї, фрески, мозаїки). Відповідно до відношення художника до портретируемому, виділяють портрети парадні і інтимні. По числу персонажів портрети діляться на індивідуальні, двійчасті, групові. Одна з найважливіших якостей портрета - схожість зображення з моделлю. Однак художник передає не тільки зовнішній вигляд портретируемого, але і його індивідуальність, а також типові риси, що. СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ - (1314 - 25.09.1392), святий преподобний, перетворювач чернецтва на Русі, найбільший російський подвижник. У святому хрещенні отримав ім'я Варфоломея. Батьки його були небагаті ростовские бояре Кирило і Марія, що жив раніше в Ростовськом князівстві, а потім що переселився в містечко Радонеж, що знаходилося в долі сина Іоанна Каліти - Андрія. У житії св. Сергия розказується, що, ще знаходячись в материнській утробі, коли його мати молилася в храмі, немовля тричі видало крик. І батьки, і приходський священик зрозуміли це надзвичайне явище як знак, що немовля прославить своїм життям Святу Трійцю.
Кожна вагома структурна частина курсової "Джерела покриття бюджетного дефіциту" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Салтик Галина Олександрівна (1963 м. народження) - Курский історик, педагог вищої школи. Спеціалістка по історії політичних партій в Центрально-Черноземном регіоні рубежу XIX-XX вв. Доктор історичних наук (2003), професор (2005). Народилася в з. Ополонском Сумського району Сумської області України. Закінчила з відмінністю историко-педагогічний факультет Сумського державного педагогічного інституту імені А. С. Макаренко (1986). Початки трудовий шлях вихователем середньої школи м. Курська (1986-1989). Потім - на викладацькій роботі в Курськом державному технічному інституті (університеті): асистент, заочний аспірант (1990-1993) кафедри історії. Вавілонський релігійний світогляд - Монархічно-державний, а не громадський характер офіційної вавілонської релігії і придушення суспільного життя населення, якщо не вважати жителів привілейованих міст, привели до створення абсолютно інакших ідеологічних форм, чим ті, які панували в номових державах Шумера(Істотно відрізнялася вавілонська релігійна ідеологія і від тієї, яка створювалася в дрібних державах і у племен Сірії, Фіникиї і Палестіни. Наприклад, в Вавілонії не змогли розвинутися в якості суспільно значущих шаманистичсские межі первісної релігійно-магічної практики: тут слабо розвинені оракули, тут немає народних. Кабліц Іосиф Іванович (Юзов) - Кабліц (Іосиф Іванович) - публіцист, більш відомий під псевдонімом Юзов, народився в 1848 р., відбувався з дворян Ковенської губернії, по віросповіданню лютеранин, дістав освіту в київській гімназії і в Київському університеті, де, однак, не закінчив курсу. Зосереджений студентськими хвилюваннями кінця шістдесятих і початки сімдесятих років, він зробився одним з самих переконаних представників народництва, як особливого суспільно-політичного напряму, однаково ворожого лібералізму і бюрократії. Свої молоді роки він провів в самовідданих спробах здійснити свої ідеали в житті; він.
У вступі курсової "Джерела покриття бюджетного дефіциту" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Авакум Петрович - (1620 - 1682 рр.) - протопоп м. Юрьевца - Поволжського, расколоучитель XVII в. Що Відбувався з бідної сім'ї, досить начитаний, похмурої і суворої вдачі, Авакума придбав популярність досить рано як ревнитель православ'я, той, що займався вигнанням бесов. Суворий до самого собі, він безпощадно переслідував всяке беззаконня і відступ від церковних правил, внаслідок чого біля 1651 р. повинен був бігти від пастви, що обурилася в Москву. Після початку виправлення богослужебних книг за грецькими зразками в 1653 р. патріархом Ніконом Аввакум зайняв одне з перших місць серед ревнителей старовини і був.

ЖОВТНЕВА РЕВОЛЮЦІЯ - Внаслідок бездіяльної політики Тимчасового Уряду вплив більшовиків надзвичайно зріс. Вони стали повними господарями солдатських рад і комітетів по всій країні і на фронті. Тимчасовий  Уряд втратив всякий  авторитет,  всяку  владу  і  продовжувало  існувати тільки через інерцію. Його агонія тривала рівне стільки, скільки це  дозволили більшовики - півтори місяця. Серед керівництва більшовиків в цей час виникли коливання і спора. Одна група на чолі з Каменевим і Зіновьевим, посилаючись на догми  Маркса і Енгельса, вважала, що Росія ще не дозріла для соціалізму  і  повинна бути буржуазною. СОЛТАГАНОВ Вячеслав Федорович - (13.06.1949). Директор Федеральної служби податкової поліції Російській Федерації з 22.03.1999 м. по 28.03.2001 м. Народився в селі Велике Ігнатово Мордовської АССР в сім'ї співробітника МВС. Освіту отримав в Горьковської спецшколе міліції, в Вищій школі міліції і на юридичному факультеті Мордовського державного університету. У 1968 - 1970 рр. проходив військову службу в прикордонних військах в Таджикистані. З 1970 р. в органах МВС Мордовії на різних посадах. Починав інспектором ОБХСС. У 1987 - 1991 рр. міністр внутрішніх справ Республіки Мордовія. У 1991 р. очолював управління боротьби з.
Список літератури курсової "Джерела покриття бюджетного дефіциту" - більше 20 джерел. ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ - GOLD STANDARD У порівнянні з інш. ден. системами при З.с. ден. одиниця має золотий зміст. Різновидами З.с. є золотомонетний стандарт, прик-ром проводиться вільне карбування золотих монет без стягування мита, за винятком брассажа для покриття витрат на карбування; ЗОЛОТОСЛИТКОВИЙ СТАНДАРТ, при до-ром використання золота більш економічно і не здійснюється карбування золотих монет; при цьому підтримується золотий зміст обіговій грошей, к-рі вільно можуть бути разменени тільки на золоті злитки; ЗОЛОТОДЕВИЗНИЙ СТАНДАРТ, при до-ром використання золота є найбільш економічним, т. до. всі види грошей. МЕНЕДЖМЕНТ - (англ. management - управління, заведивание) - система програмно-цільового управління, поточного і перспективного планування і прогнозування науково-технічних розробок, організації виробництва, реалізації продукції і послуг з метою підвищення ефективності господарювання, задоволення потреб ринку і суспільства загалом, збільшення прибули. Це - управління, що найбільш повно відповідає потребам розвитку ринкової економіки, особливий вид професійної діяльності, заснований на застосуванні принципів, функцій і методів соціально-економич. інструментарію совр. управлінської науки і.

Кантільон, Річард - (1680-1734) Richard Cantillon Річард Кантільон - це великий "людина-загадка" в економічній науці: ми точно не знаємо, коли або де він народився, хоч існують певні основи думати, що він був ірландцем з італійським имененем, і ми не знаємо майже нічого про його кар'єру, за винятком того, що він був торговим банкіром, який провів велику частину свого життя в Парижі. По деяких джерелах, він вельми досяг успіху в спекулятивних операціях з цінними паперами (якраз в період експериментів Джона Ло) і потім перехал в Англію. Навіть його смерть прихована покривалом таємниці: він загинув в Лондоні.
Посилання в тексті роботи "Джерела покриття бюджетного дефіциту" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КЕРІВНИЦТВО З РОЗРОБКИ БЮДЖЕТУ - BUDGET MANUAL Розробка бюджету може бути спрощена до певної міри, якщо у фірми є керівництво з розробки бюджету, до-ой документує процедуру розробки і визначає основні напрями, крим необхідно слідувати протягом всього процесу складання бюджетаРуководство повинне бути складене з урахуванням кінцевого користувача. До підготовки керівництва по складанню бюджету повинні притягуватися основні учасники бюдж. процесу різного рівня керівництва. Обличчя або група осіб, маючі повноваження по складанню бюджету, повинні розробити проект керівництва по складанню: цими особами можуть бути директор. RESOLUTION (резолюція) - Маючу обов'язкову силу рішення учасників компанії. Якщо загальним зборам членів компанії представлена пропозиція і збори схвалює його необхідною більшістю голосів, пропозиція проходить і стає резолюцією. Резолюція може бути також прийнята одноголосною неофіційною згодою членів компанії. Звичайна резолюція ( ordinary resolution) може бути прийнята простою більшістю голосів. Закон про компанії передбачає цей вигляд резолюції для здійснення деяких дій, наприклад для усунення з посади директора. Як правило, при прийнятті звичайної резолюції не передбачається ніякого спеціального терміну. РЕЗЕРВИ, ВСТАНОВЛЕНІ ЗАКОНОМ - LEGAL RESERVES У застосуванні до комерційних банків законом встановлене покриття певними видами активів (готівка і залишки коштів на рахунках в окружних федеральних резервних банках згідно з ЗАКОНОМ Об ДЕРЕГУЛИРОВАНИИ ДЕПОЗИТНИХ УСТАНОВ І ГРОШОВО-КРЕДИТНОМУ КОНТРОЛІ 1980 р.) залишків на поточних рахунках і строкових внесках юр. осіб, до-ой розраховується як середня величина для певного періоду часу і встановлюється у відсотках від депозитної бази (певний відсоток або змінна величина в межах між встановленими мінімумом і максимумом). Це покриття називається необхідним згідно із законом резервом.

МАРКС Карл - (MARX, Karl) (1818-1883) Революціонер і соціальний теоретик. Народився і дістав освіту в Німеччині. По завершенні освіти Маркс одружується і займається журналістикою, однак, будучи не в змозі знайти постійну роботу, в 1843 р. переїжджає в Париж. Там він близько сходиться з емігрантами-радикалами, стає соціалістом і знайомиться з Ф.Енгельсом, який став його іншому і соратником на все життя. Висланий в 1845 р. з Франції, Маркс переїжджає в Брюссель і після подорожі по Європі зрештою поселяється в Лондоні в 1849 р. Тут він провів частину свого життя, що залишилася в бідняцтві, займаючись. РАТЦЕНХОФЕР Густав - (1842-1904) - австрійський військовий теоретик, представник социал-дарвінізму в соціології. Позитивне вчення про людські взаємовідносини" (1907). На думку Р., соціологія є особливою філософською наукою, виступаючою в ролі основи всіх соціальних наук і практичної політики, оскільки вона пізнає фундаментальні суспільні закономірності. Основними явищами і процесами соціального життя Р. вважав наступні: розмноження і самозбереження індивідів, зміна індивідуального і соціального типів, боротьбу за існування і абсолютну ворожість рас, расову диференціацію, просторове розташування, панування і підкорення. ЕПІДЕМІОЛОГІЯ - (EPIDEMIOLOGY) Дослідження причин і закономірностей поширення захворювань серед населення. У медичній соціології дослідження такого роду передбачає аналіз впливу культури на виникнення і поширення хвороб. Хоч ортодоксальна епідеміологія вивчає соціальні чинники захворюваності, вона критикується деякими соціологами за те, що розглядає хворобу швидше як проблему індивіда відносно соціального навколишнього середовища, покладаючи на нього відповідальність за захворювання, а не як наслідок соціальної структури. Оскільки епідеміологія розвивалася в рамках медичної моделі, вона не відводить. ДЕМОКРАТІЯ - (DEMOCRACY) В древньогрецький суспільстві демократія означала правління, здійснюване громадянами, на відміну від правління тирана або аристократії. У сучасних демократичних системах громадяни не правлять безпосередньо, звичайно вони обирають своїх представників в парламент за допомогою конкурентної партійної системи. Демократія в цьому значенні часто зв'язується із захистом індивідуальних свобод від втручання з боку держави. У історії соціологічних досліджень демократії виділяється декілька стадій. Багато які концепції демократії, розроблені в XIX в., такі, як концепція А. де Токвіля.