На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Економічні засади функціонування господарських товариств та шляхи підвищення ефективності їх організаційної діяльності

(курсова робота з економіки підприємства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження функціонування господарських товариств (ТОВ) в АПК ... 6
1.1. Суть та основне призначення агробізнесу ... 6
1.2. Особливості розвитку підприємництва в аграрному секторі ... 8
1.3. Поняття та загальна характеристика правового становища господарських товариств (ТОВ) в АПК ... 15
Розділ 2. Економічні засади функціонування господарських товариств (ТОВ) в АПК ... 17
2.1. Економічні засади функціонування господарських товариств (ТОВ) ... 17
2.2. Організація функціонування товариства з обмеженою відповідальністю ... 20
2.2. Економічна ефективність сільськогосподарського господарського товариства ... 24
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності організаційної діяльності господарських товариств в АПК: зарубіжний досвід та перспективи для України ... 30
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Економічні засади функціонування господарських товариств та шляхи підвищення ефективності їх організаційної діяльності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Економічні засади функціонування господарських товариств та шляхи підвищення ефективності їх організаційної діяльності"

Курсова робота "Економічні засади функціонування господарських товариств та шляхи підвищення ефективності їх організаційної діяльності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Економічні засади функціонування господарських товариств", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Економічні засади функціонування господарських товариств" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Економічні засади функціонування господарських товариств" і призначений виключно для пошукових систем.

Середня Азія в IX - X вв. - Феодальні відносини в IX - X вв. У IX - X вв. в Середній Азії спостерігався підйом сільського господарства. Набули великого поширення сільськогосподарські культури - рис і бавовна. У значно більших розмірах стали розлучатися бобові культури, овочі, льон (як олійна рослина) і коноплі. Збільшилося господарське значення шелководства. У джерелах X в. говориться про ста із зайвим сортів винограду, що розлучалися в Середній Азії. У IX - X вв. зберігалися, хоч і поменшали в розмірах, державні землі - султана (термін "султан" в той час означав "уряд"). Землі провінційного. Росія, разд. Російська література (1880-е і 1890-е роки) - Рпоха, нами що переживається і що починається з восьмидесятих років, ще не завершилася, і тому намічені можуть бути тільки її загальні контури. Ніколи протидія духу епохи великих реформ не була так сильно, як в 80-х роках. Цьому сприяла та обставина, що чисельно виріс той малокультурний шар суспільства, який Салтиков назвав "вулицею". Звідси небувалий успіх дрібної і шовіністичної преси. У шарах культурних російський ідеалізм прямує на новий шлях. Величезний успіх має толстовское вчення про непротивлення злу насиллям. Утилітаризм і матеріалізм ще більше, ніж в 70-х роках, втрачає. Больцані Іосиф Антонович - Больцані (Іосиф Антонович, народився в Берліні 18 (6) вересня 1818 р., помер в Казані 24 (12) лютого 1876 р.) - професор фізики в Казанськом університеті. Батько його був італієць, що поселився в Берліні, де завів кондитерську; він призначав свого сина Иосифа-Фортуната до торгової діяльності і дуже рано віддав його в торгову контору на службу. У ньому скоро виявилася здатність швидкого вивчення мов; переходячи з одного торгового будинку в інший, Іосиф Больцані, досягши 20-літнього віку, умів говорити на французькому, німецькій, англійській і італійській мовах; згодом він вивчився і. МАКСИМА Олександр Олександрович - (3.2.1874, Петербург- 4.12.1928, Чікаго) гістолог, ембріолог. У 1891 з відмінністю закінчив гімназію К.Мая в Петербурге і поступив в Військово-медичну академію (ВМА). У студентські роки виявив величезну цікавість до наукової роботи в декількох суміжних областях: гістології, ембриологии, патологічної анатомії. Вже на 3-м курсі студентська робота Закінчивши з відмінністю в 1896 ВМА, був залишений на кафедрі патологічної анатомії, керованій професором К.Віноградовим і через два роки (1898) захистив дисертацію на звання доктора медицини. Його дисертація "До питання про регенерацію насіннєвої.
Кожна вагома структурна частина курсової "Економічні засади функціонування господарських товариств" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Котляревський Нестор Олександрович - Котляревський, Нестір Олександрович - історик літератури, син Олександра Олександровича Котляревського. Народився 21 січня 1863 року; навчався в Колегії Павле Галагана (у Києві) і в Московському університеті (про студентські роки Котляревського див. його спогади об В.П. Преображенськом в "Старовинних портретах"). Отримав міру магістра загальної літератури за дисертацію: "Світова скорбота". Викладав в Імператорському Александровськом ліцеї, на вищих жіночих (Бестужевських) курсах, історико-філологічних курсах Раєва, у військово-юридичній академії. У 1906 році вибраний почесним. Василь Юрійович Косою - Василь Юрійович Косою, князь Звенігородський (1421 - 1448), старший з трьох сини Юрія Дмітрієвича, князя Галіцкого. Василь Косий починає згадуватися в літописах з 1433 р. У цьому році, разом з братом своїм Дімітрієм Шемякой, він бенкетував в Москві на весіллі великого князя Василя, на якому розігралася відома сцена через пояс. Ображені Юрьевичи негайно пішли до батька в Галіч; по дорозі вони "пограбиша Ярославль і скарбниці всіх князів разграбиша". У тому ж році Косою брав участь в битві батька свого з великим князем на березі ріки Клязьми. По занятті Юрієм Москви, народ став перебігати до великого. ПОСОШКОВ Іван Тихонович - (1652-1726), письменник, економіст, "шукач християнської правди, патріот, прихильник монархічного принципу". Посошков, що вийшов з селян, що займалися ювелірним промислом, з одного боку, є продовжувачем господарської традиції Древній Русі, вираженої в "Домостроє" і практичному житті общин і артілей, а з іншою, несе вже сумнів у вірності традиційних цінностей. Хоч загалом його симпатії на стороні національних традицій господарського життя, які він хоче оновити "суто розумовим шляхом". Проте пафос огульного і не завжди справедливого обличительства внутрішнього порядку присутній в його головному.
У вступі курсової "Економічні засади функціонування господарських товариств" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Бутурлін Дімітрій Петрович (письменник) - Бутурлін, Дімітрій Петрович - військово-історичний письменник (1790 - 1849), в 1808 р. поступив корнетом в Ахтинський гусарський полк, після чого перевівся в Кавалергардський, з яким брав участь в багатьох справах в 1812 - 14 роках. У 1817 р. Бутурлин був подарований флігелем-ад'ютантом. Відправившись в 1823 р. в Іспанію, перебував у французькій армії і за участь в штурмі Трокадеро зроблений в генерал-майори; в 1826 - 32 роках служив в генеральному штабі, взявши участь і в турецькій війні в 1828 - 29 роках. У 1833 р., в чині таємного радника, він призначений до бути присутнього в Сенаті, а в.

Адміралтейський департамент - виконавчий орган військово-морського управління Росії. Перетворений з того, що існував з 1798 р. "Особливого комітету" при Адміралтействах-колегії, який повинен був "прикладати всяке піклування про видання корисних творів, призначати різні п'єси для перекладу з іноземних мов, також задавати до рішення питання щодо кораблебудування, навантаження артилерійської посади, розведення і зберігання лісів і про інше". Адмиралтейский департамент підкорявся безпосередньо міністру через "Департамент міністра військових морських сил" і його 2-ю експедицію. Освічений в складі Міністерства морських сил 4 квітня. ЛАБІРИНТ - (греч. labyrinthos), архітектурна споруда зі складним і заплутаним планом. Термін використовувався античними істориками Геродотом (5 в. до н. е.) і Страбоном (1 в. н. е.). Етимологія самого слова "лабіринт" (ймовірно, догреческого походження) не встановлена. Можливо, воно означає "будинок лабриса" - двулезвийного сокири. Згідно з грецькою міфологією, Лабіринт - будівля із заплутаною системою коридорів, з якої неможливо було знайти вихід, побудував афінський зодчий і скульптор Дедал для критского царя Міноса. У темних підземеллях Лабіринту переховувався жахливий бикоголовий.
Список літератури курсової "Економічні засади функціонування господарських товариств" - більше 20 джерел. БАНКРУТСТВО - BANKRUPTCY Амер. Конституція (Стаття I, разд. 8) беззастережно покладає на Конгрес право '. . устанавливать. єдині закони у справах об Б. на всій території США'. Однак протягом тривалого часу в країні не існувало скільки-небудь постійного федерального закону, оскільки спочатку федеральне законодавство в цій області було тимчасовим і мало на своєю меті сприяння урегулюванню наступних депресій. Перший закон про Би., прийнятий Конгресом, був введений в дію в 1800 р. і відмінений трьома роками пізніше. Його прийняття було викликане кризою ділової активності, пов'язаною з введенням Англією і. ЗМІНА СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ КОМПАНІЇ - RECAPITALIZATION Будь-які зміни, що стосуються структури капіталу корпорації, здійснені нею з власної волі із згоди держателів відповідних типів цінних паперів без використання процедури судового розгляду, як це має місце при судової реорганизацииВ якості зразка закону штату (регулюючого такого роду відношення) можна взяти Закон про підприємницькі корпорації штату Нью-Йорк з внесеними в 1962 і 1963 рр. поправками, направленими на полегшення внесення періодичних поправок і змін в сертифікат інкорпорації (юр. особи). Нижче приведений ряд можливих поправок і змін, пов'язаних зі.

ТРИПС - угода по торгових аспектах прав інтелектуальної власності (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS) - один з принципово нових багатосторонніх документів, підписаних в результаті Уругвайського раунду переговорів в рамках Генеральної угоди по тарифах і торгівлі (ГАТТ). Угода ставить своєю метою упорядити і зробити більш цивілізованим у всьому світі придбання і використання результатів творчого труда (винахідників, письменників, художників, артистів і т.д.) в зв'язку з широким поширенням "торгового піратства", тобто продаж товарів і послуг з порушенням.
Посилання в тексті роботи "Економічні засади функціонування господарських товариств" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Статистик - Набір методів збору, представлення, обробки і аналізу даних для складання обгрунтованих висновків. Дані є сировиною для емпіричної економіки. Однак для окремого аналізу характеристик або умов жінок і чоловіків, або для аналізу гендерних категорій економіки даних не вистачає. Цю проблему можна проілюструвати декількома прикладами. Деякі дані в переписах населення і загальнонаціональних дослідженнях представлені без розділення по ознаці підлоги; тому неможливо відстежувати зміни в доступі до ресурсів з течією часу. Деякі категорії мають на увазі певні припущення про економічні ролі; наприклад. НОРМИ ВАНТАЖЕННЯ-ВИВАНТАЖЕННЯ (LOADING/UNLOADING STANDARD RATES) - норми часу на виконання навантажувально-розвантажувальних робіт (loading/unloading standard rates) - умови, що визначають к-ть ед. маси або об'єму вантажу, належної вантаженню-вивантаженню за ед. часу. Регулюються разл. нормативними актами (див. Єдині норми виробітку і часу на вагонні, автотранспортні і складські навантажувально-розвантажувальні роботи. М.: Транспорт, 1977) або на договірній основі. Встановлюються роздільно для механізованого і немеханізованого способів вантаження-вивантаження і в залежності від вантажопідйомності жвавого складу (кошти транспорту) і його типу. Н.п. для. ВСЕСВІТНЯ ТОРГОВА ОРГАНІЗАЦІЯ (ВТО) - (англ. World Trade Organization) - міжнародна організація, створена в 1994 році внаслідок семирічних переговорів так званого Уругвайського раунду, що завершилися і що є правонаступником Генеральної угоди по тарифах і торгівлі. У Уругвайському раунді брали участь більше за 120 держав. Угода про установу ВТО була підписана 15 квітня 1994 в м. Марракеше (Марокко) і набрало чинності 1 січня 1995 р. У ході Уругвайського раунду були прийняті Заключний акт і більше за 50 різноманітних міжнародних угод в області міжнародної торгівлі. У цей час повноправними членами ВТО є більше за 150.

ВИБІРКИ ОСНОВА - опис всіх одиниць початкової сукупності, придатний для подальшого відбору одиниць. Поняття основи має більш широке значення, ніж списки або переліки. Якщо для реалізації схеми простого випадкового відбору необхідно як основа мати список всіх елементів генеральної сукупності, то в багатоступінчастих вибірках на вищих рівнях, крім списків або переліків, основою можуть бути карти, схеми населених пунктів або територій. Напр., для відбору житлових кварталів як основа зручно використати план-карту міста і далі будувати вибірку по методу маршрутного опиту. Одиниці початкової сукупності можуть. ОСВІТИ В СУСПІЛЬСТВІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ - соц. спільність, що володіє нек-рими ознаками організацій (розділення функцій, ієрархія, прийняття рішень, фіксоване членство і т. д.). Наявністю подібних ознак О. в о.о. відрізняються від таких соц. спільності, як класи, нації і т. п. Виділяють наступні організаційні форми. Трудові організації - підприємства і установа, к-рі створюються більш широкими організаційними системами для рішення окремих задач. Що Задається ним ззовні мета за своїм змістом не пов'язана з безпосередніми цілями учасників. Членство в них забезпечує кошти для існуванню. Основа внутрішнього регулювання -. ІМПЕРІАЛІЗМ - (imperialism) - політичне і економічне панування країни або країн над іншими, ведуче або до встановлення іноземного правління за допомогою сили, або до економічної експлуатації. У соціології і соціальних науках загалом є два головних підходи. Перший підкреслює політичну роль і простежує імперіалізм від древніх цивілізацій, заснованих на експансії, зокрема, Римської Імперії. Інший виділяє економічні чинники і розглядає імперіалізм як особливість головним чином 20-го сторіччя і капіталізму. Хоч деякі автори затверджують, що пряме колоніальне правління - необхідний елемент визначення. СОЦІАЛІЗАЦІЯ - процес засвоєння індивідом культурних норм і соціальних ролей, необхідних для успішного функціонування в даному суспільстві. Соціалізація також робить можливою існування суспільства і передачу його культури від покоління до покоління. Соціалізація охоплює всі процеси залучення до культури, за допомогою яких людина знаходить соціальну природу ( "олюднюється") і здатність брати участь в соціальному житті. Найбільш розгорнена соціологічна теорія, що описує інтеграцію індивіда в соціальну систему, була запропонована Т.Парсонсом. По Парсонсу, вона відбувається шляхом интернализации (.