На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Модель IS-LM та її використання в Україні

(курсова робота з макроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження використання моделі IS-LM для прогнозування наслідків монетарної та фіскальної політики в Україні ... 5
1.1. Грошовий ринок і крива LM ... 5
1.1.1. Доход, попит на гроші і крива LM ... 5
1.1.2. Проста алгебра кривої LM ... 8
1.2. Рівновага в моделі IS-LM у короткостроковому періоді ... 9
1.3. Модель IS-LM і коливання економічної активності ... 11
1.3.1. Бюджетно-податкова політика в моделі IS-LM ... 11
1.3.2. Грошово-кредитна політика в моделі IS-LM ... 12
1.4. Відносна ефективність грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики у моделі IS-LM ... 13
Розділ 2. Обґрунтування економічної політики держави за допомогою моделі Хікса-Хансена (модель ІS-LM) ... 18
2.1. Грошово-кредитна політика ... 18
2.2. Фіскальна політика ... 19
2.3. Альтернативні варіанти фіскальної політики ... 22
Розділ 3. Аналіз фіскальної і монетарної політики України за допомогою моделі ІS-LM ... 27
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Модель IS-LM та її використання в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Модель IS-LM та її використання в Україні"

Курсова робота "Модель IS-LM та її використання в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Модель IS-LM та її використання в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Модель IS-LM та її використання в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Модель IS-LM та її використання в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

Ганна Іванівна Романова - государиня імператриця і самодержица Всеросійська в 1730-1740 рр. Дочка царя Івана V Олексійовича і Праськовьі Федорівни Салтикової. Рід. 28 янв. 1693 р. Замужем з 31 окт. 1710 р. за герцогом Курляндським Фридрихом-Вильгельмом ( 9 янв. 1711 р.). Вступила на престол 19 янв. 1730 р.; 25 февр. оголосила себе самодержавною імператрицею; коронувалася 28 апр. 1730 р. 17 окт. 1740 р. Офіційний батько Ганна - цар Іван Олексійович був, як відомо, людиною безсилою, дозвільною і недоумкуватим. Його дружина, царівна Праськовья, навпаки, відрізнялася енергійним і владним характером. За час свого заміжжя вона народила. КАРСАВИН Лев Платонович - (1.12.1882, Петербург - 20.7.1952, концтабір Абезь, Комі АССР) - историк-медиевист, філософ і богослов. Молодша сестра - балерина Т. Карсавіна. Закінчив Петербургський університет в 1906 по історичному відділенню, був залишений для підготовки до професорського звання. Під керівництвом І.Тревса займався релігійною історією західного середньовіччя, передусім францисканским рухом і єретичними сектами вальденсов і катаров. У 1910-11 працював над цими проблемами в Італії і у Франції: в 1912 випустив капітальний труд "Нариси релігійного життя в Італії Х11 віків". У Петербурге викладав. Феокріт - з Сиракуз, перша половина III в. до н. е., грецький поет. Народився на Сицилії в Сиракузах або поблизу від них, ймовірно, в останні роки IV в. до н. е. Його батьки, Праксагор і Пугача, відбувалися з Коса. Хронологія життя і творчості Ф. несяна. У юності він залишив рідне місто, поїхав на Кіс і там прилучився до гуртка поетів, що зібралися навколо Філота. Можливо, на Косі був написаний його перший твір, ідилія XVI, Харіти, або Гиєрон (Charites е Hieron), в якому Ф. просить правителя Сиракуз Гиєрона II про прийняття його до двора і матеріальної допомоги. Найбільш вірогідна дата створення цього. ГЕ Микола Миколайович - (1831, Воронеж - 1894, хутір Івановський, нині ім. Т. Г. Шевченко в Чернігівській області), російський живописець, портретист, пейзажист, автор історичних картин. Член-засновник Товариства пересувних художніх виставок. Правнук французького емігранта. Дитячі роки провів на Україні. Вчився в Петербургської академії мистецтв у П. В. Басина (1850-57). У 1856 м. отримав Велику золоту медаль за картину "Саул у Аендорської чарівниця", що дало йому можливість як пенсіонер АХ поїхати в Італію (1857-63). У 1857-59 рр. працював в Римі, в 1860-69 рр. - у Флоренції. Написані в Італії під.
Кожна вагома структурна частина курсової "Модель IS-LM та її використання в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Повстання греків на острові Кріт в 1866-1869 рр. - В Греції у другій третині XIX в. не припинявся рух за звільнення грецьких областей, що ще залишалися в межах Османської імперії (Фессалии, Епіра, Південної Македонії, острова Кріт і інших островів Егейського моря). Особливо загострилася боротьба на Кріте. За рішенням Лондонської конференції в 1830 р. Крит був повернений Туреччині. Протягом подальших 30 років населення Кріта, що жорстоко експлуатувалося турецькою владою, тричі повставало, домагаючись возз'єднання з грецькою державою. У 1862 р. в Греції був скинений король Оттон (1832-1862) і склалася сприятлива обстановка для здійснення планів. Зовнішня політика Павле I - Екатеріна II була запеклим ворогом Французької революції. Однак Росія не взяла участі в першій коаліції, оскільки хотіла зберегти свободу дій на Сході, а також в польському питанні. Після придушення повстання Костюшко царська Росія почала готуватися до походу на Францію. Павло I на початку свого правління вступив з Францією в переговори. Однак між Росією і Францією існували серйозні протиріччя в Німеччині, на Ближньому Сході, в польському питанні. Експедиція французької армії під командуванням Бонапарта в Єгипет, захват ним Мальти і Іонічеських островів йшли врозріз з інтересами східної політики. Бронзовий вік на заході Європи - На території Франції в бронзовому віці потрібно розрізнювати дві групи племен з різними культурами - материкову исеверную приморську. Остання характеризується широким поширенням споруд, виниклих ще в енеолите: гігантські кромлехи - круглі в плані святилища сонця, алеї менгиров (кам'яних стовпів), спорудженого в пам'ять окремих, членів роду і племені, і похоронні ящики з гігантських плит - дольмени - збереглися у великій кількості до наших днів, особливо в Нормандії і Бретані. Повну спорідненість з ними виявляють аналогічні пам'ятники півдня Англії. Племена, що залишили пам'ятники цієї.
У вступі курсової "Модель IS-LM та її використання в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Баталін Олександр Федорович - Баталін (Олександр Федорович) - професор ботаніки в Імператорській військово-медичній академії і головний ботанік імператорського ботанічного саду в С.-Петербурге. Народився 8 липня 1847 року. Дитинство до 1860 року провів в Москві; в серпні 1860 року поступив в 3-й клас 5-й спб. гімназії, по закінченні курсу якої поступив на відділення природних наук фізико-математичного факультету С.-Петербургського університету, де і закінчив курс в 1869 році зі мірою кандидата. З 1870 по 1879 рік Б. читав лекції ботаніки в гірському інституті, а з 1878 року протягом 2 1/2 років перебував доцентом ботаніки.

Хотовіцкий Степан Хомич - Хотовіцкий (Степан Хомич, 1791 - 1885) - акушер і гінеколог, вивчав медицину в санкт-петербургской медико-хірургічній академії. По закінченні курсу (1817) був відряджений за межу і відвідав Вену, Париж, Геттінген, Едінбург і Лондон. У 1822 р. Х. був призначений ад'юнктом-професором медико-хірургічної академії по кафедрі акушерства, судової медицини і медичної поліції і невдовзі за тим прийняв на себе також обов'язки ординатора в госпіталі. У 1823 р. захистив дисертацію на мірі доктора медицини під заголовком: "Paedo gynaicoiatrices synoptica expositio evolutioni et revolutioni vitae. УСТИНОВ Микола Михайлович - (дон.) - по сцені МИКОЛА ГЕДДА, рід. 11 липня 1925 р. в Стокгольмі (Швеція); син попереднього, оперний співак з світовою славою. Першу музичну школу він пройшов під керівництвом батька; п'яти років почав вчитися читати ноти і грати на піаніно. Від цього ж віку співав на богослужінні в дитячому квартеті і вже тоді вражав слухачів натуральною постановкою голосу. Після повернення сім'ї в Стокгольм він поступив в Реальний Коледж і, закінчивши його, прослухав курс Вищої Латинської школи. Коли від'їхав воїнську повинність, прийнятий на службу в банк, адміністрація якого виклопотала йому студентську.
Список літератури курсової "Модель IS-LM та її використання в Україні" - більше 20 джерел. Інституційно-соціологічна традиція у Франції. Ф. Перру - Переконання, вельми близькі американському институционализму, отримали в післявоєнний період широкий розвиток в Західній Європі, особливо у Франції, де вони засновувалися на підтримці впливової соціологічної школи (відгалуження французької економічної думки на стику економічної теорії і соціології). Французький варіант інституційно-соціологічного напряму заслуговує спеціального розгляду тому, що висунені в його рамках рекомендації соціального контролю були використані на практиці - в розвитку індикативного планування, що має в цей час значну історію. Спочатку ідея планового. ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ИНН - (англ. Identification Taxpayer Number) - обліковий номер, єдиний по всіх видах податків і зборів, в тому числі належних сплаті в зв'язку з переміщенням товарів через митну межу РФ, і на всій території Росії, що привласнюється кожному платнику податків. Порядок і умови привласнення, застосування, а також зміни ИНН розроблені відповідно до положень частини першої НК РФ і введені в дію Наказом ГНС РФ від 27.11.98 № БГ-3-12/309. ИНН привласнюється кожному суб'єкту господарської діяльності (крім індивідуальних підприємців) при постановці на податковий облік або переобліку платників податків (для.

БАНК ПРОБЛЕМНИЙ - (англ. non-solvent bank) - банк, що має низький рейтинг надійності. Відповідно до листа Банку Росії "Про критерії визначення фінансового становища банків" від 28 травня 1997 № 457 банки з т.з. фінансового становища ділять на 2 категорії, виділяючи в них по 2 классификац. групи. У 1-ю категорію (фінансовий стабільних банків) входять: банки без ознак фінансових ускладнень (1-я група) і банки, що мають отд. недоліки в діяльності (2-я група). До 2-й категорії (проблемних банків) відносять: банки, що зазнають серйозних фінансових труднощі (3-я група), і банків, що знаходяться в.
Посилання в тексті роботи "Модель IS-LM та її використання в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КОНВЕРСІЯ ПОЗИК - (англ. conversion) - зміна умов державних позик в інтересах боржника, що перебуває в пониженні відсотка, новому способі погашення боргу, перенесенні терміну погашення, зміні валюти позики; один з методів управління державним боргом. К. з. може бути: примусової (коли кредитор зобов'язаний погодитися з новими умовами позики); добровільної (при до-ой кредитор або погоджується з предлож. гос-вом умовами, або може отримати дану гос-ву у позику суму грошей); факультативної (коли кредитору надається право зберегти з гос-вом-боржником первинні умови позики). Цель К. з. - зменшення об'єму гос. витрат. ОБЛІГАЦІЇ ІНОЗЕМНІ ДОЛАРОВІ - FOREIGN DOLLAR BONDS Облігації, що випускаються ин. урядами, муніципалітетами і/або промисловими або торговими корпораціями, по крим основна сума і відсотки виплачуються в доларах США (що утворить зовнішню доларову заборгованість)За оцінкою РАДИ ПО ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ ОБЛІГАЦІЙ, в 1920-1931 рр. доларові облігації ин. гос-в загальною номінальною вартістю в 10,5 млрд дол. були емітовані на фондовому ринку Нью-Йорка, а до жовтня 1933 р. облігації на 5,5 млрд дол. ще не були розміщені, облігації на 2,5 млрд дол. мали частково або повністю прострочені терміни погашення. МІЖНАЦІОНАЛЬНІ КОМПАНІЇ - найбільші компанії промислово розвинених країн, інтернаціональні по капітану і сфері своєї діяльності. Освіта М.к. пов'язана з інтернаціональним переплетенням інтересів капіталу різних країн на базі вивозу капіталу. Вже на початку XX в. виникла одна з найбільших сучасних нафтових компаній "Ройял датч-Шелл", контрольована англійським і голландським капіталом. Пізніше виникла інша М.к. "Юнилевер", також що знаходиться в руках англійського і голландського капіталу. Міжнародною по національній приналежності капіталу є найбільша в світі нікелева компанія "Інтернешнел никл До¦ оф Кенада".

КАНЧЕВСКИЙ Ігнат Володимирович - (літературні псевдоніми: Ігнат Абдзіралович - на ім'я і прізвище головного героя романа М. Горецкого "Дві душі", Ганная Голубянка) (1896-1923) - білоруський філософ і публіцист. У 1913 закінчив Віленськоє реальне училище, вчився в Петербургськом технологічному інституті, на філологічному факультеті Московського університету, був слухачем Вищих кооперативних курсів при народному університеті імені А.Л. Шанявського. Після освіти БССР переїхав в Мінськ, де брав активну участь в білоруському культурно-просвітницькому русі, а після створення в 1919 Литовсько-Білоруської Радянської. ІДЕНТИФІКАЦІЯ - (від лати. identificare - ототожнювати) - психологич. категорія, що відображає процес і рез-т емоційного і інакшого самоотождествления індивіда з інш. людиною, групою, зразком або ідеалом. Термін "И. бере початок в психоаналізі, в до-ром І. інтерпретується головним чином як несвідомий процес наслідування поведінці або певним якостям тієї особи, з крим індивід себе ототожнює. У соц. і социологич. літературі термін придбав більш широке значення. соц. психології і психологіям особистості І. означає імітацію, подражательное поведінка емоційне злиття, переживання суб'єктом тієї або інакшої міри. Язикове співтовариство - Сукупність людей, об'єднаних загальними соціальними, економічними, політичними і культурними зв'язками і що здійснюють в повсякденному житті безпосередні і опосредствованні контакти один з одним і з різного роду соціальними інститутами за допомогою однієї мови або різних мов, поширеної в цій сукупності. Межі поширення мов дуже часто не співпадають з політичними межами: в сучасній Африці, на одній і тій же мові можуть говорити жителі різних держав (напр., суахили, поширений в Танзанії, Кенії, Уганде, часткове в Заїре і Мозамбіке), а всередині однієї держави співіснують декілька мов (в. Загальна середня освіта - (comprehensive education), система освіти для ср. школи, заснована на принципах всесторонности, а не вибірковати. У кач-ве моделі часто використовується модель вищої школи США, в к-рую можуть бути прийняті всі діти з сусідніх околиць і краю пропонує як проф., так і академічна освіта. У Європі і ряді інш. регіонів, навпаки, ср. школа була доступна лише для обмеженого контингенту осіб, крим призначалася роль соціальної і інтелектуальної еліти. Зі часів 2-й світової війни виник рух, до-ой часто зазнає критичних нападок за видозміну освітньої системи для вибраних в систему загальної освіти. Гл.