На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

МИТО В СИСТЕМІ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ

(курсова робота з фінансів)

Вступ ... 3
Розділ 1. Система непрямих податків в Україні ... 5
1.1. Поняття непрямих податків ... 5
1.2. Сутність, класифікація та види непрямих податків ... 8
1.2.1. Податок на додану вартість ... 9
1.2.2. Акцизний збір ... 11
1.2.3. Мито ... 13
Розділ 2. Особливості адміністрування мита в Україні ... 17
2.1. Єдиний митний тариф і його правове регулювання ... 17
2.2. Правові основи митних платежів ... 25
2.3. Тарифні пільги (преференції) ... 27
2.4. Аналіз практики справляння мита в Україні за 2003-2005 рр ... 29
Розділ 3. Перспективи розвитку мита в системі непрямих податків ... 37
3.1. Проблеми адміністрування мита в Україні ... 37
3.2. Шляхи удосконалення мита та митної політики в Україні ... 41
Висновки ... 45
Література ... 47
Додатки ... 50

Для придбання курсової роботи "Мито в системі непрямих податків" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Мито в системі непрямих податків"

Курсова робота "Мито в системі непрямих податків" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Мито в системі непрямих податків", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Мито в системі непрямих податків" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Мито в системі непрямих податків" і призначений виключно для пошукових систем.

Голландська культура XVII в. - Політичні ідеї Перемога буржуазної революції і розвиток капіталізму на ранньому його етапі - така була база для розквіту голландської культури в XVII сторіччі. Невелика країна, що нараховувала біля 2 млн. жителів, не тільки досягла великої економічної могутності, але і випередила інші держави на шляху культурного прогресу. Звільнення від феодальних станових обмежень і іспанської інквізиції створювало в Голландії сприятливі умови для розвитку передової суспільної думки. Республіка Сполучених провінцій стала притулком преследуемих реакцією передових мислителів з інших країн. Прославлена. ДОБРОВЕЙН Ісай Олександрович - (наст. фам. і ім'я Барабейчик Іцхок Зорахович) (15.2.1891, Нижній Новгород - 9.12.1953, Осло) - диригент, піаніст і композитор. Батько, Олександр Осипович Барабейчик, грав на ударних інструментах і тромбоні в оркестрі нижегородского театру. Мати - Ганна Ізраїльовна (урожд. Добровель), В дитинстві хлопчик був усиновлений дідом І.І.Добровелем і отримав його прізвище, яке було згодом змінена на Добровейн. Першим музичним наставником Д. був батько, потім - педагоги музичних класів нижегородского відділення Російського музичного суспільства В.Віллуан і В.Гофман. У 1901 гра маленького музиканта. Кудрявцев Петро Миколайович - Кудрявцев, Петро Миколайович - історик (1816 - 1858), професор Московського університету, учень, друг і наступник Грановського. Вчився в московській духовній семінарії, потім в Московському університеті, по 1-му відділенню філософського факультету. По закінченні курсу був вчителем російської словесності в інституті обер-офіцерських сиріт московського виховального будинку. Етична чарівність молодого викладача привабливо діяла на учениц, а гуманність і делікатність відносин викликали до нього глибоку симпатію. У березні 1845 р., по рекомендації Грановського, Кудрявцев був відправлений за межу. Буліч Сергій Костянтинович - Буліч, Сергій Костянтинович - мовознавець і музикант-теоретик, народився в 1859 р. в Санкт-Петербурге. Наукові заняття початків в Казанськом університеті (куди поступив в 1878 р.) під керівництвом професора І.А. Бодуена де Куртене і Н.В. Крушевського. У 1882 р. був залишений при Казанськом університеті для приготування до професорського звання по кафедрі порівняльного язиковедения. З осені 1885 р. став читати лекції як приват-доцент в Петербургськом університеті. У 1887 р. був відряджений за межу і займався там (в Берліні, Лейпциге, Ієні) порівняльною граматикою индо-европ. яз..
Кожна вагома структурна частина курсової "Мито в системі непрямих податків" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Книги - евр. сфар. Книгами в Біблії називаються різні письмові документи, напр., родоводи (Побут. 5:1), юридичні документи (1 Цар. 10:25) або історичні записки (Ісх. 17:14; Іс. 30:8; срав. Отк. 1:11). Книг в такому вигляді, як тепер, в древні часи не було, а ті, які існували, були рідкі і дорогі. У древнейшие часи люди вирезивали письмена на каменях або на скелях (Іов. 19:24; Втор. 2:3). Гезиод писав на свинцевих табличках; закони Солона були вирізані на дерев'яних дошках, а 10 заповідей на двох кам'яних скрижалях. У розвалині Ніневії і Вавілона знайдені бібліотеки, де книгами служили глиняні таблички з. КЕЛЕЙНИЧЕСТВО - особливий рід відходу від мирського життя без монастиря і пострига, але з дотриманням безшлюбності і чернечого подвижництва, пристосований переважно до сільських умов. Поширено було в більшій або меншій мірі по всій території розселення росіян. Селянин або селянка, що прагнув до особливо суворого відносно духовному життя і що підтвердили вже серйозність цього наміру всією своєю поведінкою, звичайно зустрічали співчутливе відношення в сім'ї і общині. Якщо була можливість, такій людині будували (або сам він будував) окреме житло - келію на своєму ж дворі, в задній його частині, або. МОНТЕСПАН - підземний тунель в Верхньої Гароне у Франції. Відкритий в 1922 р. Н. де Кастере. У 1045 м від входу знайдені зображення палеолитического людини. Кастере так розказує про це: "Роздягшись і сховавши одяг в кущах, я прослизнув у вхідний отвір... Метрів через сорок коридор скрутив під прямим кутом вправо, і зведення, раптово знизившись, примусило мене зігнутися майже пополам. Пройшовши ще метрів двадцять в такому незручному положенні, по груди у воді, я вимушений був зупинитися: кам'яне зведення переді мною йшло під воду... Стоячи до плечей в крижаній воді і приготувавшись пірнути під затоплене зведення, я.
У вступі курсової "Мито в системі непрямих податків" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Апанасенок Олександр Вячеславович (1980 м. народження) - Курский історик, викладач вищої школи. Фахівець з історії старообрядчества і сектанства в Центральному Черноземье XVII - початку XX вв. Уродженець м. Курська. Закінчив історичний факультет Курського державного університету (2002) і аспірантуру кафедри історії Курського державного технічного університету (2004). Зараз викладає на цій останній кафедрі, займає посаду доцента. Кандидатська дисертація: "Старообрядчество Курської губернії в кінці XIX - початку XX вв." (2004). Учень професора З. Д. Ільіной. Області наукових інтересів - социокультурная і релігійна історія Росії; історична антропологія.

Колумбія - Колумбія (Colombia), гос-у на крайньому С.-З. Юж. Америки. Іспанці назвали цю терр. Нової Гранадой, і вона залишалася віце-королівством Іспанії до битви при Бояке (1819) у час "Війни за незалежність іспанських колоній в Юж. Америці, коли після об'єднання з Венесуелой Симон "Болівар назвав нове гос-у Федеративною Республікою Колумбія. У 1822 р. сталося об'єднання Нової Гранади, Панами, Венесуели і Еквадору в єдину республіку Велика Колумбія. Президентом був вибраний Болівар, віце-президентом Франсисько Сантандер, що став в 1832 р. після розпаду конфедерації Велика Колумбія (1830). Черняев Валеріана Васильович - Черняев (Валеріана Васильович) - відомий діяч на сільськогосподарському терні. Син професора ботаніки (1844 - 1892), спеціальну освіту отримав в Петровської землеробській академії, куди поступив по закінченні курсу в Харківському університеті, по природному відділенню. Сприяв поширенню в середовищі господарів знайомства з поліпшеними сільськогосподарськими знаряддями і машинами, надав також немало послуг розвитку фактичного застосування їх на ділі і організації їх виробництва і збуту особливо на казенному Воткинськом заводі. Головну увагу обертав на землеобрабативающие.
Список літератури курсової "Мито в системі непрямих податків" - більше 20 джерел. ЕКОНОМІКА ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ - 1) економіка країни або країн, що знаходиться в процесі економічної трансформації, тобто переходу від одного стану соціально-економічної системи до якісно інакшого стану. Е.п.п. (economy in transition) володіє рядом специфич. характеристик, що відрізняють її від економіки, що знаходиться у відносно стаціонарному стані і що розвивається на власній основі, шляхом вдосконалення і приватних змін властивих їй інститутів, зв'язків і відносин. Розвиток Е.п.п. відбувається шляхом виникнення на етапі переходу нових інститутів, зв'язків і відносин, відповідного соціально-економич, що. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ - STOCKHOLDERS' MEETING Існує декілька різновидів загальних зборів ділових корпорацій: річні, спеціальні, надзвичайні і т. п. Напр., згідно з Законом про ділові корпорації штату Нью-Йорк до О.с.а. относятся1. Річні збори, на к-рі виноситься питання про вибір ради директорів і інш. питання, визначувані статутом корпорації (Sec. 602(b), N. Y. Business Corporation Law).2. Спеціальні збори, що скликаються радою директорів для обрання директорів. Якщо після закінчення одного місяця після терміну, встановленого статутом для проведення річних зборів акціонерів, або, якщо дата його не встановлена - після.

ЗАЛІК - регламентована ст. 78 НК процедура, вживана податковим органом відносно зайво сплачених (стягнутих) сум податку (збору), а також пені. Сума зайво сплаченого податку підлягає заліку в рахунок майбутніх платежів платника податків по цьому або інакшим податкам, погашення недоплати або поверненню платнику податків у встановленому порядку. Залік суми зайво сплаченого податку проводиться, якщо інакше не встановлене НК, податковим органом по місцю обліку платника податків без нарахування відсотків на цю суму. Митні органи зобов'язані в десятиденний термін повідомити до податкового органу по місцю.
Посилання в тексті роботи "Мито в системі непрямих податків" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Державні фонди дорогоцінних металів і коштовних каменів суб'єктів Російської Федерації - Державні фонди дорогоцінних металів і коштовних каменів суб'єктів Російської Федерації можуть створюватися по узгодженню з Урядом Російської Федерації. Державні фонди дорогоцінних металів і коштовних каменів суб'єктів Російської Федерації використовуються відповідно до рішень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації і є власністю суб'єктів Російської Федерації. Державні фонди дорогоцінних металів і коштовних каменів суб'єктів Російської Федерації формуються за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації за допомогою придбання дорогоцінних металів і. ВИБІР НАЙБІЛЬШ ПЕРСПЕКТИВНИХ РИН - одна з найбільш важливих задач експортного маркетингу. Результати маркетингових досліджень, що проводяться дозволяють визначити найбільш важливі для експорту ринки. Для цього отримана інформація систематизується по ряду ознак, що дозволяють вибрати переважні зовнішні странові ринки і їх сегменти. Так, весь світ поділяють на окремі, відносно однорідні групи національних ринків, що відносяться до того або інакшого сегмента світового ринку. Способи сегментації можуть бути самими різними. Показники, по яких групують ринки, залежать від характеристик товару, поведінки покупців і інш. (рівня. Уклад технологічний -  - що склався в економіці сукупність комплексів технологічно зв'язаних виробництв. Технологічний уклад передбачає єдиний технічний рівень становлячих його виробництв, пов'язаних якісно однорідними вертикальними і горизонтальними матеріальними і енергетичними потоками, що спираються на загальні ресурси кваліфікованої робочої сили і на загальний науково-технічний потенціал. У кожний період часу в економіці можуть одночасно існувати декілька технологічних укладів, серед яких виділяється домінуючий, що характеризує основний напрям розвитку економіки в даний період. У ході еволюційного.

Опит поштовий - різновид опиту анкетного. Прі О. п. анкета розповсюджується серед потенційних респондентів за допомогою поштової служби як самостійне поштове відправлення на спеціально відібрані адреси тих диц, які в сукупності, на думку дослідників, репрезентируют соціальну спільність. У залежності від мети і об'єкта дослідження список адрес може дозволяти звертатися або до всіх членів генеральної сукупності (наприклад, при опиті всіх експертів країни з деякої проблеми), або до її частини у вигляді вибіркової сукупності (наприклад, при масових опитах населення регіону). У будь-якому випадку виникає проблема. ТЕОРІЯ СТИГМАЦИИ (НАКЛЕЮВАННЯ ЯРЛИКІВ АБО ТАВРУВАННЯ) - (labelling theory) - аналіз соціальних процесів, включених в соціальне приписування ( "таврування") позитивних або (частіше за все) негативних характеристик діям, особистостям або групам. Цей підхід особливо впливовий в соціології девіації. Він розвивався всередині интеракционистской перспективи (див. символічний интеракционизм) і іноді також згадується як теорія суспільної реакції. Класичним для теорії стигмации є формулювання Х.С. Беккера (1963), засноване на підходах Таненбаума (1938) і Лемерта (1951): "Дії не є природно хорошими або поганими; нормальність і девіація визначається. Ринок труда - (labour market), економ, відносини між покупцями (наймачами) і продавцями (працівниками) раб. сили. Классич. политий, економія передбачає, що забезпечення труда визначається його вартістю - рівнями заробітної плати. Альтернативні економ, моделі вказують на існування всередині фірм відносно автономних, тобто неконкурентних, внутр. Р.т., к-рі не можна пояснити классич. моделлю. Соціологи стали особливо цікавитися аналізом Р.т. в нач. 1970-х рр., намагаючись пояснити різновиди зайнятості разл. соціальних категорій, зокрема жінок, етнич. і молодіжних груп. Спочатку це торкалося моделі двійчастого. РИСМЕН (RIESMAN) Давид - (1909) - амер. соціолог, представник ліберального крила орієнтації психоаналитической (див.) в соціології. Значну увагу Р. приділяв аналізу "соц. характерів". Р. вважав їх одними з ключових пунктів, що дозволяють зрозуміти соц. реальність і соц. процеси. Р. описує три основних типи таких характерів, відповідних трьом типам суспільств. пристрої. Перший тип - "традиційно орієнтований", консервативний, приверженний звичаям і традиціям, укоріненим зразкам поведінки, конформному по відношенню до стану, касти, клану. Другий тип характерний для епохи розвитку індустріального об-ва - "зсередини.