На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Нормування оборотних коштів підприємства

(курсова робота з економіки підприємства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальна характеристика та нормування оборотних коштів ... 6
1.1. Поняття та структура ... 6
1.2. Норматив оборотних коштів у виробничих запасах ... 8
1.3. Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві ... 10
1.4. Норматив оборотних коштів у інших нормованих елементах ... 12
Розділ 2. Ефективність використання нормативів оборотних коштів ... 13
Розділ 3. Розрахункова частина ... 21
3.1. Обчислення виробничої собівартості готової (реалізованої) продукції ... 21
3.2. Обчислення витрат підприємства за елементами витрат і за статтями калькуляції ... 22
3.3. Обчислення валового прибутку (збитку) ... 24
3.4. Обчислення прибутку від операційної діяльності ... 25
3.5. Обчислення чистого прибутку ... 27
Висновок ... 30
Література ... 31
Додатки ... 33

Для придбання курсової роботи "Нормування оборотних коштів підприємства" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Нормування оборотних коштів підприємства"

Курсова робота "Нормування оборотних коштів підприємства" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Нормування оборотних коштів підприємства", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Нормування оборотних коштів підприємства" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Нормування оборотних коштів підприємства" і призначений виключно для пошукових систем.

Введенський Олександр Іванович - Введенський Олександр Іванович - самий великий представник критичної філософії в Росії. Народився в 1856 р. Закінчивши тамбовскую гімназію, поступив на математичний факультет Московського університету, звідки перейшов в петербургский, спочатку також на математичний, а через рік на історико-філологічний факультет. Був учнем М.Н. Владіславльова по філософії і Бестужева-Рюмина по російській історії. У 1898 р. захистив дисертацію на міру магістра філософії і в 1890 р. зайняв кафедру філософії в СПб. університеті. Складається також професором військово-юридичної академії, історико-філологічного. АК-КОЮНЛУ - Туркменська династія, що правила в 1378-1508 рр. в Азербайджані, Іраку і Західному Ірані. Об'єднання кочових племен Ак-Коюнлу (буквальне "Белобаранних", оскільки на їх знамені був зображений білий баран) склалося з туркмен, відтіснених в Передню Азію вторгненням монголів. Їх масовий вихід з Туркестана стався при ильхане Аргуне (1284-1291). Пришельці розселилися тоді по верхньому Евфрату і Тигру, де страшні спустошення часів Чингиз-хана звільнили досить місця для нових жителів. У другій половині XIV в. тут склалися два племінних об'єднання: Ак-Коюнлу і Кара-Коюнлу (на знамені останніх був. Древнейшеє землеробство в Південному Ірані - В повному розквіті землеробська культура неолітичних мешканців Ірану представлена знахідками з поселення, розкопаного в районі древнього Персеполя. Землероби неоліту поселилися тут на родючій рівнині, поблизу схилів гір, біля річки з чистою прісною водою, яку легко і зручно було використовувати для зрошування полів. Протягом багатьох поколінь вони жили на одного разу вибраному місці, в постійних житлах, вибудованих з щільно збитої глини, змішаної з половою. Житла складалися з декількох невеликих по розміру прямокутних в плані кімнат. Двері їх були вузькими і низькими, не вище за 1 м. Стіни вціліли. Рейхстагу, підпал - Довершена нацистами увечері 27 лютого 1933 провокація - підпал будівлі німецького рейхстагу, винуватцями якого були оголошені комуністи. Гитлеровская пропаганда настирливо вселяла народу думку, що це був сигнал на початок "комуністичної революції", і обгрунтовувала цим доцільність масових арештів. На наступний день був виданий декрет, припиняючий дію статей конституції, що гарантують особисту свободу громадян, свободу друку, право на об'єднання, таємницю переписки, недоторканість житла і приватної власності. Одночасно вводилася смертна страта за державну зраду. Події розвивалися таким.
Кожна вагома структурна частина курсової "Нормування оборотних коштів підприємства" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Радіомовлення в Третьому рейхе - Як і інші засоби масової інформації Третього рейха, нацистські власті підпорядкували національне радіомовлення інтересам політики гляйхшалтунг. Невдовзі після приходу Гитлера до влади, він надав міністру народної освіти і пропаганди д-ру Геббельсу повний контроль за роботою німецьких радіостанцій. Заявивши про те, що усне слово надає на населення більш сильний вплив, ніж друкарське, Геббельс вибрав радіомовлення як основне знаряддя нацистської пропаганди. "Те, чим була преса в дев'ятнадцятій повіці, радіомовлення стане в двадцятому", - говорив Геббельс. У період Веймарської республіки, як. Аракчеєв Олексій Андрійович - (1769-1834 рр.) - російський державний і військовий діяч, генерал від артилерії (1807 р.). Народився в сім'ї небагатого поміщика. У 1787 р. закінчив Шляхетський артилерійський і інженерний корпус, був залишений при ньому викладачем математики. У 1791-1792 рр. старший ад'ютант директора корпусу і викладач в сім'ї Н.І. Салтикова, по рекомендації якого в 1792 р. призначається командиром піхотного батальйону, командир артилерії, з 1796 р. - інспектор артилерії, потім і піхота всього Гатчинського війська спадкоємця престолу Павле Петровича (Павле I). Ревним відношенням до справи А.А. Аракчеєв звернув на. Градовський Григорій Костянтинович - Градовський, Григорій Костянтинович - відомий журналіст. Народився в 1842 р., вчився в Харківському університеті і отримав міру кандидата прав в Київському університеті, був чиновником особливих доручень при київському генерал-губернаторі Безаке і юрисконсультом в міністерстві юстиції. Скоро служба стала несумісною з літературними заняттями Градовського, і він відійшов від неї. Писав спочатку в "Київському Телеграфі", "Киянинові", "Московських Відомостях". У 1872 р. брав участь в "Громадянинові" князя Мещерського і був навіть його редактором. Популярність Градовського починається в 1874 р., коли він.
У вступі курсової "Нормування оборотних коштів підприємства" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Етруська релігія - Зведення про релігію етрусков збереглися краще, ніж про інші сторони життя етруського суспільства. Головними божествами етруського пантеону були верховний бог Вертумн, функції якого відомі мало, і трійця богів - Тваней, Уні і Мнелва. Тваней був божеством неба, громовержцем і вважався царем богів. Його святилища знаходилися на високих крутих горбах. По своїх функціях Тваней відповідав грецькому Зевсу і римському Юпітеру, тому не випадково пізніше в Римі образ Твань злився з образом Юпітера. Богиня Уні відповідала римській Юноні, тому вони також злилися в Римі в єдиному образі Юнони. У образі.

Лібенфельс, Йорг Ланц фон - (Liebenfels), Йозеф Ланц (1874-1954), релігійний фанатик, що вважав себе батьком націонал-соціалізму. Привласнив собі аристократичний титул ради підйому власного авторитету. Будучи послушником монастиря Хейлігенкрейц, в якому він знаходився протягом шести років, Лібенфельс зацікавився расовими питаннями. Залишивши монастир в 1899, він заснував Орден Верфенштейн (Ordensburg Werfenstein), метою якого було сприяти "чистоті" расових основ арійської нації. У власному журналі "Остара", названому в честь тевтонського бога краси, Лібенфельс відстоював концепцію расової чистоти. Незважаючи на те, що журнал. Роман Співак - святий, ок. 490-540 рр. н. е., грецький поет. Народився в Емезе (Сірія), можливо, в єврейській сім'ї. Спочатку був дияконом в церкви Воскресіння Господня в Беріть (Бейрут), потім, в правління імператора Афанасия I (початок VI в.), прибув в Константінополь - в його гімнах присутні аллюзии, пов'язані з подіями в цьому місті. Про його життя нам відомо мало. Першим твором, який він написав, був прекрасний гімн в честь Різдво Господня. Він був автором приблизно 1000 гімнів; під його ім'ям збереглося 85, з них 10, мабуть, аутентичні: питання про авторство досить складене. Майстерно складені пісні.
Список літератури курсової "Нормування оборотних коштів підприємства" - більше 20 джерел. ІНШІ ВИТРАТИ - інші витрати, пов'язані з виробництвом і (або) реалізацією, встановлені в п. 1 ст. 264 НК. До інших витрат від носяться наступні витрати платника податків по податку на прибуток організацій: 1) суми податків і зборів, нараховані у встановленому законодавством РФ про податки і збори порядку, за винятком перерахованих в ст. 270 НК; 2) витрати на сертифікацію продукції і послуг; 3) суми комісійних зборів і інакших подібних витрат за виконані сторонніми організаціями роботи (надані послуги); 4) суми аеродромних і портових зборів, оплата послуг лоцмана і інакші аналогічні платежі; 5) суми. ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ, - цикл поділо завивання активності (bu ine cycle) коливальний рух ринкової економіки, в процесі якого вона послідовно проходить фази кризи, депресії, пожвавлення, підйому, знов кризи і т.д. З точки зору марксистської економічної теорії матеріальною основою циклу є нерівномірність процесів оновлення і розширення основного капіталу. Коли ці процеси приймають масовий характер, особливо якщо вони супроводяться великими технічними зсувами, починається підйом в економіці. Однак наступає момент, коли нові вкладення капіталу стають неефективними. Тоді знижується об'єм капіталовкладень, що веде до.

НАДЛИШОК - SURPLUS Перевищення доходів підприємства за поточний звітний період над всіма витратами, витратами, процентними платежами і дивідендами, тобто та сума, краї може бути використана в наступному звітному періоді (чистий прибуток); або накопичений або нерозподілений прибуток минулих років, інвестований в підприємство, тобто накопичений прибуток (earned surplus). З точки зору облікової термінології, перше з вищенаведених визначень не є точним. Термін ' надлишок' не треба використати як синонім чистого прибутку (net profits). Швидше він повинен характеризувати нерозподілений прибуток.
Посилання в тексті роботи "Нормування оборотних коштів підприємства" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Списання з рахунків іноземних клієнтів по фіктивних документах - Особливо поширено вказане шахрайство при управлінні кодованими рахунками по факсу. Таке управління застосовується в багатьох зарубіжних банках (на території країн СНД - передусім в Прибалтиці). При відкритті кодованого рахунку клієнт отримує кодову таблицю, по якій він обчислює кодове число. Це число вказується на платіжному документі, який клієнт передає в банк по факсу. Воно повинно свідчити, що списання з рахунку проводить саме ту особу, яка має право управління рахунком. Але аналогічну кодову таблицю має і працівник банку, про яку він повідомляє компаньйону в місті, де живе власник. ECONOMIC GROWTH. Економічне зростання - Поступове збільшення реального обсягу виробництва в країні, що вимірюється приростом реального ВНП, ВВП або доходу на душу населення. Зростання доходу на душу населення пов'язує зростання загального обсягу виробництва в країні із зростанням чисельності населення. Якщо збільшення загального обсягу виробництва лише трохи випереджає приріст населення, середній рівень життя населення підвищиться трохи. Досягнення високих темпів економічного зростання є однією з чотирьох основних цілей макроекономічної політики (див. Macroeconomic policy). Економічне зростання сприяє процвітанню всього суспільства. ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ - (in urance) при міжнародних операціях звичайно страхуються товари від ризиків пошкодження або втрати при транспортуванні. У відносинах між експортерами обов'язку по страхуванню вантажів звичайно визначаються контрактами або в них робляться посилання на базисні умови. У Інкотермс викладені обов'язки по здійсненню транспортного b.c. при різних базисних умовах. Так, при умовах СИФ транспортне b.c. зобов'язаний зробити експортер, при умовах КАФ і ФОБ - імпортер. Якщо контрактом не обумовлене інакше, то b.c. звичайно здійснюється експортером на умовах "з відповідальністю за всі.

РЕЛІГІЯ - світогляд иповедеие окремого індивіда, групи, спільність к-рі визначається вірою в існування надприродного. Релігія являє собою один з найбільш важливих соц. ин-тов, що включають систему соц. норм, ролей, звичаїв, верований і ритуалів (культу), розпоряджень, стандартів поведінки, організаційних форм. Протягом більшої частини людської історії вона грала вирішальну роль при конструюванні людиною соц. реальність і була найбільш ефективним і поширеним засобом легітимації (пояснення і виправдань) і підтримки соц. порядку. Багато які соціологи і теологи розглядали людське життя в двох. Групові норми - сукупність вимог, пред'явлених групою до своїх членів з метою формування діяльності (поведінки) встановленого типу (зразка). Основне призначення Г. н.обеспечение збереження і нормального функціонування групи як організованої цілісності (див. Соціальна група). Реалізація цілей і задач групи, спільна діяльність і взаємодія її учасників передбачає наявність певних правилГ. н., які наказують, дозволяють або забороняють ті або інакші зразки поведінки в групі. Следованіє Г. н. схвалюється і заохочується в групі, порушення ихосуждается, часом карається. Певна частина Г. н. формалізована і вербально. ПАРАДИГМА - (греч. paradeigma - приклад, зразок) - 1) поняття античної і середньовічної філософії, що характеризує сферу вічних ідей як прототип, зразок, відповідно до якого бог-деміург створює мир сущого; 2) в сучасній філософії науки - система теоретичних, методологічних і аксиологических установок, прийнятих як зразок рішення наукових задач і що розділяються всіма членами наукового співтовариства. Термін "П." в філософію науки уперше вводиться позитивістом Г. Бергманом, однак справжній пріоритет в його використанні і поширенні належить Куну. У своїй книзі "Структура наукових революцій" Кун говорить про. Держава загального благоденствия - (welfare state), политий, система, при до-ой соціальна політика стає пріоритетною деят-тью пр-ва і гос-у приймає на себе відповідальність за добробут всіх своїх громадян. Не існує єдиного визначення, щоб розвинену індустріальну країну можна кваліфікувати як Г.в.б. Для цього потрібно: 1) повний набір гос-вом соціальних служб, що забезпечуються, 2) политий, згода в питанні про той, що об'єкти добробуту (такі, як охорона здоров'я, освіта і підтримка рівня доходів) повинні бути гарантовані для всіх громадян на основі задоволення потреб, а не на ср. показниках. Згідно з цими критеріями, США, к-рі не.