На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Ефективність використання оборотних коштів підприємства

(курсова робота з економіки підприємства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Структура, нормування та використання оборотних фондів ... 4
1.1. Склад і структура оборотних фондів ... 4
1.2. Нормування витрат ... 5
1.3. Ефективність використання ... 6
Розділ 2. Нормування оборотних коштів ... 10
2.1. Поняття та структура ... 10
2.2. Норматив оборотних коштів у виробничих запасах ... 11
2.3. Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві ... 13
2.4. Норматив оборотних коштів у інших нормованих елементах ... 15
Розділ 3. Ефективність використання оборотних коштів ... 17
Висновок ... 24
Література ... 26

Для придбання курсової роботи "Ефективність використання оборотних коштів підприємства" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Ефективність використання оборотних коштів підприємства"

Курсова робота "Ефективність використання оборотних коштів підприємства" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Ефективність використання оборотних коштів підприємства", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Ефективність використання оборотних коштів підприємства" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Ефективність використання оборотних коштів підприємства" і призначений виключно для пошукових систем.

Грецька колонізація - Пізніше за финикийцев на шлях колоніальної експансії вступили греки. Розквіт колонизационной діяльності греків відноситься до VIII - VI вв. до н.е. Цей час називається епохою Великої грецької колонізації. Вона співпадає з архаїчною епохою історії Греції, часом становлення античного грецького поліса. Саме в умовах Греції того часу і треба шукати причини колонізації. Велика грецька колонізація з'явилася приватним виявом загального закону відповідності чисельності населення рівню продуктивних сил. "У древніх державах, в Греції і Римі, вимушена еміграція, що приймала форму періодичної основи. МАЛЬКО Микола Андрійович - (22.4,1883, з. Браилово, Подольської губ. - 23.6.1961, Сідней, Австралія) - диригент, музичний діяч, педагог. Родітелі М. були великими любителями музики: батько, уїздний лікар, грав на скрипці, мати - на фортепиано: в будинку регулярно влаштовувалися вечори квартетной музики, на яких виконувалися не тільки камерні твори, але і перекладення симфонічних. Перші музичні уроки дала Кола мати, надалі навчання продовжилося на музичних курсах К.Лангрена в Одесі, де М. одночасно закінчив гімназію. Потім він поступив на історико-філологічний факультет Петербургського університету (закінчив в 1906). ТАМАРКИН Яків Давидович - (28.6.1888, Чернігів, Україна - 18.11.1945, Вашингтон) математик. Народився в сім'ї фізика Давида Т. С України батьки переїхали в Петербург, де їх син поступив у 2-ю петербургскую гімназію. Там він подружився зі своїм однокласником А.Фрідманом, майбутнім славнозвісним вченим. Обидва займалися в організованому в гімназії фізичному гуртку ("Суспільство любителів фізики 2-й С.-Петербургської гімназії"), обидва відвідували міський семінар по математиці для гімназистів, де заняття вели університетські професори, Способності Т. і Фрідмана оцінив академік А.Марков. Друзі. Пожвавлення суспільної думки в 40-х роках. Слов'янофіли і західники - Велике значення в суспільному житті 40-х років придбала боротьба різних літературних угруповань, оскільки всяка інша легальна суспільна діяльність безпощадно клалася край урядом. Література зробилася тому майже єдиною суспільною трибуною, а редакції журналів - головними центрами суспільної думки. Ідеологічна боротьба в Росії 40-х років стала більш складною і пожвавленою. У ході її визначилися різні напрями суспільного руху. У це десятиріччя виникла і оформилася особливий різновид дворянсько-поміщицької ідеології - слов'янофільство. Гурток слов'янофілів склався на рубежі 30-40-х років в Москві. Він.
Кожна вагома структурна частина курсової "Ефективність використання оборотних коштів підприємства" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЛУЦИЙ ВІРИ, Цезар Аврелій Серпень - Римський імператор з роду Антонінов, що правив в 161 -169 рр. Соправитель Марка Аврелія. Рід. в 15 дек. 130 р. Помер февр. 169 р. Луций Віри належав до етруського роду Цейонієв Коммодов, з якого вийшли трохи консулів. Всі його предки відносилися до вищого знання, а батько був усиновлений імператором Адріаном і намічений в спадкоємці його влади, але помер раніше за свого соправитель. Однак і після цього маленький Луций залишився в імператорській сім'ї. Щоб забезпечити за ним владу на майбутнє, Адріан незадовго смерті велів своєму наступнику і соправителю Антоніну Пію усиновити Луция, так само як. ЯКУШКИН Дмитро Дмитрович - (02.02.1957). Прес-секретар Президента Російської Федерації Б. Н. Ельцина з 12.09. 1998 р. по 31.12.1999 м. Народився в Москві. Предок, І. Д. Якушкин, учасник Бородінського битви, був декабристом, творцем "Союзу порятунку" і членом таємних організацій "Союз благоденствия" і "Північне суспільство". У 1826 р. він був арештований і засуджений до 25 років каторжних робіт. Дід, І. Д. Якушкин, вчений-рослинник. Батько, генерал-майор КДБ Д. І. Якушкин, був резидентом радянської зовнішньої розвідки в Вашингтоні, потім начальником отела США в ПГУ КДБ, брав на роботу відомого. Каутський, Карл - (1854 Прага - 1938 Амстердам) - самий великий теоретик II Інтернаціоналу, найближчий учень Енгельса. У німецької с. почав працювати з 80-х м. м., редагуючи науковий орган "Neue Zeit". У 90-х м. м. Каутский виступив з рядом блискучих марксистських робіт ( "Ерфуртська програма", "Аграрне питання" і т. д.), що поставили його в перші ряди марксистських теоретиків. Критика Бернштейна, проти ревізіонізму якого Каутський виступив, правда, пізнє Парвуса, Люксембург і Плеханова, зробила його загальновизнаним розділом марксистської школи. У ці ж роки і пізніше Каутський висувається, як обоснователь.
У вступі курсової "Ефективність використання оборотних коштів підприємства" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПЕРСПЕКТИВА - (франц. perspective, від лати. perspicio - ясно бачу), система зображення об'ємних тіл на площині, що враховує їх просторову структуру і віддаленість від спостерігача. Окремі перспективні прийоми застосовувалися вже в античному живописі (фрески Помпей), однак наукова теорія перспективи з'явилася лише в епоху Відродження (Ф. Брунеллеськи, Л. Б. Альберті, Мазаччо, Пьеро делла Франчеська, , ставши одним з найбільш важливих відкриттів, завдяки якому здійснився переворот в живописі і народилася станкова картина. Фігури людей, предмети і простір стали зображатися відповідно до законів зорового.

Предтеченський Андрій Іванович - Предтеченський (Андрій Іванович) - духовний письменник, син сільського священика. По закінченні курсу в Санкт-Петербургской духовній академії, зайняв в ній кафедру загальної цивільної історії. Своїми лекціями Предтеченський довів, що і цивільна історія може мати високе освітнє значення для богословів, якщо вивести її з рамок переказу на грунт философического викладу. З 1874 до 1881 рр. Предтеченский перебував редактором "Християнського читання", а з 1875 р. - і заснованого ним "Церковного вісника". По думці Предтеченського встановлена допоміжна пенсійна каса для. Фріч, Вернер фон - (Fritsch), (1880-1939), генерал-полковник, головнокомандуючий сухопутними силами Німеччини в 1935-38. Народився 4 серпня 1880 в Бенрате. У 18 років вступив в армію, виявивши високі якості, звернув на себе увагу старших офіцерів Генштабу. У 1901, коли Фрічу було всього лише 21 рік, його запросили в Військову академію. У 1911 в званні 1-го лейтенанта він був призначений на відповідальний пост в Генштабі. У період Веймарської республіки служив в рейхсвере. Як і його колега Вернер фон Бломберг, Фріч був переконаним прихильником добросусідських відносин з Радянською Росією. Спокійний, терплячий.
Список літератури курсової "Ефективність використання оборотних коштів підприємства" - більше 20 джерел. АДМІНІСТРАЦІЯ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ - VETERANS ADMINISTRATION - VA Незалежна організація на чолі з президентом; здійснює різноманітні програми по наданню допомоги ветеранам і членам їх сімей. Уряд забезпечує виплати пенсій і посібників ветеранам війни з давніх часів. Система виплати посібників в США діє ще з 1636 р., коли йшла війна між Плімутської колонією пілігрімів і індіанцями Пеквот. Тоді Пілігріми ухвалили закон, згідно з до-ромом, ' якщо чоловік буде відправлений на війну як солдат і отримає каліцтва, то колонія буде повністю забезпечувати його протягом життя'. Під час Революційної війни, в 1776 р., континентальний конгрес. ПЕНСІЯ - PENSION Домовленість, у відповідності з до-ой роботодавець повинен забезпечити регулярні виплати що вийшли на П. робочим і службовцем, звичайно в формі посібників, аннуитетов або субсидій. Система пенсійних виплат може складатися з різних джерел або має одне джерело. У першому разі відрахування в пенсійний фонд виробляють як роботодавці, так і його робітники. У другому - відрахування проводить тільки работодательСистема пенсійного забезпечення може бути також одиночною, коли вона здійснюється одним роботодавцем, або пайової - такі системи іноді створюються декількома.

ГАЛУЗЬ СТРАХУВАННЯ - основний класифікаційний підрозділ страхування, що характеризується певними законодавством об'єктами страхових відносин. Виділяють три галузі: особисте страхування, майнове страхування і страхування відповідальності. Ця галузева класифікація ухвалена Законом РФ "Про організацію страхової справи в Російській Федерації" (1992 в ред. 1997). Вона не відноситься до соціального страхування. Особисте страхування - О.с., де об'єктами страхування виступають майна. інтереси, пов'язані з життям, здоров'ям, працездатністю і пенсійним забезпеченням страхувальника або застрахованої особи.
Посилання в тексті роботи "Ефективність використання оборотних коштів підприємства" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. цінні паперу Міністерства фінансів (Казначейства) США - Належні продажу або передачі (negotiable) боргові зобов'язання уряду США, забезпечені всіма доходами і заимствованиями (fullfaith and credit). Ці цінні папери випускаються з різними термінами виконання. Дохід від казначейських цінних паперів не обкладається місцевими штатними податками, але обкладається федеральними податками. (1) Казначейські короткострокові векселі (Treasury bills) - короткострокові цінні папери з терміном виконання менше за рік, що випускаються зі знижкою проти номінальної вартості (face value). Аукціони по продажу 91-денних і 182-денних векселів (bills) проводяться щотижня. КОВАЛЬ - Саймон (1901-85) - американський економіст. Народився в Пінське (Білорусія). Після короткого періоду перебування на посту начальника відділу статистики на Україні емігрував в США, де продовжив свою освіту і отримав міру лікаря в Колумбійськом університеті (1926). Був членом Національного бюро економічних досліджень (1927-61), займав посаду професора в університетах Пенсильванії (1930-54), Джона Гопкинса (1954-60) і Гарвардськом (1960-71). Обирався президентом Американської статистичної асоціації (1949) і Американської економічної асоціації (1954). Найбільший внесок К. вніс в. ВАЛЮТА ВІЛЬНО КОНВЕРТОВАНА - (freely convertible currency) валюта, яка без обмежень обмінюється на світових валютних ринках на інші види валют. Стаття VIII Статуту Міжнародного валютного фонду (МВФ) забороняє країнам - членам цієї організації, які приєдналися до даної статті Статуту, всяке обмеження платежів і трансфертів, здійснюваних резидентами в ході поточних операцій, і всяку обмежувальну дискримінаційну практику; вона зобов'язує країни підтримувати вільну конвертованість іноземних авуарів в їх валюту, коли останні були отримані внаслідок поточних розрахунків. Разом з тим ст. XIV Статуту МВФ передбачає тимчасовий.

ІНДИВІД, ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ - (лати. individum - неподільний) - поняття, що використовуються, як правило, для опису і відображення різноманітних ипостасей буття особистості. Поняття "індивід" (уперше введене в науковий оборот Цицероном як латинський аналог грецького терміну "атом") зв'язано з уявленням про окремо взятого представника людського роду, суспільства, народу, класу, соціальної групи, як своеобичном соціальному атомі, тобто далі принципово нерозкладному елементі буття социума. Використовується також для введення уявлення про людину як носія якої-небудь одиничної якості. У соціології "індивід" володіє властивістю бути. Імміграційний контроль (контроль імміграції) - комплекс заходів, направлених на регулювання міграції іноземних громадян і осіб без громадянства в Росію; на забезпечення захисту законних прав мігрантів і дотримання інтересів Російської Федерації по попередженню і припиненню незаконної міграції на територію держави шляхом визначення правового положення і цілей в'їзду що прибувають або що мають намір прибути в Росію (в тому числі в пошуках притулку), або що знаходяться на її території, постійно здійснювані компетентними федеральними органами виконавчої влади в межах їх функціональних обов'язків і у взаємодії з місцевими. АДОРНО ТЕОДОР - (Adorno, Theodor) (1903-1969) - німецький соціальний філософ, соціолог, музикознавець і один з ведучих членів Франкфуртської школи критичної теорії. Його еписто-мологические роботи, а також критичний аналіз сучасного суспільства і Масової культури викликали найбільший резонанс. Висланий з Німеччини нацистами в 1934 р., він переїхав спочатку в Англію, а потім в США, де залишався до свого повернення в Німеччину в 1949 р. У Америці Адорно брав участь у відомому емпіричному дослідницькому проекті "Авторитарна особистість" (Адорно і інш., 1950), що включив в себе вивчення расових забобонів. ОБ'ЄКТИ ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ - виступають як соціальні відносини, соціальні процеси, так і система інструментальних технічних засобів. Технологія стає невід'ємним елементом культури управління і певною мірою мірою розвитку людини. Технологія виступає у вигляді стандартів, заборон, правил, норм, а також випробуваних коштів, способів і прийомів доцільної людської діяльності, що дозволяють досягнути заданих результатів. По мірі розширення прикладних функцій наукового знання з'являється можливість технологизировать ті види діяльності, які раніше були цьому недоступні. Тому останнім часом набули поширення такі терміни.