На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

(курсова робота з економічної теорії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Маркетингові функції підприємства ... 5
1.1. Функції, принципи та концепції маркетингу ... 5
1.2. Маркетингові дослідження ринку ... 8
1.3. Маркетингові дослідження споживачів ... 12
1.4. Дослідження конкурентів ... 14
1.5. Основні види маркетингової діяльності ... 16
Розділ 2. Розроблення маркетингових програм ... 22
2.1. Структура маркетингової програми ... 22
2.2. Товарна політика підприємства ... 24
2.3. Організація розподілу та збуту продукції ... 28
2.5. Визначення цінової політики ... 31
Висновки ... 35
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Маркетингова політика підприємства" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Маркетингова політика підприємства"

Курсова робота "Маркетингова політика підприємства" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Маркетингова політика підприємства", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Маркетингова політика підприємства" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Маркетингова політика підприємства" і призначений виключно для пошукових систем.

Біблія - Священне Писання, прозріння слова Божія, викладене на тій або інакшій мові. Книги Священного Писання писалися сорока двома різними авторами, керованими Духом Святим, в різний час протягом більш дванадцяти сторіч (книги Ветхого Заповіту-з 15 в. до 4 в. до РХ, книги Нового Заповіту-в 1 в. по РХ). У Ветхому Заповіті згадуються ті джерела, з яких черпалися фактичні і історичні відомості. До них відносяться: - книга заповіту (Ісх 24.7), - книга закону (Вт 31.26; Нав 24.26), - книга браней Господніх (Чис 21.14), - книга Праведного (Нав 10.13; 2Ц 1.18), - книги (Даний 9.2), - літописи царів і записи. ЗАМЯТИН Євген Іванович - (псевд. Міх.Платонов) (20.1.1884, Лебедянь, Тамбовська губ. - 10.3.1937, Париж) - прозаїк, теоретик літератури. Народився в сім'ї священика. Мати, Марія Олександрівна, володіла музичним обдарованням. У будинку постійно тулилися мандрівники і паломники, чиї колоритні розповіді назавжди запали в душу письменника і чия нехитра мова відбилася в його творах. Після закінчення воронежской гімназії (1902) З. поступив на кораблебудівний факультет Петербургського політехнічного інституту. Під час студентської практики здійснив тривалі подорожі як по Росії, так і за її межами. Влітку. Стебут Іван Олександрович - Стебут (Іван Олександрович) - заслужений професор, суспільний діяч, письменник і практик по сільському господарству. Народився в 1833 р. У 1850 р., закінчивши курс 2-й Санкт-Петербургской гімназії, зарахувався в студенти Горигорецкого землеробського інституту. У 1854 р. був залишений при названому інституті викладачем і помічником керівника фермою, а восени 1860 р., після повернення із закордонного трирічного відрядження, отримав там же професорську кафедру. Ще раніше, а саме в 1856 р., Стебут був відряджений в Прибалтійські губернії для вивчення місцевих зразкових господарств, причому звіт. Політичне життя Англії - В середині XIX в. Англія знаходилася в своєрідному положенні, дещо відмінному від інших країн. Розташована на островах, відділених від Європи глибокою протокою, Англія з її переважанням на морі, при тогочасній техніці ведіння війни могла не побоюватися військового нападу; це дозволяло їй направляти значну частину військових сил на завоювання і підкорення колоній, залишаючи в метрополії лише частину своєї армії, що поповнювалася за рахунок добровольців: обов'язкова воїнська повинність в Англії був відсутній. Англійські правлячі класи не мали потребу тоді для збереження свого панування ні в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Маркетингова політика підприємства" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ІВАН РОСТИСЛАВИЧ Берладник - З роду Перемишльських і Галіцких кн. Син Ростіслава Володаревича князь Звенігородський в 1129 - 1145 рр. Кн. Галицкий в 1145 р. 1161 р. Після смерті батька Іван успадкував місто Звенігород (Галіцкий), хоч, мабуть, мав право на більше. Але дядько його, Владімірко Володаревич Галіцкий був не з тих, хто готів ділитися До часу Іван приховував своє невдоволення. Але в 1144 році Владімірко потерпів серйозна поразка від Всеволода Ольговича. Невдача Галіцкого князя підбадьорила його внутрішніх ворогів, прихильників Івана Ростіславича. Kогда зимою Владімірко відправився на полювання, жителі Галіча послали. МЕДВЕДЕВ Микола Павлович - (26.11.1952). Начальник управління адміністрації Президента Російської Федерації Б. Н. Ельцина по роботі з територіями в 1993 - 1994 рр. Народився в селі Анаєво Зубово-Полянского району Мордовської АССР. Освіту отримав на фізико-математичному факультеті Мордовського державного педагогічного інституту (1973), в Вищій комсомольській школі при ЦК ВЛКСМ (1979), заочному відділенні економічного факультету Мордовського державного університету ім. Н. П. Огарева (1987), в заочній аспірантурі цього університету (відрахований в 1990 р.). Кандидат політичних наук. З 1973 р. працював в. Німецький трудовий фронт - (Deutsche Arbeitsfront; DAF), ГТФ, створена з ініціативи Гитлера в травні 1933 загальнонаціональна організація, що замінила профспілки Веймарської республіки. Офіційно встановлена 10 травня 1933. Головою ГТФ в ранзі рейхсляйтера був призначений завідуючий організаційним відділом НСДАП Роберт Лей. 24 березня 1933 рейхстаг ухвалив закон, що оголошує 1 травня "Вдень національного труда". На торжествах з нагоди цього свята, що проходили на аеродромі Темпельгоф, Гитлер звернувся до мільйонної аудиторії, що складалася з представників трудящих всіх районів Німеччини. "Відтепер, - сказав він.
У вступі курсової "Маркетингова політика підприємства" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Паулюс, Фрідріх Вільгельм фон - (Paulus), (1890-1957), генерал-фельдмаршал (1943) німецької армії. Народився 23 вересня 1890 в Брейтенау, Гессе-Нессау. Вчився в Мюнхенськом університеті, але не закінчивши його, вступив в 1910 в 111-й піхотний полк "Маркграф Людвіг Вільгельм". У 1911 отримав перший офіцерський чин. Брав участь в 1-й світовій війні, в основному на штабних посадах. Після війни служив начальником відділу безпеки рейхсвера (1919-20), ад'ютантом 14-го піхотного полку (1920-22), потім, пройшовши секретну підготовку офіцерів Генштабу, займав різні посади в міністерстві рейхсвера. У 1934 Паулюс був призначений.

Телець, теля - евр. егель. Телець, теля. Тельців у великій кількості приносили в жертву. Відгодоване теля вважалося ласим блюдом (Побут. 18:7; Ам. 6:4; Лук. 15: 23). У символічному обороті мови тельці означають легковажність і упертість. Срав. Ієр. 46:20 і дав. Розітнути тельця на двоє і пройти між розітненими частинами його" (Ієр. 34:18) означає, по припущенню деяких, старозавітну форму скріплення союзу. Цим способом виражалася обопільна згода зазнати долі тварини у разі порушення союзу. "Золотий телець" - евр. егель загав. "Золотий телець". Коли народу показалося, що Моісей дуже. Феодальна війна другої чверті XV в. - таку назву у вітчизняній історіографії отримали події, пов'язані з боротьбою за велике княження Василя II Васильовича (1425 - 1462 рр.) зі своїм дядьком - Юрієм Дмітрієвичем і його сини. (Див. схему "Московські питомі князья і царі") Деякі дослідники називають ці події "феодальною смутою другої третини 15 в." (А.Н. Сахаров) (Див. схему "Хід династичної війни") По заповіту Дмитра Донського після смерті Василя I Дмітрієвича великокняжеский престол повинен був перейти до другого сина - Юрію Дмітрієвичу, брату Василя. Але Василь I передав престол не брату, а.
Список літератури курсової "Маркетингова політика підприємства" - більше 20 джерел. Витрати на страхування - В бухгалтерському обліку витрати на страхування відносять до витрат по звичайних видах діяльності і визнають іншими (п. 11 ПБУ 10/99). Заздалегідь вартість страховки враховують на рахунку 97 в складі витрат майбутніх періодів. Потім витрати на страхування списують протягом року в порядку, встановленому обліковою політикою. Наприклад, рівномірно або пропорціонально обсягу виготовленої продукції (п. 65 Положення по ведінню бухгалтерського обліку, затвердженого Наказом Мінфіну від 29 липня 1998 м. N 34н). У податковому обліку витрати на страхування включають у витрати (ст. 263 Податкового. ОБ'ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ АКЦИЗАМИ - встановлені в ст. 183 НК операції з підакцизними товарами. Об'єктами оподаткування признаються наступні операції: 1) реалізація на території РФ обличчями зроблених ними підакцизних товарів, в тому числі реалізація предметів застави і передача підакцизних товарів по угоді про надання отступного або новації. Передача прав власності на підакцизні товари і (або) підакцизну мінеральну сировину однією особою іншій особі на відшкодувальній і (або) без відшкодувальній основі, а також використання їх при натуральній оплаті, признається реалізацією підакцизних товарів і (або) підакцизної мінеральної.

ДЕРЖАВНЕ СТРАХУВАННЯ - 1) Форма існування державної страхової монополії: абсолютної, коли державі в особі уповноваженої на те державної страхової компанії передані виняткові права на проведення всіх видів страхування; часткової, коли держава через державну страхову компанію встановлює певний порядок (преференції) страхових правовідносин, що допускає наявність страхового ринку і дія на ньому АСК, АСО, ОПС і інакших його суб'єктів. У СРСР переважав абсолютний тип державної страхової монополії (крім кінця 20-х - початки 30-х років, коли нарівні з цим існувало кооперативне страхування). Теоретичну основу Г.с. складала.
Посилання в тексті роботи "Маркетингова політика підприємства" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МАРКЕТИНГ БАНКІВСЬКИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТ - діяльність платіжних систем і комерційних банків з розробки платіжних функцій банківських карт, розширення мережі їх використання і просування карткових продуктів на ринку банківських послуг. Для карткових платіжних систем здійснення цільового маркетингу означає розробку платіжних функцій банківських карт застосовно до потреб отд. сегментів клієнтури банку. Так, для забезпечення потреб в дебетових карткових продуктах з низькими операц. ризиками компанії пропонують банкам карти: VISA Electron Plus, Europay Cirrus/MasterCard. Потреби банків в кредитних продуктах ексклюзивного характеру. БАНК МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ - БМР (Bank for International Settlements) - міжурядова фінансова організація, заснована в 1930 в Базеле (Швейцарія) центральними банками Англії, Франції, Німеччини, Бельгії, Італії, приватними банками США і Японії. Установа БМР була передбачена Гаагської конвенцією. Банку було доручено приймати і виплачувати німецькі репараційні платежі і оплачувати міжсоюзницькі борги. Невдовзі після початку роботи Банка був оголошений мораторій на репараційні платежі, тому характер діяльності БМР міняється. Він купує і продає золото і іноземну валюту, приймає від центральних банків на зберігання золото. КОРПОРАЦІЯ СТРАХУВАННЯ СИСТЕМИ ФЕРМЕРСЬКОГО КРЕДИТУ - FARM CREDIT SYSTEM INSURANCE CORPORATION У 1987 р. Конгрес заснував дану корпорацію і Фонд страхування фермерського кредиту з метою забезпечення своєчасних виплат основної суми і відсотків по нотах (короткостроковим гос. цінним паперам), облігаціям, дебентурам і інш. зобов'язанням інститутів Системи фермерського кредиту. Корпорацією керує раду директорів, членами к-рого є члени Адміністрації у справах фермерського кредиту. Страховий фонд капіталізований за допомогою фонду, що відновляється, що знаходиться в юрисдикції АДМІНІСТРАЦІЇ У СПРАВАХ ФЕРМЕРСЬКОГО КРЕДИТАВ січні 1989 р. всі банки системи.

КОМУНІКАЦІЯ - (лати. communicatio - повідомлення, передача) - смисловий і ідеально-змістовний аспект соціальної взаємодії. Дії, свідомо орієнтовані на їх смислове сприйняття, називають коммуникативними. Основна функція Структура найпростішої К. включає як мінімум: 1) двох участников-коммуникантов, наділених свідомістю і що володіють нормами деякої семиотической системи, наприклад, мови; 2) ситуацію (або ситуації), яку вони прагнуть осмислити і зрозуміти; 3) тексти, що виражають значення ситуації в мові або елементах даної семиотической системи; 4) мотиви і цілі, що роблять тексти направленими, тобто. ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ - метафоричне поняття для позначення системи створених людьми коштів, відтворюючих певні функції людського мислення. Професійний статус поняття "computer science" (дослівно: "комп'ютерної науки") був легитимирован науковою громадськістю в ході першої Міжнародної об'єднаної конференції з даних проблем (Вашингтон, 1969). 1970-Х російськомовна версія цього обороту, що З'явилася на початку - "І.І." (ср. "штучна брунька", "штучне серце" і т.п.) - виявилася, згідно з широко поширеною думкою, не самої вдалої. (Походження язикової метафори "І.І." традиційно асоціюють з вживанням Н.В. Гоголем. ГИДДЕНС ЕНТОНИ - (Giddens, Anthony) (1938- ) - британський соціолог, який протягом своєї плідної кар'єри затвердився, по-перше, як ведучий інтерпретатор класичної соціологічної теорії ( "Капіталізм і сучасна соціальна теорія", 1971), по-друге, як розробник сучасного аналізу класу і стратификации, по-третє, як видний загальний соціологічний теоретик в зв'язку з формулюванням структурационной теорії. Почавши з "Нових правил соціологічного методу" (1976) і "Центральних проблем соціологічної теорії" (1979) і продовживши "Конституцією суспільства" (1984), він розробив інтерпретацію взаємозв'язку. ФЕМИНИСТСКАЯ КРИМІНОЛОГІЯ - (FEMINIST CRIMINOLOGY) Критичний напрям в кримінології, виникнення якого в 1970-е рр. нарівні з розвитком критичної кримінології було реакцією на ігнорування і нерозуміння зв'язку між гендером і злочинністю. Представники даного напряму, розробляючи і пропонуючи нові питання як в дослідницькому, так і в теоретичному плані, спиралися на феминистскую соціальну теорію. Феминистские кримінологи спочатку підкреслювали той факт, що жінки становлять значну частину жертв злочинів, особливо у випадках з домашнім насиллям, згвалтуваннями і сексуальними правопорушеннями (sexual offences). Вони критикували.