ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ

(курсова робота з фінансів підприємства)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження управління прибутком.....5
1.1. Прибуток як об'єкт фінансового менеджменту.....5
1.2. Стратегія управління прибутком.....10
1.3. Особливості обґрунтування управлінських фінансових рішень.....13
Розділ 2. Особливості управління прибутком на вітчизняних підприємствах.....17
2.1. Загальна економіко-організаційна характеристика підприємства.....17
2.2. Аналіз прибутку та рентабельності ВАТ "Луцькпластмас".....21
Розділ 3. Зарубіжний досвід управління прибутком.....26
3.1. Планування прибутку. Коефіцієнти внутрішнього зростання і стійкого зростання.....26
3.2. Розподіл прибутку в корпораціях США.....31
Висновки.....35
Література.....37
Додаток.....39

Для придбання курсової роботи "Загальна концепція управління прибутком" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Загальна концепція управління прибутком"

Курсова робота "Загальна концепція управління прибутком" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Загальна концепція управління прибутком", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Загальна концепція управління прибутком" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Загальна концепція управління прибутком" і призначений виключно для пошукових систем.

Росія, разд. Російська література (1855 - 1862) - Рід 1855-й є рубіж між старою і новою Росією. Література в Росії, внаслідок слабого розвитку суспільного життя, більш ніж де-небудь служить виразительницей духовних сил країни. У другій половині п'ятдесятих років вона яскраво відображає нову течію російського державного життя; нею опановує пристрасне збудження, під впливом якого журналістика стає могутнім чинником суспільного життя. З небувалим натхненням висувається поняття про громадянина, про його права і обов'язки. Наступає єдиний в новітній історії російської думки період, коли майже не існувало ніяких партійних розбіжностей. Основні. Бодуен де Куртене Іван Олександрович (Игнатий-Нецислав, BAUDOUIN DE COURTENAY) - Бодуен де Куртене (Baudouin de Courtenay), Іван (Игнатий-Нецислав) Олександрович, - видатний лінгвіст. Народився 1 березня 1845 р. Відбувається з старого французького аристократичного роду, ведучого свій початок від короля Людовіка VI і вважаючого в своїх рядах хрестоносця Балдуїна Фландрського, згодом імператора Константінопольського. У Франції рід Бодуенов де Куртене вимерти в 1730 р., але некотороі представники його переселилися на початку XVIII століття в Польщу, де і натуралізувалися. Поступивши на "підготовчі курси" до Варшавської головної школи Бодуен, під впливом професорської. МУЗАФФАРИДИ - Династія султанів Гуджарата (Індія), що правила в 1391-1573 рр. Багатий Гуджарат був завойований мусульманами в роки правління делийского султана Яскраво-червона пекло-дина Мухаммад-шаха, який розгромив місцеву індуську династію Вагхелов Анахильвари. Протягом XIV в. півостровом управляли намісники делийских султанів. У 1391 р. намісником Гуджарата став багатий старшина з роду Танків Зафар-хан. Ослаблення Делійського султаната дозволило йому зробитися фактично незалежним, і в 1407 р. він коронувався, взявши ім'я Музаффар-шаха I. Етот султан був гарячим послідовником шейха ордена Сухравардійе. Бантиш-Каменский Микола Миколайович - Бантиш-Каменский, Микола Миколайович, один з чудових діячів російської науки (про рід Бантишей і Б.-Каменських див.). Народився в місті Нежіне 16 грудня 1737 року. Вчився в академіях київської і московської, потім в Московському університеті, разом з Потемкиним, Марковим і Булгаковим. Ще будучи студентом, перевів першу частина "Історії Петра Великого" Вольтера. У 1765 році призначений помічником керівника московським архівом, историографа Міллера, під керівництвом якого зайнявся розбором і описом древніх актів, що знаходилися до того часу без нагляду, в сирих підвалах. У.
Кожна вагома структурна частина курсової "Загальна концепція управління прибутком" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЛИПШИЦ Жак - (30.8.1891, м. Друскеники, Гродненської губ. - 27.5.1973, про. Капри, Італія) - скульптор. Син підрядчика. Вчився в хедері, з 1899 в комерційному училищі в Белостоке і в Вільно, потім в Віленської малювальній школі, готуючись стати архітектором. У 1909 відправився в Париж. Захопившись скульптурою, поступив в Академію витончених мистецтв, де його метром став Ж.А.Інжальбер; відвідував також сеанси малюнка і ліплення в академії Жюльена, академії Коларосси, муніципальному коледжі на бульварі Монпарнас. У 1912 поїхав в Росію для проходження військової служби. Повернувшись у Францію в 1913, зняв. Мацульовіч Леонід Антонович (1886-1959) - Російський, радянський археолог, відомий історик культури і мистецтва Візантії і всього Причорноморського регіону в пізньоантичний період; доктор мистецтвознавства; член-кореспондент АН Грузії. Народився в Петербурзі. Закінчив історико-філологічний факультет Петербурзького університету (1911 р.). Залишений при університеті для підготовки до професорського звання. Учасник війни з Німеччиною (1914-1917 рр.). З 1918 р. - співробітник Російського музею, в 1919-1949 рр. - Державного Ермітажу, де з 1931 р. завідував секцією сармата археологічного відділу. Одночасно. Бессер Віктор Вілібальдович - Бессер (Віктор Вілібальдович) - таємний радник, ординарний професор медико-хірургічної академії, син відомого професора ботаніки у Києві, Вілібальда Готлібовича Бессера, народився 24 березня 1825 р. в Кременце, Волинської губернії, помер 15 квітня 1890 р. в Петербурге. Кінчивши курс в першій класичній гімназії у Києві, Бессер поступив на 1-е відділення філософського факультету Київського університету, який кінчив в 1845 р. зі мірою кандидата і званням домашнього наставника. Опісля, однак же, рік, він скористався знову встановленою стипендією баронета Вілліє і поступив на медичний факультет.
У вступі курсової "Загальна концепція управління прибутком" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Володимир Андрійович (питомий князь Старіцкий і Верейський) - Володимир Андрійович - питомий князь Старіцкий і Верейський, син питомого князя Андрія Івановича, двоюрідний брат царя Івана Грозного. Народився біля 1534 р., помер в 1569 р. До 9 років Володимир жив з матір'ю в Москві "за пристави", під суворим домашнім арештом, якому піддала його в 1537 р. велика княгиня Олена, бачачи в його батьку (тоді ж заточеному) і в ньому небезпечних претендентів на московський престол. У 1542 р. Володимир був звільнений і відновлений у вотчинних правах на батьківську долю: Верею, Вишгород на Протве, Алексин, Любужськ, Старіцу, Горб, Новгородок. Обставлений абсолютно по.

Чернишевський, Н. Г. - (1828 - 1889) - російський письменник, публіцист і соціаліст. Народився в Саратове в сім'ї священика. Закінчивши саратовскую семінарію, він в 1846 р. поступає на філологічний факультет петербургского університету. У університеті Чернишевський захоплювався утопічним соціалізмом Фурье. Після нетривалої викладацької діяльності спочатку в Саратове, а потім в Петербурге, Чернишевський цілком віддався публіцистичній і критичній роботі в передових журналах того часу: "Вітчизняних Записках" і "Сучасникові". Нарівні з літературною діяльністю Чернишевський вів і політичну роботу, керуючи. Нацисти - Нацисти (Nazi), члени Націонал-соціалістичної робочої партії Німеччині (НДСА). Партія була заснована в 1919 р. як Німецька робоча партія мюнхенским слюсарем Антоном Дрекслером, отримала своє назв. в 1920 р., в слід, року її очолив Гитлер. Партія правила Німеччиною з 1933 по 1945 р. Якщо говорити про якусь послідовну партійну програму, то вона була проникнута духом ненависті до демократії, пропагувала ідею чистоти арійської раси (і що витікав з цього антисемітизму), що поєднувалася зі старої прус. воен. традицією і крайнім націоналізмом, к-рий подпитивался ненавистю до нав'язаних Німеччині.
Список літератури курсової "Загальна концепція управління прибутком" - більше 20 джерел. АННУИТЕТ ЗМІННИЙ - VARIABLE ANNUITY По визначенню Амер. ради по страхуванню життя (правонаступника Амер. асоціації по страхуванню життя) - це різновид щорічної ренти, заснований на вкладенні всіх або частині фин. активів в звичайні акції або визначувана динамікою індексу вартості життя; довічний контракт про виплату П.а. Частина або всі активи, як правило, розміщені в звичайних акціях або інш. інвестиціях, зберігаються на окремих інвестиційних рахунках. Коли активи розміщені на окремих рахунках, то з'являється значно більша свобода дій відносно використання інвестицій, чим це було б можливим у разі. РЕБРЕНДИНГ - [англ. Rebranding] - комплекс маркетингових комунікаційних заходів, що включає оновлення філософії бренда і його подачі, запуск нового фірмового стилю (слоган, колірне рішення, оформлення місць продажу і інш.), поліпшення навігації в магазинах, введення нових сервісних послуг і підвищення якості обслуговування з метою істотного поліпшення положення компанії, її основних продуктів і продуктових лінійок на ринку. Одна з найважливіших задач Р. повинен забезпечити велику простоту, легкість і доступність сприйняття і розуміння дій компанії споживачами, цільовими аудиторіями і як наслідок цього.

ПОЗАБЮДЖЕТНІ КОШТИ (КОШТИ З ПОЗАБЮДЖЕТНИХ ДЖЕРЕЛ) - (англ. off-budget income) - доходи, що отримуються бюджетними установами крім асигнувань, що виділяються з бюджету. В.с. формуються: шляхом використання в діяльності бюдж. учр-ний принципів ринкового господарювання; за допомогою залучення на потреби бюдж. учр-ний коштів юридич. і физич. осіб, що здійснюють благотворит. діяльність (виступаючих спонсорами). Джерела формування В.с.: доходи від предпринимат. діяльність, в т.ч. від надання платних послуг зверх об'ємів, установл. гос. і муницип. замовленням; надходження від використання майна, що знаходиться в гос. або муницип. власність (напр., від.
Посилання в тексті роботи "Загальна концепція управління прибутком" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Об'єднання роботодавців - Форма некомерційної організації, заснована на членстві роботодавців (юридичних і (або) фізичних осіб). ст. 3 федеральних закони від 27.11.2002 № 156-ФЗ "Про об'єднання роботодавців" Види об'єднань роботодавців вказані в ст. 4 вказаного вище закону. Об'єднання роботодавців можуть створюватися по територіальному (регіональному, міжрегіональному), галузевому, міжгалузевому, територіально - галузевому ознакам. Общероссийское об'єднання роботодавців - об'єднання, створене на добровільній основі общероссийскими галузевими (міжгалузевими), регіональними (міжрегіональними) об'єднаннями. ФОРМА ВЕДІННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ - техніки ведіння обліку, побудови облікових регістрів і їх взаємозв'язок, а також послідовність і способи облікової реєстрації. Застосовуються слід. форми, рекомендовані Мінфіном РФ для коммерч. і некоммерч. орг-ций (за винятком бюдж. орг-ций): - єдина журнально-ордерна форма рахівництва для пр-тий (затверджена листом МФ СРСР від 8 березня 1960 № 63 з урахуванням рекомендацій, прикладеного до листа МФ РФ від 24 червня 1992 № 59 "Про рекомендації по застосуванню облікових регістрів бухгалтерського обліку на підприємствах"); - журнально-ордерна форма рахівництва для невеликих. HIRE PURCHASE (HP) (купівля на виплат) - Метод купівлі товарів, коли покупець вступає у володіння ними, як тільки він сплатив перший внесок їх вартості (внесок, задаток ( deposit)), і стає їх власником після виплати всього ряду узгоджених послідовних внесків. Договір про купівлю на виплат (hire-purchase agreement) відрізняється від угоди про продаж в кредит і споживчого кредиту (credit-sale agreement and sale by instalments) (або угоди про відстрочені виплати (deferred payment agreement)), тому що при цих операціях покупець стає власником з моменту підписання контракту. Він також відрізняється від договору про прокат, оскільки в цьому.

МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ - складова частина і особлива область социологич. пізнання, маюча своїм змістом сукупність принципів і способів організації, розвитку і оцінки теоретич. і емпирич. социологич. знання, систему норм і регулятивов проведення социологич. досліджень. Як вигляд социологич. знання М.с.і. відносно незалежна від теорії і емпирии, як напрям діяльності соціолога М.с.і. підлегла задачам їх розвитку. Зростаючи з потреб організації і регулювання социологич. пізнання, будучи узагальненням практики социологич. дослідження і інш. видів научн. діяльність соціолога, М.с.і. в той же час виступає. Робота в установах цілодобового перебування - (residential work) - соціальна робота в місцях мешкання, постійного або тимчасового. Така робота переслідує ряд цілей: надання даху, лікування, тимчасовий відхід, опіка, діагностика і оцінювання в різних поєднаннях. Від трудового інтернату до притулку для сиріт, від богодільні до в'язниці соціальна робота в тому або інакшому вигляді проводилася здавна. Загалом робота з багатьма клієнтськими групами за останні декілька десятків років зазнала помітних змін, зазнала ретельного перегляду, що частково зумовлено високою вартістю послуг, а частково - критичними зауваженнями в їх адресу. У дитячій. ОДНОМІРНА ЛЮДИНА. Дослідження ідеології Розвиненого Індустріального Суспільства - ( "The One-Dimensional Man. Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society", 1964) - книга Маркузе. Автор послідовно аналізує сучасні йому "Одномірне суспільство", "Одномірне мислення" і "Шанс альтернативи". Згідно з ідеями "О.Ч.", сучасне суспільство "утихомирює відцентовий сили швидше за допомогою техніки, ніж терору, спираючись одночасно на нищівну ефективність і життєвий стандарт, що підвищується "; воно здібно стримувати "якісні соціальні зміни". "Критична теорія" суспільства перестала бути опозиційною. Осуществлется "успішне задушення тих потреб, які наполягають на. НОМІНАЛІЗМ СОЦІОЛОГІЧНИЙ - теоретич. і методологич. орієнтація, суть до-ой полягає в тому, що джерелом, єдиним суб'єктом соц. появляються індивід і його соц. дія, в зв'язку з чим за поняттями, що виражають будь-яке соц. ціле (про-у, організація, група і т. д.), заперечується онтології, зміст. У методологич. плані це означає, що початковим елементом социологич. аналізу повинне бути не соц. освіта як самостійне ціле, а індивід і його соц. дія, з к-рого повинні виводитися характеристики соц. процесу. Классич. вираження Н.с. отримав у М. Ве-бера, к-рий вважав, що будь-яке соц. освіту треба розглядати як продукт і спосіб.