На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Облік власного капіталу

(курсова робота з бухгалтерського обліку)

Вступ ... 3
Розділ 1. Облік власного капіталу ... 4
1.1. Визначення, визнання, оцінка і функції власного капіталу ... 4
1.2. Бухгалтерський облік власного капіталу та розрахунків з учасниками ... 8
1.2.1. Бухгалтерський облік статутного капіталу ... 9
1.2.2. Облік статутного капіталу в товаристві з обмеженою відповідальністю ... 11
1.2.3. Облік акціонерного капіталу ... 13
1.2.4. Облік пайового капіталу ... 15
1.2.5. Облік додаткового капіталу ... 16
1.2.6. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків) ... 17
Розділ 2. Надання інформації про власний капітал у бухгалтерській звітності підприємства ... 19
2.1. Характеристика статей власного капіталу і порядок їх відображення в балансі ... 19
2.2. Порядок складання звіту про власний капітал ... 26
2.3. Розкриття інформації про власний капітал у примітках до фінансових звітів ... 33
Розділ 3. Взаємозв'язок Звіту про власний капітал з іншими формами звітності ... 35
Висновки ... 39
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Облік власного капіталу" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Облік власного капіталу"

Курсова робота "Облік власного капіталу" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Облік власного капіталу", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Облік власного капіталу" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Облік власного капіталу" і призначений виключно для пошукових систем.

Політична криза римської імперії - Погіршення положення імперії в кінці правління Олександра Півночі До кінця правління Олександра Півночі положення в імперії дуже загострилося. Потребуючи грошей, уряд вдавався до систематичного псування монети, що абсолютно обесце нивало гроші і посилювало натуральний характер господарства. З цього часу намісники, чиновники, командири починають отримувати платню головним чином натурою. У залежності від рангу було точно визначено, хто скільки отримував одягу, коштовності, возів, посуду, хліба, м'яса, яєць, коней, мулів, рабів для послуг, рабинь-наложниц. У зв'язку з цим на ряд ремісничих. Держави Ірану в X - першій половині XI в. - Розвиток сільського господарства, ремесла в торгівлі В X і першій половині XI в. Іран переживав такий підйом в розвитку сільського господарства і ремесла, якого в середні віки він ніколи не знав ні до того, ні після. Економічному підйому сприяло падіння володарювання Арабського халифата і створення незалежних феодальних держав (держави Буїдов на заході Ірану, держави Саманідов на сході Ірану і в Середній Азії). У X - XI вв. в Ірані всюди проводилися великі зрошувальні роботи. Були досягнуті великі успіхи в проведенні каризов. Наприклад, в Кермане по цих підземних протокам вода відводилася на відстань в. Орлови (графський рід) - Орлови - графський рід, що піднісся при Екатеріне II, в особі п'ятьох братів Орлових. Батько їх, дворянин Григорій Іванович, був під кінець життя новгородским губернатором (помер в 1746 р.). Винуватець піднесення роду - Григорій Григорійович Орлів, фаворит Екатеріни II, генерал-аншеф, генерал-фельдцехмейстер артилерії, князь Римської імперії. Народився в 1734 р.; освіту отримав в кадетському корпусі. Відрізнився під час Семирічної війни; був поранився при Цорндорфе. Близькість його до Екатеріне поставила братів Орлових у розділі перевороту 28 червня 1762 р. Всі вони тоді ж. Західні слов'яни в I-IV - Племена, що жили на заходу від верховьев Дністра, в міжріччі Одера і Вісли і в басейні Вісли, крім давнього імені венедов, стали означатися в IV - VI вв. загальною назвою склавинов, тобто слов'ян. Деякі відомості про їх життя збереглися в описі Тацита, який, протиставляючи венедов кочевникам-сарматам, повідомляє, що венеди будують міцні будинки. Іншою характерною особливістю венедов Тацит вважає їх уміння швидко пересуватися пішки, на відміну від сарматов, провідних життя на конях. Коротка розповідь Тацита ясно передає риси, властиві побуту землеробів, жителів лісової смуги, що використовують.
Кожна вагома структурна частина курсової "Облік власного капіталу" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КАЛЕНДАР - (лати. calendarium, букв, боргова книга, називається так тому, що в Древньому Римі боржники платили відсотки в перший день місяця, в так звані календи), система числення часу в різних країнах, в основі якої лежить періодичність явищ природи, що виявляється особливо виразно в русі небесних світил. На початковому етапі первіснообщинного устрою рахунок часу вівся по зміні дня і ночі, по місяцях, надалі - по фазах Місяця: молодому місяцю і повному місяцю (поняття "місяць" як відрізок часу існувало у всіх народів). Спроби встановлення тривалості року натрапили на непереборні перешкоди, оскільки. Анненський Микола Федорович - Анненський, Микола Федорович, статистик і публіцист (народився в 1843 році). Вчився в сибірському кадетському корпусі; пізніше здав екзамени при Петербургськом університеті на кандидата прав і при Київському університеті на кандидата історико-філологічних наук. З 1867 року по 1873 рік служив в державному контролі при Татарінове, з 1873 року по 1880 рік - в статистичному відділенні міністерства шляхів повідомлення; в 1876 і 1877 роках брав участь на статистичних з'їздах в Пеште і Римі. У 1880 році був висланий в Тару (Тобольской губернії). З 1883 по 1887 роки керував статистичними роботами. Куніцин Олександр Петрович - Куніцин, Олександр Петрович - видатний російський юрист (1783 - 1841). Дістав освіту в головному педагогічному інституті; підготовлювався до професури в Геттінгене і Гейдельберге, викладав в Царськосельськом ліцеї етичні і політичні науки. Успіх, яким він користувався серед слухачів ліцея, засвідчений Пушкиним в "Ліцейської річниці 19 жовтня 1825 р.": "Куницину данина серця і вина! / Він створив нас, він виховав наш пломінь, / Поставлений ним наріжний камінь, / Ним чиста лампада возжжена". Курс наук, що читався Куніциним в ліцеї, обіймав собою всього 12 предметів. "Цей професор був один з.
У вступі курсової "Облік власного капіталу" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Підсумки буржуазних реформ 60-х років в Росії - Царський уряд стало в 60-х роках XIX в. на шлях реформ, щоб в період революційного підйому в Росії укріпити свої позиції і зберегти за представниками поміщицького класу вирішальний вплив в політичному житті країни. Незначними поступками зростаючому в країні капіталізму царизм прагнув розділити і роз'єднати ті сили, які вимагали корінних політичних перетворень. Однак незалежно від намірів поміщиків-дворян, що стояли при владі здійснення навіть таких обмежених реформ з'явилося кроком на, шляху, перетворення царської Росії в буржуазну монархію. Скасування кріпацтва в 1861 р. і реформи, що.

Другий азовський похід - російської армії проти турецької міцності Азов в березні - липні 1696 р. Він став логічним продовженням Першого Азовського походу Петра I. В цьому поході російські сили були доведені до 75 тис. чол. На цей раз внаслідок спільних дій армії і флоту Азов був повністю блокований. Атаки кримських військ, що намагалися перешкодити облозі, були відбиті. Відображений був і натиск з боку моря. 14 червня 1696 р. козачі струги атакували ту, що війшла в гирлі Дону турецьку ескадру з 4-тисячним десантом. Втративши два кораблі, вона відійшла в морі. Слідом за нею на морські простори уперше вийшла. БЛАГОСЛОВЕННЯ МІСЯЦЯ (Біркат На-льована) - Щомісяця, з появою нового місяця, єврей вимовляє особливе благословення, яке з течією часу прийняло святковий характер, оскільки єврейський календар зберігає найтісніший зв'язок з фазами місяця; до того ж хазал* бачили в оновленні місяця символ і натяк на особливу долю нашого народу, що переніс всілякі муки і страждання протягом своєї історії і всякий раз що відновлював свої сили. Ідея ця знайшла своє відображення в наступному благословенні. "А місяцю Він наказав оновлюватися; вона вінець, краса для тих, яких Він пестив з самого народження, бо і вони коли-небудь оновляться, подібно їй, щоб.
Список літератури курсової "Облік власного капіталу" - більше 20 джерел. БЮДЖЕТ - BUDGET Впорядкована і скоординована програма фин. планування і управління. Складання Би., що є основним етапом його планування, дає мотивацію витрат і контролює ділові операції. Процес складання Б. вимагає від адміністрації визначення цілей і задач і розробки скоординованого плану для їх достиженияБюдж. контроль здійснюють бюдж. управління, центри і підрозділи, к-рі пов'язують відповідальність адміністрації по досягненню організаційних цілей і задач і надають можливість постійного порівняння конкретних результатів цієї діяльності з бюдж. пропозицією по створенню основи для. ЄДИНИЙ БЮДЖЕТ МІСТА (РАЙОНУ) - різновид місцевого бюджету, що формується для міського (районного) муніципального утворення, що має адміністративно-територіальне ділення і відповідні йому органи місцевого самоврядування, що фінансується із загального бюджету. Види бюджетів в складі бюджетної системи бувши. СРСР і РФ, як правило, відповідають административнотерриториальному пристрою гос-ва. Однак, якщо раніше в адміністративно-територіальному утворенні будь-якого рівня, що має органи представить. і виконає. власті, обов'язково формувався і виконувався місцевий бюджет (сільський.

Операційні витрати - Вартість функціонування економічної системи, або економічного обміну всередині неї - включаючи витрати, пов'язані з висновком і виконанням контрактів. Можуть включати вартість придбання інформації, проведення переговорів, створення довір'я і основ для кредиту і т.д. Які б форми вони ні приймали, сукупність всіх операційних витрат співвідноситься з основною метою мінімізації витрат [Lin and Nugent, p.2319]. Кожне економічне співтовариство створює інститути (в т.ч. абстрактні) - такі як ринкові правила, юридичну систему, або ж фінансовий сектор загалом, - які можуть розглядатися як способи скорочення.
Посилання в тексті роботи "Облік власного капіталу" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Генрі Чарльз Кері - Американський суспільствознавець Г. Кері народився в Філадельфії. Він був плодовитим автором, а його вплив, хоч і нетривале, розповсюдився по всій Америці і досяг Європи. Економічні погляди Кері знаходилися в прямій протилежності ідеям Рікардо і Мальтуса, що було відображенням сприятливих економічних умов, в яких в той час знаходилися Сполучені Штати, з яких і сам Кері витяг вигоду як успішний підприємець. Основними темами його творів були протекціонізм і гармонія інтересів. У своїй першій книзі Essay on the Rate of Wages (1835 р.) він захищав торгові обмеження як щось протилежне чому склався. МИТО ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНЕ - державні збори (податки), якими обкладаються товари, що пропускаються через митну межу даної країни. Стягуються з, і транзитних товарів, що вивозяться, що увозяться, цінностей переміщуваних під контролем митного відомства. Нарівні з фіскальною, МИТО ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНЕ виконує економіко-політичну функцію, виступаючи інструментом захисту внутрішнього ринку і заохочення експорту. У цей час МИТО ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНЕ при експорті мають обмежене застосування і більш широко використовуються різні види МИТО ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНЕ при імпорті. По методах числення і способах застосування розрізнюють. КОНТРОЛЬ ЗА ЗАРУБІЖНИМИ ПРЯМИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ - FOREIGN DIRECT INVESTMENT CONTROL Частина амер. програми останніх років по зміцненню платіжного балансу шляхом обмеження стоку приватного капіталу. Др. аспекти програми включали ПРОГРАМУ ДОБРОВІЛЬНОГО ОБМЕЖЕННЯ ІНОЗЕМНИХ КРЕДИТІВ, здійснювану Радою керуючих ФРС, і ЗРІВНЯЛЬНИЙ ПОДАТОК, к-рий був введений в середині 1963 р. Контроль за зарубіжними прямими інвестиціями здійснювався Міністерством торгівлі США і застосовувався у відношенні нефінансових фирмТакой контроль був відмінений в січні 1974 р., після того як платіжний баланс, в т. ч. торговий баланс, баланс по поточних банківських.

ПОВЕДІНКА що ВІДХИЛЯЄТЬСЯ (ДЕВІАНТНЕ) - (лати. deviatio - відхилення) - 1. Вчинок, діяльність людини, не відповідний офіційно встановленим або фактично чому склався в даному об-ве нормам (стереотипам, зразкам). Як індивідуальний поведенческий акт П.о. вивчається переважно психологією, педагогікою, психіатрією. 2. Історично виникле соц. явище, що виражається у відносно поширених, масових формах людської діяльності, не відповідних офіційно встановленим або фактично чому склався нормам. Соціологія П.о. як напрям соціології зароджується в кінці XIX - нач. XX вв. Виникнення її зв'язують з Е. Дюркгеймом, що висунув концепцію аномии, під. ЛАССУЕЛ (LASSWELL) Гарольд Дуайт - (1902-1978) - амер. політолог, представник бихевиористского (див. Біхевіорізм) підходу до политич. науці. З впливом чикагской школи соціології пов'язані багаторічні зусилля Л. по створенню єдиної інтегрованої политич. науки, орієнтованої гл. обр. не на "бібліотечні, а на польові дослідження, долаючої внутриинституциональную разобщенность і зв'язаної з потребами политич. практики. У зв'язку з цим Л. розробляє проблеми функціонального підходу до політики (напр., велике поширення отримала запропонована Л. схема аналізу прийняття политич. рішень); використовує методи соц. психології. Психіатрія - (psychiatry), галузь медицини, що займається вивченням і лікуванням психічних захворювань. Ці захворювання, як правило, не пов'язані з пошкодженнями або патологією мозку (це область неврології) і включають психози (шизофренія); неврози (фобія, депресія); недоумство; особові порушення. Психіатри, працюючі звичайно спільно з інш. професіоналами - мед. сестрами, клінічними психологами (клінічна психологія), працівниками соціальних служб, - пропонують разл. методи лікування: медикаментозну, електрошоковую терапію (ЕШТ) (при нек-рих формах депресії), бихевиоральную терапію, сімейну терапію. САМООРГАНИЗАЦИЯ СОЦІАЛЬНА - одна з складових управління соціального (див.), поява спонтанного в об-ве, самосовершающиеся процеси соц. регулювання. С.с. в об-ве на всіх його рівнях, починаючи з сооб-ва як цілого і кінчаючи первинними групами. Відмітна її ознака - спонтанність, тобто мимовільність, відсутність єдиного явного початку. Те, що на рівні індивіда є цільова поведінка, на більш загальному рівні виступає як самоорганизация відповідної системи. Чинники С.с. різні. До демографич. чинникам С.с. відносяться процеси відтворювання населення, брачности, міграції, до економич. - коливання споживчого попиту, ринковий.