На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Особливості попиту в Україні

(курсова робота з мікроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття попиту в ринковій економіці ... 6
1.1. Попит як економічна категорія ... 6
1.2. Проблема теоретичного дослідження попиту ... 7
1.2. Зміна попиту і його величини. Цінові і нецінові чинники попиту ... 9
Розділ 2. Ринковий попит і еластичність ... 14
2.1. Поняття ринкового попиту ... 14
2.2. Цінова еластичність попиту і її графічна інтерпретація ... 14
2.3. Властивості і види еластичності попиту ... 17
2.4. Концепція дугової еластичності ... 18
2.5. Еластичність попиту за доходами ... 19
2.6. Перехресна еластичність ... 21
Розділ 3. Аналіз попиту на деяких ринках України ... 25
3.1. Аналіз попиту на ринку олії в Україні до 2002 року ... 25
3.2. Аналіз попиту на ринку олійних в Україні в 2004 році ... 27
3.3. Аналіз попиту на ринку цукру України в 2004 році ... 30
Використана література ... 33
Додатки ... 35

Для придбання курсової роботи "Особливості попиту в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Особливості попиту в Україні"

Курсова робота "Особливості попиту в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Особливості попиту в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Особливості попиту в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Особливості попиту в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

Росія, разд. Класична філологія - Рз обох древніх мов на Русі взнали раніше грецький, а з творів, написаних на цій мові, спершу читали і переводили переважно Священне писання, тлумачення до нього і богослужебні книги. Нашестя монголів нанесло сильний удар всякого роду науковому руху на Русі: починаючи з XIII сторіччя і майже аж до XVIII не може бути і мови про труди в області класичної філології. Знання обох древніх мов, однак, у нас не зникло, складаючи надбання вельми обмеженого кола осіб. Перша достовірна звістка про заняття грецькою богословською літературою відноситься до XI сторіччя: літопис повідомляє про князя. ІСААК II АНГЕЛ - Візантійський імператор, що правив в 1185-1195 і 1203-1204 рр. Рід. ок. 1056 р. Помер янв. 1204 р. Ісаак належав до знатного і багатого роду Ангелів. У 1183 р. разом з батьком і братами він брав участь в змові проти Андроника Комніна (Хоніат: 3; 17), переховувався від нього в Нікеє, але після примирився з імператором (Хоніат: 4; 1; 3). На візантійський престол Ісаак був піднесений дивним збігом обставин. У вересні i 185 р. начальник охорони імператора Андроника Стефан Агиохрістофоріт вирішив схопити Ангела, укласти його в темницю і стратити. Однак Ісаак, оголивши меч, напав на нього і. МУХАММАД IV - Турецький султан з династії Османов, що правив в 1648-1687 рр. Син Ібрахима. Рід. 2 янв. 1642 р.? 6 янв. 1693 р. Перші роки правління Мухаммада були відмічені заколотами, повстаннями і невдалими війнами з сусідніми державами. Він сам зійшов на престол у віці усього шести років внаслідок перевороту, в якому загинув його батько. Ніякого реального впливу на справи тоді він, звісно, мати не міг. Протягом багатьох років маленький султан засідав в раді в пишній обстановці і серйозним тоном вимовляв слова, які йому підказували. Вся урядова влада знаходилася в руках його бабки Кеземи (гречанки за. ОЛДУВАЙ - ущелина в В. Афріке, де Луїс Лики знайшов стоянки людини, віком в 2 млн. років. Ущелье О. розташоване між найбільшою вершиною Африки - Киліманджаро і про. Вікторія. Воно на 40 км розрізало випалену сонцем пустелю Серенгеті. Це був невелика дільниця Великого рифта. Великий Африканський рифт - це як би глибока тріщина в земній корі. Він простягся на 6400 км від Ефіопії до Мозамбіка. Одного разу ок. 5 - 15 млн. років назад страшний землетрус розітнуло рівнину на тисячі кілометрів. Утворилася величезна тріщина в материку - Велика рифтовая долина, що протяглася від Аравії до Ю. Афріки... По дну її.
Кожна вагома структурна частина курсової "Особливості попиту в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Авраам - або, як він називався на початку - Аврам - прабатько єврейського народу, син Фарри, нащадок Сима, народився в Уре Халдейськом біля 2000 років до Р. Хр. (Побут. 11:27,28). У Уре він прожив 70 років, після чого, по покликанню Божію, залишив своїх язичницьких родичів і переселився в Харран, в Месопотамії (Деян. 7:2-5). З ним переселилися його батько, дружина Сарра, його брат Нахор, і син вмерлого брата Арана Лот. 75 років Аврам, поховавши свого батька в Харране, по велінню Божію, рушив далі з дружиною і племінником Лотом і, кочуючи, вступив в землю обітовану, отримавши обетование про. Послання до Тімофею - Серед апостольських послань в Новому Заповіті є два послання ап. Павле до Тімофею, які, ймовірно, написані після його першого висновок в Римі. Перше з них було послане Тімофею в Ефес, деякий час після від'їзду апостола в Македонію (1 Тім. 1:3). П'ять розділів цього послання містять розпорядження відносно внутрішнього порядку в церквах, необхідних якостей для єпископів і диаконов; поведінки жінок, вдів, слуг і т.д.; вказівки, що стосуються лжеучителей, а також особисті напучення і ради Тімофею. Друге послання до Тімофею відрізняється від першого тим, що воно не містить ніяких наставлений відносно. Шохор-Троцкий Семен Ілліч - Шохор-Троцкий (Семен Ілліч) - педагог. Народився в 1853 році. Вчився в Новороссийськом університеті (на фізико-математичному факультеті), інституті інженерів шляхів повідомлення і Берлінськом і Гейдельбергськом університетах. У журналі "Сім'я і Школа" вмістив ряд робіт з питань викладання математики, виступаючи противником так званої "методи вивчення чисел", представниками якої були в Росії Паульсон, Воленс і Евтушевський. Писав також в педагогічних журналах: "Російська Школа", "Народна Освіта", "Педагогічний Збірник.
У вступі курсової "Особливості попиту в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Заїр - Заїр (Zaire), совр. назв. - Демократична Республіка Конго (Democratic Republic of the Congo) гос-у в Центр. Африці. У доколон. період в 19 в. в 3. процвітала араб, работоргівля. Ливингстон став першим мандрівником-європейцем, що досліджував країну. У 1871 р. Стенли зробив спробу плавання по р. Заїр (Конго). Його повідомлення спонукали білі, короля Леопольда II створити Міжнародну асоціацію Конго (пізніше перейменовану в Вільну державу Конго). Стенли сприяв також відкриттю корисних копалин в країні. Погане управління представників Леопольда II вимусило останнього передати Конго у ведіння білі.

Еліан - (Claudius Aelianus) - римський жрець і письменник кінця II - першої чверті III вв. від Р.Х., що писав на грецькій мові, яка знала досконало. Народився біля 160 р. в місті Пренесте поблизу Рима в сім'ї вольноотпущенника, помер біля 223 р. Велику частину життя прожив в Римі, ніколи не виїжджав за межі Італії. У столиці дістав добротну грецьку риторичну освіту (в числі його вчителів був Павсаній Кесарійський, учень славнозвісного софіста і мецената Герода Аттіка), але зрозумівши, що не володіє ораторським талантом, став не софістом, а жрецем і літератором. Елиан прожив більше за 60 років, не мав ні. Шретер Віктор Олександрович - Шретер (Віктор Олександрович, 1829 - 1901) - архітектор; діставши первинну освіту в училищі при санкт-петербургской лютеранської церкви святого Петра, пройшов курс Імператорської академії мистецтв і був випущений з неї зі званням некласного художника; потім відправився в Берлін і поступив в студенти тамтешній будівельної академії. При закінченні в ній курсу, він отримав рідку для іноземців нагороду - золоту медаль. Після повернення свого в Санкт-Петербург, був невдовзі запрошений у викладачі будівельного училища, згодом перетвореного в інститут цивільних інженерів, в 1862 р. за представлені.
Список літератури курсової "Особливості попиту в Україні" - більше 20 джерел. ПЛАТЕЖІ ЗА КОРИСТУВАННЯ ЛІСОВИМ ФОНДОМ - платежі, що поступають в формі зборів, за право користування лісами, лісовими і нелісовими землями, лісовими ресурсами, а також доходи від них. Стягуються у вигляді лісових податей і орендної плати. Всі ліси, за винятком лісів, розташованих на землях оборони і землях населених пунктів (поселень), а також землі лісового фонду, не покриті лісовою рослинністю (лісові і нелісові землі), утворять лісовий фонд (ст. 7 Лісового кодексу РФ). Практика оцінки деревини на кореню і інш. лісових ресурсів має досить длит. історію. Внаслідок зростання споживання деревини створювалися умови для отримання доходів від. СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОЦІНЮВАЧА - (англ. appraiser's liability insurance) - механізм захисту споживачів оцінних послуг від помилок, допущених оцінювачем в процесі професійної діяльності. С.г.о.о. є обов'язковим в ряді країн, напр., в США, Канаді, Великобританії. Страхові премії на даний вигляд страхування складають від 0,5 до 12% страхової суми. Положенням про ліцензування оцінної діяльності, затвердженим Пост. Уряди РФ від 11 апр. 2001 № 285, здійснення страхування цивільної відповідальності оцінювачів віднесене до ліцензійних вимог і умов при видачі ліцензії на здійснення робіт (послуг) в області оцінної діяльності. У Росії.

МЕТОД ДИСКОНТОВАНОГО ГРОШОВОГО ПОТОКУ - (англ. discounted cash flow approach) - метод визначення вартості власності при прибутковому підході до оцінки. Полягає в прогнозуванні майбутніх доходів, які, як очікується, власність принесе протягом ряду років, і приведенні цих доходів за допомогою формули складного відсотка до поточної (сьогоднішньої) вартості. Використовуються три осн. змінні: грошовий потік (дохід), ставка дисконту (норма дисконтування) і термін прогнозування. Мета М. ДДП - спроба визначити вартість пр-тия (бізнесу) безпосередньо з вартості всіх тих благ (разл. видів доходів), к-рі можуть отримати інвестори, що.
Посилання в тексті роботи "Особливості попиту в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КОМІСІЯ З ДЕПОЗИТНОГО РАХУНКУ - ACTIVITY CHARGE Комісійні платежі за послуги по ведінню рахунку вкладника. Подібні збори по звичайних чекових рахунках повинні засновуватися на аналізі витрат по об'єму операцій, що проходять по банківському рахунку. Розрізнюють два типи комісійних платежів - стандартні (flat) і з урахуванням об'єму операцій (measured activity). Стандартна комісія являє собою фіксовану ставку за кожну операцію, що використовується звичайно при перевищенні встановленої максимальної кількості безкоштовних операцій, або фіксовану місячну ставку по рахунку, якщо середній залишок на рахунку опускається нижче. КАПІТАЛ АКЦІОНЕРІВ - SHAREHOLDERS' EQUITY Перевищення активів над пасивами корпорації. Ця сума являє собою бух. вартість вимог власників на відповідну частку в активах підприємства після ліквідації заборгованості. Вимоги деяких груп власників можуть мати пріоритет в порівнянні з інш., зокрема якщо одночасно випущені звичайні і привілейовані акції. Привілейовані акції, як правило, мають пріоритет, однак в той же час дають власникам обмежені права на чисті активи і прибутки корпорації. Власники звичайних акцій володіють залишковими вимогами на активи і прибутки корпорацииПринадлежащий акціонерам капітал. ОСВІТА - функція социума, що забезпечує відтворювання і розвиток самого социума і систем діяльності. Ця функція реалізовується через процеси трансляції культури і реалізації культурних норм в історичних ситуаціях, що змінюються, на новому матеріалі соціальних відносин, безперервно заміняючими один одну поколіннями людей. Як функція О. розподілено за всією системою людських відносин, але як організований процес О. здійснюється спеціальними соціальними інститутами. Для одних інститутів О. виступає граничною і вичерпною рамкою їх існування, визначаючи цілі, цінності, субкультуру і самовизначення людей: школа.

ГЕРОНТОСОЦИОЛОГИЯ - відносно нова і галузь, що швидко розвивається социо-логич. науки. Особенностью Г. є те, що одночасно вона тісно пов'язана з соц. геронтологией - комплексним розділом науки, в до-ром соц. аспекти старіння і старості вивчаються також економікою, демографією, психологією, етнографією, правознавством, соц. гігієною і інш. дисциплінами. Дослідження в Г. ведуться у трьох основних напрямах. У рамках одного з них вивчаються соц. детермінанти биологич. і психич. старіння індивіда, досліджується вплив старіння на особистість в пізньому, завершальному періоді життєвого циклу людини, зміна по. ОБМІНИ ТЕОРІЯ - (EXCHANGE THEORY) Концептуалізація соціальної взаємодії, соціальної структури і соціального порядку з точки зору відносин обміну має довгу історію в антропології, не так давно такий підхід стали використати і деякі соціологи. Виділяються два різновиди теорії обміну: індивідуалістична і коллективистская. Американський індивідуалістичний підхід в тому вигляді, в якому він представлений в роботах Дж.К. Хоманса (Homans, 1961) і П.М.Блау (Blau, 1964), слідує гедонистической, утилитаристской ідеї, згідно якою люди прагнуть до максимального збільшення своїх приватних винагород. Цей. Втручання кризове - спроба зрозуміти природу епізодів, з якими людям важко або неможливо справитися, а також оптимальні варіанти організації допомоги психотравмирующие події, що пережив. Кризу провокують небезпечні події, наприклад одинична катастрофа або серія невдач. Це можуть бути зовнішні або внутрішні події (хоч при найближчому розгляді вдається виявити зовнішню передумову у вигляді попередньої травми або кризи). Одні події приводять до кризи далеко не всіх, а інші (наприклад, несподівана смерть близької людини) викликають кризу в більшості випадків. Небезпечна подія, швидше усього, приведе до порушення рівноваги і. СОЦІАЛЬНЕ - сукупність тих або інакших властивостей і особливостей відносин суспільних (див.) даного об-ва, інтегрована в спільній діяльності (взаємодії) індивідами або групами індивідів в конкретних умовах місця і часу і що виявляється в їх відносинах один до одного, до свого положення в об-ве, до явищ і процесів в суспільств. життя. групам індивідів, що є рез-том інтеграції індивідів, тих або інакших властивостей суспільств. відносин. Характер і зміст відносин між различн. індивідами і групами індивідів залежать від місця, до-ой вони займають, і від тієї ролі, к-рую вони виконують в различн. суспільств.