На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

(курсова робота з фінансів)

Вступ ... 3
Розділ 1. Суть, склад і роль фінансів ... 5
Розділ 2. Місцеві бюджети - фінансова основа органів місцевого самоврядування ... 13
2.1. Поняття самостійності місцевого бюджету ... 13
2.2. Особливості формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податків і зборів в умовах незалежності України ... 16
2.3. Джерела доходів місцевих бюджетів ... 21
Розділ 3. Фінанси підприємств, установ, організацій комунальної власності ... 26
3.1. Фінанси комунальних підприємств ... 26
2.2. Комунальні платежі ... 29
3.3. Фінанси муніципальних підприємств і муніципальні платежі в зарубіжних країнах ... 30
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Місцеві фінанси" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Місцеві фінанси"

Курсова робота "Місцеві фінанси" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Місцеві фінанси", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Місцеві фінанси" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Місцеві фінанси" і призначений виключно для пошукових систем.

ФРАНКО-ПРУСЬКА ВІЙНА - Оголошення війни Зручний мотив представився Бісмарку в зв'язку з питанням про кандидатуру на вакантний королівський престол в Іспанії. Престол цей внаслідок втручання Бісмарка був запропонований іспанським урядом пруському принцу Леопольду Гогенцоллерну. Це викликало глибоке невдоволення французького уряду. Під тиском Франції батько принца в липні 1870 р. відмовився від престолу для свого сина. Не задовольняючись цим, французький уряд зажадав, щоб пруський король як розділ династії Гогенцоллернов офіційно схвалив таку відмову і, крім того, дав гарантію, що з боку принца Леопольда ніколи не. УРАЛЬСЬКІ КОЗАКИ - проживають вдовж ріки Уралу; до 1775 р. вони називалися Яїцкимі і користувалися відносною автономією, хоч вже імператор Петро I наклав на них свою важку руку і ввів Яїцких Козаків в загальну систему російського державного управління. Від 1720 р. їх отамани затверджувалися імператорами, а невдовзі стали просто призначатися царською владою; їх володіння вказано вважати в імперії Землею Яїцкого Козачого Війська, і стосунки з нею перейшли з Посольського Наказу в Військову Колегію. З 1740 р. землі Яїцких Козаків знаходилися в складі Оренбургської губернії, а в 1868 р. вони стали європейською частиною. ДАЯН або ШОФЕТ (Суддя) - В древню епоху в Ізраїлі, як і у інших народів, суд був в руках розділу роду, племені або народу. Вождь племені, вища його інстанція у всіх сферах життя, був в той же час З., обов'язком якого було вирішувати всі спірні питання. Роль С. була вельми значна, і не випадково С. названі були всі вожді Ізраїля з часів Ієгошуа бин Нуна і до встановлення царства. Суд був вираженням Божої справедливості - С. судили від імені Бога, а суд їх був судом Божим. Тому в Торі* слово "З." часами замінено словом "Бог", а люди, що з'явилися перед судом, відчували себе, немов стоять вони перед Богом: "Нехай з'являться. ОЛЕКСАНДР II - Ставши імператором, Олександр II відразу ж зайнявся перебудовою всієї суспільно-політичної і адміністративної системи в Росії. Самої  головною його реформою була селянська реформа. Ще в 1856 році на одному  із зборів в Москві Олександр II сказав свою славнозвісну фразу: "Краще  відмінити кріпацтво зверху, ніж чекати того часу,  коли  воно саме почне відмінятися знизу..., "маючи цими словами у вигляду  можливість селянського повстання. Вісті про початок селянської реформи  викликали ентузіазм в широких колах російського суспільства. Маніфест про звільнення селян був підписаний 19.
Кожна вагома структурна частина курсової "Місцеві фінанси" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Бруннов Пилип Іванович - Бруннов барон, потім граф, Пилип Іванович - дипломат (1797 - 1875). Родом з курляндских дворян. Освіту свою завершив в Лейпцигськом університеті. Початків свій дипломатичний терен в епоху конгресів під керівництвом Стурдзи і Каподістрії і проникся ідеями російської і німецької дипломатій в дусі Священного союзу. Під час переговорів про адрианопольском договір Бруннов так блискуче виклав думку Дібича про заняття Силістрії, що привів в захоплення графа Орлова (1829). Це було початком швидкої кар'єри Бруннова Орлів влаштував йому призначення керівником дипломатичної канцелярії в Константінополе, а. ЗВАННЯ ПОЧЕСНІ - особливі найменування в Російській імперії XVIII XIX вв., що давалися за заслуги особам, що знаходилися на державній, придворній або виборній службі, що займалися підприємницькою, науковою або художньою діяльністю. З 1809 м. придворні чини камергера і камер-юнкера стали З.п., привласнювалися по розсуду імператора. З 1836 м. було заборонено представляти до пожалованию в камер-юнкери чиновників нижче за титулярного радника, а в камергери - нижче статского радника, в 1850 м. ценз був підвищений відповідно до коллежского асесора і дійсного статского радника. Камергери по досягненні на службі чину. ДЕРЖАВНА ДУМА - Збори народних представників від населення Росії так само - як Конституція 25 квітня 1906 р. Г. Д. встановлена внаслідок революційного руху 1904-05 рр., як представницький орган що обмежує самодержавну владу імператора. Ніякий закон після її установи не міг бути виданий без схвалення Г. Думи. Г. Д. перших скликання засідала в Таврічеськом палаці м. Петербурга з 27 квітня по 8 липня 1906 р. і була розбещена до терміні, т. до. програма її дій виявилася не сумісною із звичними засадами політичного і економічного життя імперії. Г. Д. вимагала закону про відповідальність міністрів перед народним.
У вступі курсової "Місцеві фінанси" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Хагондоков Костянтин Миколайович - (по-кабардинському Хагундоков Едик Ісмаїлович) (14.09.1871-1960), генерал-майор (22.10.1916), з кабардинських узденей. Син військового старшини Кубанського козачого війська, православний. Закінчив Перший кадетський корпус, в 1891 - Друге Константіновськоє (артилерійське училище) по 1-му розряду "повного курсу наук" в чині подпоручика. У 1906 закінчив Академію Генерального штабу. За службу на Китайсько-Східній залізниці (КВЖД) нагороджений медаллю "За похід в Китай 1900-1901 рр." і орденами св. Ганна 3-й міри з мечами і бантом, св. Станіслава 3-й міри з мечами, св. Станіслава.

ОЛЕША - Юрій Карлович (1899, Елізаветград, нині Кіровоград, Україна - 1960, Москва), російський письменник. Народився в дворянській сім'ї, що збідніла. Дитячі і юнацькі роки провів в Одесі. Закінчив Рішельевськую гімназію, два роки вчився на юридичному факульте Одеського університету. Разом з В. П. Катаєвим, Е. Г. Багріцким, після встановлення в Одесі радянської влади співробітничав з Бюро українського друку (БУП) - своєрідною філією "Вікон ЗРОСТАННЯ" на півдні країни. З 1922 м. жил в Москві, працював в газеті "Гудок", навколо якій групувалися в ті роки багато які молоді. КОЖЕВНИКОВ - Вадим Михайлович (1909, Нарим Бухтамірського кр., нині Томської обл. - 1984, Москва), російський прозаїк. Народився в сім'ї політичного засланого лікаря. У 1925 м. переїхав в Москву. У 1933 м. закінчив літературно-етнологічний ф-т МГУ. Працював журналістом. Будучи студентом, опублікував першу розповідь "Порт" (1930). У роки Великої Вітчизняної війни був військовим кореспондентом газети "Правда", в той же час створив збірник розповідей і нарисів "Трудівники війни". Мужності радянських людей на війні присвячені збірники: "Розповіді про війну".
Список літератури курсової "Місцеві фінанси" - більше 20 джерел. Жан Шарль Леонар Симонд де Сисмонді - Jean Simonde de Sismondi (1773-1842) Сисмонді народився в 1773 р. в околицях Женеви. Предки його відбувалися з Північної Італії, довгий час жили у Франції, а пізніше, прийнявши кальвинизм і, врятовуючись від релігійного переслідування, переселилися в Женеву. Батько економіста був кальвинистским пастором; сім'я була спроможна, і належала до женевської аристократії. У XVIII в. Женева була незалежною крихітною республікою, пов'язаною з іншими округами Швейцарії лише досить хитким союзом. Населення цієї частини Швейцарії говорить по-французькому. Подібно Руссо, його великому земляку. Бюджет - план доходів і витрат на певний період. Б. є основним інструментом перевірки сбалансированности, відповідності приходу і витрати економічних ресурсів. У залежності від економічного суб'єкта, що становить Би., розрізнюють державний, регіональний, місцевий (муніципальний) Би., Б. підприємств, сімейний (споживчий) Б. Б. державний - кошторис доходів і витрат держави на певний період часу, частіше за все на рік, складена з вказівкою джерел надходження державних доходів і напрямів, каналів витрачання коштів. Доходи Федерального Б. за січень - серпень 2004 р. становили 2114,9 млрд крб. (20,2 %.

ПРИПИНЕННЯ ПЛАТЕЖУ - STOP PAYMENT Вкладник має законне право припинити платежі по виписаних їм раніше чекам. Усне прохання об П.п. звичайно дійсне протягом 14 днів, письмове повідомлення об П.п. дійсне протягом 6 місяців (усний наказ може мати обов'язковий характер для банку, якщо він письмово підтверджений протягом цього терміну, в свою чергу письмовий наказ може бути відновлений в письмовій формі) (розділ 4-403(2) Одноманітного торгово-комерційного кодексу). Для того щоб у банку виникли зобов'язання відносно особи, що припинило платіж, наказ в письмовій формі повинен бути представлений в банк, на к-рий.
Посилання в тексті роботи "Місцеві фінанси" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВИТРАТИ НА ОСВОЄННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ - витрати платника податків по податку на прибуток організацій на геологічне вивчення надр, розвідку корисних копалин, проведення робіт підготовчого характеру. До витрат на освоєння природних ресурсів, зокрема, відносяться: - витрати на пошуки і оцінку родовищ корисних копалин (включаючи аудит запасів), розвідку корисних копалин і (або) гидрогеологические дослідження, здійснювані на дільниці надр відповідно до отриманих у встановленому порядку ліцензій (дозволами), а також витрати на придбання необхідної геологічної і інакшої інформації у третіх осіб, в тому числі в державних органах; -. ЗАСТАВНИЙ АУКЦІОН - спосіб залучення коштів до федерального бюджету шляхом передачі в заставу акцій, що знаходяться в федеральній власності, з їх подальшим відчуженням відповідно до чинного законодавства про приватизацію. З.а. проводилися на основі Указу Президента РФ "Про порядок передачі в 1995 році в заставу акцій, що знаходиться в федеральній власності" № 889 від 31 авг. 1995. Уряду РФ було дане право передати в заставу акції, що знаходяться в федеральній власності, під кредити, що видаються для виконання бюджетних завдань по приватизації в 1995. Право кредитування Російської Федерації надавалося. МЕТОД НА ОСНОВІ ВІДНІМАННЯ ВАРТОСТІ - метод визначення митної вартості товарів, що увозяться на територію РФ, встановлений в ст. 22 Закону про митний тариф. Визначення митної вартості по даному методу виготовляється в тому випадку, якщо товари, що оцінюються, ідентичні товари або однорідні товари будуть продаватися на території РФ без зміни свого первинного стану. При використанні методу віднімання вартості як основа для визначення митної вартості товару приймається ціна одиниці товару, по якій, ідентичні або однорідні товари, що оцінюються продаються найбільшою партією на території РФ не пізніше 90 днів від дня ввезення товарів, що.

НОВОЯЗ - термін, введений в гуманітарний оборот Оруеллом в романові "1984" для позначення детермінований тоталітарним суспільством системи мови і язикового висловлювання, здатної жорстко зумовлювати (як в нормі, так і в патології) духовно-деятельностні алгоритми цілісної сукупності поведенческих репертуарів людей. По Оруеллу, Н., обслуговуючий "ідеологію ангсоца", базується на постулатах, згідно з якими: "правовірність - стан несвідомий"; "двоемислие... є безперервний ланцюг перемог над власною пам'яттю і. . покорение. дійсність"; "руйнування мови" потрібне для того, щоб. БИОЕТИКА - (від греч. bios - життя і ethikos - етика, мораль, звичаї) - наука про етичну сторону життєдіяльності. Б. або етика життя є розділом прикладної етики - філософської дисципліни, яка вивчає проблеми моралі, передусім, відносно людини і усього живого, визначає, які дії по відношенню до живого з моральної точки зору допустимі, а які недопустимі. Термін "Би." був уперше запропонований американським онкологом-дослідником В.Р. Поттером в 1969. Б. розглядається В. Поттером як "нова дисципліна", яка перекине міст між точними і гуманітарними науками, з'єднає знання і роздум, розум, інтуїцію і емпіричний. СПОЖИВАННЯ - використання продуктів труда для задоволення потреб людей, в процесі к-рого ці продукти перестають бути споживними вартостями (благами). П. поділяється на виробниче і невиробниче. Непроїзводственноє П. - особливий процес, вхідний в суспільств. виробництво поряд з власне виробництвом, розподілом і обміном. У ході його зроблені предмети споживання перестають бути споживними вартостями. Нарівні з використанням речей воно включає в себе П. послуг. Непроїзводственноє П. ділиться на особисте, в ході к-рого задовольняються потреби окремих людей, і суспільств., в процесі к-рого задовольняються. КОМІТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ ФС РФ І ДЕРЖАВНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА - У реалізації державної політики відносно молоді і дітей безпосередньо беруть участь комітети ГД РФ у справах жінок, сім'ї і молоді, по науці і освіті, по фізичній культурі і спорту, по соціальній політиці. Комітети беруть участь в формуванні державної молодіжної політики, передусім, через розробку законопроектів. До підготовки законів до 1999 р. безпосередньо притягувався федеральний орган виконавчої влади - Державний комітет РФ по молодіжній політиці. Питання державної політики відносно молоді і дітей виносилися на парламентські слухання. Комітет у справах сім'ї, жінок і молодь ГД.