На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Облік запасів в зарубіжних країнах

(курсова робота з бухгалтерського обліку)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття запасів ... 5
1.1. Характеристика МСБО 2 "Запаси"(переглянутий у 1993 р.) ... 5
1.2. Облік запасів у облікових системах різних країн ... 13
Розділ 2. Відмінності в методах оцінки та списання запасів ... 16
2.1. Оцінка виробничих запасів ... 16
2.2. Оцінка незавершеного виробництва ... 18
2.3. Оцінка товарів ... 20
2.4. Методи оцінки вибуття запасів ... 21
Розділ 3. Відображення запасів у фінансовій звітності ... 27
Висновки ... 30
Література ... 32

Для придбання курсової роботи "Облік запасів в зарубіжних країнах" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Облік запасів в зарубіжних країнах"

Курсова робота "Облік запасів в зарубіжних країнах" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Облік запасів в зарубіжних країнах", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Облік запасів в зарубіжних країнах" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Облік запасів в зарубіжних країнах" і призначений виключно для пошукових систем.

Балтійський флот - найстаріше оперативне об'єднання Російського військового флоту на Балтійському морському театрі, створене за безпосередньою участю Петра I. Во час Північної війни з Швецією за оволодіння виходами до моря 22 січня 1702 р. пішов государев указ про споруду шести 18-гарматних кораблів на ріці Сяси "в оборону і на відсіч проти ворожих свейских військ". 24 березня 1703 р. в місті Олонце на ріці Свірь були закладені перший фрегат "Штандарт", 2 галиота, 5 буєрів і 2 шмака. Ці кораблі і заклали основу російського Балтійського флоту. У травні 1703 р. стався перший бій балтийцев: під командуванням. Друга опіумна війна (1856-1660 рр.) - Правлячі круги Англії, США і Франції, скориставшись революційною боротьбою народних мас, що розвернулася в Китаї, проти маньчжурського владицтва, вирішили ще більше підпорядкувати своєму впливу пекінський уряд і добитися від нього нових пільг і привілеїв. У 1854 р. Англія, США і Франція пред'явили уряду Китаю сумісну вимогу про переукладення договорів 1842-1844 рр., посилаючись на те, що в китайсько-американському договорі 1844 р. був пункт про перегляд його умові через 12 років. Держави зажадали собі права необмеженої торгівлі на всій території Китаю, допущення своїх постійних послів до Пекіна. ЗИНОН - Візантійський імператор в 474 - 491 рр. Помер 9 апр. 491 р. Початкове ім'я Зінона було Тарасикодісса Русумвладеста. Він відбувався з племені исавров (Кандід: 1). Біля 447 р., в переддень війни з гунами, він привів в Константінополь сильний загін федератов (Дашков: "Зінон"). Імператор Лев Макелла став прославляти Тарасикодіссу, оскільки хотів спиратися на исавров в боротьбі з всесильним німецьким знанням, що отримало величезний вплив при Константінопольськом дворі. Лев перейменував Тарасикодіссу в Зінона і видав за нього свою дочку Аріадну, після того як Зінон овдовів (Кандід: 1). У 464 р. Декабристи - представники дворянства, уперше в Росії самодержавства, що виступили за обмеження і ліквідацію кріпаччини, що підняли 14 грудня 1825 р. повстання (звідси назва учасників руху - декабристи). Багато Хто з них вчився в Московському університеті і Царськосельськом ліцеї, де панував "дух вільнодумності". Головна причина зародження руху дворянських революціонерів - розуміння ними, що збереження кріпаччини і самодержавства - згубно для подальшої долі країни. Важливою причиною з'явилася Вітчизняна війна 1812 р. і перебування російської армії в Європі в 1813 - 1815 рр. Майбутні декабристи.
Кожна вагома структурна частина курсової "Облік запасів в зарубіжних країнах" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Платон - великий грецький філософ першої половини IV в. до Р.Х. Роділся в Афінах в 427 р., помер в 347 р. до Р.Х. Его справжнє ім'я - Арістокл, а прізвисько "Платон" (широкий) він отримав в молодості за особливості своєї статури. Відбувався із знатного роду і дістав прекрасну освіту. У молодості писав вірші, захоплювався музикою, живописом, атлетикою. Можливо, слухав лекції гераклитика Кратіла, знав популярні в Афінах твори Анаксагора, був слухачем Протагора і інших софістів. У 407 р. став учнем Сократа, що визначило все його життя і творчість. Цілих 8 років він не відійшов від любимого вчителя, образ. БЕРНС - (burns) Роберт (1759, д. Аллоуеей, південно-західна Шотландія - 1796, Дамфріс), шотландський поет. Народився в бідній селянській сім'ї, в школу ходив усього декілька років, бОльшую частину знань придбав самообразованием. До 28 років не виїжджав з рідного села. Перший збірник "Вірші, написані переважно на шотландському діалекті" (1786) отримав широке визнання як у читачів, так і у літераторів. Головною темою цього збірника (як і усього подальшої творчості поета) є тема батьківщини - історія народу Шотландії і подвиги нац. героїв, опису її прекрасної природи. Головний герой -. ИСКАНДЕР - Фазіль Абдулович (р. 1929, Сухумі), російський прозаїк. Батько через своє іранське походження в 1938 м. був висланий з СРСР. Майбутній письменник зростав в сім'ї родичів по материнській (абхазької) лінії. У 1947 м. поступив в Московський бібліотечний ин-т (нині Ін-т культури), в 1951 м. перевівся в Літературний ин-т (закінчив в 1954). Був літературним співробітником газет "Брянський комсомолець" (1954-55) і "Курська правда" (1955-56). З 1956 м. жил і працював в Сухумі, з нач. 1990-х рр. - в Москві. Почав друкуватися з 1952 м. Випустив збірники віршів ("Гірські.
У вступі курсової "Облік запасів в зарубіжних країнах" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Загибель армії Наполеона в Росії - Почалося згубний для наполеонівської армії відступ. Французькі вояцькі частини, що розтяглися на багато які десятки кілометрів, зазнавали безперервних ударів російських військ і партизан. З півночі і сходу французьку армію тіснили регулярна кіннота і козаки. Паралельним маршем з півдня рухалися основні сили Кутузова, перешкоджаючи спробам противника прорватися в південні хлібородні місця. Великі втрати поніс Наполеон у важких боях під Вязьмой і у села Червоного, де він втратив більше за половину військ, виведених з Москви. Розрахунок французького командування на передих в Смоленське не.

Арістов Микола Яковльович - Арістов, Микола Яковльович, історик (народився в 1834 році, помер 26 серпня 1882 року). Син сільського священика Тамбовської губернії, А. дістав вищу освіту в Казанської духовній академії, де, під впливом В.І. Грігоровича і А.П. Щапова, А. зайнявся вивченням російської історії; від Щапова ж він сприйняв і свої керівні наукові переконання. Кандидатський твір А. був написаний на запропоновану Щаповим тему: "Погляд древніх російських літописців на події світу" (надруковано в "Православному Співрозмовникові", 1859 рік). Перебуваючи вчителем в Симбірської духовній семінарії, А. вмістив декілька. Переверзев Йосип Юхимович (1920-і - 1980-і рр.) - Курський вчитель і краєзнавець. Уродженець Медвенського району, ветеран Великої Вітчизняної війни. Після неї викладав в школі-інтернаті д. Клиновий Медвенського району, що поміщалася в будинку, що належав раніше професорові Д. Я. Самоквасову і його дружині Т. В. Самоквасової (Шумакової), тутешній уродженці і поміщикові. У лютому 1957 р. стараннями І. Е. Переверзева в цій будівлі був відкритий меморіально-краєзнавчий музей імені Д. Я. Самоквасова. У нім експонувалися зібрані їм по селу багато особистих речей ученого і його сім'ї, селянське начиння почало XX в. "Дом археолога Самоквасова" був.
Список літератури курсової "Облік запасів в зарубіжних країнах" - більше 20 джерел. КОМП'ЮТЕР - COMPUTER Пристрій для виконання арифметичних логічних операцій. Ці операції виконуються автоматично по заданій програмі. К. використовуються в основному для швидкої обробки даних. Існує багато класифікацій До., однак одним з найбільш важливих критеріїв є швидкість обробки інформації. У число основних функцій К. входять наступні: а) виконання арифметичних і логічних операцій; б) контроль за проходженням інформації; в) переміщення і сортування інформації; г) інтерфейс (взаємодія) з пристроями введення і висновку даннихОдной з основних проблем в банківській справі є забезпечення захисту. ФЕДЕРАЛЬНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННИЙ ФОНД ПО ЗАХИСТУ ПРАВ ВКЛАДНИКІВ І АКЦІОНЕРІВ - некомерційна організація. Освічений відповідно до Указу Президента РФ "Про деякі заходи по захисту прав вкладників і акціонерів" № 1157 від 18 нояб. 1995. Засновниками Фонду можуть виступати федер. органи виконає. власті спільно з суспільств. об'єднаннями, созд. з метою захисту прав вкладників і акціонерів, в т.ч. з комітетами по захисту обдурених вкладників і акціонерів. Від імені гос-ва засновниками Фонду стали: Федеральна комісія з ринку цінних паперів, Державний комітет по управлінню державним майном, Російський фонд федерального майна. Мета діяльності Фонду: здійснення компенсац.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТРАХОВА - (англ. insurer liability) - передбачена умовами страхування сукупність подій (окрема подія), при настанні яких проводиться страхова виплата. О.с. - відповідальність страхувальника. Вона встановлюється законодавством і правилами страхування або визначається по угоді страхувальника і страхувальника при укладенні договору страхування. У майновому страхуванні головним при визначенні О.с. є облік характеру майна і ризиків, крим воно схильне, надання захисту від разл. стихійних лих і т.п. явищ. У особистому страхуванні поєднується можливість укладати договір на випадок настання отд. або.
Посилання в тексті роботи "Облік запасів в зарубіжних країнах" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВІДСОТОК НАКОПИЧЕНИЙ - ACCRUED INTEREST Нарахований відсоток, по до-рому не наступив термін виплати. Відсоток нараховується по простих векселях, комерційних паперах, а також облігаціях з фіксованою процентною ставкою і не забезпеченим борговим зобов'язанням. При відсутності спеціальної обмовки облігації на фондових біржах США котируються і продаються по чистому курсу, тобто без Н.п. Котировання вказує лише основну суму, до до-ой потрібно додати накопичений відсоток по ставці купона за період починаючи з останньої дати виплати відсотків аж до дня поставкиТрадиционно відсоток по облігаціях виплачується кожні. Показники якості продукції - Показник якості - кількісна характеристика одного або декількох властивостей продукції, вхідних в її якість, що розглядається застосовно до певних умов її створення і експлуатації або споживання.  Основні типи показників якості (по ознаках класифікації):  По відношенню до властивостей продукції: а) призначення; б) надійність; в) технологічність; г) ергономічні; д) естетичні; е) стандартизації; е) патентно-правові; ж) економічні.  По кількості властивостей, що відображаються: а) одиничні; б) комплексні; в) інтегральні.  По методу визначення: а) інструментальні; б) розрахункові; в). ПІДЗВІТНІ ОСОБИ - працівники організації, що отримали авансом готівку грошові кошти на майбутні витрати (господарські і по службових відрядженнях). Список осіб, що мають право на отримання підзвітних сум, затверджується керівником орг-ции. Правила видачі підзвітних сум регулюються Порядком ведіння касових операцій і інакшими документами. Новий аванс видається тільки після повного розрахунку по раніше виданому. Розмір авансу на майбутні хоз. витрати і його терміни визначаються керівником орг-ции. Видача під звіт готівки ден. коштів на витрати, связ. з діловими поїздками, включаючи службові відрядження.

ФРЕЙД (FREUD) Зігмунд - (Сигизмунд Шломо) (1856-1939) - австрійський лікар, невропатолог, психопатолог, психіатр, психолог. Основоположник психоаналізу і фрейдизму. У 1873 поступає на медичний факультет Венського університету. Прослухав курс філософії Брентано. Доктор медицини (1881). Приват-доцент неврології (1885). Професор (1902). У 1885-1886 стажувався в Парижі у Шарко в клініці Сальпетрієр. Під впливом його ідей прийшов до думки, що причиною психонервних захворювань можуть бути динамічні травми психіки, що неспостерігаються. У 1892 розробив і використав новий терапевтичний метод, - метод наполягання, орієнтований на. ПРОТЕСТАНТСЬКА ЕТИКА - (PROTESTANT ETHIC) Услід за двома нарисами М. Вебера 1904-1905 рр., пізніше опублікованими під назвою "Протестантська етика і дух капіталізму" (Weber, 1930), затверджується, що світська культура капіталістичного суспільства бере свій початок, як це ні парадоксальне, в аскетизмі протестантській Реформації. З цієї точки зору, протестантська етика і дух капіталізму володіють виборчою спорідненістю. Протестантизм надавав важливе значення автономії і незалежності індивіда, протипоставити залежності від церкви, духовенства і ритуалу. Згідно з кальвинистским релігійними. ТЕОРІЯ ДЗЕРКАЛЬНОГО Я - одна з перших концепцій особистості в соціології і психології, що виходила не з внутрішніх характеристик людину, а з визнання вирішальної ролі взаємодії індивідів, к-рі виступають по відношенню до кожного з них як "дзеркала" його "Я". У. Джеймс виділяв в ""Я" соц. "Я, "до-ой було тим, чим визнають дану людину навколишні. Людина має стільки "соц. "Я, "скільки існує окремих осіб і груп, про думку к-рих він піклується. Розвиваючи цю ідею, Ч. Кулі вважав ознакою істинне соц. істоти здатність індивіда виділяти себе з групи і усвідомлювати своє "Я". Обов'язковою умовою цього було спілкування індивіда з. КОНЦЕПЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ (СУБ'ЄКТИВНИХ) ВІДНОСИН ОСОБИСТОСТІ - будується на тезі про той, що людина являє собою цілісну систему індивідуальних виборчих, свідомих зв'язків особистості з различн. сторонами об'єктивної дійсності. Ця система формується всією історією розвитку людини, вона виражає його особистий досвід і внутрішньо визначає його дії і переживання. Термін "відношення" має на увазі не тільки і не стільки об'єктивний зв'язок особистості з її оточенням, скільки її суб'єктивну позицію в цьому оточенні. У психологич. значенні "відношення" передбачає насамперед момент оцінки, виражає упередженість особистості. Разом з тим характер і динаміка.