На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

МОНОПОЛІЯ

(курсова робота з економічної теорії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Основні риси монополії ... 5
1.1. Монополія і конкуренція ... 5
1.2. Сутність, витоки і види монополізму ... 9
Розділ 2. Характеристика діяльності монополій. Монопольне ціноутворення ... 12
2.1. Максимізація прибутку; коротко- і довгострокова рівновага ... 12
2.2. Монопольна влада. Цінова дискримінація ... 16
2.3. Соціально-економічні наслідки монополії. Природна монополія ... 23
Розділ 3. Державне регулювання монопольного ринку ... 31
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Монополія" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Монополія"

Курсова робота "Монополія" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Монополія", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Монополія" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Монополія" і призначений виключно для пошукових систем.

КОЗИРЕВ Андрій Володимирович - (27.03.1951). Міністр закордонних справ Російської Федерації в урядах І. С. Силаєва з жовтня 1990 р. по 05.11.1991 м., Б. Н. Ельцина, Е. Т. Гайдара з 05.11.1991 м. по 14.12.1992 м., В. С. Черномирдіна з 14.12.1992 м. по 06.01.1996 м. Народився в м. Брюсселі (Бельгія) в сім'ї інженера. Освіту отримав в Московському державному інституті міжнародних відносин (МГИМО) МЗС СРСР по спеціальності міжнародні відносини (1974). Кандидат історичних наук (1977). Тема дисертації "Роль ООН в розвитку розрядки (1971 - 1977 рр.)". У 1968 - 1969 рр. працював слюсарем-складальником на Московському. БИЦИЛЛИ Петро Михайлович - (1.10.1879, Одеса - 24.8.1953, Софія) - історик, філолог, літературний критик. Народився в сім'ї дрібномаєтних дворян, предки - виходці з Албанії, італійського походження, один з них отримав потомствене дворянство як учасника війни 1812. Отец Б. служив секретарем в Одеському міському кредитному суспільстві. Середню освіту Б. отримав в одеській 11-й гімназії. У 1905 закінчив історико-філологічний факультет Новороссийського університету і був залишений стипендіатом при ньому для підготовки до магістерського екзамена по кафедрі загальної історії. Декілька років працював у Франції, Німеччині, Італії. У. Дорошенко Петро - Дорошенко, Петро - внук Михайла Дорошенко, гетьман Малороссиї з 1665 по 1676 р. При Богданові Хмельницьком і Іванові Виговськом був прилуцким, пізніше черкаським полковником, а в гетьманство Тетері отримав в правобережному війську чин генерального есаула. Після втечі з України розбитого Дрозденком Тетері, гетьманство спробувало захопити Степан Опара, що підтримується кримськими татарами; але останні скоро відкрили його стосунки з Дрозденком, захопили його в полон і запропонували колишнім під його начальством козакам визнати гетьманом Дорошенко. Після смерті Дрозденка і видачі Опари. Дохеттський період в центральній Малій Азії - Півострів Мала Азія являє собою суху котловину, оточену горами: з півдня - Таврським, з півночі - Понтійським хребтом; на заході долини рік відкривають шлях теплим вітрам з Егейського моря, на сході обидві гряди гір, по той бік долини верхнього Евфрата, поточного з півночі на південь, переходять в порізане замкненими долинами Вірменське нагір'я (Східну Анатолію). Цей півострів, званий також Анатолієй і створюючий азіатську частину сучасної Туреччини, - одне з древнейших в світі вогнищ землеробства і скотарства. ВХ - VIII тисячоліттях до н.е. тут панував відносно вологий клімат, передгір'я.
Кожна вагома структурна частина курсової "Монополія" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВИСОЦКИЙ - Володимир Семенович (1938, Москва - 1980, там же), російський поет, артист. У творах Висоцкого виразно відчувався соціальний протест проти несправедливості, його глибоко хвилювало обмеження творчої свободи в тоталітарному суспільстві. Довгий час його вірші і пісні не могли пробитися до аудиторії через кордони заборон і цензурного виправлення. Цим пояснюється той факт, що за житті Висоцкого його твори не друкувалися. Лише в 1981 м. був випущений його перший поетичний збірник "Нерв". Однак творчість Висоцкого була широка відомо по магнітофонних записах з концертів. Ліричний герой. КИНЕЛЕВ Володимир Георгійович - (28.01.1945). Заступник Голови Уряду Російської Федерації в уряді В. С. Черномирдіна в січні - серпні 1996 р., міністр загального і професійного утворення Російської Федерації в уряді В. С. Черномирдіна з серпня 1996 р. по 01.03.1998 м. Народився в м. Усть-Калманке Алтайського краю. Освіту отримав на машинобудівному факультеті Московського вищого технічного училища ім. Н. Е. Баумана (1968). Доктор технічних наук, професор. У 1968 - 1973 рр. працював інженером в науково-виробничому об'єднанні "Енергія", потім асистентом, професором, проректором по учбовій роботі МВТУ. У. БРАМАНТЕ - (bramante) Донато (справжнє ім'я Паськуччо д'Антонио) (1444, Ферміньяно, поблизу Урбіно - 1514, Рим), італійський архітектор епохи Високого Відродження. Спочатку навчався живопису, працював художником-декоратором; випробував вплив Пьеро делла Франчеська, Звернувшись до архітектури, використав в проектуванні будівель свій талант живописця і майстрів перспективи. У перебудованій ним церкві Санта-Марія прессо Сан-Сатиро в Мілане (1479-83) реальний простір головного нефа і трансепта, перекритих могутніми циліндричними склепіннями і куполом, перетекало в ілюзорний простір хору, зображений за.
У вступі курсової "Монополія" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Півнів Сергій Петрович - Півнів (Сергій Петрович) - інженер-технолог, народився в 1842 році; по закінченні курсу в 1-м кадетському корпусі в 1861 році, поступив вільним слухачем в СПб. технологічний інститут Імператора Миколи I, де в 1866 році закінчив курс наук по хімічному відділенню, а в 1885 році за наукові дослідження по хімії і заводські роботи по скляному виробництву удостоєний звання інженера-технолога. З 1867 року П. служив в Сибірі, де написав: "Промислова статистика м. Иркутска з описом місцевих способів кустарного і заводського виробництв", "Опис гідравлічного способу добування золота (Hydraulic.

ТРАПЕЗА (Сеуда) - У єврейському народі издревле існує звичай влаштовувати Т. для гостей в день важливої сімейної події. Звичайно така Т. пов'язана із здійсненням важливої мицви* - "сеудат мицва". Авраам* влаштував великий бенкет (трапезу) в день, коли відняли Іцхака від грудей. Сказав рав Аха бар Яаков (Іома LXXV): "Спочатку Ізраїль був подібний курам, що розривають гнойові купи, поки не прийшов Моісей і не визначив їм час для Т., як сказано: [...] "увечері щоб є м'ясо, а вранці - хліб вволю..." (Ісх. XVI, 8)". У Талмуді* і мидрашах* багато говориться про звичаї Т., зокрема, як слід поводитися за столом. Сказано, що. ФЕДЕРАЦІЯ - союз двох або декількох держав, зумовлений спільністю сусідських інтересів; новітня форма Ф - ции - союз держав, де становлячі його компоненти діють самостійно тільки у внутрішніх справах, беручи участь в створенні федерального уряду і підкоряючись його постановлениням з питань загального законодавства, оборони і фінансів. Найбільш довершені приклади Ф-циц - північноамериканські Соєд. Штати і Швейцарія. По постанові Верховного Кола від 10 січня 1920 р. Дон, Кубань, Терек і інш. козачі сусідні суспільства об'єднувалися в Козачу Ф-цию. ФЕДОСОВ Андрій Григорійович (дон.) - рід. 30 жовтня 1901 р. в.
Список літератури курсової "Монополія" - більше 20 джерел. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТОВАРУ - [пер. з англ. Product Life Cycle] - проміжок часу від задуму продукту до припинення дії потреби в ньому на ринку і зняття з виробництва, динамічна характеристика товару, його долі на ринку - одне з ключових понять маркетингу. Поняття життєвого циклу запозичене з біології і в маркетингу застосовно до оцінки динаміки різних об'єктів: - ринків з точки зору міри їх привабливості для фірми з її товарною пропозицією і конкурентною перевагою протягом певного временнj го періоду; - споживачів, чиї потреби міняються кількісно і якісно в залежності від віку, сімейного стану і інших демографічних. ПОДАТОК НА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЙ - обов'язковий платіж, введений з 1 січня 1992 згідно з Законом РСФСР "Про податок на майно підприємств" (1991) в рамках загальної податкової реформи. Н. на в.о. відноситься до податків суб'єктів РФ. Оподаткування майна орг-ций здійснюється у всіх розвинених країнах. Податок на нерухомість на Заході є одним з економич. важелів стимулювання гос-вом ефективного використання капіталу, що є. У Росії податку на майно передувала плата за фонди, к-рую оргции вносили до бюджету. Цей платіж визначався по диференційованих нормативах, що встановлюються у відсотках до середньорічної вартості.

ДОБРОБУТ, рівень життя - (англ. welfare) - сукупність умов життєдіяльності, що стійко відтворюються, що визначають соціально-економічне становище населення країни, його забезпеченість необхідними для життя матеріальними і духовними благами. До благ (англ. goods) відносяться предмети, товари, послуги і умови, що задовольняють определ. потреби людини і що відповідають його інтересам (на відміну від "антиблага" - bad - товару або продукту, що володіє отрицат. корисністю для споживача). Колічественно Б. виражається в натуральній (структура споживання) і вартісній формі. Найважливіші.
Посилання в тексті роботи "Монополія" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЗАКОН ПРО ДОВІРЧИЙ КОНТРАКТ - TRUST INDENTURE ACT Закон, прийнятий 3 серпня 1939 р., що набрав чинності 3 лютого 1940 р. з поправками (, що вносилися згодом 15 U.S.C. 77aaa et seq., 1970), що свідчить, що забезпечені і незабезпечені облігації, прості векселі (notes) і пр. аналогічні боргові інструменти, що пропонуються широкому колу інвесторів (відкрита підписка), за винятком спеціальних випусків, на к-рі дію закону не розповсюджується, повинні випускатися тільки при наявності довірчого договору, що відповідає вимогам даного закону і схваленого Комісією з цінних паперів і бірж (КЦББ)КЦББ підкреслює, що положення Закону. КОНКУРЕНЦІЯ - (competition) економічний процес взаємодії, взаємозв'язку і боротьби між виступаючими на ринку підприємствами з метою забезпечення кращих можливостей збуту своєї продукції, задоволення різноманітних потреб покупців. К. і монополія утворять діалектичну єдність, постійно протистоять один одному на ринку. Поняття "До." настільки багатозначно, що воно не охоплюється яким-небудь одним універсальним визначенням. Це і спосіб господарювання, і такий спосіб існування капіталу, при якому один капітал суперничає з іншим. У К. убачається, як головна сущностная межа, властивість товарного виробництва. КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ФІНАНСОВИХ ПЛАНУЮЧИХ ОРГАНІВ - CODE OF CONDUCT OF FINANCIAL PLANNERS Кодекс етичного поведінки Міжнародної асоціації фин. плануючих органів містить мінімум етичних норм, к-рі повинні дотримуватися членами плануючих організацій. Кодекс заохочує добровільне дотримання норм, що виходять за рамки мінімальних вимог. Кодекс включає три вигляду норм1. Канони: правила поведінки, що описують зразкове професійне поведение.2. Правила: особливі норми поведінки, розроблені на основі канонов.3. Основні принципи, к-рими потрібно керуватися в роботі: роз'яснення канонів і правил.Нижче приводяться канони, що містяться в Кодексі етичного.

ЗАКОН ВІДПОВІДНОСТІ ЗМІСТУ І ХАРАКТЕРУ ТРУДА - відображення в сфері труда більш загального закону взаємної відповідності рівня розвитку продуктивних сил і стану виробничих відносин. Розгляд еволюції труда в історичному аспекті показує, що найбільш примітивний за своїм змістом ручний труд поєднувався з особистою приналежністю раба рабовласнику (рабський труд); ручний ремісничий труд, що допускає самостійність і творчість, але на низькому рівні технології, характерний для феодального суспільства; з розвитком механізації і підвищенням якості продуктивної сили труда почався розвиток капіталістичного суспільства насилу найманим. СОЦІОЛОГІЯ ПРИКЛАДНА - сукупність теоретичних моделей, методологічних принципів, методів і процедур дослідження, а також соц. технологій, конкретних програм і рекомендацій, орієнтованих на практичне застосування, досягнення реального соц. ефекту. У США С.п. називають також "проблемно орієнтованої", "прикладний соц. наукою", "орієнтованою на клієнта", в той час як соціологією академічною (див.) вважається фундаментальна, базисна, чиста, "орієнтована на дисципліну" наука. С.п. - це социол. робота, зроблена для когось. Звичайно це клієнт або замовник: гос. установа, урядові організації, приватна фірма, федеральні органи. ОСИПОВА Олена Володимирівна - (р. 1927) - російський соціолог, фахівець з історії філософії, історії соціології, політичної соціології. Закінчила філологічний факультет МГУ (1950). Кандидат філософських наук, тема дисертації - "Філософія Гугона Коллонтая. З історії філософії Освіти в Польщі" (1954). Доктор філософських наук, тема дисертації - "Соціологія Еміля Дюркгейма. Аналіз теоретико-методологічних концепцій" (1979). Молодший (1956-1961), старший науковий співробітник (1961-1969) Інституту філософії АН СРСР; старший науковий співробітник ИСИ АН СРСР (1969-1973); старший науковий співробітник Наукової ради з. Усиновлення - (вдочерити) (adoption), юрид. акт, в силу к-рого індивід з однієї биол. сім'ї вступає в інш. сім'ї в особисті і майнові відносини, аналогічні тим, що існують між дітьми і батьками. У країнах Запада У. розглядається насамперед як спосіб задовольнити потреби як дітей, батьки к-рих не в змозі про них піклуватися, так і безплідних пар. У Японії нарівні з дітьми можуть удочерятися і усиновлятися дорослі, напр., щоб успадкувати сімейний бізнес або забезпечити приймальним батькам турботу в старості. У некрих країнах У. практикується рідко, і діти або приймаються в розширену сім'ю, або передаються на.