На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Оборотний капітал аграрного підприємства та обґрунтування його раціонального співвідношення з основним виробничим капіталом

(курсова робота з економіки підприємства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження оборотного капіталу аграрного підприємства ... 5
1.1. Економічна суть оборотного капіталу та його склад ... 5
1.2. Сутність, класифікація і структура основних фондів (основного капіталу) ... 10
Розділ 2. Аналіз основних характеристик оборотних фондів аграрних підприємств ... 15
2.1. Класифікація оборотного капіталу на підприємствах в аграрному секторі економіки ... 15
2.2. Структура оборотного капіталу й оцінка запасів при їх виробничому споживанні. Кругообіг оборотного капіталу ... 20
2.3. Ефективність використання оборотного капіталу ... 26
Розділ 3. Раціональне співвідношення основних та оборотних засобів як фактор підвищення ефективності їх використання ... 30
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Оборотний капітал аграрного підприємства та обґрунтування його раціонального співвідношення з основним виробничим капіталом" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Оборотний капітал аграрного підприємства та обґрунтування його раціонального співвідношення з основним виробничим капіталом"

Курсова робота "Оборотний капітал аграрного підприємства та обґрунтування його раціонального співвідношення з основним виробничим капіталом" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Оборотний капітал та його раціональне співвідношення з основним", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Оборотний капітал та його раціональне співвідношення з основним" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Оборотний капітал та його раціональне співвідношення з основним" і призначений виключно для пошукових систем.

ОЛЕКСІЙ I КОМНИН - Візантійський імператор в 1081 - 1118 рр. Рід. ок. 1057 р. Помер 15 авг. 1118 р. Олексій відбувався з багатого і знатного роду Комнінов. По батькові він доводився племінником імператору Ісааку I, а через матір був пов'язаний з впливовим сімейством Далассинов. Дитинство і юність його довелися на час кризи і занепаду імперії: заколоти і перевороти слідували один за іншим, вороги з всіх сторін тіснили ромеев, завдаючи їм нищівних поразок, так що у людей доблесних було багато можливостей виявити і показати себе. За свідченням всіх істориків, слава удачливого полководця прийшла до Олексія дивно. ТРОШИН Григорій Яковльович - (30.9.1874, Елабужський у., Вятської губ. - 13.3.1938, Прага) - невропатолог, психіатр, психолог. Отец Т. був техніком-помічником інженера, В 1895 Т. закінчив гімназію в Казані і поступив на юридичний факультет Казанського університету. Але юристом не став, так як невдовзі перейшов на медичний факультет і, закінчивши його в 1900, отримав звання лікаря з відмінністю, Сначала Т. служив уїздним лікарем в Ардатовськом повіті Симбірської губернії. У листопаді 1900 переїхав в Петербург і став молодшим медичним чиновником при медичному департаменті міністерства внутрішніх справ. Однак. ФЕДОТОВ Михайло Олександрович - (18.09.1949). Міністр друку і інформації Російській Федерації в уряді В. С. Черномирдіна з 07.01.1993 м. по 20.08.1993 м. Народився в Москві в сім'ї юристів. Освіту отримав на юридичному факультеті МГУ ім. М. В. Ломоносова (1972) і в аспірантурі Всесоюзного заочного юридичного інституту (1976). Доктор юридичних наук, професор. Тема кандидатської дисертації "Свобода друку - конституційне право радянських громадян" (1976). Тема докторської дисертації "Засобу масової інформації як інститут соціалістичної демократії (державно-правові проблеми)" (1989). У 1968 р. Сховище - (Мат. 23:5), греч. филактерии. У Ісх. 15:9-16, сказано в постанові відносно святкування Великодня і освячення первістків, що воно буде Ізраїлю знаком на руці його, і пам'ятником перед очима його (ст. 9), і замість пов'язки (евр. тотафот) над очима їх; в Втор. 6:8; 11:18 повторюється те ж відносно всіх заповідей Господніх взагалі. Ці розпорядження деякими були зрозумілі як інакомовний обороти мови, що мають на меті відобразити важливість того, щоб закон Божий завжди був як би перед очима; так розуміють це евреи-караими, що відкидають перекази. Інші ж думають, що в цих місцях є у вигляду.
Кожна вагома структурна частина курсової "Оборотний капітал та його раціональне співвідношення з основним" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Козлів Олексій Олександрович - Козлів Олексій Олександрович - філософ (1831 - 1900). Закінчив курс в Московському університеті. Спочатку прилучився до матеріалістичного напряму, але невдовзі знайомство з творами Конта, а частково і Канта привело Козлова до позитивізму, з точки зору якого він піддав розбору "Історичні листи" Миртова-Лаврова ( "Знання", 1871, 3). Потім, під впливом Шопенгауера і Гартмана (його "Філософію несвідомого" Козлів виклав під заголовком: "Суть світового процесу", Москва, 1873 - 1876), а також більш близького знайомства з Кантом, Козлів виявляє помітне тяжіння до метафізики і, зокрема, до шопенгауеровской. Шахматов Олексій Олександрович - Шахматов (Олексій Олександрович, народився в 1864 р.) - видатний вчений. З дворян Саратовської губернії. Вчився в 4-й московській гімназії. Ще на гімназичній лаві почав вивчати по рукописах пам'ятники древньоруський писемності і написав дві статті, що з'явилися в 1882 р. в "Archiv fur slavische Philologie" ("Zur Kritik der altrussischen Text", тому V, і "Zur Textkritik des Codex Sviatoslavi vom J. 1073", тому VI). У 1883 р. Ш. поступив в Московський університет на історико-філологічний факультет. Під час перебування в університеті, в тому ж "Archiv". Шмід Георг Карлович - Шмід (Георг Карлович) - філолог і педагог, син Карла-Адольфа Шміда. Народився в 1836 р., вчився в Тюбінгенськом і Ерлангенськом університетах. З 1872 р. складається наставником студентів санкт-петербургского Імператорського історико-філологічного інституту; викладав древні мови в училищі святий Екатеріни. Труди його можуть бути розділені на 2 відділи: историко-педагогічні і філологічні. До числа перших належить єдине поки у нас твір по історії середньої освіти в Росії ("Історія середніх учбових закладів в Росії", СПб., 1878, 683 стор.; те ж на німецькій мові, Лейпциг.
У вступі курсової "Оборотний капітал та його раціональне співвідношення з основним" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ТАГОР - (Тхакур) Рабіндранат (1861, Калькутта - 1941, там же), індійський письменник, композитор, художник. Писав на бенгальском і англійській мові. Перший вірш "Дар індуського ярмарка" (1875). У музичній драмі "Геній Вальміки" (1881), збірниках віршів "Вечірні пісні" (1882), "Ранкові пісні" (1883), "Картини і пісні" (1884), "Дієз і бемолі" (1886), драмі "Відплата природи" (1884) поєднував англійські і індійські початки, повні життєрадісного духа приятия земного буття. Історичні романи "Берег Бібхи" (1883) і.

Словенські в 1850-1860-х роках - Після революції 1848 р. прискорилося розорення словенського селянства, що піддавалося експлуатації з боку поміщиків і буржуазії (головним чином австрійською і італійською). Австрійський крупний капітал швидко розширював свої позиції в економіці Словенії, пов'язаної із загальнийімперським ринком залізницею Відень-Трієст (побудована в 1857 р.). Пригнічувані конкуренцією австрійських і чеських фабрик приходили в занепад старовинне ремесло і дрібні промисли. У 1869 р. австрійські капіталісти організували "Крайнское промислове общество", що захопило в свої руки значну частину здобичі і. АПОЛЛИНЕР - (apollinaire) Гийом (справжнє ім'я Вільгельм Аполлінарій Костровіцкий) (1880, Рим - 1918, Париж), французький поет, прозаїк, драматург, есеїст, теоретик мистецтва. Псевдонім вибрав в пам'ять про діда, повстанця польського 1863-64 рр. Аполлінарії Костровіцком. У 1899 м. Аполлинер приїхав в Париж. Міняйл професії, виконував ради заробітку поденну літературну роботу. Будучи домашнім вчителем в одному з рейнских замків, закохався в англійську гувернантку Анні Плейден; нещасна любов стала темою його віршів. Учасник 1-й світової війни, Аполлінер був поранився в голову. У 1918 м. помер в.
Список літератури курсової "Оборотний капітал та його раціональне співвідношення з основним" - більше 20 джерел. ОРГАНІЗАЦІЇ, що КОРИСТУЮТЬСЯ ПІДТРИМКОЮ УРЯДУ - ОПП (GOVERNMENT-SPONSORED ENTERPRISES - GSE). Позабюджетні корпорації, чиє створення було підтримане федеральним урядом. ОПП має право отримувати позикові кошти на ринку капіталу і надавати їх як позики по відібраних секторах діяльності і по пільговим ставкамОПП вважаються організаціями, чиї боргові зобов'язання, як передбачається, гарантовані урядом. ОПП також користуються кредитною лінією Казначейства, вони звільнені від сплати певних податків, а також користуються режимом сприяючого зі сторони ФРС.В випадку якщо уряду доводиться спасати подібні корпорації, то це може. EUROPAY INTERNATIONAL, міжнародна платіжна система (EUROPAY INTERNL) - Надає ліцензії на право використання банківських карт і інших платіжних продуктів, здійснює розрахунки через міжнародну мережу комунікацій і процесингові центри. Встановлена в формі акціонерного товариства в сент. 1992 в Брюсселі (Бельгія) внаслідок злиття трьох компаній: Eurocard International, Eurocheque International і Eurocheque International Holding. Акціонери - національні асоціації Europay і Eurocheque в разл. країнах, а також інш. платіжні орг-ции і банки, в т.ч. в Росії. У числі найбільших акціонерів німецька (GZS), французька (Europay France) і британська (MasterCard/Europay).

ВИМІРЮВАННЯ, ОЦІНКА - MEASUREMENT Числова міра вираження цінності подій або ситуацій відповідно до певних нормативів або шкали цінностей. Властивість предметів, подій і ситуацій, до-ой робить їх такими, що піддаються І., називається величиною, а число, що дозволяє виразити цю властивість, - мірою. Системи або нормативи І. включають в себе поняття як величини, так і мериВ системі бухучета активи і пасиви, що включаються в фин. документи, вимірюються по різних параметрах, в залежності від свого характеру і від того, які параметри грають найбільшу роль в даній ситуації. У сучасній бух. практиці при оцінці.
Посилання в тексті роботи "Оборотний капітал та його раціональне співвідношення з основним" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. РЕЗЮМЕ ТИТУЛУ ВЛАСНОСТІ - ABSTRACT OF TITLE Повне історичне резюме всіх зареєстрованих документів, пов'язаних з правом власності на певну частину нерухомості. Воно відображає в хронологічному порядку всі зареєстровані дарування і передачі і вказує на всі зареєстровані сервітути, заставні, заповіту, податкові привілеї, рішення суду, незавершені судові розгляди, браки, розлучення і подібні події, к-рі можуть вплинути на титулКаждий документ, що вноситься в довідку, дається в короткому викладі із згадкою дати і особи, що видала його. У разі наявності документа з друком про передачу права власності на нерухомість в довідці. ПЕРЕТВОРЕННЯ - реорганізація юридичної особи шляхом припинення його діяльності за допомогою зміни організаційно-правової форми з передачею всіх прав і обов'язків у юридичну особу іншого вигляду, що знову створюється. Створення нового юридич. особи повинно відбуватися з дотриманням вимог, встановлених федеральними законами. Так, в Законі "Про акціонерні товариства" (1995 в ред. 2001) встановлений порядок П. акціонерного товариства. Рада директорів (спостережлива рада) суспільства, що перетворюється виносить на рішення загальних зборів акціонерів питання об П. суспільства, порядку і умовах. LLOYD´S (Ллойдз) - Корпорація поручителів-гарантів/страхувальника (андеррайтери Ллойдз (Lloyds underwriters)) і страхових брокерів (брокери Ллойдз (Lloyds brokers)), яка зародилася в кав'ярні на вулиці Таверні в Лондонському Ситі в 1689 р. Вона носить ім'я власника цієї кав'ярні Едварда Ллойда. До 1774 р. вона вже завоювала міцні позиції на Королівській біржі, а в 1871 р. була оформлена парламентським актом. Зараз корпорація займає нову будівлю на Лайм-стріт, побудоване в 1986 р. по проекту архітектора Річарда Роджерса. Ллойдз як корпорація сама безпосередньо страхуванням не займається; вся її діяльність.

УТОПІЯ - (греч. ou - негативна частинка, topos - місце, тобто "місце, якого немає") - поняття для позначення описів уявного/ідеального суспільного устрій, а також творів, вмісних відповідні плани соціальних перетворень. Веде походження від назви однойменної книги Т. Мора (1516). Відмова від дослідження готівкової суспільної дійсності, интеллектуализм, прагнення репрезентировать інтереси людства загалом відрізняють У. від, відповідно, науки, міфології і ідеологій. Істочником У. на кожному окремо взятому відрізку реального історичного часу могли виступати соціальні ідеології, технологічні міфи. ЕКСПЕРИМЕНТ УЯВНИЙ - різновид експерименту, що проводиться не в соц. реальність, а на основі інформації об соц. явищах. Все більш формою, що широко використовується Е.м. є експерименти на математич. моделях соц. процесів, що проводяться на ЕОМ. Відмінною рисою цих експериментів є їх многофакторность - дослідник може одночасно варіювати значеннями цілого комплексу експериментальних чинників в динаміці їх взаємодії, а не значеннями окремих чинників по черзі. Це дозволяє ставити і вирішувати задачі комплексного вивчення складних соц. процесів, повніше і послідовніше перейти від рівня описи до рівня пояснення, а далі -. Ноовітізм - (цит. по Д. Мітрофанову) - (інш. греч: "noos" - "розум" итал.: "vita" - "життя"= "розумне життя") - нова сучасна ідеологічна орієнтація і суспільно-політичний рух, орієнтований на розумний (раціональний, зважений) підхід до життя людини і усього живий на Землі. Основи ноовитизма побудовані на наступних принципах: 1.Людина - вище досягнення природи і Всесвіту, оскільки він наділений розумом, який постійно повинен удосконалитися. 2. Сукупність всіх поглядів людини повинна складатися з розумної і реальної картини життя. 3.Життєва. ДІЯЛЬНІСТЬ - (action) - 1. Вигляд або види соціальної діяльності, поведінки, наприклад, профспілки або держави, а також індивідуума. 2. (У протилежність поведінці див. також бихевиоризм) - вигляд або види індивідуальної соціальної діяльності, яка є не просто результатом біологічного рефлексу, а навмисної, цілеспрямованої, що включає в себе розумне целеполагание. По Веберу, значуща соціальна діяльність складається з яких-небудь видів діяльності. Нею керує суб'єктивне осмислення, і вона направлена на інших. Для символічного интеракциониста, типу блумера (1969), саме це, а не просто реакція - головна.