На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Зовнішнє середовище організації

(курсова робота з менеджменту)

Вступ ... 3
Розділ 1. Сутність і характеристика зовнішнього середовища промислового підприємства ... 5
1.1. Сутність та основні підходи до дослідження зовнішнього середовища промислового підприємства ... 5
1.2. Суб'єкти середовища прямої дії (мікросередовища) ... 10
1.3. Фактори середовища непрямої дії (макросередовища) ... 14
Розділ 2. Система показників, що відображають стан та динаміку факторів зовнішнього середовища ... 19
2.1. Діагностика зовнішнього середовища непрямого впливу ... 19
2.2. Діагностика зовнішнього середовища безпосереднього впливу ... 22
2.3. Оцінка конкурентного середовища в галузі (за М. Портером) ... 25
Розділ 3. Особливості зовнішнього середовища вітчизняних підприємств та обґрунтування показників для їх моніторингу ... 32
3.1. Загальна характеристика галузі ... 32
3.2. Оцінка рушійних сил розвитку галузі ... 37
3.3. Оцінка сил конкуренції ... 40
3.4. Визначення провідних факторів успіху, їх оцінка ... 48
Висновки ... 52
Література ... 54
Додатки ... 56

Для придбання курсової роботи "Зовнішнє середовище організації" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Зовнішнє середовище організації"

Курсова робота "Зовнішнє середовище організації" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Зовнішнє середовище організації", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Зовнішнє середовище організації" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Зовнішнє середовище організації" і призначений виключно для пошукових систем.

Християнська церква в період раннього середньовіччя - Величезну роль в зміцненні панування феодалів і в придушенні боротьби народної маси проти феодальної експлуатації грала християнська церква в Європі. Користуючись релігійними коштами ідеологічного впливу на людей, церква виступала як захисниця інтересів пануючого класу і бачила свою основну задачу в тому, щоб примирити трудящих з їх важким положенням в феодальному суспільстві. Роль християнської церкви в епоху феодалізму Християнство стояло у колиски феодального суспільства як що склався релігійна ідеологія. Виникши в рабовласницькому світі, християнство не пасло разом з ним, але дуже уміло. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Ольга Іосифівна (Осиповна) - (21.1.1871, Петербург 27.12.1962. Сен-Манде, Париж) - танцівниця, педагог, Дочка канцелярського службовця. З раннього дитинства всерйоз захопилася танцем. Проте дівчинку довго не приймали в Петербургськоє театральне училище: зовнішність її не була виграшною, до того ж виявилися вади в формі спини і ніг. Невдача не зупинила претендентку, три роки підряд вона була на приймальні випробування і в результаті добилася бажаного: стала "казенною вихованкою". У молодших класах займалася у Л.Іванова, в старших - у М.Петіпа і Х.Іогансона, Закінчила Театральне училище в 1889, виконавши на випускному. Парфия в I в. н. е. - Останні греко-македонські династи в Східному Ірані і Середній Азії Незважаючи на те, що науки зведення про внутрішнє життя племен, що є в розпорядженні і народності, що входили до складу Парфянського царства, надзвичайно скудні, можна все ж спостерігати істотні зміни в ній, починаючи приблизно з рубежу нашої ери. У Східному Ірані, Середній Азії і Північно-Західній Індії греко-македонські династи були остаточно знищені до середини I в. до н. е. під натиском місцевого землеробського населення і його сусідів - кочівників. Саки, що проникли, як було показано вище, у II в. до н. е. у. Трепов Дмитро Федорович - Трепов (Дмитро Федорович, 1855 - 1906) - генерал-майор, син петербургского градоначальника генерала Трепова. По закінченні курсу в пажеском корпусі Т. служив в лейб-гвардії кінному полицю; в 1877 році брав діяльну участь в справах з турками, знаходячись в загоні генерала Гурко, і в битві під Телішем був поранився в ногу. У 1896 році зайняв посаду московського обер-полициймейстера. Арешти, обшуки, розгони випадкових зборів в приватних квартирах, биття в дільницях проводилося при Т. з надзвичайною легкістю і великою грубістю. Рух серед студентства переслідувався з крайньою жорстокістю.
Кожна вагома структурна частина курсової "Зовнішнє середовище організації" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Марковников Володимир Васильович - Марковников Володимир Васильович - видатний хімік (1839 - 1904). По закінченні камерального відділення юридичного факультету поступив лаборантом до А.М. Бутлерову. По захисту дисертації на міру магістра хімії, вибраний був доцентом по кафедрі хімії в Казанськом університеті, пізніше - професором. У 1873 р. зайняв кафедру хімії в Московському університеті, де влаштував першу в Росії велику лабораторію, пристосовану не тільки для практичних занять, але і для наукових досліджень. Перші наукові роботи Марковникова торкалися дії бромистого етилидена на цавелевое срібло і дослідження знову відкритого. Тіхонов Олексій Олексійович (Лугової) - Тіхонов (Олексій Олексійович) - талановитий белетрист, відомий під псевдонімом Лугового. Народився в 1853 р. в Костромської губернії, в купецькій сім'ї селянського походження. Під керівництвом іноземних гувернеров добре засвоїв німецька, французька і англійська мови; деякий час вчився в казанской гімназії; в 1873 р., здавши випускний екзамен в Пськове, поступив в Санкт-Петербургский технологічний інститут, але скоро його залишив, тому що по хворобі батька, йому довелося стати у розділі його обширних торгових підприємств. У справах батьківської фірми, а пізніше - і інших фірм. КРАСНОВ Михайло Олександрович - (1949). Помічник Президента Російської Федерації Б. Н. Ельцина з правових питань з лютого 1995 р. по 25.05.1998 м. Освіту отримав на юридичному факультеті МГУ ім. М. В. Ломоносова. Доктор юридичних наук. Працював у видавництві "Юридична література". У 1980 - 1987 рр. доцент Всесоюзного заочного юридичного інституту. У 1987 - 1993 рр. завідуючий сектором Інституту держави і права РАН. З вересня 1993 р. референт помічника Президента РФ по національній безпеці Ю. М. Батуріна. З лютого 1995 р. помічник Президента Російської Федерації Б. Н. Ельцина. Займався правовими.
У вступі курсової "Зовнішнє середовище організації" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Джунковський Степан Степанович - Джунковський (Степан Степанович, народився в 1820 р.) - один з більш видних російських адептів католицизму. Син відомого своїми трудами в області агрономії, вівчарства і шелководства, Степана Семеновича Джунковського. Відрізняючись з юності особливою релігійністю, Джунковський по закінченні курсу Санкт-Петербургского університету (1842), відправився за межу з наміром знайомити іноземців з православ'ям, отримавши при цьому від міністра Уварова доручення вивчити стан там середньої і нижчої освіти. У Берліні він познайомився з Шеллінгом, який, неначе б, дав йому урочисте письмове визнання істини.

ЕПІСТОЛЯРНА ЛІТЕРАТУРА - літературні твори, в яких використовується форма листа. Автор такого твору або звертається до адресата і сам стає адресантом, або приводить переписку героїв. Епістолярна теорія була розроблена в античності: листи називалися "половиною діалогу" (Артемон) або "розмовою відсутнього з відсутнім" (Прокл). Існували різні класифікації листів; Цицерон розрізнював їх по тону (інтимні і призначені для публічного читання), по відношенню автора до адресата (офіційні і особисті), за змістом (прості повідомлення, дружні, жартівливі, суворі, серйозні і сумні). Зразкові. Худяков Іван Олександрович - Худяков (Іван Олександрович, помер в 1876 р.) - письменник і збирач російських народних пісень і казок. Вищу освіту отримав в Московському університеті. У 1861 р. з'явилися друкується перші його роботи: "Збірник великорусских народних історичних пісень" (Москва) і "Збірник великорусских казок" (1 випуск, Москва, 1861, 2 і 3, Москва, 1862). У 1864 р. надруковані були окремим виданням: "Великорусские загадки" (біля 1700), спочатку вміщені в "Етнографічному Збірнику". У 1863 р. Х. написав: "Матеріали для вивчення народної словесності" і.
Список літератури курсової "Зовнішнє середовище організації" - більше 20 джерел. ПРОДАЖ НА ВИПЛАТ - INSTALLMENT SALES Продаж товарів і обладнання з розстрочкою платежів, коли як перший внесок сплачується певна сума готівкою, а залишок виплачується періодичними внесками до погашення боргу. До 1922 р. П.вр. здійснювали порівняно невелике число роздрібних магазинів, к-рі звичайно займалися продажем дешевих товарів для робітників, одержуючих зарплату. Система П.вр. стала активно розвиватися особливо в кінці 20-х рр., після того як вона принесла успіх в торгівлі автомобілями при підтримці фин. компаній споживчого кредиту. У останні роки споживчий кредит, що надається при продажу автомобілів на. МІЖНАРОДНИЙ БАНК ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА, МБЕС - (International Bank for Economic Co-operation, IBEC) заснований 22 жовтня 1963 урядами Болгарії, Угорщини, ГДР, Монголії, Польщі, Румунії, Радянського Союзу і Чехословакиї з метою ефективного сприяння розвитку економічного співробітництва, передусім взаємної торгівлі країн-членів між собою, а також з інш. країнами. Угода про багатосторонні розрахунки в перевідних рублях і організації МБЕС зареєстрована в Секретаріаті ООН 20 авг. 1964 № 7388. Банк почав свою діяльність з 1 січня 1964, граючи роль фінансового інституту, що здійснює багатосторонні розрахунки між країнами-членами.

ДИСЦИПЛІНА ПЛАТІЖНА - обов'язок підприємств і організацій здійснювати платежі у встановлені терміни і в повному об'ємі. ГК РФ (ст. 309) передбачене, що зобов'язання повинні виконуватися належним образом відповідно до їх умов і вимог закону, а також інакших правових актів. Невиконання пр-тиями зобов'язань веде до порушення Д.п. і дестабілізації ден. відносин. Пр-тия виробляють розрахунки за своїми зобов'язаннями, як правило, в безготівковому порядку через коммерч. банки або застосовують інш. форми розрахунків, що встановлюються Банком Росії відповідно до законодавства РФ. Безготівкові розрахунки виконуються шляхом:.
Посилання в тексті роботи "Зовнішнє середовище організації" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КОНКУРСНИЙ КЕРІВНИК - RECEIVER Особа, що призначається судом, діючим на основі ' права справедливости'1, для опіки над власністю боржника і збереження бізнесу в інтересах кредиторів під спостереженням даного судаПри управлінні майном підприємства-банкрота відповідно до системи ' права справедливости' повноваження і обов'язку керівника встановлені не законом, а визначаються рішенням суду, що призначив керівника. Але якщо ці питання врегульовані законодавче, то повноваження і обов'язки керівника визначаються законом, а суд тільки здійснює нагляд за тим, щоб керівник діяв в рамках закону.Федеральним законом є. ПОЗОВ ВЕКСЕЛЬНИЙ - позов, що пред'являється законним векселедержателем до осіб, зобов'язаних по векселю. Позов проти осіб, що є осн. боржниками по векселю, - векселедавця по простому векселю; акцептанта, що акцептував перевідний вексель (або векселедавця по перевідному векселю у випадку його неакцепта), - називається прямим позовом (action on а bill). Позов проти інш. зобов'язаних осіб (индоссантов, авалистов, векселедавця по перевідному векселю у разі його акцепту акцептантом) називається позовом в порядку регресу (action on recource). Для виникнення права на позов необхідне пред'явлення векселя до. АКТУАРНИЕ РОЗРАХУНКИ - (англ. actuarial calculations) - система математичних і статистичних правил, що регламентують фінансові взаємовідносини між страхувальником і страхувальником при різних умовах страхування. При страхуванні життя всі передбачувані нетто-платежі страхувальника і страхувальника приводяться до моменту укладення договору і в сумі своїй прирівнюються.Досягається це шляхом поєднання в єдиній формулі всіх очікуваних платежів страхувальника і страхувальника, що умовно приймаються в розмірі 1 р. кожний, норми прибутковості страхування (процентної ставки) і імовірностей дожития і смерті страхувальника.

ІНТЕРВ'Ю - (англ. interview - бесіда з оку на око) - особливий вигляд дослідницького спілкування з індивідом, вживаний як метод збору інформації. І. застосовується в соціології, психології, журналістиці, медицині, кримінології. У історії І. можна виділити початковий період, коли воно застосовувалося в основному в психіатрії в якості клинич. глибинної бесіди з пацієнтом. При цьому І. використовувалося як як метод отримання інформації про хворого, так і як метод надання терапевтич. впливи. З розвитком емпирич. социологич. досліджень І. поступово стає одним з основних методів збору інформації нарівні з. Соціальна підтримка - в широкому значенні під соціальною підтримкою мається на увазі сукупність позитивних впливів соціального оточення на людину і на його інтеграцію в систему соціальних відносин. У більш вузькому значенні С.п., - це пряма допомога в скрутних життєвих ситація. Професіонали використовують обидва підходи, оскільки соціальний працівник покликаний працювати не тільки з клієнтом, але і із зовнішньою середою. Як правило, С.п. визначають по констрасту з соціальним захистом. Існують різні підходи до виділення критерію принципової відмінності даних понять. У одному з них підкреслюється принципова відмінність. ТИП ОСОБИСТОСТІ СОЦІАЛЬНИЙ - узагальнене відображення сукупності, істотних якостей соціальних (їжак.) особистості, що повторюються, вхідних в к. спільність соціальну (див.). Соц. межі особистості вийдуть за межі її індивідуальності, означають обумовленість індивідуального соціальним. Це, однак, не означає, що особистість втрачає свою індивідуальність, розчиняється в соціальному. Будучи проекцією соціального, сама індивідуальність особистості виступає як соц. факт. Якщо ж зв'язок між соціальним і індивідуальним уривається (або порушується), то на перший план можуть висунутися чинники самодетерминации. ІНТЕЛЕКТУАЛИ - (intellectuals) - як правило, освічені люди, що використовує свій інтелект в роботі, яка, по їх переконанню, має культурне значення. По-англійському іменник "інтелігент" уперше з'явилося на початку 19-го сторіччя і часто використовувалося в принизливому значенні. Соціологічний інтерес значною мірою зосереджений на інтелектуалах як на особливій соціальній групі (див. Інтелігенція). Крім того, заслуговують уваги три епізоди французької школи. По-перше, соціальний вчений Сен-Симон ввів на початку 19-го сторіччя військове поняття "авангард", або avant-garde, хоч відносив його.