На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

(курсова робота з бухгалтерського обліку)

Вступ ... 3
Розділ 1. Особливості обліку власного капіталу ... 5
1.1. Визначення, визнання, оцінка і функції власного капіталу ... 5
1.2. Бухгалтерський облік власного капіталу та розрахунків з учасниками ... 11
1.2.1. Бухгалтерський облік статутного капіталу ... 12
1.2.2. Облік статутного капіталу в товаристві з обмеженою відповідальністю ... 15
1.2.3. Облік акціонерного капіталу ... 17
1.2.4. Облік пайового капіталу ... 20
1.2.5. Облік додаткового капіталу ... 21
1.2.6. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків) ... 23
Розділ 2. Надання інформації про власний капітал у бухгалтерській звітності підприємства ... 25
2.1. Характеристика статей власного капіталу і порядок їх відображення в балансі ... 25
2.2. Порядок складання звіту про власний капітал ... 35
2.3. Розкриття інформації про власний капітал у примітках до фінансових звітів ... 44
Розділ 3. Взаємозв'язок Звіту про власний капітал з іншими формами звітності ... 47
Висновки ... 52
Література ... 54

Для придбання курсової роботи "Особливості обліку власного капіталу" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Особливості обліку власного капіталу"

Курсова робота "Особливості обліку власного капіталу" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Особливості обліку власного капіталу", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Особливості обліку власного капіталу" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Особливості обліку власного капіталу" і призначений виключно для пошукових систем.

Економічні зсуви в державі Моголов - В середині XVII в. населення Індії перевищувало 100 млн. людина. У етнічному відношенні воно не було однорідним. У країні нараховувалося більше за 20 різної народності: бенгальци, маратхи, таміл, телугу, каннара, малайяли, ория, кашмирци, синдци, раджастанци і інш. Вони говорили на різних мовах, відрізнялися один від одного по рівню свого соціально-економічного розвитку, по своїх історичних традиціях і культурі. У Індії в XVII в. панував феодалізм, але збереглися і пережитки рабства, пов'язані головним чином з існуванням "неприкасаемих" каст. У деяких частинах. Платон - грецький філософ. Народився в Афінах. Справжнє ім'я П. було Арістокл. Прізвисько Платон (Широкоплечий) було йому дано в молодості за могутню статуру. Відбувався із знатного роду і дістав прекрасну освіту. Можливо, слухав лекції гераклитика Кратіла, знав популярні в Афінах твори Анаксагора, був слухачем Протагора і інших софістів. У 407 р. став учнем Сократа, що визначило все його життя і творчість. Згідно з легендою, після першої ж розмови з ним, П. спалив свою трагічну тетралогію, підготовлену для найближчих Діонісий. Цілих вісім років він не відійшов від любимого вчителя, образ якого він з таким. Внутрішня і зовнішня політика радянського уряду в 1917-1920 рр. - 2 листопада 1917 м. була прийнята "Декларація прав народів Росії". У ній проголошувалися: - національна рівність і суверенність всіх націй і народності; - право народів на вільне самовизначення аж до відділення і утворення самостійної держави. Від Росії відділилися Фінляндія, Польща, Турецька Вірменія. У грудні 1917 м. представники лівих есеров увійшли в СНК, і до липня 1918 м. в країні існувала двопартійна політична система. У грудні 1917 м. створена ВЧК - Всеросійська Надзвичайна комісія з боротьби з контрреволюцією, саботажем і спекуляцією (голова Ф. Е. Дзержінський) -. Фарисеї - (Перушим, тобто пояснювач), сама численна і могутня партія між євреї. Іосиф Флавій, що написав історію єврейського народу, уперше згадує про фарисеїв при первосвященикові Іонафане (біля 145 р. до Р.Хр.) і говорить про них наступне: Фарисеї живуть бідно, стримуються від смачної їжі і слідують велінню розуму: що розум наказує їм, як добрий, то вони і роблять, і вірять, що їм потрібно серйозно прагнути виконувати розпорядження розуму. Вони надають повагу старцям, і що б ті не затверджували - фарисеї не суперечать ім. Думаючи, що все здійснюється по раніше намічених планах, вони все ж не.
Кожна вагома структурна частина курсової "Особливості обліку власного капіталу" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Союз російського народу - сама велика чорносотенна організація. "Союз" з'явився після опублікування Маніфесту 17 жовтня 1905 р. У "Союзі" були представлені всі стани і соціальні групи, але головну роль в його створенні зіграла інтелігенція. Офіційним органом "Союзу російського народу" була щоденна газета "Російське знамено". До кінця 1907 р. "Союз" мав 2124 в своєму розпорядженні відділи в 66 губерніях Росії, чисельність членів "Союзу" становила приблизно 350 тис. чол. Головою "Союзу російського народу" був вибраний доктор медицини А.І. Дубровін. Товаришем (заступником) голови став бессарабский поміщик, бувший. Держава Малі (Крейді) - Ще до XI в. в Західному Судане між Нігером і Баконом існувало невелике князівство Малі, мабуть, що знаходилося в залежності від царів Гани. Відомий один з правителів цього князівства - Муса Кеїта (1200 - 1218), якому приписується основа міста Кангаба на Нігере, декілька вище за місто Бамако. Один з його нащадків, Сундьятта, відомий під ім'ям Марі Джата (1230 - 1255), відобразив набіги племен coco, розбив війська правителів Гани, зруйнував їх столицю і на місці нинішнього селища Ньяні заснував нову. По переказах, воєначальники Сундьятти оволоділи районом золотих рудників Вангара і країною Текрур. СВЕНСКАЯ ПЕЧЕРСЬКА, чудотворна ікона - З'явилася в 1288. Чернігівський кн. Роман Михайлович, будучи в Брянське, позбавився зору. Почувши про зцілення, бувші від чудотворного образу Печерської Богоматері і від великих чудотворців Києво-Печерських Антонія і Феодосії, він послав в Печерський монастир жертву і просив відпустити чудотворну ікону до нього в Брянськ. Архімандрит відпустив ікону на човні р. Десною зі священиком. Під час плавання св, що проводжали. ікону повинні були ночувати на березі р. Свени. Коли встали уранці, то не знайшли ікони в човні, а побачили, що на горі проти р. Свини, або Свени, стоїть вона на дубу між гілками. Про.
У вступі курсової "Особливості обліку власного капіталу" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Грабарь Ігор Еммануїлович - Грабарь, Ігор Еммануїлович - живописець, народився в 1871 р.; вчився в Москві в ліцеї цесаревича Миколи і на юридичному факультеті Санкт-Петербургского університету. По закінченні його (1893) поступив в Академію Мистецтв, потім вчився в Парижі і Мюнхене. Повернувшись, поступив в майстерню Репіна, але пробув там недовго і знов поїхав в Мюнхен, де поступив в школу Ашбе; через рік зробився викладачем в цій школі. У 1901 р. поселився в Петербурге, де разом з князем Щербаковим початків велике художнє підприємство "Сучасне мистецтво", влаштував ряд виставок окремих художників, прикладного мистецтва.

ЕМІГРАЦІЯ - переселення з рідної землі в чужий край під тиском обставин політичного, економічного (в пошуках заробітку), або релігійного характеру. У багатовіковій козачій історії Е. явище досить часте. Наші багаті землі залучали до себе і кочівників і осідлий сусідів, що зросли в могутні держави. Під непереборним тиском тих і інших, Козаки не раз були вимушені масово покидати свої корінні "старожитні" землі на Дону і Сівба. Кавказі, своє "Старе Поле" і віддалятися від завойовників в чужі країни. Перша козача Е., відома історії, це перехід від свого Томаторканського князівства, під тиском Половцев. РОМУЛ АВГУСТУЛ - Римський імператор в 475-476 рр. Помер 476 р. Батьком Ромула був магістр италийской армії Орест. У серпні 475 р. він підняв в Равенне заколот проти імператора Непота, а вступивши в жовтні в Рим, проголосив імператором сина Ромула (Федорова: Епілог). Римляни ласкаво, як дитини, називали його зменшувальним ім'ям Августула, оскільки імператорський престол він зайняв, будучи малюком. За нього мудро правив його батько Орест, людина дуже великого розуму. Дещо раніше римляни прийняли як союзники скиров, аланов і інші готские племена. І наскільки за цей час військове положення варварів зміцніло і прийшло в.
Список літератури курсової "Особливості обліку власного капіталу" - більше 20 джерел. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ РФ - здійснення безготівкових розрахунків між вояцькими частинами, установами і організаціями Збройних Сил РФ, забезпечення їх готівкою і прийом від них готівки. Виробляється польовими установами, розрахунково-касовими центрами Центрального банку РФ, а на територіях, де вони відсутні, - учр-ниями Ощадного банку РФ. Для розрахунково-касового обслуговування вояцьких частин, учр-ний і орг-ций польові установи Банка Росії відкривають їм бюджетні, поточні і розрахункові рахунки. Бюджетні рахунки відкриваються розпорядникам коштів Федеральним казначейством по кошторису МО РФ для обліку витрат за рахунок. МАРЖА - MARGIN З юр. точки зору такий депозит являє собою платіж в рахунок придбання цінних паперів, у відповідності з к-рими права власності і пов'язані з ними привілеї і ризик передаються покупцю, але при цьому придбані ним папери виступають як застава брокеру в межах наданого брокером кредиту для оплати повної вартості купівлі. Це - доларовий депозит, і якщо, напр., клієнт переказує на рахунок брокера 1000 дол. для купівлі 100 акцій по 25 дол. за штуку, депозит становитиме 10 дол. за одну акцію, або 10 пунктів. М. в тому значенні, в якому його визначають вимоги Ради керуючих ФРС і як його зараз.

ПАРТНЕРСТВО - (англ. Partnership) - одна з найважливіших юридичних форм організації підприємства, що поміщається проміжну між індивідуальним (сімейним) підприємством і компанією з обмеженою відповідальністю. Партнерство являє собою спільне підприємство декількох осіб (фізичних, юридичних), кожне з яких бере участь в ньому не тільки своїм капіталом, але і особистим трудом. Число членів партнерства звичайне обмежено. Партнерство створюється на основі договору, до торим регулюються права і обов'язки пайовиків (партнерів), порядок відшкодування загальних витрат і розподілу прибутку, терміни.
Посилання в тексті роботи "Особливості обліку власного капіталу" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КВОТИРОВАНИЕ - (англ. quota - частина, частка) - введення державою на певний час кількісних обмежень обсягів або товарів, що вивозяться (експортних), що увозяться (імпортних). К. є інструментом, що широко використовується гос. регулювання внешнеекономич. діяльність. При введенні імпортної або експортної квоти встановлюється граничний обсяг (у вартісному або натуральному вираженні) постачання по імпорту або експорту определ. видів товарів в установл. тимчасовіґх межах у внешнеекономич. відносинах з определ. країнами або иностр. фірмами. К. застосовується з метою урівноваження платіжних балансів, як заходи. СТРАХУВАННЯ ЕОМ - Сукупність видів майнового страхування, об'єктом яких служить комп'ютерна техніка і пов'язані з нею пристрої і установки. Предметом страхування є: 1) збиток внаслідок механічного пошкодження, знищення, розкрадання комп'ютерної техніки (в т.ч. центрального процесора і периферійних пристроїв), змін чистоти і температурного режиму повітря внаслідок порушень в функціонуванні спеціальних кондиціонуючих установок, знищення або пошкодження допоміжних установок і записів на носіях інформації; 2) збитки, виникаючі внаслідок зупинки виробничої діяльності через вибуття ЕОМ з експлуатації в зв'язку з дією. МІФ - (від греч. mythos - слово, оповідання, переказ) - специфічний, властивий передусім архаїчній епосі людства, спосіб функціонування світоглядних конструктов, при якому умовні і логічно недоказові умоглядні феномени сприймаються суб'єктом в рамках нерозчленованої, почуттєво-раціональної свідомості як достовірно існуючі і незмінні елементи реальності. Древнейшиє М. зароджуються на самих ранніх етапах социогенеза і відображають прагнення первісної людини семантично адаптувати мир до своїх нових можливостей і потреб, що змінюються з розвитком здібностей свідомості до планування, передбачення і.

Відбір випадковий одиниць сукупності - це такий відбір соціологічної інформації, при якому кожна одиниця генеральної сукупності має рівну імовірність попадання у вибіркову сукупність. Існує декілька видів О. з.: а) ймовірностний відбір при якому, по-перше, кожна одиниця генеральної сукупності зберігає рівну або майже рівну імовірність бути відібраною у вибіркову сукупність і, по-друге, сформованим таким чином вибіркова сукупність повинна бути досить великого об'єму. У теорії вибіркового методу виділяються два різновиди ймовірностний відборів: повторні і бесповторні. Вони розрізнюються між собою не тільки технікою відбору одиниць з. Чернецтво - (monasticism), религ. сооб-ва або інституції, призначені для сприяння спільній або індивідуальній практиці аскетизму. М. грало важливу роль в ранньому християнстві; основою для його розвитку послужило аскетичне життя людей, к-рі в 3 у., врятовуючись від рим. гоніння, йшли з средиземноморских р-нов в егип. пустелю, де шукали єднання з Богом. Монастирі східної православної церкви досі керуються Статутом св. Василя Великого (ок. 330 - 79 рр.), першим відомим христ. чернечим статутом, к-рий наказує физ. і розумовий труд нарівні з молитвою і спогляданням. Православ, монастирі, самі відомі з к-рих. АРОН Раймон - (ARON, Raymond) (1905-1983) Французький соціолог, філософ і політичний діяч, з 1970 р. професор Коллеж де Франс, ще з довоєнного часу займав безліч інших університетських постів. Арон користувався впливом серед французьких соціологів, однак знаходився в певній ізоляції через свою опозицію марксизму, який (особливо до 1968 р.) був важливим теоретичним напрямом у французькій соціології. Арон (Aron, 1978) виділяв чотири головних області в своїх дослідженнях. По-перше, це аналіз сучасних ідеологій ("Опіум для інтелектуалів", 1955). Вовторих, Арон багато писав про поняття індустріального. КРАВЧЕНКО Альберт Іванович - (р. 1949) - російський соціолог, фахівець в області економічної соціології і соціології труда. Закінчив філософський факультет МГУ (1973). Доктор соціологічних наук (1991). З 1978 працює в Інституті соціології РАН ведучим науковим співробітником. З 1984 - науковий консультант, редактор журналу "Соціологічні дослідження". К. дав визначення структури і предметної області соціології труда, здійснив систематизацію категориального апарату, виділив основні школи в історії вітчизняної і зарубіжної соціології труда, запропонував нове трактування концепції соціальної організації труда Ф. Тейлора.