На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Облік доходів, витрат та фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг

(курсова робота з бухгалтерського обліку)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття доходів, витрат та фінансових результатів підприємства ... 5
1.1. Основні вимоги до визнання складу та оцінки доходів ... 5
1.2. Склад витрат виробництва ... 9
1.3. Поняття фінансових результатів ... 13
Розділ 2. Облік доходів від реалізації продукції, робіт і послуг ... 19
2.1. Характеристика рахунку 70 "Доходи від реалізації" ... 19
2.2. Основні аспекти обліку ... 20
Розділ 3. Особливості обліку витрат виробництва ... 24
3.1. Мета та етапи обліку витрат виробництва ... 24
3.2. Облік прямих виробничих витрат ... 26
3.3. Характеристика основних методів калькулювання ... 31
3.4. Аналітичний облік, витрат виробництва ... 34
Розділ 4. Облік фінансових результатів основної діяльності ... 38
4.1. Характеристика рахунку 79 "Фінансові результати" ... 38
4.2. Облік результатів операційної діяльності ... 41
Висновки ... 47
Література ... 48

Для придбання курсової роботи "Облік доходів, витрат та фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Облік доходів, витрат та фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг"

Курсова робота "Облік доходів, витрат та фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Облік доходів, витрат та фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Облік доходів, витрат та фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Облік доходів, витрат та фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг" і призначений виключно для пошукових систем.

Індепендентська республіка і її крах - Революція торжествувала перемогу - феодальна монархія була скинена. Актом парламенту від 17 березня 1649 р. королівська влада появлялася знищеної, як "непотрібна, обтяжлива і небезпечна для блага народу". Через два дні її долю, розділила палата лордів. 19 травня в урочистій обстановці Англія була оголошена республікою. "У перший рік свободи, божим благословенням відновленої", - означалося на новому державному друці, що скріпив цей історичний акт. У влади виявилися индепенденти, представники інтересів середньої міської буржуазії і частини дворянства - джентрі. Республіка 1649. МАРШАК Яків - (23.7.1898, Київ 27.7.1977, Лос-Анджелес, шт. Каліфорнія) економіст. Закінчивши гімназію, М. вчився в 1915-18 в Технологічному інституті у Києві, мабуть, маючи намір стати інженером. Після революції на деякий час виявився на посту міністра труда Грузинської Демократичної Республіки і, ймовірно, після її падіння в березні 1921, разом з іншими діячами меншовистський уряду перебрався за межу. Перші роки еміграції М. провів в Німеччині. Економічну освіту отримав в Берлінськом університеті, де вивчав економіку і статистику під керівництвом професора Вл.Борткевича, виходця з Росії. Ний - Hoax. Ний (евр. спокій; див. "Ламех"), син Ламеха, внук Мафусала, народився біля 1056 р. після створення світу і був людина праведна і непорочна, "ходив перед Богом" (Побут. 6:9) Тому, коли Бог вирішив винищити грішне людство, Він уклав заповіт з Ниємо і наказав йому побудувати ковчег для порятунку себе і свого сімейства. Коли наступив водний потоп, на 600 році життя Ниючи, він увійшов в ковчег з дружиною, зі своїми трьома сини: Симом, Хамом і Іафетом і з дружинами їх; крім них він взяв в ковчег худобу чистої по семи чоловічої статі і жіночого, а нечистого по парі. Господь. ХИЖА Георгій Степанович - (02.05.1938). Заступник Голови Уряду Російської Федерації в урядах Б. Н. Ельцина, Е. Т. Гайдара і В. С. Черномирдіна з 20.05.1992 м. по 10.05.1993 м. Народився в м. Ашхабаді Туркменської ССР. Освіту отримав на механічному і на математичному факультетах Ленінградського політехнічного інституту і в Академії народного господарства при Раді Міністрів СРСР (1986). Доктор технічних наук. З 1981 р. інженер заводу ім. Енгельса (що згодом став головним при створенні підприємств ленинградского об'єднання електронної промисловості "Светлана"), потім старший, ведучий інженер, начальник.
Кожна вагома структурна частина курсової "Облік доходів, витрат та фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Варакин і Селіванов - Варакин і Селіванов - кріпосні люди Строганових, спасителі Пермського краю від бід, що загрожували останньому під час Пугачевського бунта. - В 1773 році, коли Пугачев діяв ще в південних частинах Уралу, південна частина Пермської губернії приведена була в неспокійний рух татарами численних селищ по сусідству з м. Осою. Тулвенские татари, в Осинськом повіті, раніше інших кинулися на грабунки і розбої. Це повстання загрожувало страшними бідами, оскільки навіть в головному місті краю, Кунгуре, крім штатної команди з 20 - 50 старих і увечних солдат, не було ніяких коштів до захисту. У ето-то час. ЕВТУШЕНКО - Євген Олександрович (р. 1933, станція Зима Іркутської обл.), російський поет, прозаїк, публіцист. Популярність поету принесли книги "Розвідники грядущого" (1952) і поема "Станція Зима" (1953-56), в яких Евтушенко виступив як послідовник ораторської традиції В. В. Маяковського: його твори відрізняються публіцистичною загостреністю. Критика прирахувала поета до напряму, що іменується гучною (або естрадної) лірикою. У 1960-е рр. вийдуть поетичні збірники "Яблуко" (1960), "Ніжність" (1962), "Помах руки" (1962). Поет гостро відчуває пульс планети. Друге ополчення - народне ополчення під керівництвом К. Мініна і Д. Пожарського, створене в Росії в 1611 році, в період Смута для боротьби з польською інтервенцією. (Див. схему "Народне ополчення".) Ополчення виникло в складній обстановці, після захвата інтервентами значної частини країни, в т. ч. Москви і Смоленська, і розпаду внаслідок гострих протиріч першого Земського ополчення 1611 року. У вересні 1611 року в Нижньому Новгороде земський староста Кузьма Мінін звернувся до посадским людей із закликом зібрати кошти і створити ополчення для звільнення країни. Населення міста було обкладене особливим збором для.
У вступі курсової "Облік доходів, витрат та фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Ілія - "фесвитянин, з жителів Галаадських", пророк Добродії в Ізраїлі (3 Цар. 17:1). Крім вищенаведених слів ми чогось не знаємо про його батьків і про колишнє його життя. Невідомий раніше, він раптом з'являється перед Ахавом і Ієзавелью, викриваючи їх в гріху і сповіщаючи про покарання від Бога. По велінню Господню він сховався у потоку Хорафа, де ворони приносили йому прожиток. Після того, як потік висох, він пішов в Сарепту Сидонськую, де чудо доставило йому прожиток. Він зцілив сина своєї господині, повернувши йому життя. Потім він виступив перед Ахавом і перед численним.

АНДРІЙ ІВАНОВИЧ - (кіл. 19) З роду Московських вів. кн. Син Івана III Васильовича і візантійської царівна Софьі Фомінішни Палеолог. Рід. 5 авг. 1490 р. Кн. Старіцкий. ЖЕ.: з 22 февр. 1533 р. дочка кн. Андрія Федоровича Хованського, кн. Ефросинія ( 15 окт. 1569 р.). 10 дек. 1536 р. За деякими повідомленнями можна судити, що Андрій був любимим братом Василя III і мав з ним самі довірчі відносини. Однак Василь не дозволяв брату одружуватися, поки сам не обзавівся сином. Після смерті Василя його дружина Олена Глінська веліла взяти в темницю брата великого князя Юрія Івановича. Андрій спочатку не був запідозрений в. Петіпа - Петипа - артистична сім'я. Мариус Іванович П. - відомий балетмейстер і танцівник, народився в 1822 році в Марсель в сім'ї танцівника і балетмейстера Жана П. (1787 - 1855), що служив в 1850-х роках і на Санкт-Петербургской балетній сцені. Дебютував в Парижі; в 1847 році запрошений в Санкт-Петербург балетним jeune premier; з 1869 року - балетмейстер, багато що зробив для нашого балету. Склав і поставив на нашій сцені до 50 балетів; новітні з них - "Синя борода" (1896) і "Раймонда" (поставлена в січні 1898 року). Носить звання соліста двора Його Величності. Його брат, Люсьен П. -.
Список літератури курсової "Облік доходів, витрат та фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг" - більше 20 джерел. КОРПОРАЦІЯ - CORPORATION У США - акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю. Організації бізнесу в формі К. є найбільш поширеними в США в області виробництва і в оптовій торгівлі як в кількісному відношенні, так і по основних показниках діяльності (об'єму продажу, чисельності зайнятих). У роздрібній торгівлі і сфері послуг К. складають меншину в кількісному відношенні, однак по об'єму продажу і числу зайнятих у виробництві перевищують показники некорпоративних фірм (по даним Бюро переписів США і перепису підприємств торгівлі і послуг). Таке домінуюче положення К. в об'ємі операцій підкреслює. РЕЗЕРВ ВНЕСКІВ - Фонд, що створюється страховою установою для майбутніх виплат за договорами довгострокового страхування життя і пенсій. Необхідний страхувальнику як гарантія виконання фінансових зобов'язань і стійкості страхових операцій.Договори страхування життя звичайно укладаються на декілька років. Момент надходження внесків не співпадає за часом з виплатою страхових сум. Тому протягом певного періоду внески страхувальників знаходяться в розпорядженні страхової організації. Одна частина внесків, що поступили використовується для поточних виплат, інша прямує в резерв для майбутніх платежів. Р.в. принципово.

РЕЙТИНГ БАНКІВ - (англ. bank rating) - система оцінки діяльності банків, заснована на порівнянні фінансових показників роботи і даних балансу різних банків. Критерієм порівняння можуть бути: об'ємні показники, що характеризують масштаб розвитку банку; якісні показники, що характеризують міру надійності. Р.б. по об'ємних показниках застосовується як в міжнародній, так і у вітчизняній практиці. У междунар. практиці використовуються: загальна сума активів по консолідованому балансу, сума депозитів, сукупна заборгованість по кредитах, об'єм чистого прибутку, прибутковість активів, прибутковість капіталу.
Посилання в тексті роботи "Облік доходів, витрат та фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Етика менеджменту - Будь-якому менеджеру, незалежно від сфери діяльності, будь те виробництво, необхідно чітко дотримувати норми етики, прийняті в суспільстві і на фірмі, в якій він працює. Приведемо деякі з них. При надходженні на роботу, менеджер приймає на себе етичне і правове зобов'язання не розголошувати конфіденційну або представляючу комерційну таємницю інформацію, навіть якщо надалі він ухвалить рішення піти з фірми. Менеджер фірми повинен з повною віддачею працювати на її благо. Неетично мати сторонні ділові інтереси, які відволікали б істотну частину часу або уваги від виконання посадових. Бета - Використовується для оцінки міри чутливості фонду до коливань ринку. Вимірює систематичний, або недиверсифицируемий, ризик, властивий портфелю фонду. Агентство Morningstar розраховує бету фонду, використовуючи те ж саме рівняння регресії, яке використовується для розрахунку альфи (регресія надлишкової прибутковості фонду проти надлишкової прибутковості індексу). Таким чином, по методиці Morningstar для розрахунку бети вимірюється різниця між надлишковою прибутковістю взаємного фонду по відношенню до прибутковості казначейських векселів і надлишковою прибутковістю індексу широкого ринку. SMITH, ADAM (1723-1790). Адам Сміт - Шотландський економіст, роботи якого лягли в основу класичної економічної теорії. У відомому труді А. Сміта "Дослідження про природу і причини багатства народів" (1776 р.) закладені основи вчення про ринок. Смит підкреслював, що ринкові відносини базуються на суспільному розподілі праці. Вчений вважав, що "невидима рука" ринку примусить предринимателей з особистого матеріального інтересу і прагнення до прибутку виробляти товари і послуги, необхідні суспільству. У умовах вільної конкуренції і при відсутності державного регулювання ринок здатний так.

ПІЗНАННЯ - творча діяльність суб'єкта, орієнтована на отримання достовірних знань про мир. П. є сущностной характеристикою буття культури і в залежності від свого функціонального призначення, характеру знання і відповідних коштів і методів може здійснюватися в наступних формах: буденне, міфологічне, релігійне, художнє, філософське і наукове. Початкову структуру П. представляє суб'єкт-об'єктне відношення, де питання про можливість адекватного відтворення суб'єктом сущностних характеристик об'єкта (проблема істини) є центральною темою гносеологии (теорії П.). У залежності від розв'язання цього. ЛЕЙНГ (LAING) Рональд - (1927-1989) - шотландський психіатр і психолог. Один з творців і лідерів антипсихиатрии. Закінчив медичний факультет університету міста Глазго. Працював психіатром в різних лікувальних установах (в т.ч. в армійських), а потім в клініці Глазго. Читав курс лекцій по психіатрії в місцевому університеті. Досліджував природу і причини психічних хвороб, оточення психічно хворі, шизофренические системи, взаємовідносини лікаря і пацієнта, традиційні способи психіатрії і психотерапії, змінені стану свідомості і його трансперсональні рівні, етичні і юридичні аспекти психіатрії, проблеми людського досвіду і. ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ - складний і динамічний процес перекладу теоретичних концепцій по відтворюванню соціальних якостей, характеристик, явищ, відносин на мову практичних дій. Він складається з наступних операцій: професійної підготовки виконавців; організації їх роботи (відповідно до об'єму, визначеного технологічним регламентом СТ); координації різних суб'єктів (окремих виконавців або груп); надання науково-методичною допомоги фахівцям; контролю діяльності суб'єктів впровадження СТ; соціальної діагностики його результатів; аналізу процесу технологизации; коректування цілей (при необхідності); організації. Свобода волі - (free will), филос. проблема, що зводиться до питання про той, чи можна вважати людей морально відповідальними за їх дії, якщо є основи вважати ці дії що залежать від внеш. причин. Особливе значення С.в. придбаває в контексті теології: якщо Бог всезнающ і всемогутній, то звідси неминуче слідує, що будь-який людський вчинок зумовлює його воля. Та ж проблема в світському контексті часто розглядається як конфлікт між мораллю і наукою: в той час як моральна практика (напр., покарання) вимагає свободи дій, наука говорить про те, що будь-яка наша дія прямує невблаганними законами природи. З т.зр.