На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Кадрова політика ВАТ "Луцькпластмас"

(курсова робота з менеджменту)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти кадрового менеджменту ... 4
1.1. Роль менеджменту персоналу в управлінні організацією ... 4
1.2. Основні аспекти управління людськими ресурсами підприємства ... 7
1.2.1. Основні аспекти кадрової політики підприємства ... 7
1.2.2. Кадрове планування як чинник реалізації концепції кадрової політики ... 9
1.3. Створення підсистем АСУ "Кадри" ... 15
1.4. Стратегічне планування і кадрова політика на підприємствах промислово розвинених країн ... 19
1.4.1. Управління персоналом на підприємствах Японії ... 22
Розділ 2. Аналіз кадрової роботи на ВАТ "Луцькпластмас" ... 28
2.1. Коротка характеристика підприємства ... 28
2.2. Організаційна структура підприємства ... 30
2.3. Аналіз якісного і кількісного складу персоналу ... 32
2.3. Процес підбору та прийняття на роботу персоналу ... 35
2.5. Оцінка професійних якостей співробітників ... 37
2.6. Мотивація персоналу ... 38
2.7. Трудова дисципліна ... 40
2.8. Аналіз плинності кадрів ... 41
Розділ 3. Шляхи вдосконалення кадрової роботи на підприємстві ... 46
3.1. Удосконалення роботи відділу кадрів підприємства ... 46
3.2. Підвищення кваліфікації управлінських кадрів ... 48
3.3. Виробничо-економічне навчання кадрів ... 51
Висновки ... 54
Список літератури ... 55
Додатки ... 57

Для придбання курсової роботи "Кадрова політика ВАТ "Луцькпластмас"" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Кадрова політика ВАТ "Луцькпластмас""

Курсова робота "Кадрова політика ВАТ "Луцькпластмас"" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Кадрова політика ВАТ "Луцькпластмас"", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Кадрова політика ВАТ "Луцькпластмас"" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Кадрова політика ВАТ "Луцькпластмас"" і призначений виключно для пошукових систем.

ВІРМЕНІЇ ЦАРІ - Царські династії, що правили в Вірменії в 401 р. до Р. Х. - 428 р. Вірмени - одні з древнейших индоевропейских народів. Предки вірмен біля XIII в. до Р. Х. переселилися з Фракиї в Малу Азію і 500 років проживали в області пізнішої Каппадокиї. У VIII-VII вв. до Р. Х. (можливо під натиском киммерийцев і скіфів) вірмени переселилися в область сучасного Вірменського нагір'я, яке належало тоді Урарту. У подальші віки пришельці і корінні жителі поступово злилися в єдину вірменську народність. У VI в. до Р. Х. Арменія була завойована Мідією, а потім увійшла до складу персидської держави Ахеменідов. При. Муромцев Сергій Андрійович - Муромцев, Сергій Андрійович - відомий юрист і політичний діяч (1850 - 1910). Народився в Санкт-Петербурге, в старовинній дворянській сім'ї, вчився в 3-й московській гімназії і Московському університеті, слухав в Геттінгене Ієрінга. По захисту магістерської дисертації ( "Про консерватизм в римській юриспруденції", М., 1875) був вибраний доцентом римського права, як наступник Н.І. Крилова. Після отримання докторської міри в 1877 році (за дисертацію: "Нариси загальної теорії цивільного права", М., 1876) був вибраний професором по тій же кафедрі. У 1884 році примушений був залишити університет (див. нижче). Неволін Костянтин Олексійович - Неволін Костянтин Олексійович - відомий юрист (1806 - 1855), син священика. Вчився в Московській духовній академії; ще до закінчення курсу був вибраний, в числі інших студентів університетів і духовних академій, для підготовки на кафедри законознавства. Всі академисти, вміщені на казенні квартири в Петербургськом університеті, повинні були з весни 1828 р. почати свої заняття при II відділенні Власній Її Імператорської Величності Канцелярії, під наглядом і керівництвом статс-секретаря Балугьянського, за планом, виробленому Сперанським. Вони слухали лекції звільнених за неблагонадійність з. Вірменія при Аршакидах - Вірменія у другій половині I в. і першій половині II в. н. е. З 66 р. Вірменія знаходилася в двійчастій залежності - від рима і від Парфії. Залежність від Рима була номінальною, а від Парфії - фактичної. Якщо по відношенню до Рима вірменський цар вважався "другом і союзником римського народу", то в системі держави Аршакидов Вірменія була однією з полусамостоятельних держав, які керувалися представниками аршакидского будинку, причому стояла в ієрархії цих держав на другому або третьому місці. Практично парфянский цар призначав того або інакшого Аршакида царем Вірменії, а Рим.
Кожна вагома структурна частина курсової "Кадрова політика ВАТ "Луцькпластмас"" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВАСИЛЬ II БУЛГАРОКТОН - Візантійський імператор Македонської династії, що правив в 960-1025 рр. Син Романа II. Рід. в 958 р. Помер 15 дек. 1025 р. Василь був проголошений імператором вже в дворічному віці, але допущений до управління тільки в 976 р. після смерті Іоанна Цимісхия. Його соправителем був молодший брат Костянтин. Прийнявши владу над Ромейської державою, Василь не побажав ділити з будь-ким стороннім свої турботи або користуватися чужими радами. Однак і покластися на самого себе він також спочатку не міг, оскільки у нього не було досвіду ні в командуванні військом, ні в державному управлінні. Тому він наблизив. САТИРИ - (лати. satira), один з видів комічного, специфічний спосіб зображення дійсності, мета якого - розкрити її як щось невідповідне, неспроможне і викликати сміх. Сатира створює образ дійсності, виділяючи в ній найбільш смішні або негативні риси. Для цього вдається до гротеску, іронії і пр. Характерна особливість сатири - негативне відношення до об'єкта зображення і, одночасно, наявність позитивного ідеалу, на фоні якого виявляються негативні риси що зображається. Сатира як жанр з'явилася в древнеримской літературі - один з жанрів лірики з викривальною спрямованістю. Потім вона стала визначати. Бобровський Павло Осипович - Бобровський, Павло Осипович (1832 - 1905), - письменник, сенатор, генерал від инфантерии. Освіту отримав в полоцком кадетському корпусі і військовій академії. Служачи в Вільне, склав статистичний опис Гродненської губернії. Написав дослідження: "Військове право в Росії при Петрові Великому" (СПб., 1882 - 1898) і історію полків лейб-Еріванського (Бутирського) і Преображенського. Був начальником декількох юнкерських училищ і протягом 18 років військово-юридичної академії. Перший з його названих творів представляє обширний трактат про війська Західної Європи в XVI і XVII сторіччях і.
У вступі курсової "Кадрова політика ВАТ "Луцькпластмас"" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВЯЗЕМСКИЙ - Петро Андрійович (1792, Москва - 1878, Баден-Баден, похований в Санкт-Петербурге), російський поет, літературний критик, мемуарист, академік Петербургської АН (1841). Відбувався з князівського роду, дістав прекрасну освіту. Старша сестра Вяземського була замужем за Н. М. Карамзіним, тому молодий поет зростав в літературному оточенні К. Н. Батюшкова, Д. В. Давидова. Проти літературних "архаистов" виступав в критичних статтях, епіграмах і сатирах, створивши маску "хитромудрого дотепника" (А. С. Пушкин). Брав участь в літературній полеміці навколо балад В. А. Жуковського.

Шкляревський Олександр Андрійович - Шкляревський (Олександр Андрійович, 1837 - 1883) - белетрист, уродженець Полтавської губернії. Вчився в 1-й харківській гімназії, але внаслідок крайнього бідняцтва батьків вимушений був вийти з 4-го класу. У 1854 р. він витримав екзамен на звання приходського вчителя і, отримавши місце в Воронеже, прослужив там більше за 10 років; перебував також викладачем у воронежской жіночої прогимназии. Почав писати в "Воронежських Губернських Відомостях"; в журналі "Виховання" Чумакова надрукований ряд його статей педагогічного змісту. Популярність "російського. ВЕДУТА - (итал. veduta - побачена, вигляд місцевості), міський пейзаж. Термін виник в Венециї, де ведутами називали види цього міста і його околиць, зображені з топографічною точністю. Час розквіту ведути - 18 в. Серед зарубіжних майстрів ведути особливо славнозвісний Антоніо Каналі, відомий під прізвиськом Каналетто. У його пейзажах, що представляли площі і канали, які служили "місту на воді" вулицями, сполучилися виняткова правдивість і поетичність. У них відчувається насичений морською вологою повітря Венециї, особлива, театрализованная атмосфера життя "міста вічних свят".
Список літератури курсової "Кадрова політика ВАТ "Луцькпластмас"" - більше 20 джерел. Чарльз Беббідж - (1791-1871) Прийнято вважати, що Чарльз Беббідж не вніс значного внеску в економічну думку. Його ім'я зв'язують з найбільш ранніми ідеями про винахід комп'ютера, і він був важливою фігурою в наукових колах початку 19 віки. Освіту він отримав в Трініті Коледж і в Петерхаус, Кембрідж, і ще студентом разом з Хершелем і Пікоком заснував Аналітичне суспільство з метою реформування математики в Британії. Його інтерес до математики послужив основою для його більш пізніх відкриттів в технічній науці, економічній теорії і в статистиці. Закінчивши навчання в Кембрідже, він переїхав в Лондон. UNEMPLOYMENT.  Безробіття -   Неповне  використання  трудових ресурсів  (і капіталу), внаслідок чого реальний обсяг виробництва в країні (див. Actual Gross National Product) не перевищує рівень  потенційного  валового  національного  продукту  (див. Potential Gross National Product). Скорочення безробіття і досягнення повної зайнятості ресурсів - одна з цілей макроекономічної політики держави. В залежності від причин виникнення безробіття розрізнюють циклічне безробіття, викликане недостатнім попитом, структурне безробіття, зумовлене зміною.

МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ - офіційна заява, що подається декларантом до митного органу у випадках і в терміни, встановлені ТК і іншими актами законодавства РФ про митну справу. Терміни подачі митної декларації встановлюються у відповідності зі ст. 171 ТК. Митна декларація подається в терміни, що встановлюються ГТК. Ці терміни не можуть перевищувати 15 днів від дня представлення товарів і транспортних засобів, що перевозять товари, митному органу РФ. При переміщенні через митну межу РФ фізичними особами товарів не для комерційних цілей в ручній поклажі і багажі, що супроводиться митна декларація подається одночасно з.
Посилання в тексті роботи "Кадрова політика ВАТ "Луцькпластмас"" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АУДИТОРСЬКА ДОКУМЕНТАЦІЯ - (англ. audit(ing) records) - сукупність інформації на матеріальних носіях, що складається аудитором, співробітниками економічного суб'єкта, що перевіряється і третіми особами по запиту аудитора до початку, в ході і по завершенні аудиторської перевірки і вмісної відомості, необхідні для підготовки достовірного звіту і висновку аудитора (див. Аудиторський висновок), а також для здійснення поточного і подальшого контролю якості аудиту. Будь-який аудит, незалежно від його спрямованості і мети, повинен супроводитися обов'язковим документуванням, тобто відображенням отриманої інформації. МУЛЬТИПЛИКАТОР кредитний, банківський, грошовий, депозитний - механізм зростання грошової маси на депозитних рахунках в порівнянні з первинною сумою грошей в процесі руху безготівкових грошових знаків через систему комерційних банків. Виникає тільки тоді, коли центральний банк виконує функцію "банку банків" по відношенню до ост. ланкам банківської системи і не бере участь в обслуговуванні пр-тий, орг-ций і населення. У цих умовах емісійна функція, що виконується банками, розділяється: емісію готівки здійснює центральний банк, а емісію безготівкових ден. знаків - коммерч. банки. Процес мультиплікації регулюється центр. банком. Європейське співтовариство (EC) - В листопаді 1993 р. при ратифікації Маастріхтського договору 6 Європейському союзі (Maastricht Treaty on European Union) було скасовано його стара назва - Європейське економічне співтовариство. ЄС є частиною Європейського союзу (European Union). Це економічний, але в більшій мірі - політичний альянс, взятий в 1957 р. між Німеччиною, Францією, Бельгією, Люксембургом, Нідерландами і Італією з метою розвитку торгівлі і співпраці між його членами і "ще більш тісного союзу між народами Європи". Згодом членами ЄС стали Великобританія, Ірландія і Данія (1973), Греція (1981), Іспанія і.

ПРОГРАМА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ - один з найважливіших соціологічних документів, в якому містяться методологічні, методичні і процедурні основи дослідження соціального об'єкта. П.С.І. - це, по суті, є теорія і методологія конкретного дослідження окремого емпіричного об'єкта або явища і являє собою теоретико-методичну основу процедур всіх етапів дослідження збору, обробки і аналізу інформації. П.С.І. виконує три функції: методологічну, методичну і організаційну. Методологічна функція П.С.І. дозволяє чітко визначити проблему, що вивчається, сформувати цілі і задачі дослідження, визначити і провести попередній аналіз. Насилля над немолодими людьми - погане поводження з немолодою людиною, систематичне, тривале або однократне. НАСИЛЛЯ над немолодими має місце в контексті стійких відносин, часто з боку людини, що здійснює догляд за немолодою людиною. Насилля зустрічається в установах цілодобового перебування. Жертвами насилля стають як чоловіки, так і жінки. Приймаючи різні форми, насилля завжди супроводиться психологічним дистрессом. Жертва випробовує безпорадність, страх, тривогу, незахищеність, втрачає повагу до себе. Насилля приводить немолоду людину в замішання, що, в свою чергу, провокує продовження цього. Насилля над немолодими. УЯВА (ФАНТАЗІЯ) - психич. процес, що забезпечує створення нових образів на основі переробки і творч. перетворення образів дійсності, що є у людини. У багатьох мовах В. синонимично образу, представленню, зображенню. Виділяють различ. прийоми трансформації образів дійсності в образи В.: аналогія, акцентування, перебільшення і т. д. В. розширює можливості пізнання; дозволяє пізнати те, чого суб'єкт не сприймав; заповнює пропуски в знаннях, що є; пов'язано з випереджальним відображенням дійсності. В. бере участь в регулюванні практич. діяльність. Питання об В. має дискусійний характер (що є рез-том. Курди - (Kurds), народ, мешкаючий гл.об. в Вост. Туреччина, Зап. Ірані і Сівба. Іраку, говорить на двох осн. діалектах курдского яз., що відноситься до сім'ї индоевропейских мов. За оцінками, що є, к-ть К. складає ок. 12 млн. чол. в Туреччині, 5 млн. в Сірія, 4 млн. в Іраку і прим. 100 тис. в Вірменії. До., бив. в минулому кочовими скотарями, зараз в осн. осідлий землероби; все більше К. йдуть в пошуках роботи в міста, поповнюючи армію робітників-мігрантів. Традіц. соціальна орг-ция продовжує грати у К. важливу роль, причому місцеві религ. і политий, лідери володіють значить, впливом. Большинство К. є.