На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Основи підприємницької діяльності

(курсова робота з підприємництва)

Вступ ... 3
Розділ 1. Підприємство як сучасна форма господарювання ... 5
1.1. Поняття, цілі й напрямки діяльності ... 5
1.2. Структура підприємств ... 10
Розділ 2. Договірні взаємовідносини і партнерські зв'язки у підприємницькій діяльності ... 16
2.1. Договірні взаємовідносини в бізнесі ... 16
2.2. Характеристика партнерських зв'язків ... 20
Розділ 3. Міжнародна підприємницька діяльність ... 23
3.1. Поняття і форми і міжнародного бізнесу ... 23
3.2. Спільні підприємства ... 24
3.3. Регулювання міжнародної підприємницької діяльності ... 27
Висновки ... 31
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Основи підприємницької діяльності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Основи підприємницької діяльності"

Курсова робота "Основи підприємницької діяльності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Основи підприємницької діяльності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Основи підприємницької діяльності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Основи підприємницької діяльності" і призначений виключно для пошукових систем.

ФЛОТ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИЙ - морські збройні сили і річкові флотилії в Росії. Зародження Російського військово-морського флоту і військово-морського мистецтва пов'язане з боротьбою, яку з IV-VI вв вели східні слов'яни проти Візантійської імперії. Флотилії слов'ян складалися з невеликих парусних-веслових судів (челни-однодеревки, лодьи), які могли діяти на ріках і в той же час володіли непоганим мореплавством В Київській Русі IX-XII вв. існували флотилії, що нараховують декілька стільники судів (лодей, коч, 2- і 3-щоглових човнів і інш.). У більш пізній час новгородци здійснювали морські походи в Швецію (напр., похід 1187, коли. ПАВЛО I Петрович - (20.9.1754,-11.3.1801), імператор (коронований 5.4.1797, правив з 6.11.1796). Син Петра III і Екатеріни II. Перші роки після народження рос під наглядом Єлизавети Петрівни, батьки до нього майже не допускалися. У 1761 його вихователем був призначений Н.І. Панін. Прихильник Освіти, він щиро прив'язався до Павле і старався виховати з нього ідеального монарха. Павло вивчав історію, географію, російський і німецький мови, математику, астрономію, фізику, мистецтва. По свідченнях сучасників, був здатним, прагнучим до знань, романтично настроєних хлопчиком з відкритим характером, що щиро вірив в ідеали. Кистяковський Олександр Федорович - Кистяковський (Олександр Федорович, 1833 - 1885) - відомий криміналіст. Уродженець Чернігівської губернії, з духовного звання (дід його був селянином); вчився в чернігівському духовному училищі і семінарії; закінчив курс на юридичному факультеті Київського університету, зі мірою дійсного студента. Перебував спочатку на службі в межовому департаменті Сенату, потім в міністерстві народної освіти; вмістив в цей час статті про англійське судочинство, по Міттермайеру, в "Журналі Міністерства Юстиції" 1860 р. У 1863 р. він витримав екзамен на кандидата прав; в 1864 р. став читати лекції в. ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА - художня література для дітей і юнацтва, до якої відносяться твори, написані для дітей молодшого і середнього віку і підлітків, а також твору класичної літератури в обробці і скороченні. У дитячій, як і у всій літературі, представлені три головних роди - епос, лірика і драма. За змістом епічні твори дитячої літератури діляться на реалістичні і фантастичні. До реалістичних відносяться різного роду розповіді про життя дітей і дорослих ("Дитинство Теми" Н. Г. Гаріна-Михайлівського, "Кондуїт і Швамбранія" Л. А. Кассиля і т. д.), розповіді про природу, присвячені твариною.
Кожна вагома структурна частина курсової "Основи підприємницької діяльності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Федора Василь Федорович - Федора (Василь Федорович, 1802 - 1855) - російський астроном, вихованець санкт-петербургского виховального будинку, з якого, по закінченні среднеучебного курсу, поступив в 1823 р. в число студентів Дерптського університету по математичному відділенню філософського факультету. На Федорова, як на даровитого студента, звернув увагу Струве, що виклопотав для нього призначення в 1825 р., ще під час його студентства, на посаду помічника при директорові дерптской астрономічної обсерваторії. У 1829 р. Федора брав участь як астроном у вченій експедиції професора Паррота -сина і в його сходженні на. ХОДИРЕВ Геннадій Максимович - (23.09.1942). Міністр Російської Федерації по антимонопольній політиці і підтримці підприємництва в уряді Е. М. Прімакова з 29.10.1998 м. по 12.05.1999 м. Народився в Горьковської області. Освіту отримав в Ленінградськом військово-механічному інституті (1966) і в Академії суспільних наук при ЦК КПРС. Трудовий шлях почав токарем на заводі. У студентські роки займався спортом, непогано бігав на дистанції 800 і 1500 метрів, брав участь в ссоревнованиях на призи ленинградской молодіжної газети "Зміна". З 1966 р. на Горьковськом машинобудівному заводі: інженер-технолог. Ерістов Рафаїл Давидович - Ерістов (князь Рафаїл Давидович) - грузинський поет, драматург і етнограф (1824 - 1901). Виступивши на літературний терен в ту епоху, коли в грузинській поезії панувало анакреонтическое напрям, Ерістов присвятив першу половину своєї поетичної діяльності оспівуванню вина, любові і жінок. Переддень визвольних реформ Олександра II, що збудив співчуття до знедолених класів в грузинській молоді, викликав нове літературне віяння, до якого прилучився і Ерістов. У 1857 р. з'явився його вірш: "Прохання матері перед дільничим засідателем", що уперше зачіпало сумні наслідки кріпацтва в сфері.
У вступі курсової "Основи підприємницької діяльності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Катон Старший - (Marcus Porcius Cato Censorius Major) - римський історик і політичний діяч III - II вв. до Р.Х. Роділся в невеликому містечку Туськуле в Середній Італії в 234 р., помер в 149 р. до Р.Х. В 217 р. поступив на вояцьку службу, на другий рік після вторгнення Ганнібала в Італію. У 214 р. Катон став військовим трибуном і осінню того ж року від'їхав в Сицилію разом з консулом Марцеллом битися проти сиракузян, відпалих від Рима після Каннської битви. У 207 р. Катон брав участь в розгромі на р. Метавре війська Газдрубала, що перевалив через Альпи і що йшов на з'єднання з військами Ганнібала; ця битва зумовила.

ГОСПОЖИНКИ (Оспожінки) - святкування Успенія Пресвятой Богородиці. Пресвятая Діва в церковних наших книгах часто називається Госпожою; звідси у російського народу саме свято Успенія, присвячене Божієй Матері, отримав ім'я Госпожінок, Пані, Госпожіна дня і т.п. Вживання деяких з цих назв здавна відомо в наших літописах; так, наприклад, в Ніконовської літописі (1132) читаємо: "Изяслав Мстіславич приеха в Київ на Госпожін день", тобто 15 серпня. Але оскільки ці назви могли бути загальними і для інших свят в честь Пресвятой Богородиці, то для відмінності їх в цьому випадку між собою наші предки назвали одне з цих. Зенон Кифеонський - IV/III вв. до н. е., грецький філософ. Фундатор школи стоїків. Народився між 342-334 рр., розум. між 270-262 рр. до н. е. Його батька кликали Мнесий, можливо, він був финикийского походження. У 312/311 рр. до н. е. З. переїжджає в Афіни. Заворожений Спогадами про Сократе Ксенофонта, він почав ходити на виступи епігонів Сократа, що належали до платонічної, мегарской і кинической школам, але особливо його залучало вчення і особистість киника Крата з Фів. Під його впливом він написав трактат Про державу (Politeia), а потім, в наслідування Ксенофонту - присвятив йому окремий твір Спогади об Крате.
Список літератури курсової "Основи підприємницької діяльності" - більше 20 джерел. ОСНОВНІ ФОНДИ - (в бух. обліку - Основні кошти) - 1) зроблені активи, належні використанню неодноразово або постійно протягом тривалого періоду для виробництва товарів, надання послуг; 2) частина майна, що використовується як кошти труда при виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, або для управління організацією протягом періоду, що перевищує 12 міс. або звичайний операційний цикл (якщо він перевищує 12 міс.). У практиці обліку і статистики не відносяться до О.ф. і враховуються орг-цией в складі коштів в обороті: предмети, вживані менше за 12 міс. незалежно від їх вартості; предмети. НЕРУХОМІСТЬ - ПОВНА ВАРТІСТЬ СПАДЩИНИ (ESTATE). Термін має наступні значения1. Уживане в поєднанні з прилагательним ' real' (реальний) означає право на нерухоме майні; в суті, є синонімом терміну ' НЕРУХОМЕ ИМУЩЕСТВО' (REAL PROPERTY). Право на нерухоме майно ділиться на безумовне право власності на нерухомість ( фригольд) (простої і довічне право на нерухоме майно; і те і інш. може бути обмежено попередньою або подальшою умовою і, т. о., являти собою умовне право в нерухомості); обмежене право в нерухомому майні (кінцеве право) і речове право орендаря.Ця остання категорія відома також під назвою.

ЕКОНОМІЧНІ КРИЗИ - більш або менш тимчасові падіння виробництва, що регулярно повторюються. Всякий Е. до. виявляється в різкому порушенні ходу виробництва, викликаному незбалансованістю між виробництвом (пропозицією товарів на ринку) і потребами населення (платоспроможним попитом). При цьому можлива ситуація, коли виробництво обганяє потреби або коли платоспроможний попит обганяє виробництво. У першому випадку має місце кризу перевиробництва, у другому - криза недовироблення. Первий Е. до. перевиробництва вибухнув в Англії в 1825. Потім пішли кризи: 1836, 1841 (США), 1847 (США, Англія, Франція, Німеччина).
Посилання в тексті роботи "Основи підприємницької діяльності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ТОВАР - (good; commodity; product) продукт труда, вироблений для продажу. Товарна одиниця - відособлена цілісність, що характеризується показниками величини, зовнішнього вигляду, ціни і іншими атрибутами. Т. володіє двома принциповими властивостями - споживною вартістю і вартістю. Споживна вартість - це здатність Т. задовольняти яку-небудь людську потребу. Відмітна особливість споживної вартості Т. складається в тому, що вона виступає носієм мінової вартості, тобто здатності Т. обмінюватися у відомій пропорції на інші Т. Меновая вартість є формою вартості, зовнішнім виявом її в акті. Постійні різниці - Під постійними різницями розуміються доходи і витрати, що формують бухгалтерський прибуток (збиток) звітного періоду і що виключаються з розрахунку податкової бази по податку на прибуток як звітного, так і подальших звітних періодів. Постійні різниці виникають в результаті: 1. перевищення фактичних витрат, що враховуються при формуванні бухгалтерського прибутку (збитку), над витратами, що приймаються для цілей оподаткування, по яких передбачені обмеження по витратах; 2. невизнання для цілей оподаткування витрат, пов'язаних з передачею на безвідплатній основі майна (товарів, робіт, послуг), в. ПЕТРОВ Михайло Костянтинович - (1924-1987) - російський філософ, культуролог, соціолог, лінгвіст. Спеціально займався проблемами "науки про науку", зокрема - наукометрией, а також історією науки і соціологією (по)знання. Особлива область інтересів Йому належить і оригінальна гіпотеза виникнення античної культури. Базовими для його філософського синтезу є ідеї семиотики, витлумачені крізь призму концепції діяльності, що привело до створення П. семиотическо-деятельностной концепції культури, в основу якої їм були встановлені ідеї социокода і пропорційність культури - знаниевих систем - социума - індивіда, а також ідея іменного.

Теорія людських відносин в промисловості - концепція управління трудом в умовах капіталістичного виробництва, яка з метою підвищення його ефективності робить акцент на застосуванні морально-психологічних стимулів. Виникнення даної теорії пов'язане з результатами Хоторнських експериментів, проведених групою гарвардских соціологів на чолі з Е. Мейо в 1927-1932 рр. на підприємствах компанії "Вестерн електрик" поблизу Чікаго. У ході експериментів перевірявся вплив ряду контрольованих чинників (умов труда, методів роботи, пауз для відпочинку, стомлюваності працівників, монотонності труда, зарплати) на зростання. Пробне (пилотажное) дослідження - призначається для перевірки надійності методик і процедур основного дослідження, схеми організації і проведення самого обстеження і передує йому. У процесі П. і. виробляється найбільш оптимальний варіант (проект) методики організації і проведення соціологічного дослідження, збору соціологічної інформації, який потім випробовується в умовах, максимально близьких до умов основного польового дослідження. Це дає можливість з'ясувати величину помилок, виникаючих через втрати і спотворення інформації внаслідок язикових, психологічних, культурних і пр. відмінностей респондентів, а також ситуацій. Статус соціальний - цей термін в социолощи має два значення. 1. Положення особистості в соціальній системі, пов'язане з певними правами, обов'язками і ролевими очікуваннями. Статус індивіда може бути приписаним (аскриптивним), тобто визначатися по народженню, підлозі, віку, расі і т. п., що характерно головним чином для традиційного, "закритого" суспільства, а може бути досягнутим - придбаним за допомогою особистих зусиль, що найбільш характерно для сучасного, "відкритого" суспільства. Приписаний статус цікавить соціологію тільки в тому випадку, коли він стає основою соціальної нерівності, т. ДІАЛЕКТИКИ - (dialectic) - 1. (Спочатку) означение логіки і/або метафізики (Уильяме, 1976). 2. (У німецькій ідеалістичній філософії і в марксизмі) процес висловлювання думок, обговорення розбіжностей і досягнення злагод в дискусії, в ході якої дозволяються концептуальні і/або реальні всесвітні протиріччя. Формальна логіка згідно з суворими правилами допускає аргументи, в яких висновки містяться в початкових передумовах. Однак з часів Сократа мислителі прагнули глибше пізнати справжню суть творчих аргументів, вмісних у вигляді висновків справжню новизну. Сократ міркував методом заперечення своїм співрозмовникам.