На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Облік короткострокових зобов'язань в зарубіжних країнах

(курсова робота з бухгалтерського обліку)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади обліку короткострокових зобов'язань в зарубіжних країнах ... 6
1.1. Сутність, класифікація та оцінка зобов'язань ... 6
1.2. Забезпечення та непередбачені зобов'язання ... 9
1.3. Поняття короткострокових зобов'язань ... 13
Розділ 2. Характеристика особливостей обліку короткострокових зобов'язань в зарубіжних країнах ... 16
2.1. Особливості обліку короткострокових зобов'язань та відображення їх у звітності зарубіжних країн ... 16
2.2. Облік зобов'язань по заробітній платі та пов'язаних з нею відрахуваннях ... 27
Висновки ... 33
Література ... 36
Додатки ... 39

Для придбання курсової роботи "Облік короткострокових зобов'язань в зарубіжних країнах" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Облік короткострокових зобов'язань в зарубіжних країнах"

Курсова робота "Облік короткострокових зобов'язань в зарубіжних країнах" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Облік короткострокових зобов'язань в зарубіжних країнах", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Облік короткострокових зобов'язань в зарубіжних країнах" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Облік короткострокових зобов'язань в зарубіжних країнах" і призначений виключно для пошукових систем.

ЙАЗИДИДИ - Династія ширваншахов, що правила в 860-1538 рр. в Ширване (Азербайджан). Ширваном середньовічні вірменські, арабські і персидські автори називали область на західному побережжі Каспійського моря, що тягнулася вдовж Кавказького хребта від Дербента на півночі до дельти Кури на півдні. По своєму етнічному складу місцеве населення було дуже строкатим - тут проживали і кавказькі, і ираноязичні, і тюркские племена. Через Ширван проходив пожвавлений торговий шлях, тут існувало багато древніх міст, самими великими з яких були Кабала (древня столиця кавказької Албанії), Баку, Шемаха, Дербент і. Російські географічні відкриття ХVI - XVII вв. - Російський народ вніс у великі географічні відкриття першої половини XVII в. значний внесок. Російські мандрівники і мореплавці здійснили ряд відкриттів (переважно на північному сході Азії), що збагатили світову науку. Причиною посиленої уваги росіян до географічних відкриттів був подальший розвиток товарно-грошових відносин в країні і пов'язаний з цим процес складання всеросійського ринку, а також поступове включення Росії в світовий ринок. У вказаний період виразно намітилися два основних напрями північно-східне (Сибір і Дальній Схід) і південно-східне (Середня Азія, Монголія, Китай), по яких. Звання морські - найменування (чини), що привласнювалися персонально військовим морякам і службовцю плавсостава судноплавних підприємств відповідно до їх службового положення, професійної кваліфікації, спеціальної підготовки, вислуги років, плавального цензу і т.д. В Російському флоті звання (чини) уперше введені в кінці XVII в. "Артикулярними статтями" для екіпажу корабля "Орел" в 1669 р. встановлені морські звання (чини) матрос-стрілець (солдат корабельний), капітан корабля і інш. Потім звання засновувалися з початком будівництва Азовського флоту (1695) і кораблів для Балтійського моря. Спочатку звання визначали. МАКРИН, Марк Опілій - Римський імператор в 217-218 рр. рід. в 164 р. Помер 218 р. Про життя Макріна до того, як він став імператором, відомо дуже мало. Здається безперечним, що він був самого низького походження і народився в Африці, в мавританському місті Кесарії. Одні пишуть, що він був вольноотпущенником, людиною з будинку терпимості, що виконував рабські обов'язки в імператорському будинку. Потім він ніби став вести дрібні судові справи, виступав з промовами, навчав в школі, а при Северах був записаний у вершники і нарешті став адвокатом імператорського казначейства. По іншій версії, Макрін був.
Кожна вагома структурна частина курсової "Облік короткострокових зобов'язань в зарубіжних країнах" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

НУПЕ ЕМИРИ - Династія емиров Нупе (Нігерія). Перебуває при владі з 1832 р. Фундатором династії фуланских емиров Нупе був малам (коранический вчитель) Дендо, що висунувся під час священної війни, початої в 1805 р. кочевниками-фульбе проти місцевих хаусанских правителів. Фактично він міг стати государем вже в 1805 р., але не побажав цього робити і управляв країною через підставну емиров. Дендо помер в 1832 р. в дуже преклонном віці. Його син Усман Загодуй не захотів слідувати його прикладу і відразу після смерті батька проголосив себе емиром Нупе. Цей крок поклав початок тривалій смуті. Проти Усмана негайно. Племена Східної прибалтики - Безпосередніми сусідами древніх слов'ян на півночі були племена що населяли Південно-Східну Прибалтику. Майже все області Європи були тоді прямо або непрямо пов'язані з Прибалтикою, оскільки звідси вивозився янтар, що служив в древності улюбленим матеріалом для прикрас. Проте в письмових джерелах раннього часу про Прибалтику не повідомляється майже ніяких відомостей. Перші більш докладні літературні свідчення з'являються тільки до кінця I в. н. е. Так, Тацит повідомляє, що плем'я естиев добує на берегах моря янтар і продає його необробленим і що естии носять зображення дикого кабана. З точки. Товстої Юрій Васильович - Товстої (Юрій Васильович, 1824 - 1878) - державний діяч і історик. Закінчив курс в Імператорському царскосельском ліцеї; служив в міністерствах військовому, внутрішніх справ і державному контролі, був тверским віце-губернатором, з 1866 р. - товаришем обер-прокурора Святейшего Синоду. Святейший Синод, користуючись знаннями Товстого, в області російської історії, поклав на нього огляд в архівах московських ставропигиальних монастирів всіх актів на належні їм нерухомі маєтки і приведення в популярність, чи цілком ограждени права монастирів на майно, що становить їх власність, а також видобування з.
У вступі курсової "Облік короткострокових зобов'язань в зарубіжних країнах" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Наполеонівські кодекси. Економічний розвиток Франції - В 1804 р. за безпосередньою участю Наполеона був закінчений складання Цивільного кодексу - зведення законів, що регулювали цивільні відносини. Цивільний кодекс, направлений проти віджилого свій вік феодалізму і його правових норм, встановлював правові норми нового, буржуазного суспільства. Він був прогресивним в порівнянні із законодавством феодально-абсолютистських держав, але означав крок назад в порівнянні з цивільним законодавством періоду революції. У 1808 р. увійшов в силу Комерційний кодекс, в 1811 р. - Карний кодекс. Ці кодекси також були покликані охороняти непорушність.

ФОРМА І ЗМІСТ - базові літературознвський поняття, що дозволяють розмежувати зовнішню і внутрішню сторони літературного твору. Необхідно мати на увазі, що, говорячи про форму і зміст, ми маємо справу з науковими абстракціями; в реальному творі форма і зміст існують в єдності. Розчленувати їх можна тільки умоглядно, в ході аналізу, але при цьому потрібно пам'ятати про умовність подібної операції. Ніякої "чистої" форми без змісту не існує, так само як не може бути змісту, взятого поза формою. Зміст вірша А. С. Пушкина "Я вас любив..." поза його поетичною формою з'являється як тривіальна історія. ДОНДУКОВ-КОРСАКОВ А. М. - князь, начальник військового Штабу на Дону. Зазначений на цей пост, російським урядом в 1859 р., він зумів заслужити розташування і повагу козачої інтелігенції; завдяки цьому грунтовно ознайомився з історією Дону і з традиційними прагненнями його населення. 3-го грудня 1861 р. він подав військовому міністру "Записку про Військо Донське", в якій вказував на "три головних початки козацтва": 1) поземельний початок; 2) замкненість Війська; 3) виборний початок і особливий порядок самоврядування. У записці він висловив також побажання, щоб землі на Дону продавалися виключно в козачі.
Список літератури курсової "Облік короткострокових зобов'язань в зарубіжних країнах" - більше 20 джерел. КОМПАНІЯ ПО ВИДАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ПОЗИК - PERSONAL LOAN COMPANY Компанії, що надають невеликі позики; спеціалізуються на кредитуванні приватних осіб, тобто видають позики готівкою безпосередньо для таких особистих цілей, як оплата рахунків медичних послуг, сплата податків, страхових премій і т. д.; а також надання готівки коштів для проведення операцій, що обіцяють економію средствЕта область фин. діяльності вельми жорстко регулюється. Компанії по кредитуванню споживачів (Consumer finance companies), найбільш широко представлені на цьому ринку фин. послуг, діють відповідно до місцевих законів у всіх 50 штатах, федеральному округу. БАНК КАНАДИ - BANK OF CANADA Встановлений в 1934 р., початків діяльність 11 березня 1935 р. як центральний банк і банку банків Канади. Він є фин. агентом уряду Канади. Статут Б.К. визначає наступні його функції: 'Регулювати кредит і ден. звертання в інтересах екон. життя нації, контролювати і захищати курс нац. ден. одиниці і знижувати через його вплив коливання загального рівня виробництва, торгівлі, цін і зайнятості настільки, наскільки можливо в рамках впливу грошей, і загалом сприяти екон. і фин. добробуту Домініона'В якості центрального банку Б.К. виконує наступні функції:1. Виступає в якості.

ВВЕЗЕННЯ ТОВАРІВ НА ТЕРИТОРІЮ РФ, що ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ВІД ПДВ - ввезення товарів на територію РФ, не належне оподаткуванню ПДВ (що звільняється від оподаткування) у відповідності зі ст. 150 НК. Не підлягає оподаткуванню (звільняється від оподаткування) ввезення на митну територію РФ: 1) товарів (за винятком підакцизних товарів і підакцизної мінеральної сировини), що увозяться як безвідплатна допомога (сприяння) РФ, в порядку, що встановлюється Урядом РФ згідно з Федеральним законом "Про безвідплатну допомогу (сприянні) РФ і внесення змін і доповнень в окремі законодавчі акти РФ про податки і про встановлення пільг по платежах в державні позабюджетні.
Посилання в тексті роботи "Облік короткострокових зобов'язань в зарубіжних країнах" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МИТНИЙ ПЕРЕВІЗНИК - юридична особа - резидент Республіки Білорусь, що відповідає вимогам, встановленим ТК Республіки Білорусь, яким Державним митним комітетом Республіки Білорусь видано спеціальний дозвіл (ліцензія) на здійснення діяльності в області митної справи як митний перевізник. 4. Митним перевізником може бути особа, яка: 1) здійснює діяльність по перевезенню вантажів не менш двох років; 2) має спеціальний дозвіл (ліцензію) на здійснення перевезення пасажирів і вантажів (виключаючи технологічні внутрішньогосподарські перевезення пасажирів і вантажів, що виконуються юридичними особами і. EXCHANGE RATE. Валютний курс - Ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни. У умовах системи фіксованих валютних курсів (див. Fixed exchange-rate system) встановлений курс валют залишається незмінним протягом тривалого часу. Якщо, однак, цей курс перестає відповідати основній кон'юнктурі ринку і виявляється завищеним, що приводить до стійкого дефіциту платіжного балансу країни, він може бути девальвований (див. Devaluation). Аналогічним образом йде справа з ревальвацією курсу при утворенні профицита платіжного балансу. Державні власті, однак, часто не поспішають застосовувати заходи по. ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА - INDUSRIAL POLICY У кінці 70-х і початку 80-х рр. в адресу США лунали заклики прийняти П.п., краї передбачала б надання пільг певним галузям (оподаткування, протекціонізм), з тим щоб стимулювати їх конкурентоздатність на світових ринках. Зразком такого підходу з'явилася стратегія японського уряду, направлена на субсидування вибраних галузей, таких, як виробництво полупроводниковРоберт Лоуренс (Robert Lawrence) таким чином характеризує доводи на користь розробки промислової політики: 'Індустріальна система США характеризується наявністю фундаментальних недоліків... Менеджери.

Паспорт підприємства соціальний - документ, що характеризує стан соціального розвитку колективу на певний момент (звітний рік). У практиці використовуються два вигляду соціальних паспортів. Перший-служить звітним документом по виконанню плану соціального розвитку підприємства і використовується в галузевій або регіональній системі управління. У цьому варіанті соціальний паспорт містить дані по всіх і звітних показниках плану соціального розвитку, що плануються факт за попередній рік, план і факт за звітний рік. Другий вигляд соціального паспорта використовується у внутрішньозаводській системі соціального. Етнічний конфлікт - (communal conflict), конфлікт між разл. групами нас. (часто в одному госве), в основі к-рого лежать религ., расові, язикові, культурні або историч. відмінності - чинники, в сукупності що визначають природу і особливості етнічної групи. Е.к. може виражатися в загальній напруженості, ворожості, конкуренції в боротьбі за обмежені ресурси, в таких формах пригнічення або упередженості з боку однієї групи (часто більшості) у відношенні інш., як расизм, сегрегація і дискримінація. Е.к. може привести до хвилювань або протестів, дестабилизирующим гос-у, сепаратистським рухам (сепаратизм). Державна мова - Мова, що виконує інтеграційну функцію в рамках даної держави в політичній, соціальній, економічній і культурній сферах, виступаючий як символ даної держави. Мова державно-адміністративних текстів, законів, розпоряджень, навчання, масової інформації і інш. На Г.я. здійснюється адміністративно-політична і соціально-економічна взаємодія громадян цілісного мегасоциума, об'єднаного державою, внаслідок чого мова стає одним з найважливіших коштів державної інтеграції. Формування концепції Г.я. залежить від принципів національно-язикової політики, а прийняття закону об Г.я. (або об декілька Г.я.) є. Синтоїзм - (Shinto) (кит. синто - шлях богів), яп. релігія, виникла в глибокій древності, в її основі лежить шанування ками, свящ. сил природи, духи гір або рік. С. не має розвиненого догматика, відрізняється терпимістю і сумісністю з інш. релігіями; осн. значення в ньому додається бездоганності поведінки і щоденним ритуалам, а не к. вченню. Офіційно визнаних текстів С. не існує, хоч Кодзіки (Записки древності) і Ніхон-ги (Хроніки Японії), засновані на усній традиції збірники 8 в., містять міфи і розповіді про створення світу і богів. У 5 в. н.е. з поширенням конфуцианства в С. увійшов культ предків, а в 6 в.