МОНЕТАРИСТСЬКА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

(курсова робота з державного регулювання економіки)

Вступ.....3
Розділ 1. Суть державного регулювання економіки.....5
1.1. Сутність державного регулювання і його необхідність.....5
1.2. Еволюція теоретичних уявлень про роль держави в економіці. Особливості поглядів монетаристів.....8
Розділ 2. Грошовий ринок і можливості державного регулювання.....18
2.1. Сутність та особливості функціонування грошового ринку.....18
2.2. Вплив грошей на розвиток макроекономічних процесів.....24
Розділ 3. Можливості застосування монетаристської теорії державного регулювання в Україні.....26
3.1. Передавальний механізм монетарної політики.....26
3.2. Аналіз монетарної політики України.....31
3.2.1. Аналіз грошової маси в Україні станом на 2003 рік.....31
3.2.2. Аналіз грошової маси в Україні за січень-квітень 2005 рік.....34
3.2.3. Стан грошової маси в Україні на кінець 2005 року.....38
Висновки.....43
Література.....44

Для придбання курсової роботи "Монетаристська теорія державного регулювання та її застосування в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Монетаристська теорія державного регулювання та її застосування в Україні"

Курсова робота "Монетаристська теорія державного регулювання та її застосування в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Монетаристська теорія державного регулювання та її застосування в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Монетаристська теорія державного регулювання та її застосування в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Монетаристська теорія державного регулювання та її застосування в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

Короленко Володимир Галактіонович - Короленко, Володимир Галактіонович - видатний письменник. Народився 15 липня 1853 року в Житомирі. По батькові він старого козацького роду, мати - дочка польського поміщика на Волині. Батько його, що займав посаду уїздного судді в Житомирі, Дубне, Рівні, відрізнявся рідкою етичною чистотою. У головних рисах син змалював його в підлозі-автобіографічній повісті "В поганому суспільстві", в образі ідеально-чесного "пан-судді", і більш детально - в "Історії мого сучасника". Дитинство і отроцтво Короленко протекли в маленьких містечках, де стикаються три народності: польська, українсько-російська. Бецкой Іван Іванович - Бецкой, Іван Іванович, - російський державний діяч, побічний син генерала-фельдмаршала князя Івана Юрьевича Трубецкого, скорочену прізвище якого згодом отримав, і, ймовірно, баронеси Шкоді. Народився 3 лютого 1704 р. в Стокгольмі, де батько його був в полону, і там же прожив дитячі роки. Отримавши спочатку під керівництвом батька "преизрядное вчення", Бецкой був посланий для подальшої освіти в Копенгаген, в місцевий кадетський корпус; потім недовго служив в датському кавалерійському полку, під час вчення був скинений конем і сильно пом'ятий, що, мабуть, і примусило його відмовитися від військової служби. Чубур Артур Артурович (1966 м. народження) - Археолог, історіограф, суспільний діяч. Кандидат історичних наук (1997). Народився в м. Білої Церкви Київської області. З 1974 м. жил в районному місті Курчатове Курської області. Закінчив курчатовскую середню школу і заочну школу при біологічному факультеті МГУ (1983). Випускник природно-географічного факультету Курського державного педагогічного інституту (1988). Заочно закінчив же і "всесоюзну школу" "Базис" "у нетрадиційних напрямах науки і практики" (факультет "уфологии") (1991). У 1993-1994 рр. - керівник Курської обласної організації. Пелопоннесська війна: Підсумки - Головним підсумком Пелопоннесської війни було повна і остаточна поразка Афін в їх довгій боротьбі з Спартой за гегемонію в Греції. У чому ж були причини цієї поразки афинян? Передусім не витримала перевірки часом Афінська морська держава: політика Афін збудила невдоволення їх союзників. Тяготи, які афиняне поклали на своїх сателітів, перевищили ті вигоди, які вони доставляли їм своїм заступництвом, і коли сила і воля лідера стали слабшати, союз розпався. Іншою причиною поразки Афін була неспроможність їх плану ведіння війни: добитися морською війною крушеного такої континентальної держави, як.
Кожна вагома структурна частина курсової "Монетаристська теорія державного регулювання та її застосування в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ИЛЬЯСОВ Станіслав Валентинович - (1953). Міністр Російської Федерації по координації діяльності федеральних органів виконавчої влади по соціально-економічному розвитку Чеченської Республіки в уряді М. М. Касьянова з 06.11.2002 м. Народився в м. Кизляре Дагестанської АССР. Освіту отримав в Ленінградськом електротехнічному інституті по спеціальності інженер електрозв'язку (1980). Доктор технічних наук. Член-кореспондент РАН. З 1972 р. по 1975 р. служив в Радянській Армії. З 1975 р. майстер, старший майстер, начальник Кизлярських рапределительних електромереж, заступник директора Затеречного підприємства. Лівен - Ливен - баронський і князівський рід, за переказами що відбувається від Каупо, старшини леттов (латишів), який одним з перших прийняв християнство в Ліфляндії. До 1202 р. Каупо їздив в Авіньон послом від рижского єпископа Альберта до тата Целестіну III, що затвердив його в дворянському достоїнстві, з прозванням Ліве. Внук Каупе, Микола, став називатися Лівен. - Рейнгольд Лівен, езельский губернатор, в 1653 р. зведений, разом з братом Берендсом-Отто, в баронське шведського королівства достоїнство. Син Берендса-Отто, барон Ганс-Генріх (помер в 1733 р.), шведський генерал, друг Карла XII. ОБРУЧЕВ - Володимир Опанасович (1863, з. Клепенино Тверської губ. - 1956, Москва), російський прозаїк, вчений. Закінчив Гірський ин-т в Санкт-Петербурге в 1886 м. Здійснив безліч експедицій: в тундру, в лісу Східного і Північного Сибіру, в Центральну і Середню Азію, внаслідок яких були відкриті родовища золота, нафти, вугілля, а також нових, ще невідомих мінералів. Обручев опублікував понад 1000 наукових робіт, серед яких підручники по геології і географії, науково-популярні книги. За труди по вивченню Центральній Азії був удостоєний Великій золотій медалі Російського географічного суспільства. Обручев - творець.
У вступі курсової "Монетаристська теорія державного регулювання та її застосування в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СЕЧИН Ігор Іванович - (07.09.1960). Заступник керівника адміністрації Президента Російської Федерації В. В. Путіна з 26.03.2000 м., заступник керівника адміністрації і. про. Президента Російської Федерації В. В. Путіна з 31.12.1999 м. по 26.03.2000 м. Народився в м. Ленінграде. Освіту отримав на філологічному факультеті Ленінградського державного університету по спеціальності філолог-романіст. Після закінчення навчання працював військовим перекладачем в ряді країн, в тому числі в Анголі і Мозамбіке. Повернувшись із загранкомандировки, працював в іноземному відділі Ленінградського університету. З 1988 р.

Гершензон Михайло Осипович - Гершензон, Михайло Осипович - історик літератури і публіцист. Народився в 1869 р. в єврейській сім'ї. Поступивши в 1889 р. на історико-філологічний факультет Московського університету, працював по грецькій історії під керівництвом професора П.Г. Віноградова і написав дві роботи: "Аристотель і Ефор" і "Афінська Політія Арістотеля і Життєпис Плутарха", надруковані на кошти університету. Залишенню його при університеті для підготовки до професорської діяльності перешкодило його віросповідання. Статтями в "Філологічному огляді" Адольфа закінчилися заняття Гершензона по загальній історії, від якої він. КАРАВАДЖИЗМ - напрям в європейському живописі, представлений послідовниками Караваджо, що існував в 1610-40-е рр. Виникло в Римі як альтернатива академізму братів Карраччи. Для караваджизма характерні демократизм художніх ідеалів, інтерес до безпосереднього відтворення натури, драматизація зображення за допомогою констрастів світла і тіні, прагнення передати відчуття відчутної матеріальності предметів, великі плани, монументализация жанрових мотивів (сцен з ворожками, музицирующими персонажами і т. д.) і, навпаки, побутове трактування релігійних і міфологічних сюжетів. У Караваджо не було.
Список літератури курсової "Монетаристська теорія державного регулювання та її застосування в Україні" - більше 20 джерел. ЕКОНОМІЧНЕ ВЧЕННЯ МАРКСА - обгрунтування історичного значення ролі пролетаріату в створенні суспільного багатства, джерелом якого є матеріальне виробництво і прогрес в розвитку продуктивних сил. Творець цього вчення Карл Маркс (1818-83), німецький вчений, економіст, історик, соціолог, філософ, ще за житті придбав світову славу і популярність. Великий внесок в створення Е.у. М. вніс Фрідріх Енгельс (1820-95). Е.у. М. знаменувало відкриття нового пояснення природи суспільства і з'явилося теоретич. програмою пролетаріату по захисту своїх прав. Згідно Е.у. М. розвиток виробництва обумовлює зміну форми виробничих. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОПЛАТИ МИТНИМ ЗБОРОМ - митна пільга відносно товару, переміщуваного через митну межу РФ згідно з Законом РФ від 21 травня 1993 р. № 5003I "Про митний тариф", різновид тарифних пільг (тарифних преференцій). Від митного збору при ввезенні товарів на митну територію РФ звільняються: - транспортні засоби, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів, багажу і пасажирів, а також предмети матеріально-технічного постачання і спорядження, паливо, продовольство і інше майно, необхідне для їх нормальної експлуатації на час проходження в дорозі, в пунктах проміжної зупинки або придбане за межею в зв'язку з.

БЮРО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT Бюро розташоване в Казначействі. Бюро відає управлінням гос. боргу, готує циркуляри Казначейства про пропозицію гос. боргових цінних паперів; керує проведенням підписки і розподілом цінних паперів; формує інструкції і правила, що стосуються випусків цінних паперів, а також проводить або направляє проведення операцій по цінних паперах, що є в звертанні. Бюро здійснює остаточний аудит по погашених цінних паперах і процентних купонах; здійснює обліковий контроль за надходженнями і витратами по гос. боргу, цінними паперами і процентними виплатами; веде.
Посилання в тексті роботи "Монетаристська теорія державного регулювання та її застосування в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ОЦІНКА ПО НАЙМЕНШІЙ ВАРТОСТІ - LOWER OF COST OR MARKET У бухучете метод, вживаний для оцінки об'єму ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ і ІНВЕСТИЦІЙ компанії для складання звітів. Як товарно-матеріальні запаси, так і ринкові пайові цінні папери оцінюються в звітах по найменшій з двох величин - власній вартості або поточній ринковій ціні. Суть цього методу складається в тому, що вартість товарно-матеріальних ресурсів або портфеля цінних паперів на кінець звітного періоду визначається тим або інакшим відповідним методом і потім порівнюється з їх ринковою вартістю на кінець того ж періоду. Якщо ринкова вартість виявляється. РУБЕЛЬ - грошова одиниця Російської Федерації, рівна 100 копійкам; грошова одиниця колишнього СРСР. Перший російський рубель з'явився в XIII в. в древньому Новгороде. Це був подовжений брусок срібла вагомий в 200 г, обрубаний по кінцях (звідси - "рубель"). Один рубель дорівнював десяти гривнам, що породило російську десятеричну монетну систему: один рубель рівний десяти гривенникам; один гривенник рівний десяти копійкам. Згодом ця система була запозичена багатьма країнами, а в США введена тільки в кінці XVIII в. Перші російські золоті монети (гривенники і п'ятаки) були випущені при Василі Шуйськом. МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ОПЛАТИ ТРУДА (МРОТ) - норматив, що встановлюється актами федерального законодавства РФ. У ряді актів законодавства про податки і збори використовується еквівалентний термін "розмір мінімальної місячної оплати труда (ММОТ)". Даний норматив використовується в соціальній, податковій, бюджетній і інакших сферах. Зокрема, місячна оплата труда у працюючого по найму не може бути нижче за 1 МРОТ. Розмірами МРОТ визначаються мінімальні величини статутних капіталів акціонерних товариств. До 1 січня 2001 р. в системі оподаткування доходів фізичних осіб даний норматив застосовувався для визначення розмірів.

ЦИТУВАННЯ В НАУЦІ - важлива норма в сфері науки. Посилання можна розглядати як засіб научн. комунікації. Творець системи "Science Citation Index (SCI)" ( "Покажчик цитування в науці") Ю. Гарфілд вважає, що цитування - система нагород, розмінна монета, до-ой ми розплачуємося з колегами. Відсутність посилань на джерела, що використовуються в роботі, є однією з форм плагіату. Перелік библиографич. посилань в публікації створює своєрідний контекст цієї роботи і дає перше уявлення про ті проблеми, к-рі в ній розглядаються. Посилання являють собою символи научн. концепції і складають теоретич. основу покажчиків цитування. У. ДИСКУРС - (DISCOURSE) Певна система (body) використання мови, єдність якої зумовлена наявністю загальних установок. Наприклад, Фуко описує існування різних дискурсов безумства - способів обговорення і осмислення безумства і пов'язаних з цим практик, - сторіч, що змінювалися з течією. У період раннього середньовіччя шалений розглядався не як деяка загроза, а майже як наділена особливою внутрішньою мудрістю людина. У ХХ в. дискурс безумства підкреслює, що цей стан є хворобою, що вимагає лікування. Протягом сторіч, що розділяють ці два дискурса, існували і інші дискурси, що трактують безумство і шалених. БЕТАНЕЛИ Нугзар Іраклійович - (р. 1951) - російсько-грузинський соціолог, фахівець в області соціології громадської думки, політичного і соціального прогнозування. Закінчив факультет журналістики Тбілісського університету (1972), кандидат психологічних наук (1980). У 1974 створив Суспільну лабораторію соціально-психологічних досліджень (Тбілісі); в 1977-1986 працював в Пораді громадської думки при ЦК Компартії Грузії, керував діяльністю Центра по вивченню громадської думки при ЦК Компартії Грузії; в 1987-1991 - викладач кафедри соціальної психології і соціальної політики Академії суспільних наук при ЦК КПРС; в 1989-1991 - один з. Імпорт робочої сили - в'їзд робітників і фахівців в іншу країну з метою тимчасового і легального працевлаштування, що заохочується і, як правило, регульований країною-імпортером, зумовлений рядом причин: дешевизною іноземної робочої сили, недостачею робочих рук, особливо в непрестижних сферах труда, і інш. Іноземець (іноземний громадянин) - особа, що не є громадянином країни перебування і що володіє громадянством іншої держави. Законно іноземний громадянин, що знаходиться в Російській Федерації - особа, що має дійсні посвідка на проживання, або дозвіл на тимчасове мешкання, або візу, або інакші передбачені федеральним.