На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Облік заробітної плати та розрахунків з учасниками

(курсова робота з бухгалтерського обліку)

Вступ ... 3
Розділ 1. Заробітна плата: поняття, види та форми ... 4
1.1. Поняття, види і форми заробітної плати ... 4
1.2. Утримання із заробітної плати ... 7
Розділ 2. Тарифна система оплати праці ... 9
2.1. Призначення тарифної системи ... 9
2.2. Тарифно-кваліфікаційний довідник і його застосування ... 10
2.3. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати ... 13
2.4. Тарифні ставки працівників ... 16
Розділ 3. Облік розрахунків з оплати праці та з учасниками ... 21
3.1. Характеристика рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" ... 21
3.2. Документування господарських операцій ... 24
3.3. Відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку ... 27
3.4. Облік розрахунків з учасниками ... 28
Висновки ... 33
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Облік заробітної плати та розрахунків з учасниками" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Облік заробітної плати та розрахунків з учасниками"

Курсова робота "Облік заробітної плати та розрахунків з учасниками" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Облік заробітної плати та розрахунків з учасниками", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Облік заробітної плати та розрахунків з учасниками" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Облік заробітної плати та розрахунків з учасниками" і призначений виключно для пошукових систем.

НЕМЦОВ Борис Юхимович - (09.10.1959). Перший заступник Голови Уряду Російської Федерації в уряді В. С. Черномирдіна з 17.03.1997 м. по 23.03.1998 м., одночасно з 24.04.1997 м. по 31.12.1997 м. міністр палива і енергетики Російської Федерації; заступник Голови Уряду Російської Федерації в уряді С. В. Кирієнко з 28.04.1998 м. по 25.08.1998 м. Народився в м. Сочи Краснодарського краю. У 1967 р. сім'я переїхала в м. Гіркий (нині Нижній Новгород). Дідусь по материнській лінії в роки Великої Вітчизняної війни був начальником цеху на Горьковськом автозаводі. Бабуся Белла була домогосподаркою. Виховувався. ПЕРША П'ЯТИРІЧКА: КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ І ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ КРАЇНИ - До 1929 року політична ситуація в світі здавалася  більшовикам  дуже сприятливої з точки зору зростання комуністичного руху і перспектив світової революції. Положення було наступне: 1. Економічна криза охопила капіталістичні країни, викликаючи там занепад економіки, величезне зростання безробіття і загальне невдоволення населення. 2. У Німеччині, в безпосередній близькості до Радянського Союзу,  число членів комуністичної партії підходило до 4 мільйонів. Партія  ставала там великою активною силою. 3. У сусіда на сході, в  Китаї,  революційний  і  комуністичний рух поширювався і вимагав. БУЛГАК Володимир Борисович - (09.05.1941). Заступник Голови Уряду Російської Федерації в уряді Е. М. Прімакова з 25.09.1998 м. по 12.05.1999 м.; заступник Голови Уряду Російської Федерації в уряді В. С. Черномирдіна з 17.03.1997 м. по 23.03.1998 м.; міністр науки і технологій в уряді С. В. Кирієнко з 30.04.1998 м. по 25.09.1998 м.; міністр зв'язку Російській Федерації в уряді В. С. Черномирдіна з грудня 1992 р. по 17.03.1997 м.; міністр зв'язку РСФСР в уряді Б. Н. Ельцина і Е. Т. Гайдара з 15.11.1991 м. по грудень 1992 р.; міністр РСФСР по зв'язку, інформатиці і космосу в уряді І. С. Силаєва з липня 1990 р. по 15.11.1991 м. Богданович Іполит Федорович - Богданович, Іполит Федорович, - відомий поет. Народився 23 грудня 1743 р. в м. Переволочне (Полтавської губернії). Ще в дитинстві Богданович, як повідомляє він в своїй автобіографії, виявив схильність до "читання книг, малювання, музики і стихотворству, до якого особливо отримав смак читанням віршованих творів Михайла Васильовича Ломоносова". На одинадцятому році він був відправлений в Москву для "приказной служби" і там записаний в юстиц-колегію юнкером. Президент колегії дозволив йому одночасно займатися в математичній школі при сенатській конторі. Хоч Богданович "по успіхах в математиці.
Кожна вагома структурна частина курсової "Облік заробітної плати та розрахунків з учасниками" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Драматургія і театр Італії - Після другої появи в Італії французької республіканської армії (1796 р.) почалося широкий республіканський рух, в якому важлива роль належала театру, що отримав назву "якобинского". У цьому театрі ставилися революційні трагедії - французькі (Вольтера, М. Ж. Шенье) і італійські (Альфьері), а також злободенні агітаційні п'єси. З великих п'єс якобинского театру виділяється тираноборческая трагедія "Іпато Орсо" Дж. Пиндемонте і дещо пізніше - трагедія В. Монті "Кай Гракх" (1800 р.), насичена пристрасною пропагандою єдності Італії. З відновленням австрійського панування в. Георгій Данилович - Георгій Данилович - син Даніли Олександровича московського, князь московський і великий князь володимирський, народився в 1281 р.; після смерті батька свого (1303) успадковував Москву і Переяславль Залесський. Великий князь Андрій Олександрович сильно домагався Переяславля, але Георгій втримав його за собою. Доти розбрати йшли між дітьми Олександра Невського; зі смертю Андрія (1304) запекла боротьба за великокняжеское достоїнство починається між князьями московськими і тверскими. Георгій і Михайло тверской поїхали в орду, а їх брати, що залишилися в долях і бояре, підтримуючи інтереси своїх. Васильев Федір Олександрович - Васильев (Федір Олександрович) - пейзажист. Народився 19 лютого 1850 року, помер 8 вересня 1873 року. Васильев був син дрібного почтамтского чиновника в Петербурге; вже дванадцятирічною дитиною він він був відданий на службу в розділи. поштамт, де отримував 3 рублі платні в місяць. Він з ранніх часів вподобав до малювання і, повертаючись додому з поштамту, займався малюванням. Молодий Васильев невдовзі залишив службу і поступив в малювальну школу Суспільства заохочення мистецтв, а дещо пізніше став користуватися радами І.І. Шишкина. У 1867 році Васильев написав на Валааме декілька етюдів з.
У вступі курсової "Облік заробітної плати та розрахунків з учасниками" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Симоненко Григорій Федорович - Симоненко (Григорій Федорович) - економіст (народився в 1838 р.). Закінчив курс в Московському університеті. Ще будучи студентом вмістив в "Бібліотеці для Читання" ряд статей: "Аболіціонізм і аболиционисти", що вийшов потім окремою книгою. Статті ці, написані в епоху звільнення селян, доводили, що знищення рабства в Вест-Індії не мало наслідком економічного занепаду цих колоній, як затверджували Молінарі і інші економісти. У Московському ж університеті Симоненко захистив обидві свої дисертації - магістерську "Суспільство, держава і право з точки зору законів народного.

Грубер Венцеслав Леопольдович - Грубер Венцеслав Леопольдович - видатний анатом (1814 - 1890). Народився в Богемії. Освіту отримав в пражской гімназії і Пражськом університеті. У 1846 р. Н.І. Пірогов (за дорученням медико-хірургічної академії) запросив його викладати анатомію студентам академії і заведивать її анатомічним інститутом. Після приїзду в Санкт-Петербург Грубер знайшов анатомічний інститут в повному запустінні: не було ні пристосувань для робіт, ні інструментів, не було анатомічного музею. Протягом 3 років Грубер старався правильно поставити учбову справу; але, втративши надію його упорядити, поглибився у власні наукові. ЕФИМОВ Віталій Борисович - (04.04.1940). Міністр транспорту РФ в уряді І. С. Силаєва з 08.09.1991 м., в уряді Б. Н. Ельцина і Е. Т. Гайдара з листопада 1991 р., в уряді В. С. Черномирдіна з 14.12.1992 м. по 10.01.1996 м. Народився в радгоспі "Червона зірка" Мглінського району Московської області. Освіту отримав в Горьковськом сільськогосподарському інституті по спеціальності інженер-механік сільського господарства (1964). Кандидат технічних наук (1987). Тема дисертації "Вдосконалення структури виробниче-технічної бази автомобільного транспорту в регіоні на основі спеціалізації і.
Список літератури курсової "Облік заробітної плати та розрахунків з учасниками" - більше 20 джерел. ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В РОСІЇ - сукупність законодавчих норм і економічних заходів, що реалізовуються державними органами з метою формування і вдосконалення національної валютної системи країни з урахуванням структурних принципів світової валютної системи, забезпечення валютної стабільності і ефективного функціонування механізму валютно-фінансових взаємовідносин з іншими країнами. В.р. здійснюється у трьох головних напрямах. 1) Формується і постійно оновлюється законодат. і нормативна база зовнішніх валютно-финанс. відносин. У Росії законодат. акти приймають Президент, Державна Дума і Порада Федерації. СТРАХУВАННЯ ВІД ПЕРЕРВИ В ВИРОБНИЦТВІ - (англ. business interruption insurance) - вигляд майнового страхування, що передбачає відшкодування страхувальнику поточних витрат і втрату прибутку, які викликані тимчасовою зупинкою всією або частини виробничої і комерційної діяльності. Поточні витрати - витрати, к-рі страхувальник неминуче продовжує нести для поновлення перерваної хоз. діяльність в об'ємі, що існував безпосередньо перед настанням досвідчений. збитку. До цих витрат відносяться: заробітна плата - в розмірі виплат за час простою; плата за оренду виробництв. і адм. площ, обладнання і інакшого майна, що.

ПОДАТОК НА ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ - федеральний податок згідно з Законом про основи податкової системи (пп. "е" п. 1 ст. 19). Спочатку стягувався на основі Закону РСФСР від 12 грудня 1991 р. № 2023-I "Про податок на операції з цінними паперами". У зв'язку із змінами і доповненнями, внесеними у вказаний Закон, податок став фактично податком на емісію цінних паперів. Стягується на основі Федерального закону від 18 жовтня 1995 р. № 158-ФЗ "Про внесення змін в Закон РСФСР "Про податок на операції з цінними паперами". Порядок застосування вказаного Закону визначений в листі Федеральної комісії з цінних.
Посилання в тексті роботи "Облік заробітної плати та розрахунків з учасниками" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СВІДЧЕННЯ ПРО СПЛАТУ ЄДИНОГО ПОДАТКУ - документ, підтверджуючий сплату платником податків єдиного податку на ставлений дохід для певних видів діяльності. На кожний вид діяльності видається окреме свідчення. Платникам податків, що мають два і більш окремо розташованих місця здійснення діяльності на основі свідчення (намети, ларьки, кафе і інші), свідчення видається на кожне з таких місць. Форма свідчення встановлюється Урядом РФ (затверджена постановою Уряду РФ від 3 вересня 1998 р. № 1028). Порядок видачі свідчення встановлюється нормативними правовими актами законодавчих (представницьких) органів суб'єктів РФ. Свідчення видається. ALLOCATIVE EFFICIENCY - Ефективність розподілу ресурсів. Оптимальний розподіл рідких ресурсів з метою забезпечення виробництва такого поєднання товарів і послуг, які більш усього відповідає споживчому попиту.  Розподіл ресурсів є ефективним, якщо ціни на ринку і прибуток компаній відповідають реальним витратам ресурсів на виробництво товарів. Інакшими словами, благополуччя споживача є оптимальним, коли ціна на кожний окремий товар дорівнює самим низьким реальним витратам його виробництва,  включаючи  нормальний  прибуток  виробника.  Розглянемо графік. Законодавство про інтелектуальну власність -  - система законодавчих актів, регулюючих взаємодії суб'єктів з приводу об'єктів інтелектуальної власності. Застосовно до РФ як основні законодавчі акти виступають: -      Цивільний кодекс РСФСР від 11 червня 1964 р. (в ред. від 24 грудня 1992 р.) (з изм. і доп. від 30 листопада 1994 р., від 26 січня 1996 р., від 14 травня, 26 листопада 2001 р.). Разд. IV. Авторське право (ст. 475 - ст. 516); -      Федеральний закон від 17 листопада 1995 р. № 169-ФЗ "Про архітектурну діяльність в Російській Федерації" (з изм. і доп. від 30 грудня 2001 р., 10 січня 2003 р.). Гл. IV. Авторське право.

ДЕМОГРАФІЧНИЙ ВИБУХ - різке прискорення зростання чисельності населення через встановлення проміжного типу відтворювання населення. Виділяються три основних типи відтворювання населення: архетип, традиційний (екстенсивний) тип і сучасний (нетрадиційний, інтенсивний) тип. Архетип відноситься до раннього періоду людської історії, до докласового суспільства, його існування - гіпотеза. Традиційний тип панує в докапіталістичних класових аграрних суспільствах і на ранніх стадіях капіталізму, сучасний тип виник спочатку в країнах розвиненого капіталізму і поступово розповсюджується майже на всі країни світу. Для. ФІКСАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ - запис рез-тов спостереження в спеціальних документах. З метою подальшої обробки і аналізу рез-ти спостереження повинні бути зафіксовані в формі протоколу, картки спостереження, таблиці спостереження і т. п. Основна вимога до фіксації рез-тов спостереження складається в тому, що запис, по можливості, повинен вестися одночасно з самим спостереженням. Наявність запису рез-тов дозволяє контролювати роботу спостерігача, фіксувати зміни в ситуації (об'єкті спостереження), що спостерігається і порівнювати рез-ти спостереження з даними, к-рі можуть бути отримані за допомогою інш. методів збору. Об'єднання англиканских церкв - (Anglican Communion), всесвітнє сооб-у протестантських церкв, висхідних до англиканской церкви, виниклої в рез-ті реформи 16 в. Всі вони визнають духовний авторитет архієпіскопа Кентерберійського, хоч він і не володіє юрисдикцією відносно англиканских церкв за межами Англії. У О.а.ц. входять св. 20 нац. церкв, включаючи церкву в Англії (саму велику - ок. 16 млн. повноправних членів), протест, єпископальну церква Америки, церква в Уельсе, єпископальну церкву в Шотландії, англиканскую і єпископальну церкви в бив. голений, колоніях і інш. р-нах місіонерської деят-ти англиканской церкви, напр.. ЧОЛОВІК - є жива система, що являє собою єдність фізичного і духовного, природного і соціального, спадкового і прижиттєвий придбаного. Як живий організм чоловік включений в природний зв'язок явищ і підкоряється біологічним (биофизическим, біохімічним, фізіологічним) закономірностям, на рівні свідомої психіки особистості людина звернена до соціального буття з його специфічними закономірностями. Фізична, морфологічна організація людини є вищим рівнем організації матерії у відомій нам частини світобудови. Людина кристаллизует в собі все, що накопичено людством протягом віків. Це кристалізація.