На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

(курсова робота з фінансів)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади і необхідність створення та функціонування пенсійного фонду ... 5
1.1. Необхідність створення пенсійного фонду ... 5
Розділ 2. Формування та використання коштів пенсійного фонду в Україні ... 13
2.1. Аналіз джерел поступлень до Пенсійного фонду ... 13
2.2. Аналіз використання коштів Пенсійного фонду ... 20
Розділ 3. Управління Пенсійним фондом та шляхи його удосконалення ... 24
3.1. Управління Пенсійним фондом ... 24
3.2. Діяльність недержавних пенсійних фондів ... 32
Висновки ... 40
Література ... 42
Додатки ... 44

Для придбання курсової роботи "Пенсійний фонд України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Пенсійний фонд України"

Курсова робота "Пенсійний фонд України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Пенсійний фонд України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Пенсійний фонд України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Пенсійний фонд України" і призначений виключно для пошукових систем.

Утворення раннефеодальних Скандінавських держав - Данія, Норвегії і Швеції - Початок переходу Скандінавських країн до феодалізму Скандієй (Scandza, Scadinavia) древні письменники називали Скандінавський півострів, а також прилеглі до нього острови. На початок середньовіччя велику частину Скандінавії і Ютландії населяли племена, що складали північну гілку німецьких племен. У південній частині Скандінавського півострова, в області озер Венерн і Веттерн, жили гети, або ети (в деяких пам'ятниках вони називаються гаути і геати). Південна частина сучасної Швеції зберегла старовинну назву - Геталанд (Еталанд), тобто земля гетов (етов). Дещо північніше за гетов, в області. Соломон - Шломо. Соломон, тобто мирний або багатий миром, син Давида від Вірсавії і його спадкоємець, що царював, приблизно, з 1015 до 975 рр. до Р.Хр. (3Цар. гл. 1-11; 1 Пар. 29; 2 Пар. гл. 1-9). Вже з початку його життя "Господь возлюбил його" (2 Цар. 12:24 і дав.), і послав пророка Нафана назвати народженого ім'ям Ієдідіа, тобто друг Божий. Цар Давид доручив Нафану виховання Соломона. Ім'я Соломон мало також особливе значення. Давид був людина войовнича і тому Господь сказав йому, коли він побажав побудувати будинок в ім'я Добродії: "Ти пролив багато крові на землю перед особою Моєю. НОВГОРОДСКАЯ РЕСПУБЛІКА - державна освіта на Русі XII-XV вв. Прагнення до відособлення від Києва (див.: Київська Русь) в Новгороде виявилося вже в н. XI в. Їх виразником було новгородское боярство. Його підтримувало міське населення, на плечі якого лягала сплата данини і обов'язок постачати війська для військових походів київського князя. У н. XII в. Новгород вже починає запрошувати князів без узгодження з вів. князем Київським. У 1136 боярство і купецька верхівка Новгорода, використавши широкий рух народної маси, добилися політичної самостійності. Столицею Новгородської республіки був Новгород, найбільший торгово-ремісничий. Тюрки і їх суспільний устрій - Зі другої половини VI в. головну небезпеку ззовні для Rbnfимперии представляла могутня тюркская держава. Боротьба з тюрками продовжувалася більше за сторіччя і зажадала від імперії великого напруження сил. У середині VI в. в районі Алтайських гір і в степах Семіречья, на межі з більш високими по своїй культурі народами Середньої Азії, утворився новий союз кочових племен, в який увійшли племена, що говорили на мовах тюркской системи (гуни, гаогюйци - предки уйгуров і інш.). Цей союз племен відомий під загальною назвою "тюрки". Термін "тюрки" ("тукюе" - в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Пенсійний фонд України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПСКОВСКАЯ РЕСПУБЛІКА - державна освіта на Русі 2-й підлога. XIII - н. XVI вв. Після роздроблення Київської Русі (XII в.) Пськов з територією по р. Великої, Чудському і Пськовському оз. і р. Нарове увійшов в Новгородськую республіку, зберігши в ній особливі права, в т. ч. право самостійного будівництва передмістя (древнейший з них - Ізборськ). У зв'язку з участю псковичей в боротьбі з Лівонським орденом в 1240 і 1242 значення Пськовської землі посилюється, а з сірок. XIII в. вона стає фактично самостійною (особливо після перемоги над орденом під Раковому в 1268). Відособлення Пськовської республіки юридично оформив. БРОДНИКИ - плем'я недавніх козачих предків, що проживали на Дону - вже в першій половині Середніх віків. У VIII в. Араби вважали їх Сакалібамі, білим народом, переважно слов'янської крові. У 737 р. арабський полководець Мерван пройшов з військами всю корінну Хазарію між Доном і Волгою і за Переволокой зустрів полукочевих конярів Сакалібов. Араби забрали їх кінські табуни і відвели з собою до 20 тисяч сімей, які оселили на східній межі Кахетії. Персидська географія десятого віку (Гудуд яскраво-червоний Алем) вказує там же, де Сакалібов зустріли Араби, тобто по ріках Іловле і Ведмедиці, країну язичників. БЛОК Олександр Олександрович - (16/28.11.1880 - 17.08.1921), російський поет. Батько - професор права Варшавського університету, мати - письменниця, дочка ректора Петербургського університету, історико-філологічний факультет якого Блок закінчує в 1906. Був одружений на дочці Д.І. Менделеєва. Рання творчість Блоку носить сліди впливу романтичної поезії (В.А. Жуковський), чистої лірики (А.А. Фет і Я.П. Полонський), жорстокого романсу (А.Н. Апухтін). Занурений з юності в мир мрії і містики, молодий Блок випробував захоплення поезією Вл. С. Соловьева, з його культом "вічно-жіночного" і "світової душі", що і відбилося в його книзі "Вірші.
У вступі курсової "Пенсійний фонд України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Війна за незалежність в Північній Америці - Війна за незалежність в Північній Америці (Independence, American War of), відома також як Американська революція (1776-83), війна 13 англ. колоній в Сівбу. Америці проти панування Великобританії. Той факт, що важливі политий, рішення, що зачіпають корінні інтереси американців, приймалися без їх участі, не міг не викликати протест. Мотивом для війни послужило невдоволення англ, торг, політикою. Хвилювання, що почалися з т.н. "Бостонского чаювання" (1773) (Бостон), переросли в 1775 р. у вооруж. зіткнення (Лексингтонское і Конкордськоє битви, Банкерхиллськоє битва), а потім і в.

Видовищні спортивні заходи - Видовищні спортивні заходи (sports, spectator), спортивні змагання, що проходять перед масовою аудиторією. У нач. 19 в. більшість спортивних змагань мали місцевий характер і проводилися в сільській місцевості; одними з самих популярних були стрибки. Змагання часто були пов'язані з насиллям, напр, бокс, або жорстокістю, як, напр., півнячі бої. Одним з немн. видів З.с.м. для масової аудиторії була корида, що проводилася на Ю. Франциї і в Іспанії. У другій половині 19 в. в містах стали будувати стадіони; в 20 в. їх число збільшилося. Одним з самих популярних видів З.с.м. став футбол, або "соккер". У своєму. Ланської Сергій Степанович - Ланської, граф Сергій Степанович - державний діяч (1787 - 1862). Дістав домашню освіту. При Олександрові I був другим майстром "Провінційної" масонської ложі; А.Н. Муравьев ввів його в "Союз Благоденствія", але Ланської вийшов з союзу задовго до 14 грудня 1825 р. Був губернатором у Володимирові і в Костроме. У 1850 р. призначений членом державної ради. Невдовзі після запанування імператора Олександра II Ланської отримав пост міністра внутрішніх справ (1855), на якому йому ставало взяти участь в "зціленні Росії від хронічних її хвороб". Першою турботою Ланського було оточити себе знаючими.
Список літератури курсової "Пенсійний фонд України" - більше 20 джерел. ПРОГНОЗУВАННЯ БЮДЖЕТНЕ - (англ. budgetary forecasting) - обгрунтоване, припущення, що спирається на реальні розрахунки про напрями розвитку бюджету, можливі стани його доходів і витрат в майбутньому, шляхи і терміни досягнення цих станів; невід'ємна частина бюджетного процесу, база бюджетного планування. Прогноз будується на тщат. вивченні інформації про стан бюджету на даний момент; визначенні відповідно до виявлених закономірностей різних варіантів досягнення передбачуваних бюдж. показників; знаходженні внаслідок аналізу найкращого варіанту розвитку бюджетних відносин. П.б. орієнтує органи влади на пошук оптим. КНИЖКА БАНКІВСЬКА РОЗРАХУНКОВА - PASSBOOK Банківська книга, в до-ой відбиваються або надходження, або надходження і списань коштів з рахунку. Р.к.б. покладаються як для комерційних, так і ощадних рахунків. У разі комерційного чекового рахунку Р.к.б. є просто щоденником, фіксуючим надходження. Вона не є ні книгою початкових проводок, ні звітом про стан рахунку. Бланк про внесок депозиту є початковим записом, що має важливе значення і з юр. точки зору. На відміну від Р.к.б. ощадного банку, Р.к.б. неощадного рахунку не має контрактних властивостей. Її записи не можна розглядати як точні квитанції, що мають силу в суді, але лише.

БІЗНЕС-ПЛАН - документ, в якому систематизуються основні аспекти наміченого новою або діючою фірмою комерційного заходу. Процедура розробки Б. дозволяє передбачувати можливі проблеми, уникнути помилок в управлінні, розпізнати і оцінити два осн. вигляду ризиків, присутніх в будь-якому бізнесі: внутрішній, над крим підприємець загалом має контроль (персонал, товарно-матеріальні запаси, місцеположення бізнесу), і зовнішній (екон. умови, нове закон-у, погода) тобто те, що підприємець не в змозі змінити. За змістом і призначенню Б. досить багатоманітні. Серед найбільш поширених типів Б.-п.:.
Посилання в тексті роботи "Пенсійний фонд України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. товариство з обмеженою відповідальністю по видобутку нафти і газу - Товариство з обмеженою відповідальністю, що включає одного або більше за партнерів, несучих обмежену відповідальність, і одних або більш генеральних (повних) партнерів і створене з метою пошуку, видобутку і продажу коммерчески рентабельних об'ємів нафти і природного газу. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю, які не приймають на себе якої-небудь відповідальності зверх вкладених ними сум, купують частки в товаристві, звичайно по 5000 долл. за одиницю, у брокера, зареєстрованого в цьому партнерстві. Всі кошти товариства з обмеженою відповідальністю потім поступають в розпорядження. Прибуток, що доводиться на одну акцію - Акціонерне товариство розкриває інформацію про прибуток, що доводиться на одну акцію, в двох величинах: базового прибутку (збитку) на акцію, яка відображає частку прибутку (збитку) звітного періоду, належного акціонерам - власникам звичайних акцій, і прибутку (збитку) на акцію, яка відображає можливе зниження рівня базового прибутку (збільшення збитку) на акцію в подальшому звітному періоді (разводненная прибуток (збиток) на акцію). Базовий прибуток (збиток) на акцію визначається як відношення базового прибутку (збитку) звітного періоду до середньозважений кількості звичайних акцій, що. ЛІДЕРСТВО - поняття, що має безліч значень і що використовується для опису широкого кола явищ, пов'язаних з процесами влади і впливу в різних соціальних колективах, таких, як групи, організації, співтовариства або націй. Запозичення терміну "Л." з повсякденної мови і його визначення дослідниками в кожному конкретному випадку у відповідність з інтересами дослідження привело до того, що неможливо і, як вважає ряд дослідників, небажано дати єдине визначення даного терміну. Зазначається, що існує стільки ж визначень Л., скільки тих, хто намагався його визначити: тільки за останні 50 років було запропоновано.

КАТЕГОРИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДМЕТА В КОНТЕНТ-АНАЛІЗІ - один з елементів логич. моделі предмета контент-аналізу (див. Контент-аналіз). Розробка категориальной моделі починається з визначення параметрів аналізу. Після їх встановлення задача складається в розчленуванні кожного параметра на категорії аналізу (див. Параметри і категорії контент-аналізу). Відомий певний набір правил, виконання к-рих забезпечує необхідний рівень якості категориальной моделі. Найбільш повний список вимог до категориальной моделі передбачає, що категорії аналізу повинні: відображати цілі дослідження, бути счерпивающими, взаємовиключаючими, незалежними, виводитися з. ДИТИНСТВО - (CHILDHOOD) Засновуючись на результатах історичного дослідження Ф. Арьеса (Aries, 1960), соціологи вважають, що дитина як соціальна роль і діти як соціальна категорія, відмінна від дорослих, стали розвиватися в XVIII в. серед дворянства. Диференціація і спеціалізація вікових груп були пов'язані з виникненням школи як місця етичного виховання, відділеного від будинку. У Англії такий культурний розвиток був тісно пов'язаний з виникненням привілейованих приватних шкіл як спеціального інституту для зрощення еліти. До цього часу діти були в набагато більшій мірі включені в мир дорослих. БЕСТУЖЕВ-ЛАДИ Ігор Васильович - (до 1967 Б. виступав під псевдонімом Ладу) (р. 1927) - російський соціолог, фахівець в області соціального прогнозування, соціальних проблем російського суспільства, глобалистики і альтернативистики. Закінчив МГИМО (1950). Кандидат історичних наук (1954), доктор історичних наук (1963), професор (1979), академік Російської академії освіти (1992). Науковий співробітник Інституту історії АН СРСР (1954-1966); зав. сектором соціального прогнозування Інституту міжнародного робочого руху і Інституту соціології АН СРСР (1967), професор МГУ (1969), з 1992 - професор соціологічного. Політична організація - (political organization), особливий механізм, з допомогою к-рого суспільство регулює деят-ть владних і авторитетних структур. Все об-ва мають опред. П.о., відповідальну за підтримку порядку і захист загальних терр. і ресурсів від внеш. загрози або за дотримання религ. традицій і виконанням найважливіших ритуалів. П.о. нек-рих про-в не оформлена в особливу структуру, тобто не володіє установою, до-ой можна було б назвати державою; в П.о. таких про-в (напр., мисливців і збирачів, кунгсанов або нуер), тісно пов'язаної з родовий орг-ций, не існує яскраво вираженого єдиного центра влади. У.