МОНОПОЛІЯ

(курсова робота з економічної теорії)

Вступ.....3
Розділ 1. Основні риси монополії.....5
1.1. Монополія і конкуренція.....5
1.2. Сутність, витоки і види монополізму.....9
Розділ 2. Характеристика діяльності монополій. Монопольне ціноутворення.....12
2.1. Максимізація прибутку; коротко- і довгострокова рівновага.....12
2.2. Монопольна влада. Цінова дискримінація.....16
2.3. Соціально-економічні наслідки монополії. Природна монополія.....23
Розділ 3. Державне регулювання монопольного ринку.....31
Висновки.....37
Література.....39

Для придбання курсової роботи "Монополія" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Монополія"

Курсова робота "Монополія" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Монополія", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Монополія" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Монополія" і призначений виключно для пошукових систем.

КОЗИРЕВ Андрій Володимирович - (27.03.1951). Міністр закордонних справ Російської Федерації в урядах І. С. Силаєва з жовтня 1990 р. по 05.11.1991 м., Б. Н. Ельцина, Е. Т. Гайдара з 05.11.1991 м. по 14.12.1992 м., В. С. Черномирдіна з 14.12.1992 м. по 06.01.1996 м. Народився в м. Брюсселі (Бельгія) в сім'ї інженера. Освіту отримав в Московському державному інституті міжнародних відносин (МГИМО) МЗС СРСР по спеціальності міжнародні відносини (1974). Кандидат історичних наук (1977). Тема дисертації "Роль ООН в розвитку розрядки (1971 - 1977 рр.)". У 1968 - 1969 рр. працював слюсарем-складальником на Московському. БИЦИЛЛИ Петро Михайлович - (1.10.1879, Одеса - 24.8.1953, Софія) - історик, філолог, літературний критик. Народився в сім'ї дрібномаєтних дворян, предки - виходці з Албанії, італійського походження, один з них отримав потомствене дворянство як учасника війни 1812. Отец Б. служив секретарем в Одеському міському кредитному суспільстві. Середню освіту Б. отримав в одеській 11-й гімназії. У 1905 закінчив історико-філологічний факультет Новороссийського університету і був залишений стипендіатом при ньому для підготовки до магістерського екзамена по кафедрі загальної історії. Декілька років працював у Франції, Німеччині, Італії. У. Дорошенко Петро - Дорошенко, Петро - внук Михайла Дорошенко, гетьман Малороссиї з 1665 по 1676 р. При Богданові Хмельницьком і Іванові Виговськом був прилуцким, пізніше черкаським полковником, а в гетьманство Тетері отримав в правобережному війську чин генерального есаула. Після втечі з України розбитого Дрозденком Тетері, гетьманство спробувало захопити Степан Опара, що підтримується кримськими татарами; але останні скоро відкрили його стосунки з Дрозденком, захопили його в полон і запропонували колишнім під його начальством козакам визнати гетьманом Дорошенко. Після смерті Дрозденка і видачі Опари. Дохеттський період в центральній Малій Азії - Півострів Мала Азія являє собою суху котловину, оточену горами: з півдня - Таврським, з півночі - Понтійським хребтом; на заході долини рік відкривають шлях теплим вітрам з Егейського моря, на сході обидві гряди гір, по той бік долини верхнього Евфрата, поточного з півночі на південь, переходять в порізане замкненими долинами Вірменське нагір'я (Східну Анатолію). Цей півострів, званий також Анатолієй і створюючий азіатську частину сучасної Туреччини, - одне з древнейших в світі вогнищ землеробства і скотарства. ВХ - VIII тисячоліттях до н.е. тут панував відносно вологий клімат, передгір'я.
Кожна вагома структурна частина курсової "Монополія" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВИСОЦКИЙ - Володимир Семенович (1938, Москва - 1980, там же), російський поет, артист. У творах Висоцкого виразно відчувався соціальний протест проти несправедливості, його глибоко хвилювало обмеження творчої свободи в тоталітарному суспільстві. Довгий час його вірші і пісні не могли пробитися до аудиторії через кордони заборон і цензурного виправлення. Цим пояснюється той факт, що за житті Висоцкого його твори не друкувалися. Лише в 1981 м. був випущений його перший поетичний збірник "Нерв". Однак творчість Висоцкого була широка відомо по магнітофонних записах з концертів. Ліричний герой. КИНЕЛЕВ Володимир Георгійович - (28.01.1945). Заступник Голови Уряду Російської Федерації в уряді В. С. Черномирдіна в січні - серпні 1996 р., міністр загального і професійного утворення Російської Федерації в уряді В. С. Черномирдіна з серпня 1996 р. по 01.03.1998 м. Народився в м. Усть-Калманке Алтайського краю. Освіту отримав на машинобудівному факультеті Московського вищого технічного училища ім. Н. Е. Баумана (1968). Доктор технічних наук, професор. У 1968 - 1973 рр. працював інженером в науково-виробничому об'єднанні "Енергія", потім асистентом, професором, проректором по учбовій роботі МВТУ. У. БРАМАНТЕ - (bramante) Донато (справжнє ім'я Паськуччо д'Антонио) (1444, Ферміньяно, поблизу Урбіно - 1514, Рим), італійський архітектор епохи Високого Відродження. Спочатку навчався живопису, працював художником-декоратором; випробував вплив Пьеро делла Франчеська, Звернувшись до архітектури, використав в проектуванні будівель свій талант живописця і майстрів перспективи. У перебудованій ним церкві Санта-Марія прессо Сан-Сатиро в Мілане (1479-83) реальний простір головного нефа і трансепта, перекритих могутніми циліндричними склепіннями і куполом, перетекало в ілюзорний простір хору, зображений за.
У вступі курсової "Монополія" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Півнів Сергій Петрович - Півнів (Сергій Петрович) - інженер-технолог, народився в 1842 році; по закінченні курсу в 1-м кадетському корпусі в 1861 році, поступив вільним слухачем в СПб. технологічний інститут Імператора Миколи I, де в 1866 році закінчив курс наук по хімічному відділенню, а в 1885 році за наукові дослідження по хімії і заводські роботи по скляному виробництву удостоєний звання інженера-технолога. З 1867 року П. служив в Сибірі, де написав: "Промислова статистика м. Иркутска з описом місцевих способів кустарного і заводського виробництв", "Опис гідравлічного способу добування золота (Hydraulic.

ТРАПЕЗА (Сеуда) - У єврейському народі издревле існує звичай влаштовувати Т. для гостей в день важливої сімейної події. Звичайно така Т. пов'язана із здійсненням важливої мицви* - "сеудат мицва". Авраам* влаштував великий бенкет (трапезу) в день, коли відняли Іцхака від грудей. Сказав рав Аха бар Яаков (Іома LXXV): "Спочатку Ізраїль був подібний курам, що розривають гнойові купи, поки не прийшов Моісей і не визначив їм час для Т., як сказано: [...] "увечері щоб є м'ясо, а вранці - хліб вволю..." (Ісх. XVI, 8)". У Талмуді* і мидрашах* багато говориться про звичаї Т., зокрема, як слід поводитися за столом. Сказано, що. ФЕДЕРАЦІЯ - союз двох або декількох держав, зумовлений спільністю сусідських інтересів; новітня форма Ф - ции - союз держав, де становлячі його компоненти діють самостійно тільки у внутрішніх справах, беручи участь в створенні федерального уряду і підкоряючись його постановлениням з питань загального законодавства, оборони і фінансів. Найбільш довершені приклади Ф-циц - північноамериканські Соєд. Штати і Швейцарія. По постанові Верховного Кола від 10 січня 1920 р. Дон, Кубань, Терек і інш. козачі сусідні суспільства об'єднувалися в Козачу Ф-цию. ФЕДОСОВ Андрій Григорійович (дон.) - рід. 30 жовтня 1901 р. в.
Список літератури курсової "Монополія" - більше 20 джерел. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТОВАРУ - [пер. з англ. Product Life Cycle] - проміжок часу від задуму продукту до припинення дії потреби в ньому на ринку і зняття з виробництва, динамічна характеристика товару, його долі на ринку - одне з ключових понять маркетингу. Поняття життєвого циклу запозичене з біології і в маркетингу застосовно до оцінки динаміки різних об'єктів: - ринків з точки зору міри їх привабливості для фірми з її товарною пропозицією і конкурентною перевагою протягом певного временнj го періоду; - споживачів, чиї потреби міняються кількісно і якісно в залежності від віку, сімейного стану і інших демографічних. ПОДАТОК НА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЙ - обов'язковий платіж, введений з 1 січня 1992 згідно з Законом РСФСР "Про податок на майно підприємств" (1991) в рамках загальної податкової реформи. Н. на в.о. відноситься до податків суб'єктів РФ. Оподаткування майна орг-ций здійснюється у всіх розвинених країнах. Податок на нерухомість на Заході є одним з економич. важелів стимулювання гос-вом ефективного використання капіталу, що є. У Росії податку на майно передувала плата за фонди, к-рую оргции вносили до бюджету. Цей платіж визначався по диференційованих нормативах, що встановлюються у відсотках до середньорічної вартості.

ДОБРОБУТ, рівень життя - (англ. welfare) - сукупність умов життєдіяльності, що стійко відтворюються, що визначають соціально-економічне становище населення країни, його забезпеченість необхідними для життя матеріальними і духовними благами. До благ (англ. goods) відносяться предмети, товари, послуги і умови, що задовольняють определ. потреби людини і що відповідають його інтересам (на відміну від "антиблага" - bad - товару або продукту, що володіє отрицат. корисністю для споживача). Колічественно Б. виражається в натуральній (структура споживання) і вартісній формі. Найважливіші.
Посилання в тексті роботи "Монополія" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЗАКОН ПРО ДОВІРЧИЙ КОНТРАКТ - TRUST INDENTURE ACT Закон, прийнятий 3 серпня 1939 р., що набрав чинності 3 лютого 1940 р. з поправками (, що вносилися згодом 15 U.S.C. 77aaa et seq., 1970), що свідчить, що забезпечені і незабезпечені облігації, прості векселі (notes) і пр. аналогічні боргові інструменти, що пропонуються широкому колу інвесторів (відкрита підписка), за винятком спеціальних випусків, на к-рі дію закону не розповсюджується, повинні випускатися тільки при наявності довірчого договору, що відповідає вимогам даного закону і схваленого Комісією з цінних паперів і бірж (КЦББ)КЦББ підкреслює, що положення Закону. КОНКУРЕНЦІЯ - (competition) економічний процес взаємодії, взаємозв'язку і боротьби між виступаючими на ринку підприємствами з метою забезпечення кращих можливостей збуту своєї продукції, задоволення різноманітних потреб покупців. К. і монополія утворять діалектичну єдність, постійно протистоять один одному на ринку. Поняття "До." настільки багатозначно, що воно не охоплюється яким-небудь одним універсальним визначенням. Це і спосіб господарювання, і такий спосіб існування капіталу, при якому один капітал суперничає з іншим. У К. убачається, як головна сущностная межа, властивість товарного виробництва. КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ФІНАНСОВИХ ПЛАНУЮЧИХ ОРГАНІВ - CODE OF CONDUCT OF FINANCIAL PLANNERS Кодекс етичного поведінки Міжнародної асоціації фин. плануючих органів містить мінімум етичних норм, к-рі повинні дотримуватися членами плануючих організацій. Кодекс заохочує добровільне дотримання норм, що виходять за рамки мінімальних вимог. Кодекс включає три вигляду норм1. Канони: правила поведінки, що описують зразкове професійне поведение.2. Правила: особливі норми поведінки, розроблені на основі канонов.3. Основні принципи, к-рими потрібно керуватися в роботі: роз'яснення канонів і правил.Нижче приводяться канони, що містяться в Кодексі етичного.

ЗАКОН ВІДПОВІДНОСТІ ЗМІСТУ І ХАРАКТЕРУ ТРУДА - відображення в сфері труда більш загального закону взаємної відповідності рівня розвитку продуктивних сил і стану виробничих відносин. Розгляд еволюції труда в історичному аспекті показує, що найбільш примітивний за своїм змістом ручний труд поєднувався з особистою приналежністю раба рабовласнику (рабський труд); ручний ремісничий труд, що допускає самостійність і творчість, але на низькому рівні технології, характерний для феодального суспільства; з розвитком механізації і підвищенням якості продуктивної сили труда почався розвиток капіталістичного суспільства насилу найманим. СОЦІОЛОГІЯ ПРИКЛАДНА - сукупність теоретичних моделей, методологічних принципів, методів і процедур дослідження, а також соц. технологій, конкретних програм і рекомендацій, орієнтованих на практичне застосування, досягнення реального соц. ефекту. У США С.п. називають також "проблемно орієнтованої", "прикладний соц. наукою", "орієнтованою на клієнта", в той час як соціологією академічною (див.) вважається фундаментальна, базисна, чиста, "орієнтована на дисципліну" наука. С.п. - це социол. робота, зроблена для когось. Звичайно це клієнт або замовник: гос. установа, урядові організації, приватна фірма, федеральні органи. ОСИПОВА Олена Володимирівна - (р. 1927) - російський соціолог, фахівець з історії філософії, історії соціології, політичної соціології. Закінчила філологічний факультет МГУ (1950). Кандидат філософських наук, тема дисертації - "Філософія Гугона Коллонтая. З історії філософії Освіти в Польщі" (1954). Доктор філософських наук, тема дисертації - "Соціологія Еміля Дюркгейма. Аналіз теоретико-методологічних концепцій" (1979). Молодший (1956-1961), старший науковий співробітник (1961-1969) Інституту філософії АН СРСР; старший науковий співробітник ИСИ АН СРСР (1969-1973); старший науковий співробітник Наукової ради з. Усиновлення - (вдочерити) (adoption), юрид. акт, в силу к-рого індивід з однієї биол. сім'ї вступає в інш. сім'ї в особисті і майнові відносини, аналогічні тим, що існують між дітьми і батьками. У країнах Запада У. розглядається насамперед як спосіб задовольнити потреби як дітей, батьки к-рих не в змозі про них піклуватися, так і безплідних пар. У Японії нарівні з дітьми можуть удочерятися і усиновлятися дорослі, напр., щоб успадкувати сімейний бізнес або забезпечити приймальним батькам турботу в старості. У некрих країнах У. практикується рідко, і діти або приймаються в розширену сім'ю, або передаються на.