На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ДОХІД ПІДПРИЄМСТВА

(курсова робота з економічної теорії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Сутність доходу підприємства і витрати виробництва ... 5
1.1. Капітал як економічна категорія товарного виробництва ... 5
1.2. Витрати виробництва ... 10
1.3. Прибуток як економічна категорія ... 15
Розділ 2. Формування прибутку підприємства і чинники, що його зумовлюють ... 19
2.1. Прибуток на капітал і фактори, що його визначають. Економічна роль прибутку ... 19
2.3. Формування прибутку підприємства ... 22
Розділ 3. Використання прибутку підприємства ... 30
Висновки ... 34
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Дохід підприємства" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Дохід підприємства"

Курсова робота "Дохід підприємства" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Дохід підприємства", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Дохід підприємства" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Дохід підприємства" і призначений виключно для пошукових систем.

Розвиток феодалізму в Іспанії і реконкиста. Португалія - Протягом XI - XIII вв. основним фактом історичного життя Іспанії була, як і раніше, реконкиста, яка не припинялася весь цей час і привела до вирішальних перемог. У ході реконкисти на території Іспанії поступово склалися Кастільськоє і Арагонськоє королівства, що були феодальними монархіями з становим представництвом. Остаточна перемога реконкисти За два сторіччя - з середини XI до середини XIII в. - держави, що знаходилися на півночі Піренейського півострова, - Кастілія і Арагон - настільки посилилися, що відтіснили арабів на півдню, незважаючи на притоку в межі Халіфата нових сил з Африки. Тріумф волі - (Triumph des Willens), документальний повнометражний фільм кінорежисера і продюсера Ліня Ріфеншталь, присвячений торжествам, що проходили у вересні 1934 на щорічному з'їзді Націонал-соціалістичної робочої партії Німеччині в Нюрнберге. Знятий при підтримці фюрера фільм вийшов на екрани в 1936 і відразу ж отримав широке визнання як в Німеччині, так і за її межами як шедевр кинорежиссури і незвичайні киноеффектов. Після прем'єри в кінотеатрі "УФА-Паласт" в Берліні фільм був удостоєний Національній державній премії, золотій медалі на кінофестивалі в Венециї і Гран-при від французького уряду на. ЛЯЦКИЙ Євген Олександрович - (3.3.1868, Мінськ - 7.7.1942, Прага) - етнограф, фольклорист, історик літератури. У 1889 закінчив мінську гімназію, в 1893 - історико-філологічний факультет Московського університету. У кінці 1880-х почав друкуватися як поет. Перші наукові труди - по білоруській етнографії і фольклору. З кінця 1890-х жил в Петербурге, працював в Інституті антропології і етнографії ім. Петра Великого, в 1901-7, - старший етнограф і охоронець бібліотеки Російського музею: дослужився до чину статского радника. З 1897 член Суспільства любителів російської словесності при Московському університеті. Друкувався в. БОСХ - (bosch) Хиєронімус (справжнє ім'я Хиєронімус ван Акен) (ок. 1450-60, Хертогенбос - 1516, там же), великий нідерландський живописець, один з основоположників пейзажного і жанрового живопису. Як псевдонім вибрав усічену назву рідного міста - Хертогенбоса (область Брабант, південь Нідерландів), де прожив все життя. Спадщина Босха, що творив на переломі від Середньовіччя до епохи Північного Відродження, загадкова і оригінальна. Народні сатиричні і повчальні мотиви химерно поєднуються в його картинах з філософською притчею, витонченою середньовічною фантастикою і похмурими демонічними образами.
Кожна вагома структурна частина курсової "Дохід підприємства" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Дибич-Забалканский Іван Іванович - Дибич-Забалканский (Іван Іванович, 1785 - 1831) - граф, фельдмаршал. Вміщений батьком в берлінський кадетський корпус, Дібич невдовзі звернув на себе увагу блискучими успіхами в науках. Після приїзду в Петербург (1801) він був визначений прапорщиком в лейб-гвардії Семеновський полк, після чого старанно зайнявся довершенням своєї військової освіти і вивченням російської мови. Під час перших воєн з Наполеоном Дибич-Забалканский надав особливі відмінності в боях при Аустерліце і Гейльсберге. У 1810 р., будучи черговим штаб-офіцером в корпусі графа Вітгенштейна, звернув на себе увагу запискою:. Класицизм - У своїй політичній боротьбі революційний буржуа і плебеї у Франції як в десятиріччя, що передували революції, так і в бурхливі 1789 - 1794 роки широко використали античні традиції, ідеологічну спадщину і зовнішні форми римської демократії. "У класично суворих традиціях Римської республіки гладіатори буржуазного суспільства знайшли ідеали і художні форми, ілюзії, необхідні ним для того, щоб приховати від самих себе буржуазно-обмежений зміст своєї боротьби, щоб втримати своє натхнення на висоті великої історичної трагедії".( К. Маркс, Вісімнадцяте брюмера Луї Бонапарта, К. Маркс і Ф. Горчаков Дмитро Петрович - Горчаков, Дмитро Петрович, князь - сатирик (1758 - 1824). Отримавши хороше домашнє виховання, він вступив у військову службу, був ад'ютантом князя П.С. Гагаріна, на Кубані звернув на себе увагу Суворова. У 1780 р. вийшов у відставку в чині секунд-майора і зайнявся сільським господарством в Тульської губернії. Для збуту заготований в його селах полотна Горчаков відправився до армії, де знову зустрівся з Суворовим, вступив в лад і брав участь в штурмі Ізмаїла (1790). При Олександрові I Горчаков був таврическим губернським прокурором і правителем справ в молдавській армії, при головнокомандуючому князі.
У вступі курсової "Дохід підприємства" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Сумцов Микола Федорович - Сумцов (Микола Федорович) - фольклорист, з дворян Харківської губернії; народився в 1854 р., освіту отримав у 2-й харківській гімназії і на історико-філологічній факультеті Харківського університету; в 1878 р. захистив pro venia legendi дисертацію по книзі В.Ф. Одоєвськом і став читати, як приват-доцент, лекції по історії російської літератури; в 1880 р. захистив магістерську дисертацію "Про весільні обряди, по перевазі росіян", а в 1885 р. докторську "Хліб в обрядах і піснях". Складається ординарним професором Харківського університету і членом поради опікуна харківського.

Соломон - (мирний)-син Давида від Вірсавії (2Ц 12.24) (бувшої за Урією) і наймудріший цар ізраїльський, що царював в Ієрусаліме над всім Ізраїлем 40 років (3Ц 11.42). Він був визначений Давидом як його спадкоємець зазделегідь (3Ц 1.17; 1Пар 28.5) і помазаний на царство ще за життя Давида, будучи не старше за 15-20 років В четвертий рік свого царювання він почав будувати храм і будував його сім років (3Ц 6). Потім, протягом 13 років, він будував свій палац (3Ц 7.1-11; 9.10). Соломон був славнозвісний своєю великою мудрістю (3Ц 3.12; 4.29-30,34) і слава про нього розповсюджувалася далеко за межами Ізраїля (3Ц. Флорентійська унія і її наслідки - В 1439 р. на соборі православного і католицького духовенства у Флоренції була укладена унія (лати. - єднання) церкв східної і західної. Православна церква зберігала свої обряди, але визнавала всі католицькі догмати і верховенство папи римського. Константинопольский патріарх, йдучи на поступки, сподівався отримати від католицького заходу допомогу в боротьбі проти турецьких завойовників, під ударами яких рушалася Візантійська імперія. У той час, коли в Константінополе тільки готувалися до собору, на Русі був призначений митрополитом чоловік, видатний за освітою, грек за національністю - Ісидор.
Список літератури курсової "Дохід підприємства" - більше 20 джерел. ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ - BYLAWS Як частина організаційної процедури нац. банків після обрання директорів, але до отримання сертифіката про організацію, директори повинні принести присягу на вірність компанії (oath of office), після чого вони приймають внутрішні правила діяльності корпорації. Внутрішні правила не повинні дублювати СТАТУТ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ або банківське право. Як і у разі інш. видів корпорацій, внутрішні правила діяльності банків визначають повноваження і обов'язки посадових осіб і інш. деталі діяльності банку. Контролер ден. звертання надає модель внутрішніх правил як керівництво для нац. банків. Після. ПОДАТКОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ - (англ. tax obligation) - податкове правовідношення, внаслідок якого одна особа (платник податків) зобов'язано здійснити на користь іншої особи (податкового органу) певні дії по повній і своєчасній сплаті податку до бюджету відповідного рівня. Н.о. регулюється податковим правом. Податкове право - підгалузь финанс. права; сукупність юридич. норм, що встановлюють види податків в даному гос-ве, порядок їх стягування і регулюючих відносини, пов'язані з виникненням, зміною і припиненням Н.о. Джерелами податкового права в Росії є Конституція РФ, НК РФ, Закони РФ "Про основи податкової системи в.

репорт, угода про продаж цінних паперів з подальшим викупом - Угода між покупцем і продавцем звичайно державних цінних паперів США, згідно з яким продавець зобов'язується придбати ці ж цінні папери по узгодженій ціні і у вказаний момент часу. Угоди про продаж з подальшим викупом (REPOs або RPs), також наз. "викупами" (buybacks), використовуються як як кошти фінансових інвестицій, так і як інструменти кредитно-фінансової політики (monetary policy) Федеральної резервної системи (Federal Reserve System). Якщо угода про продаж з подальшим викупом використовується як короткострокові інвестиції, то ділер по державних цінних паперах, звичайно банк, займає у.
Посилання в тексті роботи "Дохід підприємства" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. GAME THEORY. Теорія гри - Методика, що використовує логічні умовиводи для аналізу наслідків застосування гравцями різних стратегій поведінки. У ігровій ситуації результат залежить від рішення кожного окремого гравця, яке йому доводиться приймати в умовах відсутності інформації про наміри інших гравців. Гравці - це конкуруючі між собою фірми. Наприклад, фирме-олигополисту необхідно передбачити реакцію конкурентів на свою маркетингову політику, щоб оцінити виграш від використання тієї або інакшої стратегії. Розглянемо ринок, на якому діють тільки дві фірми X і Y. Увеліченіє частки однієї фірми на цьому ринку неминуче. ФІНАНСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ВОЯЦЬКОЇ ЧАСТИНИ - сукупність регламентованих нормативно-правовими актами заходів, прав, обов'язків і відповідальності посадових осіб вояцької частини по фінансовому забезпеченню бойової готовності військ, по його організації і ведінню відповідно до Положення про фінансове забезпечення вояцької частини Міністерства оборони РФ. Ф.х.в.ч. є галуззю військового хоз-ва. До осн. заходам і задачам, що становлять Ф.х.в.ч., відносяться: финанс. планування; отримання, витрачання і облік ден. коштів; складання финанс. звітності; ведіння діловодства фінансово-економич. служби, внутр. финанс. контроль; облік і. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ РФ - об'єм і характер прав і обов'язків системи податкових органів Росії, суворо визначених законодавством. Правове положення податкових органів зумовлене їх місцем в системі органів гос. управління країни, наділенням їх надведомственними повноваженнями по відношенню до організаційно непідлеглих об'єктів управління по контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю їх числення, повнотою і своєчасністю внесення в соотв. бюджети гос. податків, зборів і інш. платежів, встановлених законодавством РФ і республік в її складі, органами гос. влади країв, областей, автономних.

ЛЕГИТИИНОСТЬ - Італійський історик і соціолог Гуглієльмо Ферреро (1871 - 1942) затверджував, що в історії існують два вигляду політичної легітимність: монархічна і демократична. Легітимність це суспільне, колективне, вірніше соборне почуття, що тільки якийсь певний вигляд влади виправданий. У колишні часи, говорить Ферреро, легітимною вважалася тільки лише монархічна влада, а в сучасну епоху єдино легітимною вважається влада встановлена на основі голосування, звана сьогодні демократичною. Легітимність тісно пов'язана з походженням влади. Аргентинський філософ Хорхе Гарсия Вентуріні, в своєму тру. СОЦІОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ - галузь социологич. знання, вивчаючої соц. закономірності розвитку культури, форми вияву цих закономірностей в людській діяльності, пов'язаній з створенням, засвоєнням, збереженням і поширенням ідей, представлень, культурних норм і цінностей, зразків поведінки, регулюючих відносини в об-ве, між об-вом і природою. Уперше поняття С.к. було введене в социологич. науку М. Адлером. Під предметом С.к. він розумів вивчення соц. чинників становлення і функціонування культурних цінностей і норм, їх вплив на про-у і соц. поведінка людини. Однак в такому трактуванні поняття С.к. не набуло широкого поширення в. Факт соціальний - 1) стан соціальної дійсності або подія, що здійснилася, що не залежить від дослідника; 2) елементарна компонента системи соціального знання (одиниця обгрунтування, доказу або спростування в системі наукової аргументації), отримана шляхом опису окремих фрагментів соціальної дійсності в деякому суворо певному просторово-часовому інтервалі. Ф. з., описані в поняттях соціологічного знання, називаються "соціологічними" фактами. У якості Ф. з. можуть виступати продукти людської діяльності (як матеріальні, так і духовні), поведінка індивідів або соціальної спільності, а також вербальная діяльність. ДИТЯЧИЙ ФОНД - У 1920-х роках в країні діяли суспільство "Друг дітей і Фонд допомоги безпритульним дітям. У 1987 р. був створюється Радянський дитячий фонд, який в 1991 р. перетворений в Російський Дитячий Фонд (РДФ) і Міжнародну асоціацію дитячих фондів, об'єднуючу дитячі фонди колишніх союзних республік - країн СНД. РДФ - громадська організація, її вищий керівний орган - загальні збори, виконавчо-розпорядчий орган - правління з президією. Фонд має відділення у всіх суб'єктах Федерації і деяких містах. РДФ видає журнал "Шкільна роман-газета, має видавництво "Будинок, реабілітаційний.