На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА БАНКУ

(курсова робота з банківської справи)

Вступ ... 3
Розділ 1. Основні засади функціонування комерційних банків ... 5
1.1. Банки в кредитній системі перехідної економіки України ... 5
1.2. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків ... 7
1.3. Основні принципи функціонування комерційних банків ... 11
1.4. Основи організації та специфіка діяльності окремих видів комерційних банків ... 13
Розділ 2. Особливості організації діяльності комерційних банків ... 17
2.1. Управління банком - центральна ланка банківського менеджменту ... 17
2.2. Банківський менеджмент в умовах перехідної економіки ... 22
Розділ 3. Особливості побудови організаційної структури комерційного банку ... 25
3.1. Принципи організаційної побудови банку ... 25
3.2. Основні типи організаційних структур у банках ... 28
3.2.1. Організаційні структури за принципом бюрократії ... 29
3.2.2. Адаптивні структури ... 33
3.2.3. Організаційні структури, що відрізняються ступенем централізації ... 35
3.3. Особливості реорганізацій у структурі банку ... 36
3.4. Організація управління регіональною мережею банку ... 37
Висновки ... 42
Література ... 44
Додатки ... 46

Для придбання курсової роботи "Організація банківської діяльності та організаційна структура банку" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Організація банківської діяльності та організаційна структура банку"

Курсова робота "Організація банківської діяльності та організаційна структура банку" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Організація банківської діяльності та організаційна структура банку", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Організація банківської діяльності та організаційна структура банку" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Організація банківської діяльності та організаційна структура банку" і призначений виключно для пошукових систем.

Північна Америка до початку евроопейской колонізації - До початку XVI в. населення Північної Америки складалося з великого числа племен і народності. По типах господарства і историко-етнографічній спільності вони ділилися на наступні групи: приморські мисливці і рибалки арктичної зони - ескімоси і алеути; рибалки і мисливці північно-західного побережжя; мисливці північної смуги нинішньої Канади; землероби східної і південно-східної частини Північної Америки; мисливці на бізонів - племена прерій; збирачі дикого сім'я, рибалки і мисливці - племена Каліфорнії; народи з розвиненим поливним землеробством південного заходу і півдня Північної Америки. Племена. ЧЕХІВ - Антон Павлович (1860, Таганрог - 1904, Баденвейлер, Німеччина), російський письменник. Говорячи про свій літературний шлях, називав себе Потемкиним, т. до. у велику літературу прийшов з масової белетристики. Перші літературні досліди Чехова відносяться до гімназичних років: гумореска, несохранившиеся комедії і велика п'єса, названа видавцями "Безбатченко"; в значно переробленому вигляді - п'єса "Іванов" (1889) про драму "звичайних" людей, що сумують "без мети". У 1879 м. поступив на медичний ф-т Московського ун-та. З 1880 м. активно. Денісевіч Григорій Васильович (1901-1981) - Педагог вищої школи; філолог - фахівець з російської мови і діалектології. Кандидат філологічних наук (1940). Дослідник і організатор діалектологічної фіксації народних говоров курсько-білгородського регіону. Вихідець з селян Волинської губернії, уродженець з. Святець. Отець - багатодітний залізничник. Етапи здобування освіти: церковно-приходська школа; робітфак в Тамбові (куди сім'я переїхала у зв'язку з німецькою окупацією Західного краю в 1918 р.); Воронежський університет, лінгвістичний для літератури факультет (1928-1931); аспірантура кафедри російської мови Воронежського. Війська СС - (Waffen-SS), озброєні формування нацистської партії. Історія військ СС йде корінням в 1933, коли Гитлер перейменував свою штабну охорону в "Полк особистої гвардії Адольф Гитлер" (див. "Лейбштандарт СС Адольф Гитлер"), створивши з неї озброєне формування, незалежне від регулярної армії і поліції. На початку 1936 розміщені в казармах есесовские частини були розділені на дві групи: "Частини посилення СС", в які входив полк особистої охорони Гитлера, і загони "Мертва голова". 1 жовтня 1936 в рамках головного управління СС був створений инспекторат "Частин посилення СС" під керівництвом колишнього.
Кожна вагома структурна частина курсової "Організація банківської діяльності та організаційна структура банку" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Мирний Панас - Мирний Панас - псевдонім талановитого українського письменника-белетриста, одного з майстрів української художньої прози. Перші його твори друкувалися (з 1872 р.) за межею і довго не допускалися в Росію. Роман Мирного "Хиба ревуть волі, як ясла повнi?, "написаний в співпраці з І. Біликом і виданий в 1880 р. в Женеві, був заборонений і в Австрії. Це і примусило письменника, що перебував на російській державній службі, вдатися до псевдоніма, що залишився нерозкритим і після появи в Росії раніше заборонених твору Мирного. Діяльність його почалася в той час, коли українське художнє слово вже. РЕМЕСЛО - дрібне ручне виробництво промислових виробів із застосуванням простих знарядь труда. Ремесло залежить від особистої майстерності, але не завжди рівнозначне йому. У народі говорили: "Ремесло вотчина, ремесло годувальник", "Ремесло за плечами не висить (не обтяжує)", "Ремесло не коромисло, плечей не відтягне", "Ремесло пити, є не просить, а саме годує", "Всяко ремесло чесне, крім крадіжки", "Знай одне ремесло так дотримуй, щоб хмелем не порости", "Вино ремеслу не товариш". Російський селянин був не тільки землеробом. Здавна займався він різними ремеслами, які давали йому непоганий приробіток. Міцність - існують наступні визначення Фортець а) Міцність - укріплена позиція довготривалого характеру, що дозволяє обороняти даний стратегічний пункт найменшими силами проти перевершуючих сил ворога і забезпечена ще в мирний час всім необхідним для її оборони, наполегливої і цілком самостійної; б) Міцність - струнке, завжди готове до бою поєднання військ, управління, озброєння, запасів і довготривалих зміцнень. пристосоване для самостійної оборони даної точки, що має військове значення, малими силами проти чудових сил ворога до кінця війни; в) Міцність - стратегічний пункт, укріплений коштами довготривалої.
У вступі курсової "Організація банківської діяльності та організаційна структура банку" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. РОСІЙСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА - сама велика з нині існуючих автокефальних помісних православних церкв. Утворилася в кінці 10 в. (див. Хрещення Русі). Очолювали митрополити, що підкорялися Константінопольському патріарху; перебували у Києві, з 1299 - у Володимирові, з 1325 - в Москві. У 1448 отримала автокефалию. У 1589 встановлене патріаршество. Реформи патріарха Нікона в 1653-56 привели до розколу, появи старообрядчества. З прийняттям в 1721 Духовного регламенту керувалася Святейшим правительствующим синодом. Рішенням Помісного собору 1917-18 відновлене патріаршество. Відповідно до Декрету Совнаркома РСФСР від 23.1(5.2). 1918 Р.

Мурашок Андрій Миколайович - Мурашок, Андрій Миколайович - письменник (1806 - 1874), брат М.-Віленського. Перебував на військовій службі; потім був чиновником за обер-прокурорським столом при Святейшем Синоді, членом присутності в азіатському департаменті. Сочиненія М. були першими на російській мові книгами духовного змісту, що набули поширення в середовищі вищого російського суспільства. М. виклопотав дозвіл друкувати невидані раніше житія, чого доти приватним особам не дозволялося, і тим дав можливість з'явитися в світло більш довершеному труду преосвященного Філарета. М. мав великий вплив на наше духовенство, оскільки. Апраксини - Апраксини, графи і дворяни (в старовину писалися Опраксини). У 1371 році, по оповідях древніх родовідних книг, до великого князя Олегу Рязанському виїхали з Великої орди два славнозвісні чоловіки: Салхомир або Солохмір і Евдуган (від Едугана сталися Хитрови) Мірославичи. Солохмир прийняв св. хрещення і був названий Іваном. Великий князь Олег Іванович віддав за нього в шлюб сестру свою, Анастасию Іванівну, і подарував йому декілька вотчини. У Солохміра був правнук Андрій Іванович, прозванням Опракса, від якого і почали писатися спершу Опраксини, а потім А. Синовья Андрія Опракси або Апракси.
Список літератури курсової "Організація банківської діяльності та організаційна структура банку" - більше 20 джерел. ИНКОТЕРМС - (англ. Incoterms - International Commertial Terms) - 1) міжнародні торгові терміни; 2) зведення уніфікованих міжнародних правил тлумачення торгових термінів, що публікується Міжнародною торговою палатою (МТП) Парижа. І. містить положення, регулюючі такі важливі в междунар. торгівлі питання, як розподіл витрат між сторонами, визначення моменту переходу ризику випадкової втрати або пошкодження товару з продавця на покупця, віднесення обов'язку укладення договору перевезення і договору страхування, порядок сповіщення і докази постачання, отримання ліцензій, дотримання інш. вимог і. МІЖНАРОДНА КООПЕРАЦІЯ ПРОИЗВ - (international cooperation of production) форма організації спільного або взаємоузгодженого виробництва з участю двох або декількох країн. Кооперація виробництва, як внутрішньодержавна, так і міжнародна, являє собою важливу сторону розвитку і вдосконалення суспільного виробництва. У його основі лежить прогрес науково-технічного і реального ринкового усупільнення виробництва (в національних, транснаціональних і глобальних масштабах). Спеціалізація підприємств на виготовленні конструктивно і технологічно однорідної продукції, яка дозволяє зменшити або усунути параллелизм у.

ФЕДЕРАЛЬНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО РФ - єдина централізована система Міністерства фінансів РФ, створена з метою проведення державної бюджетної політики, ефективного управління доходами і витратами федерального бюджету, підвищення оперативності в фінансуванні державних програм, посилення контролю за надходженням, цільовим і економічним використанням державних коштів. Виникнення в Росії Казначейства відноситься до періоду завершення формування в країні системи управління через міністерства, коли в 1811 було створене самостійне відомство - Державне казначейство, у ведінні к-рого знаходилися бюджетні витрати. У 1821 Державне.
Посилання в тексті роботи "Організація банківської діяльності та організаційна структура банку" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ІПОТЕКА - (греч. hypotheke - застава, застава; англ. hypothecation) - застава нерухомості з метою отримання позики, іпотечного кредиту. Предметом застави виступають житлові будинки (квартири), офіси, виробництв. будівлі, зем. дільниці. І. уперше з'явилася в Греції в нач. VI в. до н.е. як спосіб забезпечення повернення боргу кредитору. Джерелом коштів у разі непогашення позики служила виручка від продажу земельних дільниць. Тому при оформленні зобов'язання на межі належної позичальнику дільниці ставився стовп з написом "знаходиться під заставою" - "іпотека". На ньому. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ - 1) грошові кошти, що поступають в розпорядження держави відповідно до державних бюджетів, бюджетів розвитку, а також в державні позабюджетні фонди (в РФ - Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Фонд медичного страхування, дорожні фонди і інш.); витрачаються на цілі, передбачені бюджетами, а також статутами позабюджетних фондів. Держава розпоряджається також коштами, залученими шляхом випуску державних внутрішніх і зовнішніх позик; 2) система державних фінансових організацій, що забезпечують формування і цільове витрачання державних коштів. До них відносяться органи. КОМПАНІЯ ПО ВИДАЧІ ПОЗИК НА РОЗВИТОК ТВАРИННИЦТВА - CATTLE LOAN COMPANY Компанія, створена з метою надання кредитів тваринникам для закупівлі, вирощування і збуту великої рогатої або інш. худоби. У Законі об ФРС такі компанії називаються ' livestock loan companies'1. Іноді вони функціонують як самостійні компанії, але в більшості випадків або є філіали, або власністю штатних або нац. банків, розташованих при скотопригонних дворах, поруч з ними або в центрах виробництва, або контролюються имиВо багатьох випадках ці установи пов'язані з банками, що спеціалізуються на обслуговуванні тваринницького хоз-ва, розташовуються в тих же будівлях, і їх.

ИНСТРУМЕНТАЛИЗМ - початково - одна з основних методологічних установок прагматизму, в більш вузькому значенні - версія прагматизму Дьюї і його послідовників (С. Хук, Дж. Тафтс, А. Мур, А. Мерфі і інш.). Значення принципів, розроблених в І., вийшло далеко за межі прагматизму як проникши в близькі до нього напрями - операционализм П. Бріджмена, "соціальний бихевиоризм" Дж.Г. Мида, семиотическая концепція Морріса, - так і будучи осмисленим в сучасних концепціях пізнання і знання загалом. І. переформулировал суб'єкта-об'єктну проблему в проблему обгрунтування знання як такого, якого, в свою чергу, сформулював як. ХАРАКТЕР - придбана на основі природної індивідуальності основний друк волі, охоплюючий всю область душевного життя людини і що позначається на його настрої і діях. Вирішальним моментом в характері людини є твердість і постійність. Так само як віра є твердість і постійність в тому, на що сподіваються, так і характер є твердість і постійність в тому, чого хочуть. Характер є придбана на основі природної індивідуальності основний друк волі, охоплюючий всю область душевного життя людини і що позначається на його настрої і діях. Вирішальним моментом в характері людини є твердість і постійність. Так само як віра є. ІННОВАЦІЙНА ПОВЕДІНКА - ініціативний тип індивідуальної або колективної поведінки, пов'язаний з систематичним освоєнням соціальними суб'єктами нових способів діяльності в різних сферах суспільного життя або створенням нових об'єктів матеріальної і духовної культур. Будучи засобом здійснення інновацій соціальних і відносячись до активних типів поведінки, І.П. виступає основним способом розвитку індивіда, колективу, співтовариства. У умовах повноцінного функціонування соціально-економічних закону розподілу праці і закону зміни труда, а також їх "каталізатора" - закону конкуренції, І.П. стає природним, масово запитаним. ДИТЯЧИЙ ФОНД ООН - ЮНІСЕФ - створений в 1946 р. як Міжнародний надзвичайний фонд допомоги дітям в розорених Другою світовою війною країнах Європи. ЮНІСЕФ - невід'ємна частина Організації Об'єднаних Націй (ООН), є її ведучою установою по координації діяльності програм допомоги дітям. Має свою виконавчу Раду з 40 членів з різних країн світу, в тому числі і Росії. СРСР в ЮНІСЕФ представляв Суспільство Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Росію - Міністерство соціального захисту населення, Міністерство труда і соціального розвитку. Фонд готує щорічні доповіді про положення дітей в світі. Фінансування ЮНІСЕФ здійснюється за.