На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Митна політика держави та її цілі

(курсова робота з бюджетного менеджменту)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження митної політики держави ... 5
1.1. Суть поняття "митна політика" ... 5
1.2. Система митно-тарифних відносин ... 9
1.3. Об'єкти та суб'єкти митно-тарифних відносин ... 14
Розділ 2. Аналіз особливостей митної політики України ... 16
2.1. Основні напрямки формування митної політики України ... 16
2.2. Митні тарифи та їх регулюючий ефект ... 19
2.3. Аналіз митної політики України в контексті вступу до СОТ ... 26
2.4. Макроекономічні наслідки вступу України до СОТ ... 30
Розділ 3. Шляхи вдосконалення митної політики України в контексті забезпечення економічної безпеки України ... 35
3.1. Основні напрями реалізації митної політики України ... 35
3.2. Стратегія участі України в митних союзах ... 38
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Митна політика держави та її цілі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Митна політика держави та її цілі"

Курсова робота "Митна політика держави та її цілі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Митна політика держави та її цілі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Митна політика держави та її цілі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Митна політика держави та її цілі" і призначений виключно для пошукових систем.

Вишнеградський Іван Олексійович - Вишнеградський, Іван Олексійович - вчений і державний діяч (1830 - 1895). Закінчив курс в тверской духовній семінарії, потім в головному педагогічному інституті. Викладав математику у військово-учбових закладах; після захисту дисертації: "Про рух системи матеріальних точок, визначуваної повними диференціальними рівняннями", отримав міру магістра математичних наук. Вивчивши техніку артилерійської справи, зробився викладачем механіки в артилерійській академії і був призначений членом тимчасового артилерійського комітету; ввів вивчення теорії опору матеріалів і розробив курс підіймальних машин. У цей же. Василь III Іванович - Василь III Іванович - великий князь Московський і всієї Русі, син Івана III і Софії Палеолог. Народився 25 березня 1479 р. Після смерті спадкоємця престолу - Івана Молодого, сина Івана III від першого браку, сталася боротьба за престолонаслідування, з якої переможцем вийшов Василь III. Він був призначений спершу великим князем Новгорода і Пськова, а потім і соправителем Івана III, після смерті якого Василь III безперешкодно вступив на престол 27 жовтня 1505 р. - I. Внешніє поділа. Василь III продовжував політику батька по відношенню до Литви і Польщі. Кінцевою метою її було приєднання. Західна Мала Азія і падіння Хеттської держави - Західна Мала Азія. Війни, які вело Хеттськоє держава, відбувалися неолько на території Сірії. Поступово воно розповсюдило своє панування і на західну частину Малої Азії, аж до області Ассува, - невидимому, з центром в долині ріки Герма, де згодом була розташована Лідія. (Греки називали ці області Малій Азії "Асиа", звідки сталося наше слово "Азія".) У хеттских документах згадується і царство Аххиява, - можливо, одна з ахейских держав, розташована, як передбачають, або в південно-західній частині Малої Азії, або на острові Родос (ахейцами називалося древнє грецьке. Давид - тобто коханий. 1) Молодший син Ієссея, народжений в Віфлеєме біля 1085 р. до Р.Хр., цар ізраїльський і іудейський 1055-1015 м. До Р.Хр. Його історія детально описана в 1 Цар. 16-31; 2Цар.; 3 Цар. 1; 2; і в скороченому вигляді в 1 Цар 11-29. Давид був вибраний Богом в царі над Ізраїлем замість Саула і помазаний Самуїлом задовго до свого запанування (1 Цар. 16:1-13). Бог, дарував йому Св. Духа, підготував його для царювання, провівши довгим шляхом випробувань і небезпек. У молоді роки він відрізнявся хоробрістю, вірою і покладанням надії на Бога і, будучи ще юнаком, завдяки своїм музичним.
Кожна вагома структурна частина курсової "Митна політика держави та її цілі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ФЕДОРОВА Софья Василівна - (16.9.1879, Москва - 3.1.1963, Нейі під Парижем) танцівниця. Батько - ремісник, мідник. Вчилася на балетному відділенні Московського театрального училища, по закінченні якого (педагог Н.Домашев) з 1.9.1899 танцівниця Великого театру - означалася як Федорова 2-я. У 1900 з великим успіхом виконала партію Мерседес в "Дон Кихоте" Л.Мінкуса, замінивши хвору Е.Гельцер. У тому ж році була переведена в розряд других танцівниць. Виступала в основному в балетах А.Горського, який створив для неї: в 1901 мініатюру "Танець Анітри" (на муз.)(Е.Гріга) і нову версію партії Дружини хана в. Бестужеви-Рюмини - Бестужеви-Рюмини - російські графські і дворянські роди. - Петро Михайлович Бестужев-Рюмин був зведений, в 1742 р., в графське Російської Імперії достоїнство. У графському його дипломі прописане його походження від того, що виїхав з Англії в 1403 р. до великого князя Василю Дмітрієвичу Беста (у хрещенні Гавріїла) і сина останнього, Якова-Рюма, що отримав за свою службу звання боярина і місто Серпейськ. Про сини Петра Б.-Рюміна, Михайла і Олексія, див. Михайло помер бездітним; у Олексія було два сини, Андрій і Петро, зі смертю яких припинилася графська лінія Б. - Бестужеви-Рюмини, дворяни, існують і. КУЗМИН - Михайло Олексійович (1872, Ярославль - 1936, Ленінград), російський письменник і композитор. Народився в дворянській старообрядческой сім'ї (батько - морський офіцер). У 1891-93 рр. вчився в Петербургської консерваторії по класу композиції у Н. А. Римского-Корсакова. У період гострого духовного шукання подорожував по Єгипту, Італії, в 1898-1901 рр. жил в олонецких і поволжских скитах. Літературний дебют - драматична поема "Історія рицаря д Алессио". Еволюціонуючи від символізму до акмеизму з його культом почуттєво-відчутного, "предметного" сприйняття дійсності, створює.
У вступі курсової "Митна політика держави та її цілі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Фаворський Олексій Євграфович - Фаворський (Олексій Євграфович) - хімік, народився в 1860 р. Середню освіту отримав в нижегородской і вологодской гімназіях. У 1878 р. поступив на природне відділення фізико-математичного факультету в Імператорському санкт-петербургском університеті, де і закінчив курс зі мірою кандидата в 1882 р. Будучи студентом 4 курсу і по закінченні курсу працював в хімічній лабораторії університету у відділенні А.М. Бутлерова. У 1883 р. поступив лаборантом в 1 Санкт-Петербургское реальне училище, продовжуючи працювати в університетській лабораторії. У 1886 р. помістився лаборанта при технічній.

ГІМН ПІСНЕЮ (Шир На-поширюємо) - Одна з тих п'яти книг (сувоїв) Біблії, які читаються в синагогах у свята. П.П. читається в Суботу хол hа-моед Песах* перед читанням Тори у час Шахаріт*. Якщо Субота доводиться на перший день Песах, то П.П. читається в сьомий день свята. Деякі вважають за краще читати П.П. в пасхальну ніч, після Гагади*. Багато які читають П.П. в переддень Суботи, готуючись до урочистої зустрічі цариця-Суботи, оскільки в П.П. возвеличується "наречена", що, на думку багатьох коментаторів, алегорично характеризує відношення Бога і Ізраїля. На перший погляд, немає в П.П. ніякого натяку на святість, і вся вона -. Грот Костянтин Карлович - Грот (Костянтин Карлович) - статс-секретар, молодший брат Якова Карловича Грота; в 1835 р. кінчив курс в царскосельском ліцеї; був самарским губернатором, а при звільненні селян - членом комісії про губернські і уїздні установи, що перебувала під головуванням Н.А. Мілютіна і що виробила проект інституту світових посередників і взагалі установ по селянських справах, а також що дала думку про земські установи. Як перший директор департаменту неокладних зборів, перетворений в 1863 р. з департаменту податей і зборів, Грот керував ліквідацією відкупного господарства і введенням акцизної системи. У 1870.
Список літератури курсової "Митна політика держави та її цілі" - більше 20 джерел. ОПОДАТКУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - законодавче встановлене зобов'язання по сплаті прибуткового податку фізичними особами, що знаходяться на території іншої держави. Економіч. відношення гос-ва і громадянина визначає принцип постійного місцепроживання. Умовно прийнято вважати, що якщо громадянин в даному гос-ве проводить велику частину року, значить, в цьому гос-ве знаходиться центр його життєвих інтересів, отже, прибутковий податок він повинен сплачувати в цьому гос-ве. У междунар. практиці критерієм постійного місцепроживання частіше за все служить факт перебування громадянина в даній країні понад 183 днів в календарному році. У. МІЖНАРОДНІ РЕГІОНАЛЬНІ БАНКИ РОЗВИТКУ - Міжамериканський банк розвитку, МаБР (InterAmerican Development Bank, створений в 1959), Африканський банк розвитку, АфБР (African Development Bank, 1963), Азіатський банк розвитку, АзБР (Asian Development Bank, 1965). Виникнення М.р.б.р. зумовлене рядом причин. Внутр. причини: розпад колоніальної системи і завоювання политич. незалежність країнами, що розвиваються, підвищення їх ролі в світовому розвитку; необхідність рішення регіон. проблем, к-рі не завжди враховуються Всесвітнім банком; розвиток регіон. співробітництва і економич. інтеграції розвинувши. країн. У числі зовнішніх чинників:.

ДОХОДИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ - термін, вживаний в розділі 25 НК (по податку на прибуток організацій), що означає доходи від реалізації товарів (робіт, послуг) і доходи від реалізації майнових прав. Доходи від реалізації визначаються в порядку, встановленому ст. 249 НК з урахуванням положень розділу 25 НК (ст. 248 НК). Доходом від реалізації признаються виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) як власного виробництва, так і раніше придбаних, виручка від реалізації майна (включаючи цінні папери) і майнових прав. Виручка від реалізації цінних паперів визначається з урахуванням положень розділу 25 НК. Виручка від реалізації.
Посилання в тексті роботи "Митна політика держави та її цілі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Засоби транспортні - До підрозділу "Засоби транспортні" відносяться: засоби пересування, призначені для переміщення людей і вантажів, - залізничний пересувний склад (локомотиви, вагони і інш.); пересувний склад водного транспорту (судна транспортні всіх типів, судна службово - допоміжні, рятувальні, криголами, буксири, судна лоцманські і пр.); пересувний склад автомобільного транспорту (вантажні, легкові автомобілі, автобуси, тролейбуси, причеп і напівпричепи); пересувний склад повітряного транспорту (літаки, вертольоти, космічні літальні апарати); пересувний склад міського транспорту (вагони. ПЕРВИННЕ РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ БУМУ - первинна реалізація акцій, що знову випускаються і облігацій акціонерних компаній, а також державних цінних паперів. Реалізація може здійснюватися на основі їх розміщення серед певних юридичних і фізичних осіб (placing). При випуску нових акцій діючих компаній законодавство ряду країн передбачає переважне право їх купівлі вже існуючими акціонерами, для чого вони повинні отримати відповідне повідомлення. Враховуючи складність цієї процедури, від неї зараз відмовляються, зокрема в США. Проте деякі випуски акцій призначені для діючих акціонерів (див., наприклад, Бонусная емісія). Одним з способів. Алмазний фонд Російської Федерації - складова частина Державного фонду дорогоцінних металів і коштовних каменів Російської Федерації, що являє собою збори унікальних самородків дорогоцінних металів і унікальних коштовних каменів, що мають історичне і художнє значення, а також збори унікальних ювелірних і інакших виробів з дорогоцінних металів і коштовних каменів. Положення про Алмазний фонд Російській Федерації затверджується Президентом Російської Федерації. Алмазний фонд Російської Федерації неподільний, є федеральною власністю і не підлягає відчуженню в будь-якій формі і інакшому обтяженню, в тому числі здачі в оренду.

Дослідження соціологічне - вигляд соціального дослідження, відмінний специфікою методології і методики отримання нового достовірного соціологічного знання. І. з. може виходити на різні рівні наукового узагальнення: від пояснення загальних соціальних закономірностей до опису окремої емпіричної залежності в обмеженому проміжку часу. У залежності від мети, що визначає рівень узагальнення, методологічну роль в І. з. можуть грати загальна і спеціальні соціологічні теорії, міждисциплінарні і загальнонауковий висновки. Комплексність, багатоплановість, аналіз соціального об'єкта у всій сукупності зв'язків і відносин відрізняють І. МИЛЬШТЕЙН Олег Олександрович - (р. 1936) - російський соціолог. Один з творців сучасної російської соціології спорту. Кандидат педагогічних наук (1967), доцент (1968). Заслужений працівник фізичної культури Російської Федерації (1999). Член Міжнародного комітету спортивної соціології СИЕПС/ЮНЕСКО і редколегії "Міжнародного журналу по соціології спорту" (1972-2001). Учасник ряду наукових міжнародних конгресів по історії і соціології спорту. У 1941-1944 знаходився в гетто Могилев-Подольска і концентраційному таборі "Трансністрія" ( "Мертва петля") в Вінницькій області СРСР. Закінчив Челябінський енергетичний. Схід - Захід, відносини - (East - West relations), відносини, що існував з часу 2-й світової війни між США і їх союзниками, з одного боку (Захід), і бив. Радянським Союзом і його союзниками - з інш. (Схід). Після війни США і Радянський Союз перетворилися в сверхдержави, що мали протилежні ідеології і власні глобалистские спрямування. США зробили ставку на зміцнення безпеки Зап. Європи, в той час як Радянський Союз розповсюдив свій вплив на країни Східного блоку, придушуючи настрої невдоволення в Вост. Європі, що привело до розриву Югославії з Сталіним в 1948 р. і до сов. гонінню на інакодумство в Польщі, Чехословакиї і інш. країнах. ДЕМОГРАФІЯ - (DEMOGRAPHY) Демографію можна визначити як аналіз розміру, структури і розвитку людського населення, хоч час від часу цей термін використовується для позначення дослідження популяцій тваринних. Як приблизні статистичні показники розмірів населення і його зміни використовуються відносини між рівнями народжуваності і смертності, а також рівні міграції і еміграції. Двома основними характеристиками структури населення є статевою і віковий склад людських груп. Демографічний аналіз включає в себе також такі питання, як географічний розподіл населення, населення і природні ресурси, генетичний.