На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Організація фінансової діяльності підприємства

(курсова робота з фінансів підприємства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади організації фінансової діяльності підприємства ... 5
1.1. Фінансові ресурси підприємства ... 5
1.2. Поняття фінансової діяльності підприємства ... 8
Розділ 2. Фінансова діяльність у системі функціональних завдань фінансового менеджменту підприємства ... 11
Розділ 3. Особливості організації фінансової діяльності підприємства ... 15
3.1. Організація фінансової діяльності підприємств ... 15
3.2. Форми фінансування підприємств ... 22
3.3. Критерії прийняття фінансових рішень ... 24
Висновки ... 31
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Організація фінансової діяльності підприємства" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Організація фінансової діяльності підприємства"

Курсова робота "Організація фінансової діяльності підприємства" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Організація фінансової діяльності підприємства", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Організація фінансової діяльності підприємства" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Організація фінансової діяльності підприємства" і призначений виключно для пошукових систем.

Середня Азія в V - початку IX в. - Суспільний устрій народів Середньої Азії в V - VII вв. Крах рабовласницького Кушанського царства і завоювання Середньої Азії кочевниками-ефталитами були пов'язані з кризою рабовласницького ладу і зародженням феодальних відносин в її осідлий землеробських областях - Хорезме, То-харістане, Согде і Фергане. Виникнення феодальних форм експлуатації було процесом тривалим і разом з тим революційним по своєму історичному значенню. Становлення феодальних відносин йшло двома шляхами. З одного боку, добродії саджали на землю своїх рабів, надаючи їм земельні дільниці і знаряддя труда. З іншого боку, частина. САВОСТЬЯНОВ Євген Вадимович - (28.02.1952). Заступник керівника адміністрації Президента Російської Федерації Б. Н. Ельцина з 02.08.1996 м. по 07.12.1998 м. Народився в Москві. Освіту отримав в Московському гірському інституті по спеціальності гірський інженер-фізик (1975). Кандидат технічних наук. У 1975 - 1977 рр. молодший науковий співробітник Інституту фізики Землі АН СРСР. У 1977 - 1990 рр. науковий співробітник Інституту проблем комплексного освоєння надр АН СРСР. У 1989 - 1990 рр. співголовуючий Клубу виборців АН СРСР, чого склався на базі ініціативної групи за обрання А. Д. Сахарова і інших демократично орієнтованих. Горобців Максим Никифорович - Горобців (Максим Никифорович) - живописець (1787 - 1855), що поміщається значну в історії російського живопису як художник і як наставник цілого покоління російських пейзажистів. Син вахтера Академії Мистецтв, Горобців в десятирічному віці поступив вихованцем в академію і надав великі успіхи в малюванні, перспективі, архітектурі (професор Томас де-Томон) і пейзажному живописі; наставниками його в останньому були Ф.Я. Алексеєв і, ймовірно, М.М. Іванов (пейзажист). Рід живопису, вибраний молодим художником або, вірніше, призначений йому академічним начальством, був архітектурно-пейзажний. Він добре. ИЗАБЕЛЛА II - Королева Іспанії з династії Бурбонів, що правила в 1833-1868 рр. Дочка Фердінанда VII і Марії Хрістіни Сицилійської. Замужем з 1846 р. за герцогом Кадісським Франциськом (рід. 1822 р. Помер 1902 р.). Рід. 10 окт. 1830 р. Помер 19 апр 1904 р. Ізабелла стала королевою у віці трьох років, що вже саме по собі не обіцяло їй спокійного царювання. У довершення нещастя, її права на престол були далеко не безперечні. Щоб передати корону дочки, Фердінанд VII спеціальним декретом 1830 р. відновив старовинний кастильский закон, що дозволяв успадкування по жіночій лінії. Брат короля дон Карлос, що мав серед.
Кожна вагома структурна частина курсової "Організація фінансової діяльності підприємства" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Овсянико-Куликовский Дмитро Миколайович - Овсянико-Куликовский, Дмитро Миколайович - відомий історик культури, критик і лінгвіст. Народився в поміщицькій сім'ї Таврічеської губернії в 1853 р. Закінчив курс в Новороссийськом університеті. Захистивши pro venia legendi етюд: "Розбір ведийского міфа про сокола, що приніс квітку Соми" (М., 1882), став приват-доцентом в Новороссийськом університеті. Дисертація його на міру магістра: "Досвід вивчення вакхічних культів индоевропейской древності. Частина I. Культ божества Soma в древній Індії в епоху веди" (Одеса, 1884), на міру лікаря - "До історії культу вогню у індусів в епоху веди" (Одеса. РАББАХА ДИНАСТІЯ - Династія султанів, що правила в 1893-1901 рр. в Борну (Нигерия, Чад). У 1890-х рр. значний вплив на історію держав Центрального Судана надав сеннарский авантюрист Раббах Зубайр. Він був молочним братом Зобеїра-паші - єгипетського губернатора суданской провінції Бахр-ель-Газаль - і зумів стати його довіреним обличчям. Після того як Зобеїр-паша був відкликаний в Каїр і там арештований його син Сулайман разом з Раббахом спробували підняти в Бахр-ель-Газале повстання, але потерпіли поразку. Сулайман здався урядовим військам. Раббах не побажав слідувати його прикладу і не склав зброї. У 1878 р. Фан-дер-Флит Петро Петрович - Фан-дер-Флинт (Петро Петрович) - заслужений професор Санкт-Петербургского університету, народився в 1839 р. в місті Архангельську. По закінченні курсу у 2-й Санкт-Петербургской гімназії в 1857 р. поступив в Санкт-Петербургский університет на математичне відділення фізико-математичного факультету. Отримавши міру кандидата в 1862 р., він в наступному році поступив на педагогічні курси міністерства народної освіти, де і пробув два роки. У 1864 р. був вибраний консерватором фізичного кабінету університету, а потім був перекладений на посаду лаборанта. У 1872 р. захистив дисертацію на міру.
У вступі курсової "Організація фінансової діяльності підприємства" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МАЄТОК - одна з форм землеволодіння в Древній Русі. У 2-й підлогу. XV в. розширення державної території Московській Русі зажадало створення обширної військової сили; цією військовою силою з'явився особливий клас населення, окремий від особистих слуг князя, хоч саме ці останні і склали його ядро. З виникненням цього класу виникли і особливі форми землеволодіння, викликані частково службовими, частково господарськими потребами країни, за своєю юридичною природою вельми близькі до форм умовного володіння палацових слуг. Тоді ж уперше став вживатися термін "маєток" (дарована грамота 1470, Велікокняжеський Судебник.

Алкман - VII в. до н. е., грецький ліричний поет. Жил в Спарте, де був керівником хорів, для яких складав мелодії, складав слова і розробляв танцювальні рухи під пісню. Він перший відомий нам по фрагментах, що збереглися грецький поет, що писав пісні для хору. Ймовірно, саме він створив нові поетичні форми, зводячи в ранг літератури імпровізовані пісні, які до того були передусім музично-танцювальними композиціями. А. знав ціну своєму таланту. Александрийские вчені зібрали гімну А. в 6 книг. Щонайменше дві з них містили парфении (пісні для хору дівчат), які принесли поету найбільше визнання. А. писав також гімни. Маків Лев Савич - Маків, Лев Савич - державний діяч (1830 - 1883). Закінчивши курс в пажеском корпусі, служив в уланах; пізніше працював по селянській справі в Західному краї; був правителем канцелярії при міністерстві внутрішніх справ А.Е. Тімашеве; брав участь в справі возз'єднання униатов в Царстві Польському (1875). Товариш міністра з 1876 р. У 1878 р. поставлений у розділі міністерства внутрішніх справ. При ньому встановлені урядники і виданий циркуляр, яким роз'яснювалося селянам, що ніякі нові земельні наділи немислимі. Восени 1878 р., після убивання генерала Мезенцева, Маків надрукував в "Урядовому.
Список літератури курсової "Організація фінансової діяльності підприємства" - більше 20 джерел. ПОДАТОК НА ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН - федеральний податок, що стягується відповідно до розділу 26 НК, введеного Федеральним законом від 8 серпня 2001 р. № 126-ФЗ. Відноситься до групи непрямих податків. Платники податків - організації і індивідуальні підприємці, що визнаються користувачами надр відповідно до законодавства РФ (ст. 334 НК). Платники податків підлягають постановці на облік по місцю знаходження дільниці надр, наданого платнику податків в користування відповідно до законодавства РФ. Платники податків, що здійснюють видобуток корисних копалин на континентальному шельфі РФ, у винятковій економічній зоні РФ, а також за межами. ПОСТАЧАЛЬНИК - [англ. supplier] - фірма або окрема особа, що забезпечує підприємство різними ресурсами, необхідними для виробництва і продажу конкретних товарів або послуг. У сучасному маркетингу це повноправний учасник всього ланцюжка створення і продаж товарів, важливий суб'єкт маркетинових відносин. Клієнтом П. виступає закупник (виробник або посередник), вимогливість якого є своєрідною планкою для забезпечення конкурентоздатності П. Но і сам виробник постійно виступає в ролі П. в сучасному маркетингу - це вже не ресурс, а партнер виробника, посередника. Велика частина компаній зараз активно скорочує.

ВИДОБУТОК ЗОЛОТА - GOLD PRODUCTION Основні країни - виробники золота в світі по рівню виробництва за останні роки розташовуються в наступному порядку: ПАР, бив. СРСР (оцінні дані), Канада, Родезія, Австралія, Філіппіни, Гана, Колумбія і Мексіка. До 1840 р. практично все золото поступало з Росії. Золотодобувні країни, як правило, є країнами - експортерами золота, однак в останні роки рівень продажу на приватний ринок знизився, в той час як монетарні запаси урядів і їх центральних банків, а також міжнародних організацій увеличилисьИстория здобичі. З 1860 по 1890 рр. рівень видобутку золота в світі залишався.
Посилання в тексті роботи "Організація фінансової діяльності підприємства" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЛЕНД-ЛИЗ - (англ. lеnd; lend - давати у позику, lease - здавати в оренду) - передача у позику або в оренду озброєння, боєприпасів, стратегічної сировини, продовольства, різних товарів і послуг Сполученими Штатами Америки союзникам по антигитлеровской коаліції в період 2-й світової війни. Закон об Л. прийнятий конгресом США 11 березня 1941. США відмовилися від надання междунар. кредитів і віддали перевагу постачанню по Л.-л., враховуючи негативні уроки межсоюзнич. боргів, виниклих в результаті 1-й світової війни і після неї. Загальна сума постачання по Л. досягла майже 50 млрд долл., в т.ч. 30 млрд - в. ACCOUNTING CONCEPTS (концепції бухгалтерського обліку) - Основні теоретичні принципи ведіння бухгалтерського обліку і звітності. Раніше виникали дискусії з приводу існування теоретичної бази бухгалтерського обліку, оскільки бухгалтерський облік розвивався головним чином на основі практики. Бухгалтери проте намагалися створити теорію бухгалтерського обліку. Незважаючи на те що були запропоновані різноманітні теоретичні концепції, лише деякі з них отримали загальне визнання. Найбільш важливими є чотири концепції (див.: statements of standard accounting practice (правила стандартів бухгалтерського обліку і звітності)). По-перше, концепція діючого. СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВА ОРГАНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА - вся сукупність соціально-класових відносин між індивідами, об'єднаними в соціальні класи, соціально-класові групи і в елементарні професійні, майнові і об'ємно-правові групи і самих цих індивідів. З.-К.О. охоплює ширший спектр суспільних відносин, чим соціально-класова структура. Перша включає не тільки стійкі, сутнісні, невипадкові, такі, що регулярно повторюються, але і нестійкі, випадкові, нерегулярні відносини. Довгий час на складність вивчення соціальних відносин в радянському суспільстві крім гносеологічних причин накладав відбиток партійний підхід до вивчення всіх явищ суспільному.

БАКУНИН Михайло Олександрович - (1814-1876) - російський мислитель, революціонер, ідеолог і теоретик анархічної версії народництва. У 1828-1833 вчився в Петербургськом військовому училищі. У 1836 вийшов у відставку і поселився в Москві. Захопився філософією Г.Гегеля, яку визначав як синтетичну систему, що долала крайнощі ідеалізму і емпіризму, розрив нескінченного і кінцевого, дух і матерію, а також що примиряла людину з дійсністю. Б. витлумачував дійсність як вічне божественне життя, волю і діяльність духа. Всеообщее повинне бути реалізовано в житті особистості, любов'ю, що проймім. Відповідно, пізнання покликано пояснити. НУЛЬ-ГІПОТЕЗА (нульова гіпотеза) - твердження, постульоване відсутність відмінностей між величинами, що порівнюються або відсутність зв'язку між змінними, що вивчаються. Використовується при статистичній перевірці Г. В якості антитезиса до Н. формулюється альтернативна Г., що затверджує наявність відмінностей між величинами або зв'язку між змінними. Статистична перевірка Г. складається в тому, щоб на основі деякого чисельного критерію визначити, чи потрібно прийняти Н. або відхилити її, що рівносильно прийняттю альтернативної Г. Н. при цьому грає роль теоретичного твердження, яке потрібно відхилити, якщо знайдеться перечачий йому. Антропологія - (anthropology), наука про походження і еволюцію людини, що включає дві осн. області дослідження: физ. будова і походження людини; соціальні opr-ции і культурні системи в людських сооб-вах. У 19 в. А. в рівній мірі займалася теоріями физ. і соціальної еволюції, причому т.н. примітивні народи розглядалися як представники більш ранніх стадій розвитку людства. Фіз. і соціальні відмінності розглядалися в расових теоріях (раса). У нач. 20 в. вивчення соціальних і культурних особливостей перетворилося в самостійну дисципліну, краї в Великобританії називалася соціальної А., а в США - культурної А. ВИБІРКИ ЗВАЖУВАННЯ - математична процедура, призначена для відновлення порушених пропорцій в складі вибіркової сукупності в порівнянні з генеральною сукупністю. Зважування, як правило, застосовується до випадкових (статистичним) вибірок. При достатньому об'ємі, випадкові вибірки повинні "автоматично" відтворювати соціально-демографиче-скую структуру генеральної сукупності. Однак на практиці, через неоднакову доступність її елементів, цього звичайно не відбувається. Зважування частіше за все проводиться по основних соціально-демографічних показниках, таких як підлога, вік, освіта, національність (раса), дохід.