На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Облік в'їзного і виїзного туризму

(курсова робота з бухгалтерського обліку)

Вступ ... 3
Розділ 1. Туризм: види та форми ... 5
1.1. Поняття про туризм ... 5
1.2. Види і форми туризму ... 6
Розділ 2. Господарська діяльність туристичних фірм на ринку в'їзного і виїзного туризму ... 11
2.1. Роль туроператора і турагента на туристичному ринку ... 11
2.2. Зарубіжні представники туроператорів ... 13
2.3. Туроператори і турагенти на міжнародному ринку ... 16
Розділ 3. Особливості обліку в'їзного та виїзного туризму ... 19
3.1. Бухгалтерський і податковий облік в'їзного та виїзного туризму ... 19
2.2. Фінансова звітність підприємства та її значення ... 30
Висновки ... 33
Список використаної літератури ... 35

Для придбання курсової роботи "Облік в'їзного і виїзного туризму" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Облік в'їзного і виїзного туризму"

Курсова робота "Облік в'їзного і виїзного туризму" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Облік в'їзного і виїзного туризму", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Облік в'їзного і виїзного туризму" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Облік в'їзного і виїзного туризму" і призначений виключно для пошукових систем.

ШУМЕЙКО Володимир Пилипович - (10.02.1945). Перший заступник Голови Ради Міністрів - Уряди Російської Федерації в уряді Е. Т. Гайдара з 02.06.1992 м. і в уряді В. С. Черномирдіна з 14.12.1992 м. по 13.01.1994 м. (одночасно міністр друку Російській Федерації з 04.10.1993 м. по 13.01.1994 м.). Народився в м. Ростове-на-Дону в сім'ї військовослужбовця. Батьки відбуваються з донських козаків. Освіту отримав в Краснодарськом політехнічному інституті по спеціальності інженер-електрик (1972) в заочній аспірантурі. У 1963 - 1964 рр. працював слюсарем-складальником Краснодарського заводу електровимірювальних приладів. З 1964 р. по 1967 р. ВИШНЯК Марк Веніамінович - (Мордух Веньямінович) (2.1.1883, Москва 31,8.1976, Нью-Йорк) - публіцист, політичний діяч, юрист. Народився в- ортодоксальній єврейській сім'ї; батько - дрібний торговець тканинами. Закінчив 1-ю московську гімназію (з срібною медаллю, 1901) і юридичний факультет Московського університету (1907). Після захисту кандидатської дисертації "Особистість в праві" залишений при університеті для підготовки до професорського звання по кафедрі державного права. У 1903-4 вивчав медицину в Баденськом університеті (Німеччина). З 1908- помічник присяжного повіреного Н.Муравьева. У 1905-17. Амурська річкова флотилія - оперативне об'єднання Російського флоту, призначене для Далекосхідного театру військових дій в басейні р. Амур і Уссурі. Необхідність мати на Амурі бойові сили флоту виявилася вже з початком освоєння Далекосхідного краю в середині XIX в. У 1854 р. по ріці пройшов перший великий караван барж і плотів. Тоді вже з'явився і перший військовий корабель - пароплав "Аргунь" (командир лейтенант А.С. Сгибнев). З 1855 р. в Ніколаєвське-на-Амурі стали базуватися кораблі, що перейшли з Камчатки, однак район їх діяльності обмежувався в основному гирлом і низов'я ріки. Після відкриття головного військового порту у. Фрік, Вільгельм - (Frick), (1877-1946), рейхсляйтер, керівник депутатської групи НСДАП в рейхстагу, юрист, один з найближчих друзів Гитлера в перші роки боротьби за владу. Народився 12 березня 1877 в Альзенце в сім'ї шкільного вчителя. Вчився на юридичних факультетах Мюнхенського, Геттінгенського і Берлінського університетів, отримав докторську міру в Гейдельберге. У 1912 в Мюнхене початків юридичну практику. Із-за слабих легких Фрік не брав участь в 1-й світовій війні. У 1919-23 очолював відділення мюнхенской поліції і відділ карного розшуку (до 1925). Фрик познайомився з Гитлером, коли той звернувся до нього.
Кожна вагома структурна частина курсової "Облік в'їзного і виїзного туризму" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Культура Скандінавських країн першій половині XVII в. - У культурі Скандінавських країн пізнього середньовіччя існувало дві течії: самобутнє селянське, що пройми древніми традиціями ще дофеодальних часів (в Данії, проте, що зникли), і дворянсько-бюргерське, що глибоко просочилося іноземними впливами. НайЦіннішим надбанням народної традиції була дерев'яна архітектура, різьблення по дереву, а в області усної творчості - саги, пісні і казок. У Норвегії селянство виявилося єдиним, а в Ісландії і Фінляндії - основним охоронцем мови своєї народності в феодальну епоху. Інакшим був характер культури, що відображала потреби і смаки дворянства і бюргерства. Шляпников, Олександр Гаврілович - (1885-1937) - член РСДРП з 1901 року, прилучився до більшовиків до 1905 року, вибраний в Петербургський комітет РСДРП в 1907 році. У 1909 році емігрував у Францію і протягом декількох років працював на заводах в Парижі, потім в Німеччині. Активно брав участь в соціалістичному і профспілковому русі в обох країнах. У 1914 році посланий партією зворотно в Росію, в 1915 р. кооптирован в Російське Бюро ЦК більшовиків. Під час війни Шляпников відразу ж зайняв непримиренно інтернаціоналістську і пораженську позицію, друкувався в центральних більшовистський газетах і в "Соціал-демократові", який. Марксизм - розроблена К. Марксом і Ф. Енгельсом система філософських, економічних і соціально-політичних поглядів, що включає: - філософський матеріалізм і діалектику; - матеріалістичне розуміння історії (теорію суспільно-економічних формацій); - обгрунтування економічних законів  розвитку капіталістичного суспільства (теорію додаткової вартості і інш.); - теорію класів і класової боротьби; - теорію пролетарської - соціалістичної революції і переходу до комуністичного суспільства. Марксизм - це вчення про буржуазне суспільство XIX  в., про шляхи і способи його революційного перетворення в нову.
У вступі курсової "Облік в'їзного і виїзного туризму" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Меншовики - реформістський напрям в російській соціал-демократії. Поняття меншовики виникло на II з'їзді РСДРП (17.7. 1903 - 10.8.1903 м., Брюссель, Лондон) в зв'язку з виборами до керівних органів партії. При обговоренні параграфа 1 статуту РСДРП про членство в рядах партії В.І. Ленін запропонував формулювання, при якому член партії був зобов'язаний особисто брати участь в роботі одній з партійних організацій. Ю.О. Мартов виступив з іншим формулюванням: членом партії міг бути будь-якою, хто розділяв її програмні цілі. З цього питання серед делегатів з'їзду стався розкол: вони розділилися на.

ВХУТЕМАС - (Вищі художньо-технічні майстерні), учбовий заклад, засноване в 1920 м. шляхом злиття Перших і Других Державних вільних художніх майстерень, що раніше являли собою Строгановськоє художньо-промислове училище і Московське училище живопису, творення і зодчества. У концепції нової системи освіти знайшли втілення ідеї "виробничого мистецтва"; тут був відсутній колишнє ділення на "вищі" і "нижчі" (технічні) види творчості. Вхутемас став художньою школою, в якій відбувалося формування і розвиток принципів сучасного зображального мистецтва, архітектури і дизайну. МАГОМЕТАНСТВО - релігія багатьох східних народів, в тому числі і наших південних сусідів горских племен Кавказу; названа так на ім'я її фундатора Магомета, але відома також як Іслам (по арабски і тюркски - самозречення, порятунок душі) і Мусульманство. Вчення викладене в священній книзі Корану проголошує тільки єдиного Бога і його пророка Магомета, визнає святість окремих Божих подвижників, а також Моса, Ісу і Іоанна, Моїсея, Іїсуса Христа і Іоанна Крестітеля, наказує вірити в загробне життя, в ангелів і Страшний суд. Обрядові і побутові правила для послідовників Магомета записані в спеціальних книгах, по яких.
Список літератури курсової "Облік в'їзного і виїзного туризму" - більше 20 джерел. ЗОВНІШНЯ ЗАБОРГОВАНІСТЬ, зовнішній борг - (англ. external debt) - сума боргових зобов'язань країни по відношенню до іноземних кредиторів на певну дату, належних погашенню у встановлені терміни. Погашення В.з. проводиться в иностр. валюті, рідше - у місцевій валюті, на к-рую кредитор закуповує соответств. товари і послуги. В.з. виникає гл. обр. внаслідок зовнішніх позик, а також у разах націоналізації иностр. власність із зобов'язанням виплати компенсації. Борг нерезидентам в формі цінних паперів, що розміщуються на внутрішньому финанс. ринку, відноситься міжнародною статистикою до внутрішнього боргу. Розрізнюють "борг офиц. ЗАКОН ПРО ПОСИЛЕННЯ НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ІНОЗЕМНИХ БАНКІВ 1991 р. - FOREIGN BANK SUPERVISION ENHANCEMENT ACT OF 1991 - FBSEA Закон мав на меті заповнити пропуски в сфері нагляду за діяльністю ин. банків і її регулювання з тим, щоб забезпечити добросовісне і послідовне застосування положень про банківську діяльність, встановлених Конгресом США, всіма структурами (ин. і місцевими), що займаються банківською діяльністю на території США. Закон встановив одноманітні федеральні правила початку і розширення діяльності ин. банків на фин. ринку США, а також істотно посилив роль ФРС в сфері нагляду за їх діяльністю і її регулированияСначала ин. банки, що.

КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИСТІВ - CODE OF PROFESSIONAL (GAL RESPONSIBILITY). Звичайна практика і традиції представників юр. професії, що включають моральні і професійні зобов'язання по відношенню один до одного, своїм клієнтам, громадськості і суду. Адвокат є службовцем суду. Для позначення поняття ' адвокат' використовуються такі терміни, як ' lawyer', ' advocate', ' barrister' (в англійській правовій системі), ' counsel' або ' counselor', ' proctor' (в адміралтействі) і ' solicitor'. Кодекси професійної поведінки представників юр. професії вводять штат, федеральний уряд і професійні асоціації, включаючи Амер.
Посилання в тексті роботи "Облік в'їзного і виїзного туризму" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТЕХНІЧНИЙ ОБМІН - міжнародний обмін науково-технічними знаннями і сучасними технологіями, що розвивається в умовах міжнародного розподілу праці в сфері виробництва і науки, що дозволяє країнам використати для науково-технічного прогресу не тільки власні, але і зарубіжні досягнення. Т.ч. може здійснюватися на некомерційній основі і на ринковій комерційній основі. До некомерційних форм Т.ч. відносяться: вільне поширення науково-технічної інформації (науково-технічна література, довідники, стандарти, опис патентів, огляди, проспекти і т.п.), обмін інформацією в ході міжнародних конференцій, семінарів, симпозіумів. Вебленовська концепція - В.к. еволюції "індустріальної системи" не пройшла безслідно для левореформаторского крила американської економічної думки. Вона отримала подальший розвиток в дослідженнях видного економіста і соціолога Дж.К.Гелбрейта, в ряді футурологических моделей О.Тоффлера, Р. Хей-блонера і інш. Якщо Веблена можна з повною основою прирахувати до технократичного напряму американського институционализма, то його послідовник Джон Коммонс очолив соціально-правовий різновид цього вчення. Наукові труди Коммонса тісно пов'язані з інтересами і відображають особливості робочого руху в США. Юридична особа (LEGAL ENTITY)  - Організація в формі товариства, корпорації або траста, передбаченій правовим законодавством. Ср. з Об'єкт обліку (Accounting Entity). Дане поняття відповідає прийнятому в російській практиці поняттю "організація" як юридична особа, що створюється у вигляді комерційної або некомерційної організації.  Юридичні особи, що є комерційними організаціями, можуть створюватися в формі господарських товариств і суспільств, виробничих кооперативів, державних і муніципальних унітарних підприємств (п. 2 ст. 50 ГК РФ). Юридичні особи, що є некомерційними організаціями, можуть.

МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ - засновані на трьох способах отримання інформації про майбутнє. По-перше, це екстраполяція в майбутнє тенденцій, що спостерігаються, закономірності розвитку к-рих в минулому і теперішньому часі досить добре відомі (в припущенні, що і на певну перспективу ці тенденції збережуться без істотних змін). По-друге, це оцінка можливого або бажаного в майбутньому стану того або інакшого явища (передусім експертної оцінки). По-третє, це моделювання явищ (, що прогнозуються розуміючи в цьому випадку під моделлю всяке умовне, спрощене для зручності дослідження, схематичне уявлення про об'єкт прогнозу -. МАСОВЕ СУСПІЛЬСТВО - (mass society) - модель суспільства, що песимістично відображає соціальні перетворення, викликані модернізацією (урбанізацією, демократизацією політики, зростанням масових комунікацій і народної освіти), як процес, в якому індивідууми стануть: (а) більш відособленими від попередніх соціальних угруповань, тобто соціально розпиляними; (би) більш відкритими для комерційного і політичного маніпулювання централізованими елитами. Процес, в ході якого люди все більш звертаються в масу, називається також массификацией суспільства. Різноманітність в інтелектуальних і політичних орієнтаціях авторів, що. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИЙ - процес, в ході к-рого відбуваються істотні кількісні і якісні зміни в соц. сфері суспільств. житті або окремих її компонентах - соц. відносинах, соц. ин-тах, соц.-групових і соц.-організаційних структурах і т. д. Не всякі зміни в соц. явищах являють собою їх розвиток, а лише такі, при к-рих одні соц. явища переходять на більш високі (по об'єктивних критеріях соц. прогресу) рівні свого стану (прогресивний розвиток) або, навпаки, на рівні більш низького рівня (регресивний розвиток). Р.с. здійснюється шляхом еволюції, коли поступово відмирають старі елементи певної системи соціальної (див.) і. ВОСЛЕНСКИЙ Михайло Сергійович - (1920-1997) - російський історик, директор Боннського інституту радянської дійсності, професор, що емігрував працівник апарату ЦК КПРС. На думку В., викладеному у виданій на 14 мовах книзі "Номенклатура" і інших творах, внаслідок жовтня 1917 і подій, що пішли в Росії була скрушена класова система суспільства, що існувала. Але в процесі боротьби з класами, що панували нова влада конституювала і новий пануючий клас - номенклатуру. Засновуючись на соціологічній парадигмі Маркса, В. доводив, що номенклатура є достовірно пануючим класом соціалістичного суспільства і як таке є фактично колективним.