На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Облік власного капіталу підприємства та особливості складання звіту про зміни у власному капіталі у зарубіжних країнах

(курсова робота з бухгалтерського обліку)

Вступ ... 3
Розділ 1. Особливості обліку власного капіталу у зарубіжних країнах ... 5
1.1. Сутність та класифікація власного капіталу ... 5
1.2. Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу у звітності ... 12
Розділ 2. Особливості подання інформації у Звіті про зміни у власному капіталі ... 15
2.1. Характеристика Звіту про власний капітал в Україні. Методика його складання ... 15
2.2. Особливості складання Звіту про власний капітал у зарубіжних країнах ... 19
Висновки ... 30
Література ... 32

Для придбання курсової роботи "Облік власного капіталу підприємства та особливості складання звіту про зміни у власному капіталі у зарубіжних країнах" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Облік власного капіталу підприємства та особливості складання звіту про зміни у власному капіталі у зарубіжних країнах"

Курсова робота "Облік власного капіталу підприємства та особливості складання звіту про зміни у власному капіталі у зарубіжних країнах" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Облік власного капіталу підприємства та особливості складання звіту про зміни у власному капіталі у зарубіжних країнах", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Облік власного капіталу підприємства та особливості складання звіту про зміни у власному капіталі у зарубіжних країнах" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Облік власного капіталу підприємства та особливості складання звіту про зміни у власному капіталі у зарубіжних країнах" і призначений виключно для пошукових систем.

Імперія Цинь (III в. до н.е.) - До IV в. до н.е. царство Цинь мале або майже не брало участь в боротьбі між царствами, зайняте війнами проти горців і кочівників. Від вторгнення центральних царств воно було добре захищене закрутом р. Хуанхе і горами. До цього часу внаслідок багатовікового хижацького використання лісу в басейні р. Вей були вже зведені, родючі раніше землі втратили продуктивність, виявилися заболоченими. Введення їх в оборот було для царства Цинь насущною господарською задачею. Надто трудомісткі роботи по меліорації, споруді іригаційних каналів були під силу лише могутній централізованій державі, що має в своєму. КОСТИКОВ Вячеслав Васильович - (24.08.1940). Прес-секретар Президента Російської Федерації Б. Н. Ельцина з 14.05.1992 м. по грудень 1994 р. Народився в Москві. Освіту отримав на факультеті журналістики Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова (1966), на факультеті економістів-міжнародник Всесоюзної академії зовнішньої торгівлі (1972). У 1968 р. стажувався в Шеффілдськом університеті (Великобританія). Трудову діяльність початків в 1958 р. токарем. У 1966 - 1967 рр. перекладач англійської мови в Індії. З 1967 р. політичний оглядач Агентства друку Новині (АПН). Сидів в одному кабінеті з опальним М. Н. Полтораніним. Новгородська боярская республіка - найбільша держава на північному заході Русі в 12-15 вв. Тенденції до відособлення від Києва в Новгороде Великому виявилися вже на початку 11 в. У 1015 р. Ярослав Мудрий, що княжив тоді в Новгороде, в обмін на підтримку новгородцев в боротьбі за Київ погодився на непідсудність новгородских бояр князівському суду. У 1136 р. новгородци повстали і виженемося князя Всеволода (внука Мономаха). (Див. схему "Династія Рюріковичей".) Після цього Новгород став сам запрошувати князя, що означало політичну самостійність для новгородской землі. Розвиваючись відносно незалежно, Новгород відрізнявся. ПОСТНИКОВ Сергій Порфирійович - (1.7.1883, Архангельськ - 1964, Чехословакия) - літератор, бібліограф, політичний діяч. З сім'ї вчителя грецької мови, що викладав в Архангельської духовній семінарії. У 1903 закінчив цю семінарію і два роки працював вчителем в Островлянської школі Архангельського повіту. Увійшов в місцеву організацію партії соціалістів-революціонерів (ПСР), в 1906 був членом Архангельського комітету партії. У 1908 арештований в Криму, де лікувався від туберкульозу, і біля року знаходився в сімферопольській в'язниці, В 1909-10 жил в Баку, видавав і редагував нелегальні есеровские журнали "Морська.
Кожна вагома структурна частина курсової "Облік власного капіталу підприємства та особливості складання звіту про зміни у власному капіталі у зарубіжних країнах" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МІГРАЦІЇ - (від лати. "мигро" - переміщаюся, переселяюся) - переміщення груп населення на великі відстані. У археології розрізнюють тривалі, поступові Вона була викликана різкими змінами температури на Землі, які привели до танення льодовика і великої посухи (див. екологічні кризи) в місцях, де в основному концентрувалося населення Євразія в період ледниковья. Як показали розкопки, декілька раніше, в палеолите, людина не тільки заселила райони Крайнего С. нашої країни, але і з Сибіру, через Берінгов протоку, проник вже в С. Амеріку, заселив весь Американський материк і пізніше з Ю. Амеріки через океан на плотах. СКРИЛОВИ - (куб.) - ст. Северської: 1) Олексій Іванович; військової старшина, інженер-землемір, журналіст і редактор - видавець Козачого Словника-Довідника. Народився 7 лютого 1894 р. в м. Златоуст, але місцю служби батька, залізничного техніка. Батька він втратив в дитячому віці і виховувався в сім'ї родича, що служив поза козачим краєм; лише зрідка провідував Новочеркасськ, де проживали його мати і сестри. Закінчивши церковно-приходскую школу в Челябінське, продовжував вчення в курском і псковском реальних училищах, а потім закінчив Землемернб-таксаторськую школу і призначений на службу в. Панаєв Володимир Іванович - Панаєв (Володимир Іванович, 1792 - 1859) - поет. Родом з дворян Казанської губернії, вихованець казанской гімназії і університету. Служив в Міністерстві юстиції, по відомству шляхів повідомлення, в Міністерстві народної освіти і в міністерстві двора, де дослужився до директора канцелярії (1832). Смак до цього роду поезії в ньому виховало керівництво матері і інших жінок, тихе життя в сім'ї і постійне перебування, в дитячі роки, в селі. Перші його вірші з'явилися в 1817 році в "Синові Вітчизни" і "Благонаміреному". На них звернув увагу Державін, який порадив молодому поету зайнятися.
У вступі курсової "Облік власного капіталу підприємства та особливості складання звіту про зміни у власному капіталі у зарубіжних країнах" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Варадінов Микола Васильович - Варадінов (Микола Васильович) - письменник, народився в 1817 р. в Полтавській губернії, в купецькій сім'ї, в 1841 р. кінчив курс в Дерпте по юридичному факультету, до 1845 року був викладачем російської мови в Аренсбурге, з 1845 - 48 роки перебував при рижском генерал-губернаторі, а в 1848 р., після отримання в Дерпте мірі доктора прав (1847), призначений був керівником канцелярією того ж генерал-губернатора. Тут він енергически сприяв єпископу Філарету в звертанні естов і латишів в православ'я; але з призначенням генерал-губернатором князя А.А. Суворова, абсолютно інакше обрусіння краю, що відносилося.

Чиріков Євген Миколайович - Чиріков (Євген Миколайович, народився в 1864 р.) - письменник. З дворян Симбірської губернії; вчився в Казанськом університеті; спочатку був юристом, потім природником. По причинах, від нього що не залежав, курсу не кінчив. Писати початків ще студентом, в "Лісовому Вісникові"; довго працював друкується провінційній приволжской; з 1893 р. його твору друкувалися в "Російському Багатстві", "Новому Слові", "Житті", "Мирі Божому", "Російській Думці". У "Житті", а після її закриття - деякий час в "Російській. Грімм Давид Давидович - Грімм Давид Давидович - один з найвидніших представників в Росії науки римського права, син Д.І. Грімма, народився в 1864 р. По закінченні юридичного факультету Петербургського університету в 1885 р. займався в сенаті, а потім був відряджений за межу в Берлін, де вивчав римське право під керівництвом Дернбурга, Екка і Перніса. У 1889 р. приват-доцент Дерптського університету. Гримм з 1894 р. став читати римське право в Петербургськом університеті, де в 1899 р. стає екстраординарним, а в 1901 р. ординарним професором. У 1906 р. Гримм був вибраний деканом юридичного факультету, а в 1910.
Список літератури курсової "Облік власного капіталу підприємства та особливості складання звіту про зміни у власному капіталі у зарубіжних країнах" - більше 20 джерел. Виплати за договорами страхування - Добровільне медичне страхування Досить часто організації купують для своїх працівників страховки. Це називається "соцпакет". За умовами договору фірми перелічують страховій компанії премію і первинний внесок. Згідно з статтею 957 Цивільного кодексу після того, як премія або внесок будуть перераховані на рахунок страхувальника по добровільному медичному страхуванню, договір вважається укладеним і набирає чинності. У бухгалтерському обліку внески за договором добровільного медичного страхування включаються до складу витрат по звичайних видах діяльності (ПБУ 10/99). Вони. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА - BANKING SYSTEM КОНТРОЛЕР ГРОШОВОГО ОБІГУ і Банківський департамент штату видають ліцензії на створення нових банків і спільно з ФЕДЕРАЛЬНОЮ РЕЗЕРВНОЮ СИСТЕМОЮ (ФРС) і ФЕДЕРАЛЬНОЮ КОРПОРАЦІЄЮ СТРАХУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ (ФКСД) (двухзвенная Б.с. на штатному і федеральному рівнях) перевіряють діяльність банків. Багато які банки не мають філіали, мають тільки головну контору, інші є многофилиальними. Бесфилиальні і філіальні банки можуть входити в БАНКІВСЬКУ ХОЛДИНГОВУ КОМПАНІЮ, краї володіє контрольним пакетом акцій дочірніх банків. Філіальним банком називається банк, к-рий здійснює банківські операції.

ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ - PERFORMANCE RATIOS Фін. показники, що використовуються для характеристики діяльності підприємства, підрозділу, департаменту або персоналу. П.д. дозволяють визначити прибутковість банку, норму прибутку на інвестиції, адекватність капіталу і ліквідність. Стандартний набір показників банківської діяльності включає в себя1. по рентабельності:чисті процентні надходження;непроцентні доходи;дохід до сплати податків без урахування прибутків або збитків по цінних паперах;норма прибутку на інвестиції;норма прибутку на активи;норма прибутку на інвестиції;норма прибутку на прибуткові.
Посилання в тексті роботи "Облік власного капіталу підприємства та особливості складання звіту про зміни у власному капіталі у зарубіжних країнах" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. БУАГИЛЬБЕР - Пьер (1646-1714) - фундатор класичної політичної економії у Франції. У часи Людовіка XIV займав високі судові і адміністративні посади. У ряді робіт ("Роздрібна торгівля Франції", "Трактат про природу обробітку, торгівлю і користь зерна", "Міркування про природу багатства, грошей і податків") виступав з критикою меркантилізму, вважаючи його головним винуватцем тяжкого економічного становища країни, особливо доведеного до убогості французького селянства. Б. ратувати передусім за поліпшення положення сільського населення. Для цього необхідне проведення. Страхування - Страхування являє собою відносини по захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб при настанні певних подій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, що формуються з страхових внесків, що сплачуються ними (страхових премій). Страхування може здійснюватися в добровільній і обов'язковій формах. Добровільне страхування здійснюється на основі договору між страхувальником і страхувальником. Правила добровільного страхування, визначальні загальні умови і порядок його проведення, встановлюються страхувальником самостійно відповідно до положень справжнього Закону. Конкретні. РЕПАРАЦІЇ - (англ. reparations, від лати. reparatio - відновлення) - вигляд матеріальної міжнародно-правової відповідальності в міжнародному праві (повне або часткове відшкодування державою заподіяного ним збитку країнам, що зазнали військового нападу, в грошовій або інакшій формі). Виплата Р. звичайно передбачається в мирному договорі. Уперше право на отримання Р. отримали країни Антанти відповідно до Версальським мирного договору 1919, що встановив відповідальність Німеччини і її союзників за збиток, нанесений війною цивільному населенню противника, Р. тут мали форму замаскованої контрибуції.

Історія розвитку соціальної роботи - розвиток соціальної роботи як професійної області швидше схожий з розвитком медицини, ніж психології, в тому значенні, що динаміка розвитку була не "від теорії до практики", а від практикування до спроб пояснити отримані ефекти. Якщо як практика соціальна робота виникла раніше наукового періоду в психології - приблизно в 70-х рр. XIX в., то теоретичне осмислення її результатів і розвиток навиків йшло під великим впливом і паралельно з розвитком теорії психоаналізу (аж до кінця 1940-х рр. психодинамический і его-психологічний підходи були домінуючими в індивідуальній. АНАЛІЗ СИСТЕМНИЙ - научн. процедура, в основі до-ой лежить принцип системності (системний підхід) - представлення об'єкта, що вивчається у вигляді системи. У соціології системний підхід звичайно використовується на стадії попереднього теоретич. аналізу об'єкта дослідження з метою побудови гіпотетичної моделі об'єкта і формулювання гіпотез. А.с. базується на моделі "органічної" (самоорганизующейся або саморазвивающейся) системи, орієнтуючій дослідника на розкриття внутрішнього механізму поведінки об'єкта, различн. рівнів його структурної організації, краю визначається законами його поведінки як певної цілісності. Методи диахронической социолингвистики - До власне диахроническим методам, що виділяються в особливу область внаслідок специфіки предмета дослідження, відносяться порівняно-тимчасові дослідження, методи социолингвистической реконструкції і социолингвистической інтерпретації. Порівняно-тимчасові дослідження можливі передусім при вивченні динаміки соціально зумовлених язикових процесів протягом обозримого періоду часу; вони поділяються на: 1) панельні (лонгитюдні) і 2) трендові. Панельні дослідження, при яких отримують найбільш точні дані про динаміку язикових процесів, застосовують в тих випадках, коли одні. Лідер - це людина, здатний об'єднати людей для досягнення певної мети. Тіп Л. пов'язаний з природою суспільного устрій, характером групи і конкретною ситуацією. У рамках веберовской традиції дослідження Л. виділяється три типи Л., відповідні різним формам авторитету (харизматичний, традиційний і легальний). У рамках дослідження Л. в малих групах розрізнюють формальне і неформальне Л. Формальний лідер призначається або обирається, придбаваючи таким шляхом статус керівника. Неформальний лідер - це член групи, який здатний об'єднати групу на основі особистого впливу. Відносини при формальному і.