На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

(курсова робота з економічної теорії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Кредитна система як елемент ринкової інфраструктури ... 5
1.1. Економічна роль, суть і структура кредитної системи ... 5
1.2. Структура кредитної системи України та її еволюція ... 8
1.3. Роль НБУ в кредитній системі України ... 12
1.4. Комерційні банки як основа кредитної діяльності України ... 15
1.5. Проблеми і перспективи діяльності небанківських фінансових посередників ... 17
Розділ 2. Аналіз стану кредитного ринку України на сучасному етапі ... 28
2.1. Структура вимог банків за кредитами, наданими в економіку України ... 28
2.2. Динаміка вимог банків за кредитами, наданими в економіку України ... 29
2.3. Кредитування суб'єктів господарювання ... 32
2.4. Кредитування фізичних осіб ... 35
2.5. Кредити, надані на міжбанківському ринку ... 36
Розділ 3. Сучасний стан та перспективи розвитку правового забезпечення і державного регулювання кредитної системи України ... 38
Висновки ... 43
Література ... 44
Додатки ... 45

Для придбання курсової роботи "Кредитна система України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Кредитна система України"

Курсова робота "Кредитна система України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Кредитна система України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Кредитна система України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Кредитна система України" і призначений виключно для пошукових систем.

Японія Положення країни на початку XIII в. - До XIII в. в Японії остаточно оформилися ленні відносини. Великі феодали, верховні власники землі, перетворилися в сеньйорів, дрібні ж феодали, безпосередні власники землі - у васалів, зобов'язаних своїм сеньорам військовою службою. Ці два шари класу феодалів склали військово-служиве дворянство, тобто привілейований стан, представників якого в європейській літературі означають словом самураї (буквально - "слуги"), в Японії ж звичайно - словом буси (буквально - "воїни"). Політичний устрій держави відповідав цим ієрархічним відносинам. У главі держави фактично стояв сегун. Лук - евр. кешет. Лук в руках древніх був жахливим знаряддям. Ииуй натяг лук рукою своєю і уразив Іорама між плечей його і пройшла стріла крізь серце його (4 Цар. 9:24). Луки піхотинців були 11,5 і більше за метри довжини, іноді з двійчастого дерева, металу або рогу; тятива виготовлялася з бичачьих або верблюжих кишок. Стріли робили з дерева або тростини з металевим наконечником і пером на іншому кінці; іноді їх труїли або обкручували горючим матеріалом, який запалювали перед пострілом. "Свої стріли робить пекучими" (Пс. 7:14). Срав. також Іов. 6:4; Ефес. 6:16. Не менш небезпечна була. УКРАЇНА - федеративна частина СРСР в його південно-західній частині; спадкоємиця Київської Русі, що розповсюдилася на Русь Галіцкую, Волинь, Холмщину, колишні землі Запорізьких Козаків і Крим. Уперше її ім'я з'являється в Іпатьевської літописі під 1187 роком, а потім вона знов там згадується в 1189,1213,1268 рр. (Ляхове Україняне) і 1280 (Вкраїна), завжди як частина древньої Русі. Заволодівши в 1240 р. Середнім і Нижнім Дніпром, Татари Золотої Орди знищили населення Русі або виженемося його в лісову зону, зруйнували поселення і звернули весь край в кочові пасовища. Його правобережну частину. ОЛЕКСІЙ IV АНГЕЛ - Візантійський імператор в 1203- 1204 рр. Син Ісаака II. Рід. ок. 1183 р. Помер 1204 р. Після позбавлення влади і засліплення батька Олексій, хоч і жил в Константінополе на положенні бранця, користувався великою свободою. Ісаак тим часом не втрачав надії знов повернути собі владу. Не раз він потай посилав листи своїй дочці Ірині, яка була дружиною короля Пилипа Швабського. Але оскільки справа звільнення не рухалася з місця, він в 1202 р. відправив до неї сина. Олексій вирішився бігти разом з одним пизанцем, капітаном великого купецького корабля. З його допомогою він благополучно добрався.
Кожна вагома структурна частина курсової "Кредитна система України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Траутфеттер Ернст-Рудольф Ернестович - Траутфеттер (Ернст-Рудольф Ернестович) - народився в 1809 році в Мітаве, де і пройшов гімназичний курс. Поступивши в 1825 році в Дерптський університет, спочатку по Медичному факультету, він перейшов потім на Фізико-математичний і зайнявся спеціально ботанікою під керівництвом Ледебура; в 1829 році нагороджений був золотою медаллю за міркування на задану тему по предмету ботаніки; удостоєний в 1833 році Дерптським університетом міри кандидата, в 1835 році Кенігсбергським університетом міри доктора філософії і в 1839 році університетом святого Володимира міри доктора природних наук. У 1833. ГОЛУБИНА КНИГА - пам'ятник древньої російської духовності і поезії, свою назву отримала від слова "глибина", оскільки в ній містилася "глибинка", премудрість знань про походження світу, пояснювалися складні явища природи. Назва "Глибина" нерідко давалося Псалтірі. Будучи спочатку книгою дозволеною, ця "Глибина", або "Голубина книга", в XIII в. переходить в розряд заборонених, або т.н. апокрифических. Останнє пояснюється тим, що в книзі об'єдналися як християнські, так і язичницькі мотиви. "Голубина книга" відома в декількох списках. Незважаючи на деякі їх відмінності, книгу можна розділити на три частини. У. Куби - Куби (Cuba), самий великий острів в Карібському морі. Сделавшиє К. своєю колонією іспанці привозили сюди з Африки рабів для роботи на плантаціях цукрової тростини і тютюну. Ввезення рабів припинилося в 1865 р., але рабство було відмінене лише в 1886 р. Оскільки частка амер. інвестицій в цукрової пром-ти До., що проводила третину всього цукру в світі, була особливо велика; США неодноразово намагалися захопити острів. Мн. американці воювали на К. під час невдалої 1-й Війни за незалежність проти Іспанії (1868-78). Добре організувавши підготовчу кампанію в пресі, США скористалися 2-й Війною за.
У вступі курсової "Кредитна система України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ГУНДОРОВСКАЯ СТАНИЦЯ - (дон.) - до 1920 р. перебувала в Донецькому округу; розташована на правому березі р. Донца при впадінні в нього Каменки; населення станиці в її численних хуторів обчислювалося в 30 тис. душ. Після Булавінських днів станиця втратила велику частину свого земельного юрта, відібраного на користь поміщиків Старобельського повіту; тому земельний наділ гундоровцев не перевищував 6-7 гектарів. Але на станичной землі виявилися великі поклади кам'яного вугілля. Видобуток його був переданий приватному акціонерному товариству на основах особливої угоди зі станицею. Дохід, що Отримується збагачував станичний.

Успенський, Г. І. - відомий письменник-народник (рід. в 1840 р.), самий великий художник народництва. З 1860 р. Гліб Успенський почав співробітничати в "Російському Слові", "Глядачі" і інш. газетах. Літературна популярність Успенського починається з 1866 р., коли з'явилися в "Сучасникові" його нариси "Вдачі Растеряевой вулиці", продовження яких друкувалося за межею в "Женевському Вісникові" (1867 р.). З 1868 р. він вміщує свої твори в "Вітчизняних Записках". Літературну діяльність Г. У. можна розділити на два періоди. У першому (до 70-х років) Успенський був переважно битописателем дрібного міського люду:. Боротьба грецького народу за незалежність - Грецькому народу довелося у важкій боротьбі відстоювати свою незалежність. Султанское уряд обрушив на греків жорстокі репресії. По всій Турецькій імперії прокотилася хвиля грецьких погромів. У Константінополе був повішений 84-літній грецький патріарх Григорій V. Чудовіщную розправу учинили турецькі війська над жителями острова Хиос. З 100 тис. населення острова вціліло біля 2 тис., інші були убиті або продані в рабство. У 1822 р. султанское уряд почало широкі операції проти греків. У лютому йому вдалося зломити опір Алі-паші Янінського, що вивільнило значні турецькі сили. Двадцатитисячная армія.
Список літератури курсової "Кредитна система України" - більше 20 джерел. ЗАКОН ПРО ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - EMPLOYEE RETIREMENT INCOME SECURITY ACT - ERISA Збірник законів (P.L. 93-406), підписаний 2 вересня 1974 р. Прийнятий приблизно через 7 років після внесення законодавчої ініціативи з даного питання. Прийняття З.оп.о. було зумовлене встановленням фактів втрати посібників (розділ 2 закону) через недостачу адекватної інформації, що надається працівникам, належним дії приватної системи пенсійного забезпечення; через відсутність положень, що регламентують наділення правами (гарантованим правом охопленого пенсійним планом працівника на конкретну закріплену частину пенсії, незалежно від стажу. Державний фонд дорогоцінних металів і коштовних каменів Російської Федерації - Державний фонд дорогоцінних металів і коштовних каменів Російської Федерації становить частину золотовалютних резервів Російської Федерації. Державний фонд дорогоцінних металів і коштовних каменів Російської Федерації призначений для забезпечення виробничих, фінансових, наукових, соціально - культурних і інакших потреб Російської Федерації. Цінності, зараховані в Державний фонд дорогоцінних металів і коштовних каменів Російської Федерації, є федеральною власністю. Службові і виробничі будівлі, споруди і приміщення, що використовуються для зберігання, приймання і обслуговування.

СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ АВТОТРАНСПОРТУ - Вигляд страхування відповідальності. Забезпечує виплату потерпілому грошового відшкодування в розмірі суми, яка була б стягнута з власника коштів транспорту по цивільному позову на користь третіх осіб (або їх правонаступників) у разі каліцтва або смерті, а також пошкодження або загибелі належного їм майна, що відбулися з вини страхувальника внаслідок аварії або інш. ДТП. Об'єкт даного вигляду страхування - цивільна відповідальність власників автотранспорту перед третіми особами (фізичними і юридичними), яку вони несуть внаслідок закону як власники джерела підвищеної небезпеки для.
Посилання в тексті роботи "Кредитна система України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Прожитковий мінімум - рівень доходів, що забезпечує придбання матеріальних благ і послуг, необхідних для забезпечення життєдіяльності людини при певному рівні соціально-економічного розвитку країни і чого склався потреб населення. Розраховується на душу населення і розрізнюється в залежності від підлоги і віку. Життєво необхідний рівень споживання включає тільки витрати на живлення, самі необхідні предмети санітарії і гігієни, комунальні послуги. Це вартісна оцінка споживчого кошика з урахуванням обов'язкових платежів і зборів. Расчет П. м. призначений для оцінки рівня життя населення при розробці і реалізації. Кошторис - Документ, який складається для визначення ціни і її обгрунтування при укладенні договору підряду. Так, ст. 709 ГК РФ визначає, що ціна роботи може бути визначена шляхом складання кошторису. У випадку, коли робота виконується у відповідності з кошторисом, складеним підрядчиком, кошторис придбаває силу і стає частиною договору підряду з моменту підтвердження її замовником. Кошторис може бути приблизним або твердим. Так, вказується, що ціна роботи (кошторис) може бути приблизною або твердою. При відсутності інших вказівок в договорі підряду ціна роботи вважається твердою. При. товариство венчурного капіталу з обмеженою відповідальністю (що вкладає кошти в ризиковий капітал) - Інвестиційне підприємство, організоване брокерськими або підприємницькими компаніями з метою залучення капіталу для организуемих (start-up) компаній або компаній, що знаходяться на ранніх стадіях розробки продуктів або послуг. Товариство звичайно придбаває частину акцій компанії в обмін на капітал, що надається. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю отримують дохід від прибутків, які може отримати компанія. Якщо компанія діє успішно і реалізовує свої акції у відкритому продажу, то учасники товариства з обмеженою відповідальністю можуть отримати кошти внаслідок продажу.

ВЛАДА - (POWER) Існують різні погляди на проблему влади. Згідно Веберу, влада - це імовірність того, що індивід в рамках соціальних відносин зможе здійснювати свою волю в переслідуванні цілей дії, незважаючи на опір, що надається. Схожим образом Вебер визначав "панування" як імовірність того, що той або інакший наказ зустріне покору у даної групи людей. З цього визначення слідує, що (1) влада здійснюється індивідами і таким чином передбачає вибір, діяльність (agency) і намір; (2) ідея влади пов'язана з уявленням про діяльність, тобто про досягнення індивідом бажаних цілей; (3) влада. Спеціальні соціологічні теорії, або Теорії середнього рівня - концепції, що пояснюють механізми функціонування і розвитку багатоманітних соціальних явищ і процесів, що відбувається в суспільстві на. определенной історичній стадії його розвитку. Прикладами такого роду концепцій можуть служити, наприклад, ролевая теорія особистості, теорія бюрократії, теорії референтних груп, організації, управління, теорії мотивації різних видів діяльності і т. д. С. з. т. розвиваються в рамках кожного з напрямів дослідницької діяльності в соціології труда, сім'ї, особистості, культури, масових комунікацій і інш. Емпіричною базою С. з. т. служить по можливості повний. СПІВПРАЦЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВА - 1. Напрям зовнішньої політики, предметом к-рого є співпраця між гос-вами в проведенні спільних досліджень або розробок, а також в регулюванні відносин, що спонтанно складаються між различн. нац. научн. сооб-вами (міграція кадрів, обмін інформацією). Як правило, відповідні внешнеполитич. заходи здійснюються на основі двох- або багатосторонніх угод при шляху організаційних структур, що спеціально створюються (установ або проектів); при цьому важлива умова ефективного С.м.н. - наявність стійких взаємних інтересів в області виробництва знань або пов'язаних з ним сферах економіки, політики і культур. Зникаючі види - (endangered species), тваринні або рослини, крим загрожує вимирання, як правило, в рез-ті впливи людської деят-ти на екосистему (екологія). У наст, час на планеті існує ок. 10 млн. видів, велику частину к-рих складають рослини і беспозвоночні, але вчені передбачають, що в недалекому майбутньому щонайменше 1 млн. видів зникне. Звісно, тварини і рослини вимирали завжди, але зараз цей процес надзвичайно прискорився через забруднення навколишнього середовища, полювання і руйнування умов мешкання в рез-ті загибелі лісів, напр., в басейні ріки Амазонки і в інш. р-нах. Екологи висувають чотири.