На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Організація та контроль використання бюджетних коштів на рівні виконавчої влади

(курсова робота з менеджменту)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження організації та контролю використання бюджетних коштів на рівні виконавчої влади ... 5
1.1. Система органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління у сфері фінансів ... 5
1.2. Управління в галузі бюджетної діяльності ... 8
Розділ 2. Особливості організації та контролю використання бюджетних коштів на рівні виконавчої влади ... 10
2.1. Повноваження Міністерства фінансів України ... 10
2.2. Бюджетні повноваження Державного казначейства України ... 20
2.3. Правовий та організаційний статус Рахункової палати ... 25
2.4. Повноваження Державної контрольно-ревізійної служб в Україні ... 31
Розділ 3. Стан та проблеми державного фінансового контролю на регіональному та місцевому рівні ... 36
3.1. Стан державного фінансового контролю на регіональному та місцевому рівні ... 36
3.2. Шляхи підвищення ефективності розвитку державного фінансового контролю на регіональному та місцевому рівні ... 40
Висновки ... 43
Література ... 45

Для придбання курсової роботи "Організація та контроль використання бюджетних коштів на рівні виконавчої влади" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Організація та контроль використання бюджетних коштів на рівні виконавчої влади"

Курсова робота "Організація та контроль використання бюджетних коштів на рівні виконавчої влади" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Організація та контроль використання бюджетних коштів на рівні виконавчої влади", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Організація та контроль використання бюджетних коштів на рівні виконавчої влади" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Організація та контроль використання бюджетних коштів на рівні виконавчої влади" і призначений виключно для пошукових систем.

Суспільні відносини в державі Шан (Інь) - Рабство Раби в період Шан (Інь) не мали загального найменування. Існував цілий ряд ієрогліфів для позначення рабів, що особливо характерно для раннього періоду рабовласницького суспільства. Наприклад, ієрогліф "ну", вказуючий поняття "раб", зображав людину, що стоїть навколішки з пов'язаними позаду руками. Повидимому, спочатку це був полонений. Ієрогліфи "см" і "фу" також означали рабів з військовополонених. Перший знак зображав схилену людину з пов'язаними руками, до голови якого була прив'язана вірьовка. Другий ієрогліф {фу) по своєму зображенню. Суспільно-політичний лад етрусков - Етруське суспільство з'являється перед дослідниками в своїх матеріальних і письмових пам'ятниках і в трудах античних авторів вже безсумнівно диференційованим в станово-класовому відношенні, однак дані джерел недостатньо определенни, тому багато які питання суспільного устрій етрусков трактуються в науці суперечливо. Пануюче положення в етруському суспільстві займало військово-жрецьке знання. Багаті і впливові сім'ї, мабуть, гордилися своєю приналежністю до древніх родів. Всупереч поширеній думці, що назви деяких етруських міст були освічені від імен знатних родів, існує точка зору, що, навпаки, імена. Фойніцкий Іван Яковльович - Фойніцкий (Іван Яковльович) - відомий криміналіст, народився в 1847 р., освіту отримав в гімназіях чернігівської і могилевской і на юридичному факультеті Санкт-Петербургского університету. Залишений при університеті, з 1868 по 1871 рр. читав курс карного права в аудиторському училищі, в 1871 р. після захисту магістерської дисертації: "Шахрайство по російському праву" (порівняно-догматичне дослідження, Санкт-Петербург) вибраний Санкт-Петербургским університетським штатним доцентом по карному праву і відряджений за межу; слухав лекції в Берліні, Лейпциге, Віні, Парижі і вивчав багато. Рибалки і мисливці Дальнього Сходу - Північно-східні околиці азіатського материка в ранненеолитическое час були заселені вже досить густо. Мешканці Дальнього Сходу навчилися в цей час шліфувати камінь і досягли в цій справі значної за тим часом майстерності. У цих племен з'явилися лук і стріли. Широко розповсюдилася гончарна справа. Розвивається нова галузь господарства, що стала основою всього життя цих племен, всієї їх культури, - рибальство. Можна передбачати, що населення Примор'я з переходом від простого собирательства їстівних молюсків і трав до рибальства набагато повніше освоїло і морські простори. Рибаки і мисливці.
Кожна вагома структурна частина курсової "Організація та контроль використання бюджетних коштів на рівні виконавчої влади" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Бородінськоє битва - Тим часом вимушений відхід російських військ хворобливо сприймався і в армії і в країні. У російському командуванні наростали розбіжності. Необхідно було призначити головнокомандуючого, що користувався загальновизнаним авторитетом. Таким був найбільший полководець суворовской школи - Кутузов. Він був в немилості у Олександра I, але царю доводилося вважатися з громадською думкою, і Кутузов був призначений. Прибувши на початку серпня 1812 р. в діючу армію, Кутузов встановив, що війська ослаблені і нараховують в загальній складності біля 95 тис. чоловік при 605 знаряддях. Першочерговою задачею було. МУЖИ ВЕЛИКИХ ЗБОРИ (Аншей Кнесет Гагдола) - Збори керівників народу, які відбулися в період Езри* і Нехемьі* і проголосило Тору* законом держави. Збори ці залишили глибокий слід не тільки в духовному житті, але і в самій структурі єврейського самоврядування. У Талмуді* говориться, що Збори ці стали згодом постійним органом, "Великими Зборами", в яких брало участь понад 70 чоловік (до ста двадцяти), і серед них - пророки. Воно стало верховним законодавчим і судовим органом держави. Важливе місце в цих Зборах займали коментатори закону - книжники (софрим). B.C. згадується уперше в Мішне*, в трактаті Авот (I): "Моісей отримав Тору на горі. ХАММАДИДИ - Династія султанів Алжіру, що правила в 1015-1152 рр. Гілка тунисских Зірідов. Фундатор династії Хаммад ибн Булуггин відбувався з роду Зірідов, під владою яких знаходилася Іфрікия (нинішній Туніс). Коли емиром в Іфрікиї став племінник Хаммада Бадіс, він призначив дядька правителем західних околиць своєї держави, де проживали суворі бербери з племені санхаджа. Щоб успішніше здійснювати свою владу, Хаммад заснував на схилі Джебель-Маадиса укріплене місто Калу, куди переселив жителів сусідніх Мсили і Хамзи. Калу швидко розрослася, залучаючи своїм вигідним місцеположенням і достатком.
У вступі курсової "Організація та контроль використання бюджетних коштів на рівні виконавчої влади" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. САРЬЯН - Мартірос Сергійович (1880, Нахичевань-на-Дону, нині Ростов-на-Дону - 1972, Єреван), вірменський живописець і графік. Вчився в Московському училищі живопису, творення і зодчества (1897-1904) у Л. О. Пастернаку, А. Е. Архипова, В. А. Серова і К. А. Коровіна. З 1901 м. регулярно здійснював поїздки в Вірменію. У 1904 м. разом з своїми співучень П. В. Кузнецовим, Н. Н. Сапуновим і інш. брав участь у виставці "Яскраво-червона троянда" (Саратов). Учасник художнього об'єднання "Блакитна троянда". У 1910-13 рр. подорожував по Туреччині, Єгипту і Ірану, вивчаючи спадщину Візантії і.

Горбачев Михайло Сергійович - Горбачев Михайло Сергійович (Gorbachev, Mikhail S.) (рід. 1931), радянський гос. діяч, перший і останній президент СРСР (1990-91). Член КПРС з 1952 р., в 1979 р. вибраний в ЦК КПРС, в слід, року став членом Політбюро. Після смерті К. Черненко в березні 1985 р. зайняв пост Генерального секретаря ЦК КПРС - фактичного розділу гос-ва. Його зусилля в здійсненні "перебудови", тобто в проведенні економ, і политий, реформ радянського об-ва, привели до поступового процесу лібералізації системи. Разом з мін. иностр. справ Едуардом Шеварднадзе добився укладення договору з Заходом в області контролю над. ФАТЬЯНОВ Олексій Іванович - (5.03.1919 - 13.11.1959), видатний російський поет-пісенник. Народився в м. Вязники. У 1938 по закінченні школи-студії прийнятий в трупа театру Червоної Армії. З 1940 - в ансамблі Орловського військового округу (артист-читець і ведучий концертів). Початок Великої Вітчизняної війни застає його на гастролях в авиагарнизоне під Брянськом. Фатьянов пише сатиричні частівки, сценки, пісні. Просить відправити його на фронт. Виявившись в оточенні, ансамбль троє діб проривається до своїх. Фатьянов поранився, після госпіталю направлений у війська Південно-Уральського округу. Весною 1942 він.
Список літератури курсової "Організація та контроль використання бюджетних коштів на рівні виконавчої влади" - більше 20 джерел. ЯКІСТЬ ПРОДУКТУ - [англ. Product Quality] - в традиційному для маркетингу значенні - міра задоволення потреб клієнта, розв'язання його проблем. Це склад і рівень споживчих властивостей, споживча цінність продукту, виража70 ющие його істотну визначеність, завдяки чому продукт є саме цим, а не інакшим. Для покупців "якісний товар" необов'язково означає високий комфорт і розкіш; але він повинен поліпшувати якість життя, доставляти задоволення, тобто відповідати потребам і очікуванням певної цільової групи. Споживач сприймає товари як сукупності властивостей (атрибутів), що виконують базову функцію, а також. МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ РФ, Мінек - федеральний орган виконавчої влади, що здійснює обгрунтування державної соціально-економічної політики на основі аналізу і прогнозу соціально-економічного розвитку, а також координацію робіт по реалізації соціально-економічної політики. Задачами міністерства є: розробка фінансового балансу країни; участь в формуванні і реалізації фінансової, бюджетної, податкової, грошово-кредитної, цінової, тарифної і митної політики; розробка, участь в реалізації і контроль за ходом економічної реформи підприємств; розробка і участь в реалізації структурної, інноваційної і інвестиційної політики;.

витрати - Витрати, що Нормуються на рекламу, не згадані вище, списують в зменшення налогооблагаемого доходу в межах нормативу, який рівний 1% від виручки фірми. Причому виручку треба вважати за правилами статті 249 Податкового кодексу РФ. Тобто в розрахунок треба брати виручку від реалізації товарів, робіт, послуг або майнових прав. Звичайно у виручку входять ПДВ і акцизи. Само собою, розраховуючи норматив по рекламі, фірмі вигідніше брати виручку з урахуванням цих податків. Тоді граничний розмір рекламних витрат, які можна врахувати при розрахунку налогооблагаемой прибутку, буде більше. Так ось.
Посилання в тексті роботи "Організація та контроль використання бюджетних коштів на рівні виконавчої влади" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СВІДЧЕННЯ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ЯК ПІДПРИЄМЕЦЬ - документ, що видається фізичній особі, зареєстрованій як підприємець без утворення юридичної особи. За видачу свідчення стягується реєстраційний збір з фізичних лиць, що займаються підприємницькою діяльністю. Правила видачі свідчення визначені в Законі РСФСР від 7 грудня 1991 р. №2000-I "Про реєстраційний збір з фізичних лиць, що займаються підприємницькою діяльністю, і порядку їх реєстрації". Свідчення видається на термін, вказаний в його заяві, після уявлення ним документа про сплату реєстраційного збору. Фізичній особі може бути відмовлено в реєстрації, якщо воно виявило бажання. Шахрайські операції в банках - В банківській сфері зловживання з боку персоналу досить поширене явище. Світова практика показує, що в дрібних банках зловживання трапляються набагато частіше, ніж у великих. Це пов'язано насамперед з поєднанням в дрібних банках однією людиною декількох посад, що дозволяє здійснити розкрадання як касир, а потім приховати його як бухгалтер. Вітчизняні банки в більшості своїй по світових стандартах є дрібними. Крім того, вітчизняний бізнес проходить зараз етап високої криминализации і дрібні банки легше підпадають під вплив кримінальних структур або навіть створюються ними. Досить. Цикл науково-технічний -  - періодичне проходження через подібні фази в розвитку науки і техніки. Його основними фазами є: - зародження нової технічної ідеї, - її оформлення у винахід і експериментальна перевірка, - освоєння виробництва нових товарів (інновація), - поширення інновації (дифузія), - стабільний розвиток (зрілість), - старіння, витиснення, - перебування в реліктовому стані. По тривалості виділяються цикли: - короткострокові - зміна моделей техніки, модифікації технологій; - середньострокові - зміна поколінь техніки і технології, реалізуючий базисний винахід; - довгострокові - зміна переважаючих.

ОБМІН ЕКОНОМІЧНИЙ - перехід подуктов труда з власності одних осіб у власність інш., що відшкодовується зустрічним рухом матеріальних благ або їх знаків. Обмін разом з власне виробництвом, розподілом і споживанням утворить виробництво в широкому значенні. На першій фазі первісного об-ва, коли існувала тільки колективна власність, обмін міг мати місце лише між членами різних колективів. Історично першою формою обміну був обмін подарунками, або дарообмен, суть к-рого перебувала в створенні нових і підтримці існуючих соц. зв'язків між індивідами. Зв'язок встановлювався, як правило, не по взаємній угоді, а з ініціативи. ЕТНОСЕКСОЛОГИЯ - розділ етнології (культурної антропології), присвячений вивченню етнокультурних норм і варіацій людської сексуальності. Специфіч. предмет ч. особливості еротич. коду, семантика сексуальної поведінки, техніка і умови коитуса і т. п. Все це можна зрозуміти тільки в широкій социокультурной перспективі, включаючи диференціацію ролей статевих (див.), стереотипи маскулинности і фемининности, статевий символізм, особливості статевий социализации і шлюбно-сімейних відносин, а також самі норми статевої моралі. Вже у вищих тварин сексуальна поведінка є значною мірою продуктом навчання, що залучає індивіда. СТАРІННЯ - (ageing) - хронологічний процес фізичної старості, що насувається. Однак існують і соціальні параметри, в яких хронологія менш важлива, оскільки різні культурні значення і соціальні очікування характерні для підлоги і вікової групи. Отже, є соціально структуровані різновиди в персональному досвіді старіння. Айзенштадт ( "Покоління за поколінням", 1964) досліджував політичну роль вікової групи і прийшов до наступному висновку: вікова стратифікація впливає значний стабілізуючим чином на суспільство, де: - в соціальній структурі співіснують дві шкали цінностей: збереження сімейних пут і. Індуктивний метод - спосіб отримання узагальнюючого знання на основі окремих даних. У соціологічному дослідженні використовуються переважно емпіричні І. м. До них відносяться передусім методи збору і узагальнення первинних даних. Вони забезпечують виявлення емпіричних закономірностей по індуктивно-статистичній процедурі. Одні з них індуктивні по характеру отримання інформації, інші по рівню її узагальнення і по мірі імовірності правильного відтворення об'єкта. Остання ознака (ймовірностний характер результатів) дає підставу всі емпіричні методи в соціології називати індуктивними-як методи переходу від відомого до.