На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Методи визначення надходжень від виконання господарських операцій. Прибуток підприємства та система показників, які розраховуються на його основі. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства

(курсова робота з фінансів підприємства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Методи визначення надходжень від виконання господарських операцій ... 5
1.1. Характеристика і склад грошових надходжень підприємств ... 5
1.2. Доходи (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг ... 8
1.3. Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності ... 12
1.4. Методи визначення надходжень від виконання господарських та інших операцій ... 14
Розділ 2. Прибуток підприємства та система показників, які розраховуються на його основі ... 18
2.1. Поняття прибутку підприємства ... 18
2.2. Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції ... 21
2.3. Сутність і методи обчислення рентабельності ... 27
Розділ 3. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства ... 29
3.1. Зміст і завдання оцінки фінансового стану підприємства ... 29
3.2. Методи аналізу фінансового стану підприємства ... 34
3.3. Показники фінансового стану підприємства ... 38
Висновки ... 47
Список використаних джерел ... 49

Для придбання курсової роботи "Методи визначення надходжень від виконання господарських операцій. Прибуток підприємства та система показників, які розраховуються на його основі. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Методи визначення надходжень від виконання господарських операцій. Прибуток підприємства та система показників, які розраховуються на його основі. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства"

Курсова робота "Методи визначення надходжень від виконання господарських операцій" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Методи визначення надходжень від виконання господарських операцій", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Методи визначення надходжень від виконання господарських операцій" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Методи визначення надходжень від виконання господарських операцій" і призначений виключно для пошукових систем.

Раннефеодальние держави в Іспанії (VI - XI вв.) - Розвиток феодальних відносин в Іспанії мало свої особливості в порівнянні з процесом феодализации у Франції, Німеччині, Італії, Англії і країнах Скандінавського півострова. Ці особливості визначалися в значній мірі ходом боротьби проти арабів, що захопили на початку VIII в. велику частину території Піренейського півострова. Іспанія при вестготах і свевах До 40 - 60-м рокам V в. вся Іспанія виявилася зайнятою "варварськими" племенами вестготов, свевов і вандалів, що перейшли через Піренеї. Вандали переправилися далі в Північну Африку, вестготи і свеви залишилися в Іспанії, яка була в кінці V в. Держава Маджапахит - Існування величезної Маджапахитської імперії сприяло зростанню внутрішніх зв'язків і розвитку зовнішньої торгівлі Індонезії з Китаєм, Індією і країнами Передньої Азії. У скарбницю феодального Маджапахита стікалися величезні багатства у вигляді всякого роду поборів і данини. Від васалів і данников за межами Яви поступали пряности, олово, цінні породи дерева і т. п. Від феодально залежного селянства Яви відбиралися в формі ренти-податку рис і вироби домашньої промисловості. Багато що з цього вивозилося на зовнішні ринки, збагачуючи маджапахитскую феодальну верхівку. Маджапахитская династія. Гроші - евр. кесеф, тобто срібло. Гроші. Спочатку торгівля представляла не що інакше, як обмін товарів. Торгували тоді переважно худобою, яка, власне, і був цінністю. На римських монетах тому часто було зображення вівці або якої небудь іншої тварини. Коли торгівля досягла такої міри розвитку, що перестала бути простим обміном товарів, тоді був потрібен інший міновий засіб, що визнається обома сторонами і що має постійну цінність. Таким засобом в західній Азії з древнейших часів служили благородні метали: срібло і золото, на початку в необроблених злитках, ціна яких визначалася по вазі. Тому часто. ЕДУАРД III - Англійський король з роду Плантагенетов, що правив в 1327-1377 рр. Син Едуарда II і Ізабелли Французької- Же.: з 1329 р. Пилипа, дочку графа Голландського Вільгельма III (рід. 1314 р. Помер 1369 р.). Рід. 1312 р. Помер 21 червня 1377 р. Едуард був зведений на престол внаслідок перевороту, довершеного його матір'ю Ізабеллой і її коханцем графом Мортімером. Перші чотири роки він знаходився під їх суворою опікою і не мав впливу на справи. У цей час в 1328 р. був укладений мир з Шотландією. Едуард визнав Роберта Брюса незалежним королем і видав за нього свою сестру. Невдовзі Едуард, що зробився вже.
Кожна вагома структурна частина курсової "Методи визначення надходжень від виконання господарських операцій" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Троїцкий Микола Іванович - Троїцкий (Микола Іванович, народився в 1851 році) - духовний письменник і археолог, викладач тульской семінарії, син пономаря Тульської губернії; освіту отримав в Московській духовній академії. Зібрав значний матеріал для вивчення минулого життя Тульського краю і в 1885 році заснував тульское Епархиальноє древлехранилище (перша установа такого роду в Єпархіях Росії), яке потім було відкрите для відвідування публіки під ім'ям "палати древностей". Для розробки зібраних пам'ятників Троїцким засноване тульское историко-археологічне товариство, яке видає свої труди у вигляді невеликих. ВЕНЕЦИАНОВ - Олексій Гаврілович (1780, Москва - 1847, сіло Поддубье Тверської області), російський живописець, педагог, родоначальник побутового жанру. Син небагатого купця. Заняття живописом перший час вимушений був суміщати зі службою в посаді дрібного чиновника. Самостійно освоїв майстерність художника, копіюючи картини в Ермітаже. У 1807-11 рр. брав уроки у портретиста В. Л. Боровіковського. Глибоко переконаний, що "сміх виправляє вдачі", зробив видання "Журналу карикатур" (1808), який був заборонений цензурою за зухвалу сатиру на вельмож. З 1811 м. - академік Петербургської академії мистецтв. ТАТЛИН - Володимир Ефграфович (1885, Москва - 1953, там же), російський живописець, графік, художник театру, дизайнер; один з лідерів російського авангарду, основоположник конструктивізму. Вчився в Московському училищі живопису, творення і зодчества (1902-03), Пензенськом художньому училищі (1905-10), відвідував заняття в московських студіях І. І. Машкова і інш. (1900-е рр.). Член художніх об'єднань "Ослячий хвіст" (1912), Союз молоді (1913), Лівий фронт мистецтв (з 1922 м.) і інш. В ранніх роботах помітно вплив імпресіонізму. Після знайомства з М. Ф. Ларіоновим (1908 або 1909) в творчості Татліна.
У вступі курсової "Методи визначення надходжень від виконання господарських операцій" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Росія у війнах другої половини XVIII в. Приєднання нових територій - В 1756-1763 рр. Росія взяла участь в Семирічній війні, де головним її противником була Пруссия. Найбільші битви війни: в 1757 м. у села ГроссЕгерсдорф, в 1758 м. - у Цорндорфа, в 1759 м. - при селі Кунерсдорф. У 1760 м. російські війська увійшли в Берлін. У битвах Семирічної війни отримали перші великі перемоги П. А. Рум'янців і А. В. Суворов, що згодом прославили російське військове мистецтво. Задача виходу до Чорного моря вирішувалася в русскотурецьких війнах. У ході війни з Туреччиною 1768-1774 рр. сталися битви: 1770 м. - на ріках Ларга і Кагул під командуванням П. А. Румянцева; в цьому.

Бобрищеви-Пушкини - Бобрищеви-Пушкини. - Родоначальником їх вважається Іван Олексійович Пушкин, по прізвиську Бобріще, нащадок Радши в XI коліні. Ось яке існує оповідь об Радше, що зробився родоначальником багатьох дворянських прізвищ. Радша прибув з Німеччини в Новгород в кінці XII століття. Правнук його Гаврило Олексійович прославився в Невської битві 15 липня 1240 р. і був потім боярином при св. Великому князі Олександрові Невськом. Молодший син його Акинфій Гаврілович, славнозвісний за тогочасним часом полководець, був першим боярином в Москві, при основі Московського князівства, потім перейшов на службу великого. МАНІФЕСТ 17 жовтня 1905 р. - обнародуваний російською самодержавною владою, як значна поступка революційному руху. Сущность М. викладена від імені монарха в наступних пунктах: "На обов'язок уряду покладаємо ми виконання непохитної нашої волі: 1) Дарувати населенню непорушні основи цивільної свободи на початках дійсної недоторканості особистості, свободи совісті, слова, зборів і союзів; 2) не зупиняючи призначених виборів в Державну Думу, залучити тепер же до участі в Думі (...) ті класи населення, які нині зовсім позбавлені виборчих прав, надавши за цим подальший розвиток початку загального виборчого права знову встановленому.
Список літератури курсової "Методи визначення надходжень від виконання господарських операцій" - більше 20 джерел. МАРКЕТИНГ МІЖНАРОДНИЙ - (англ. international marketing) - 1) наука, що сформувалася в останнє сторіччя і відповідна їй учбова дисципліна про обмінні процеси на міжнародних ринках, що дає рекомендації по вдосконаленню цих ринків в інтересах споживачів і товаровиробників; 2) нова ділова філософія, направлена на отримання високих комерційних результатів за рахунок найбільш повного обліку і задоволення потреб зарубіжних носіїв платоспроможного попиту; 3) робота на світовому ринку з використанням його законів і традицій для просування товарів в речовинній формі, інтелектуального продукту і послуг. Нині. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ - (англ. financial management) - свідомий вплив органів управління на фінанси країни, регіонів, що господарюють суб'єктів і на фінансові процеси, фінансову діяльність, здійснюване з метою досягнення і підтримки сбалансированности, фінансової стійкості економіки, отримання доходів, прибутку, фінансового забезпечення економічних і соціальних задач, що вирішуються. У відповідності зі структурою фінансової системи РФ по видах об'єктів управління поділяють: управління державними фінансами країни і фінансами суб'єктів Федерації, фінансами муніципальних освіт, фінансами господарюючих суб'єктів.

ІСТОТНИЙ ЗБИТОК ВІД ІМПОРТУ ТОВАРУ, СУБСИДІЙОВАНОГО ІНОЗЕМНОЮ ДЕРЖАВОЮ (СОЮЗОМ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ) - істотний збиток галузі російської економіки або загроза його спричинення, а також припинення вивозу аналогічного або безпосередньо конкуруючого товару, що відбувається з РФ, на митну територію іноземної держави, яка надає субсидію на аналогічний або безпосередньо конкуруючий товар, що увозиться на митну територію РФ (ст. 2 Закону № 63'ФЗ). З метою застосування компенсаційних заходів в ст. 13 Закону № 63-ФЗ встановлені наступні особливості визначення істотного збитку галузі російської економіки при субсидуванні іноземною державою (союзом іноземних держав) товарів, що імпортуються в РФ.
Посилання в тексті роботи "Методи визначення надходжень від виконання господарських операцій" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МІЖНАРОДНА ТОРГОВА ПАЛАТА - (скорочено - МТП) - незалежна некомерційна міжнародна організація, створена в 1919 році і об'єднуюча в цей час тисячі підприємств, асоціацій і компаній з 140 країн світу, сприяюча розв'язанню найбільш актуальних проблем, що стоять перед бізнесом. МТП тісно взаємодіє з такими міжнародними організаціями, як ООН, ВТО, Всесвітній банк і іншими, будучи для них колективним консультативним органом. На території колишнього СРСР діють Російський, Український, Литовський і Грузинський національні комітети МТП. Основна мета МТП полягає в підвищенні поваги до високих стандартів етики ведіння міжнародного. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА - результативність виробництва, що виражається відношенням ефекту (результату) виробництва до використаних ресурсів. Як результативний показник економічної Е.п. виступає об'єм випущ. продукції або прибуток, як ресурсне - сукупні витрати труда і засобів виробництва (виробничі фонди). Узагальнюючі економич. показники Е.п.: витрати на одиницю вартості продукції (товарної, валової, реалізованої, чистої); рентабельність произ-ва і продукції. Приватні показники Е.п. відображають міру ефективності використання отд. видів виробництв. ресурсів: труда, осн. фондів і оборотних коштів, матеріальних ресурсів. ПОСЛУГА - термін ГК, НК, Закону про державне регулювання зовнішньоторгівельної діяльності. 1) Послуга (для цілей ГК) - певні дії або певна діяльність, що здійснюються виконавцем по завданню замовника. У відповідності з п. 1 ст. 779 ГК за договором відшкодувального надання послуг виконавець зобов'язується по завданню замовника зробити послуги (здійснити певні дії або здійснити певну діяльність), а замовник зобов'язується сплатити ці послуги. 2) Послуга (по НК) - діяльність, результати якої не мають матеріального вираження, реалізовуються і споживаються в процесі здійснення цієї діяльності. У відповідності.

ВИДИ ТРУДА - основними В.т. є ручною, механізований і автоматизований. Прийнято розрізнювати простий ручний труд (що не вимагає спеціальних навиків, знань і умінь, а також поводження з сучасними інструментами і приладами) і складний (заснований на тривалій підготовці, научно-технич. знаннях і майстерності працівника). В.т. тісно пов'язані з характером і змістом труда. За змістом він ділиться на ручний, механізований і автоматизований; по характеру труда - на простій і складний в залежності від физич. і розумових витрат, а також від місця людини в системі труда як виконавця або організатора, від кваліфікації. КОНДРАТЬЕВ Микола Дмитрович - (1892-1938) - російський радянський економіст. У 1915 закінчив юридичний факультет Петербургського університету, де вчився у А.С. Лаппо-Данилевского, М.М. Ковальовського, М.І. Туган-Барановского. У 1917 брав участь в розробці аграрної реформи в Головному земельному комітеті. Товариш (заступник) міністра продовольства Тимчасового уряду. Депутат Засновницьких зборів від партії соціалістів-революціонерів (есеров, член цієї партії в 1917-1919). У 1918-1920 - професор Кооперативного інституту Ради Всеросійських кооперативних з'їздів (Москва); керівник лабораторії сільськогосподарської. МАСОВЕ СУСПІЛЬСТВО - теоретична модель, що песимістично описує соціальні перетворення, викликані модернізацією ( передусім урбанізацією, зростанням масових комунікацій, широкою освітою, демократизацією політики і т.п.). Активно розроблялася в 1920-1960-е роки. Згідно з даною теорією, головні особливості масового суспільства полягають в наступному: - в розриві соціальних зв'язків і відособленості окремих індивідів, ведучій до атомизации суспільства; 1. в массификации, тобто недифференцированности, усредненности становлячих його індивідів, відсутності у них індивідуальності; 2. у відсутності у атомизированних маси. БАКУНІН Михайло Олександрович (1814- 1876) - російський революціонер, один із засновників і теоретиків анархізму. Початок цивілізації пов'язує з пізнанням природних законів природи, відповідно до к-римі людина здійснює трудову діяльність. У підпорядкуванні природним законам - єдине обмеження свободи людини, к-рая, як і воля, нічому більше не підкоряється. Мета і критерій прогресу, по Б., - постійне зростання свободи особи, тому прогресивні будь-які дії, що розчищають шлях цій свободі. Об-во Б. розглядав як "соц. тіло", що володіє певною "структурою" (класи), також розвивається відповідно до природних законів. Соціологія - наука про закони.