На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Облік поточної дебіторської заборгованості

(курсова робота з бухгалтерського обліку)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття про поточну дебіторську заборгованість, порядок відображення її в балансі і системі рахунків бухгалтерського обліку ... 5
Розділ 2. Облік розрахунків з покупцями за реалізовану продукцію ... 9
2.1. Характеристика рахунку 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" ... 9
2.2. Документування господарських операцій ... 10
2.3. Аналітичний облік ... 11
2.4. Синтетичний облік і звітність ... 11
Розділ 3. Порядок створення і обліку резерву сумнівних боргів ... 16
3.1. Поняття сумнівного боргу і безнадійної заборгованості ... 16
3.2. Характеристика рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів" ... 17
3.3. Аналітичний облік, документування ... 17
3.4. Методи визначення сумнівності боргів ... 18
3.5. Відображення операцій зі створення резерву сумнівних боргів на рахунках бухгалтерського обліку ... 19
Розділ 4. Облік дебіторської заборгованості за іншими розрахунками ... 23
4.1. Порядок видачі позик працівникам ... 23
4.2. Відображення позик в обліку ... 24
Розділ 5. Облік розрахунків з підзвітними особами ... 25
5.1. Документування господарських операцій ... 26
5.2. Аналітичний облік підзвітних сум ... 30
5.3. Синтетичний облік і відображення у звітності ... 31
Розділ 6. Облік розрахунків за відшкодування завданих збитків ... 37
Розділ 7. Облік розрахунків за виданими авансами ... 42
Розділ 8. Облік розрахунків за претензіями ... 44
8.1. Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві. Порядок приймання продукції, що надійшла ... 44
8.2. Бухгалтерський і податковий облік операцій за претензіями ... 48
Розділ 9. Облік розрахунків з іншими дебіторами ... 52
Висновки ... 55
Література ... 56

Для придбання курсової роботи "Облік поточної дебіторської заборгованості" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Облік поточної дебіторської заборгованості"

Курсова робота "Облік поточної дебіторської заборгованості" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Облік поточної дебіторської заборгованості", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Облік поточної дебіторської заборгованості" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Облік поточної дебіторської заборгованості" і призначений виключно для пошукових систем.

БУРБУЛИС Геннадій Едуардович - (04.08.1945). Державний секретар Російської Федерації з червня 1991 р., одночасно перший заступник Голови Уряду Російської Федерації в уряді Б. Н. Ельцина з 05.11.1991 м. по 03.04.1992 м.; державний секретар при Президентові Російської Федерації Б. Н. Ельцине з квітня по листопад 1992 р.; керівник групи радників при Президентові Російської Федерації з листопада по грудень 1992 р.; секретар Державної ради при Президентові РСФСР Б. Н. Ельцине в 1991 р. Народився в м. Первоуральске Свердловської області. Дід, Казимир Антонович Бурбуліс, литовець з Латвії, все життя проробив збройовим. Мілютін Дмитро Олексійович - Мілютін Дмитро Олексійович, граф - один з найближчих, найбільш енергійних і заслужених співробітників імператора Олександра II. Народився 28 червня 1816 р. в небагатій дворянській сім'ї; первинне виховання отримав в університетському пансіоні в Москві. 16 років він склав і видав "Керівництво до зйомки планів" (Москва, 1832). Поступивши фейерверкером в гвардійську артилерію, він в 1833 р. зроблений був в офіцери. У 1839 р. закінчив курс у військовій академії. У цей час він написав ряд статей по військовому і математичним відділам в "Енциклопедичному Лексиконі" Плюшара (т. X - XV) і "Військовому. МАНФРЕД - Король Сицилії з роду Гогенштауфенов, що правив в 1258-1266 рр. Син Фрідріха II і Бланки. ЖЕ.: 1) савойская принцеса Беатріче: 2) з 1259 р. грецька принцеса Клена. Рід. 1233 р. Помер 26 февр. 1266 р. Манфред вважався побічним сином імператора Фрідріха II. Тільки незадовго смерті Фрідріх одружувався на матері Манфреда Бланку, щоб забезпечити його права. Коли Фрідріх в 1250 р. помер, в Апулії і Сицилії піднялося загальне хвилювання. Положення Манфреда, якого батько залишив намісником, було дуже скрутне. Але він був хоробрим, привітним і красивим юнаком; швидко зібравши сарацинов, італійських і. РАБСТВО (Авдут) - У всіх без виключення народів існував в древності інститут Р. Оно не тільки було дозволене, але складало необхідну основу існування господарства - сімейного, громадського і національного. На відміну від найманця, який залежав певною мірою від роботодавця, але виконував роботу по добрій волі і міг в будь-який момент звільнитися від цієї залежності, саме тіло раба належало його господарю, і раб вважався просто робочою силою. Плоди його труда і особисто він належали не йому, а рабовласнику. Господар мав право убити свого раба або калічити його безкарно. Право володіння рабом переходило по спадщині.
Кожна вагома структурна частина курсової "Облік поточної дебіторської заборгованості" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Розширення території США. Зростання населення в 19 в. - Використовуючи сприятливе положення, США швидкими темпами розширювали свою територію, вдаючись до різних коштів - купівлям і захватам. У 1803 р. США за 15 млн. долл. купили у Франції Луїзіану - територію на заходу від ріки Міссісіпі, по своїх розмірах майже рівну первинної території США, а в 1819 р. примусили Іспанію поступитися Флорідою, яка ще до цього була зайнята американськими військами. У 1836 р. американські рабовласники зайняли мексиканську провінцію Техас і оголосили її "незалежною" республікою, а пізніше включили в США. У 1846 р., після тривалого торгу з Англією, Сполучені. Бекович-Черкаський Тембот Жанхотович - (до "повернення в релігію предків - іслам" в квітні 1917 - Федір Миколайович) (14.05.1870-16.11.1953), генерал-майор (31.03.1919), з кабардинських князів Бекмурзіной прізвища, син полковника. Народився в Малій Кабарде в аулі Бековичи. Закінчив Ставропольськую гімназію в 1891. Зарахований в 1891 вольноопределяющимся в 46-й драгунський Переяславський полк і направлений в Елісаветградськоє кавалерійське училище, яке закінчив в 1894 по першому розряду. У чині корнета зарахований в 45-й (пізніше перейменований в 18-й) драгунський Северський короля датського Хрістіана IХ полк. З. Голіцин Василь Васильович (діяч Смутного часу) - Голіцин, Василь Васильович, князь - один з найбільших діячів Смутного часу. Був воєводою в Смоленське, але в 1602 р. він вже в Москві подарований в бояре і по своїй родовитості і по дарованиям відразу помістився видну. У грудні 1604 р. Голицин першим воєводою передового полку відправлений проти Самозванця і брав участь в нещасній битві під Новгородом-Северским і в тому, що закінчився розгромом військ Самозванця бою при Добринічах. Але після смерті Бориса Голіцин з братом Іваном і зі зведеним братом П. Басмановим були головними винуватцями переходу війська на сторону "царевича Дімітрія". Самозванець.
У вступі курсової "Облік поточної дебіторської заборгованості" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. БАРКУК аз-Захир Сайф ад-дин - Султан Єгипту з мамлюкской династії Бурджітов, що правив в 1382-1399 рр. Рід. 1339 р. + 1399 р. Баркук був родом з Черкессиї. Відомо, що в дитинстві він пас вівці і баранів. Потім його викрали пірати і продали в Каффе мамлюкскому агенту. Купець звернув хлопчика в іслам і відвіз разом з безліччю інших юних невільників в Сірію. Тут у військовій школі він навчився володінню зброєю, верховій їзді, вивчив Коран і арабську мову. Володіючи прекрасними фізичними даними і відмінною пам'яттю, Баркук невдовзі обійшов своїх товаришів по всіх дисциплінах. Але хід його кар'єри був несподівано перерваний -.

Шварц Олександр Миколайович - Шварц (Олександр Миколайович) - філолог, правнук професора Московського університету Иоанна-Георга Ш.; народився в 1848 р. Вже в ранньому дитинстві Ш. з особливою любов'ю займався древніми мовами; остаточно ж його наукові інтереси склалися під час вчення в Московському університеті, під впливом лекцій Ф.Е. Корша, Г.А. Іванова і Клина. Вчено-літературна діяльність Ш. почалася з пояснення древньогрецький ораторів ("Олінфськиє мови Демосфена", 1873; "Мова Гиперіда за Евксеніппа" - магістерська дисертація, 1875); наступні його труди торкаються античного мистецтва ("Про композицію. ОБІТНИЦЯ (Недер) - Зобов'язання, яке людина бере на себе по відношенню до Господа, наприклад, принести жертву, десятину (десяту частину своїх доходів) і т. п. Про прабатька Яакове розказується, що він приніс обітницю: "Якщо буде Господь зі мною і збереже мене [...] і повернуся я з миром в будинок батька мого [...] від всього, що даси Ти мені, відділю Тобі десятину" (Побут. XXVIII, 20-22). Хана, помолившись Господові, щоб дав Він їй сина, принесла обітницю: "І сказала: Господь Всемогутній, якщо побачиш Ти біди раби Твоєї [...] і даси рабі Твоїй дитяти чоловічої статі, віддам я Тобі його [майбутнього сина] на всі дні життя.
Список літератури курсової "Облік поточної дебіторської заборгованості" - більше 20 джерел. ДОХІД НАЦІОНАЛЬНИЙ - NATIONAL INCOME Чиста вартість всіх вироблених в країні товарів і послуг, оцінених по факторним витратах. Для числення суми Д.н. з валового нац. продукту (ВНП) (ринкова вартість кінцевого продукту - товарів і послуг - до віднімання амортизаційних і інш. відрахувань, пов'язаних з виробничим і інституційним споживанням засобів виробництва тривалого користування) виключається сума амортизації і інш. відрахування, пов'язана з споживанням капіталу. У результаті виходить сума чистого нац. продукту. Якщо з цієї суми відняти непрямі податки на підприємців, неподаткові зобов'язання, трансфертні. Типи ринку і їх економічні особливості - Існують шість типів ринків, кожний з яких має свої характеристики в області ціноутворення. Ринок чистої конкуренції складається з безлічі продавців і покупців якого-небудь схожого товарного продукту. Жоден окремий покупець або продавець не впливає вирішального чином на рівень поточних ринкових цін товару. Продавці не можуть запитати ціну вище ринкової, оскільки покупці вільні придбати будь-яке необхідне їм кількість товару по цій ринковій ціні. Продавці не запитають ціну нижче ринкової, оскільки спроможний продати товар по існуючій ринковій ціні. Поки ринок залишається ринком чистої.

АКЦІЇ БЕТА - BETA STOCKS Терміни ' бети-акції' і ' альфи-акції' взяті з коефіцієнтів для лінійних відносин між прибутком інвестора від спеціальних інвестицій і прибутком від всіх операцій на ринку, розрахованих по моделі ринку і моделі оцінки основних фондів. Відносини можуть бути представлені графічно шляхом позначення розсіяних точок доходу по окремій акції (вертикальна вісь) і ринковому прибутку (горизонтальна вісь) з подальшим, статистично вірним, з'єднанням прямою лінією всіх цих точок. Крутизна лінії є бетою-коефіцієнтом, а відрізок, пересічний з вертикальною віссю, є альфа-коеффициентомКоеффициент ' бета'.
Посилання в тексті роботи "Облік поточної дебіторської заборгованості" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ОПЕРАЦІЙНА ТЕХНІКА В БАНКАХ - сукупність правил і технічних прийомів по організації бухгалтерської роботи, документообігу, ведінню бухгалтерського обліку і контролю при здійсненні грошово-розрахункових операцій. Всі операції, здійснювані кредитної орг-цией у відповідності з Федер. законом "Про банки і банківську діяльність" і ліцензією Банку Росії, здійснюються і відбиваються в бух. обліку на основі документів встановленої форми. Операції проводяться, як правило, на основі прийнятих до виконання документів клієнтів. Операції, що здійснюються без документів клієнтів банку, оформляються документами, що. ПОДАТКИ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА - (англ. effluent taxes) - обов'язкові платежі за забруднення навколишнього середовища, відповідні заподіяному збитку. У наст. час діє т.н. 10%-ная плата за забруднення навколишнього середовища, РФ №, що стягується згідно з інструкцією ГНС НП-4-02/86н від 8 червня 1993. Вона формує дохід федерального бюджету і з неї проводяться відрахування в гос. позабюджетні екологічні фонди (консолідовані в федеральному бюджеті). Порядок цільового напряму відрахування розроблений на основі Закону РСФСР "Про охорону навколишнього природного середовища" (1991) і постанов Уряду РФ № 3442 від 29 червня. ПОДАТОК ОДНОРАЗОВИЙ (ЗАГАЛЬНОГРОМАДЯНСЬКИЙ) - цільовий податок, що застосовувався в СРСР в 20-е рр. Уперше введений декретом ВЦИК і СНК від 11 февр. 1922 для мобілізації доповнить. ресурсів на надання допомоги що голодує, боротьбу з епідеміями, поліпшення життя дітей, що знаходяться на гособеспечении. Податок сплачувало все працездатне населення у віці 17 - 60 років (жінки у віці 17 - 55 років). Н.е. стягувався по твердих ставках в золотому численні в залежності від рівня доходу платника. Звільнялися від сплати податку червоноармійці, що знаходяться на дійсній службі, учні, жінки, що мають дітей у віці до 14 років, осіб, що.

СУБ'ЄКТ МАЛОГО БІЗНЕСУ в перехідній економіці - фізична або юридична особа, що випробовує підвищені ризики в здійсненні підприємницької діяльності в зв'язку з неоформившимся законодавством в економічній і правовій сферах, а також в зв'язку з соціально-психологічним відторгненням цієї діяльності основною масою населення, зайнятого в суспільному виробництві. Згідно статистичним даним 2001, в Білорусі в сфері малого бізнесу працювали 7,6% від всіх зайнятих в економіці, а обсяг зробленої продукції (робіт, послуг) становив 15,5% від всього об'єму ВВП, що говорить про високі потенційні можливості малого бізнесу і про необхідність з боку держави. Планування експерименту - 1) розробка послідовності дій, необхідних для проведення експериментів; 2) розділ математичної статистики, в якому розробляються методи оптимізації планів експериментів для оцінки функції і параметрів, що виражають залежність між різними величинами. П. е. передбачає послідовне розв'язання наступних питань (після формулювання мети, задачі і початкової гіпотези дослідження): 1) здійснюється вибір об'єкта, що використовується як експериментальна (а також контрольної) група; 2) виділяються змінні, що впливають істотний чином на експеримент; 3) вибирається метод вирівнювання неекспериментальних. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ЕВОЛЮЦІЯ - (sociocultural evolution) -" процес зміни і розвитку людських суспільств, який ледве-дує із загальних зсувів в сукупності доступної культурної інформації" (Ленский і Ленський, 1970). Для Ленського і Ленського социокультурная еволюція відбувається на двох рівнях: індивідуальних суспільств; "світової системи суспільств" як частина процесу межобщественного відбору. Теоретики вважають, що символи виконують роль (передачу інформації) в социокультурних системах і социокультурной еволюції, аналогічну генам і природному відбору в біологічних системах і біологічній еволюції, бо в обох, процесах очевидні. Вузьке віщання - (передачі для вузької аудиторії) (пагrowcasting), передача тілі- і радиопрограмм, інформації або реклам для вузької, цільової аудиторії, на відміну від традиц. передач (тілі- і радіомовлення), призначених для самої широкої аудиторії. У 1980-х рр. рекламодавці на телебаченні і в інш. ср-вах масовій інформації зосередили свою увагу на більш ефективній цільовій рекламі, адресованій специфічним сегментам аудиторії, напр., чорношкірим або інш. групам, раніше обійденим увагою (дітям, старикам і т.д.). Геогр. положення, мова, проф. інтереси або хоббі допомагають виділити цільові групи. У Сингапуре.