На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ПЕРЕХІДНА ЕКОНОМІКА

(курсова робота з економічної теорії)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження сутності перехідних економік ... 5
1.1. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік ... 5
1.1.1. Сутність і закономірності еволюційного переходу економічної системи до наступного типу ... 5
1.1.2. Перехідні економічні системи: зміст і основні риси ... 6
1.1.3. Криза і розпад командно-адміністративної системи та необхідність переходу економіки постсоціалістичних країн до ринкових відносин ... 9
1.1.4. Концепції переходу постсоціалістичних країн до ринкової економіки ... 12
1.1.5. Формування інституційних та економічних умов переходу країн до нової системи господарювання ... 15
1.2. Основні моделі перехідної економіки в постсоціалістичних країнах ... 20
Розділ 2. Основні засади трансформації економіки України ... 22
2.1. Причини і рівень розбалансованості економіки України та проблеми макроекономічного регулювання ... 22
2.3. Роздержавлення, приватизація та демонополізація - основа ринкових перетворень економіки України ... 27
2.3. Особливості інфляційних процесів в 1992-1997 роках ... 31
Висновки ... 38
Список використаної літератури ... 40
Додатки ... 42

Для придбання курсової роботи "Перехідна економіка" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Перехідна економіка"

Курсова робота "Перехідна економіка" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Перехідна економіка", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Перехідна економіка" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Перехідна економіка" і призначений виключно для пошукових систем.

КРАСНОВ Петро Миколайович - (дон.) - рід. в 1869 р., ст. Каргинської; генерал від кавалерії, Донський отаман, талановитий і відомий по всьому світлу письменник. Син військового вченого і історика Н. І. Краснова, отаман К. народився, по місцю служби батька, в Петербурге, де в 1887 р. закінчив Александровський кадетський корпус, а в 1889 р. з фельдфебелів Павловського військового училища зроблений в чин хорунжего. Після цього 23 р. перебував в списках Лейб-гв. Атаманского полку; один рік був слухачем Військової Академії, але в 1894 р. залишив її по причинах особистого характеру. Багато років перебував Волковим ад'ютантом. ИБЕРИИ ЦАРІ - Царські династії, що правили в 299 р. до Р. Х. - 580 р. в Іберії (Грузії). Предки грузин проживали на території сучасній Грузії з глибокої древності. Античні автори, говорячи про населення країни, називають тут два родинних народи: колхов і иберов. Перші жили на заході країни, другі - на сході. У V-IV вв. до Р. Х. південні частини Грузії входили до складу персидської держави Ахеменідов. Коли Персидське царство було завойоване Олександром Македонським, в середній течії Кури утворилося власне Іберськоє (Картлійськоє) царство зі столицею в Мцхета. Спочатку воно, мабуть, знаходилося у васальній. Перші землероби Північного Іраку - Древнейшиє сліди нового землеробського життя виявлені і до північного сходу від верховьев Тигра, в найближчому сусідстві з тими районами, де пізніше виросла друга нарівні з Єгиптом древнейшая цивілізація, будувалися перші на землі міста і виникали перші держави. Тут, на території нинішнього Північного Іраку, в передгір'ях Південного Курдістана, в близькому сусідстві один від одного виявлені три древніх поселення, що представляють культурні етапи, що послідовно змінялися в розвитку господарства і образи життя древнього населення цієї області. Перше поселення, печера Палегаура, було заселене. Івана Олександр Андрійович - Івана (Олександр Андрійович) - славнозвісний історичний живописець, народився в Санкт-Петербурге 16 липня 1806 р., одинадцяти років від роду поступив "стороннім" учнем в Імператорську Академію Мистецтв і виховувався в ній з підтримкою від суспільства заохочення художникам, під головним керівництвом свого батька, професора живопису А.І. Іванова. Отримавши за успіхи в малюванні дві срібні медалі, був нагороджений, в 1824 р., малою золотою медаллю за написану по програмі картину: "Приам клопоче у Ахиллеса труп Гектора" (знаходиться у К.Т. Солдатенкова в Москві), а в 1827 р. - великою такою ж медаллю і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Перехідна економіка" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВЕЛИКОРУСИ (великоросси) - сама численна з трьох гілок російського народу (великоруси, малоросси, білоруси), звичайно звана просто росіянами. Великоруси, як малоросси і білоруси, сталися від єдиної древньоруський народності, чого склався ще в VI-XIII вв. На думку багатьох істориків, найменування "російські", "великоросси", "Русь", "Російська земля" сходять до назви одного з слов'янських племен - родію, россов, або руссов. З їх землі в Середньому Поднепровье назву "Русь" розповсюдилося на всю Древньоруський державу, в яку увійшли, крім слов'янських, і деякі неслов'янські племена. Уже в ті часи намітилися. Барановський Степан Іванович - Барановський (Степан Іванович) - письменник і винахідник, народився 21 грудня 1817 року в селі Капустіне, Мишкинського повіту Ярославської губернії, первинну освіту отримав в чернігівській гімназії, в 1833 році прийнятий в число казеннокоштних студентів філологічного факультету Петербургського університету, по розряду східних мов, в 1836 році призначений вчителем історії і статистики в Пськове, а в 1842 році його перевели у 2 петербургскую гімназію. Ще в тому ж році зробився професором російської мови в Гельсингфорськом університеті. У Фінляндії Б. пробув до 1863 року і, крім. Шишков Матвей Андрійович - Шишков (Матвій Андрійович, 1831 - 1897) - живописець театральних декорацій, дістав художню освіту в Строгановськом училищі технічного малювання, в Москві і, визначившись в 1849 р. на службу при тамтешній театрах, спеціально вивчав декораційний живопис під керівництвом Шеньяка. Невдовзі він висунувся своїм талантом з ряду товаришів і почав працювати як самостійний декоратор. Встигши приготувати в Москві трохи хороших учнів, він був в 1857 р. переведений в Санкт-Петербург, де довго вважався помічником А. Роллера, незважаючи на те, що вже з самого переселення свого з Москви складав і писав.
У вступі курсової "Перехідна економіка" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Святослав Ігоревич - син Ігоря Рюріковича. Перші повідомлення об Святославе ми знаходимо у В.Н. Татіщева: "Того ж року (920) народився Ігорю син, і наречи його Ольга Святослав". У 945 році на переговорах і укладенні мирного договору з греками інтереси Святослава представляє деякий Фуєваст. У 945 році древляне вбивають київського князя Ігоря. У ПВЛ Святослав зображений дитиною, через малоліття якого Ольга сконцентрувала в своїх руках всю владу. По ПВЛ, до 964 р. Святослав виріс, змужнів і став здійснювати свої славнозвісні походи. У цьому ж році він підкоряє вятичей. У 965 році Святослав здійснює звитяжний похід на Хазарський.

Ларіна Людмила Іванівна (1954 м. народження) - Курский філолог, фольклорист; викладач вищої школи. Автор досліджень про народну культуру Курського регіону, її відображенню в тутешньому діалекті. Спеціалізується в області діалектної лексикографії, етнолингвистики. Закінчила факультет російської мови і літератури Курського державного педагогічного інституту (1976). Своїми вчителями в лінгвістиці вважає академіка Н. І. Товстого, професора А. Т. Хроленко, доцента Г. В. Денісевича. Працювала учителькою в Тімської середній школі (1976-1977). З 1979 м. викладає на кафедрі російської мови Курського державного університету: асистент. Суфражістськоє рух - Суфражістськоє рух (womens suffrage), рух за право жінок на участь в политий, житті і виборах. Феминистское рух (фемінізм) 19 в. висувало крім іншого вимогу надання жінкам виборчого права у час политий, виборів. Уперше це було здійснене на общенац. рівні в Новій Зеландії (1893). Шт. Вайомінг, США, надав жінкам право голосу в 1869 р. У 1893 р. Національна американська асоціація боротьби за право голосу для жінок об'єднала в своїх рядах дві інш. орг-ции, створені в 1869 р., і розвернула діяльність у всіх штатах. У 1920 р. всім американкам, що досягли 21 року, було надане право голосу.
Список літератури курсової "Перехідна економіка" - більше 20 джерел. ІНДЕКС ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА - PRODUCTION INDEX Загальний індекс промислового виробництва, що щомісяця розраховується радою директорів і що публікується в ежемесячнике ' Federal Reserve Bulletin' і що є ' можливо що найбільш широко використовується як реальний показник'. Він призначений для вимірювання змін фізичного об'єму або кількісного випуску підприємств обробляючої і добувної промисловості, а також електро- і газопостачання. Загальний обсяг виробництва в галузях, що охоплюються індексом складає ок. 30% ВНПІз 235 щомісячних показників формуються два окремих підрозділи. Кожний з цих показників належить як до. ПОЗАБІРЖОВИЙ РИНОК, позабіржовий оборот - (англ. over-the-counter market) - спосіб організації торгівлі на ринку цінних паперів по телефону і(або) через електронні системи поза біржею і, як правило, з участю ділера. На В.р. здійснюється торгівля більшістю акцій і державних, муніципальних і корпоративних облігацій. Найбільший в світі В.р. в США NASDAQ в сірок. 90-х рр. охоплював біля 1/3 усього вартісного обороту і переважне число обіговій на ринку акцій (біля 30 000 випусків акцій, в т.ч. біля 5000 - в активному обороті). У Великобританії В.р. має второстеп. характер, особливо після створення в 1987 при Лондонській фондовій біржі.

"ЕКОНОМІКА І ЖИТТЯ" - ведучий російський діловий тижневик. Засновник ЗАТ "Видавничий будинок "Економічна газета" (з 1991). Початок веде від щоденної газети "Економічне життя", перший номер до-ой вийшов 6 нояб. 1918, а видання її як органу Вищої Поради Народного Господарства затверджене Декретом СНК від 19 нояб. 1918. З 1930 "Економічне життя" - орган народних комісаріатів внутрішньої, зовнішньої торгівлі і продовольства, шляхів повідомлення і фінансів. У 1931 газета - орган Держплан і Наркомфіна СРСР, з 1933 - орган Наркомфіна СРСР, п'яти союзних банків і ЦК профспілки.
Посилання в тексті роботи "Перехідна економіка" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ОБЛІГАЦІЇ, ЗАБЕЗПЕЧЕНІ МАЙБУТНІМИ ДОХОДАМИ - REVENUE BONDS Облігації, випущені муніципалітетами з умовою погашення основної суми боргу і відсотків за рахунок ден. надходжень або доходів від належних муніципалітетам або штатам підприємств, платних доріг і мостів або комунального хоз-ва, до до-рому відносяться водонапорні станції, електростанції, портових хоз-ва, же. д. і т. п. Т. о., дані облігації мають забезпечення у вигляді майна або доходів належних містам або штатам підприємств. Проте штат або муніципалітет не дають гарантії погашення облігації, тому вони відносяться до ' обмежених' боргових зобов'язань емітуючого їх. КОНКУРЕНЦІЯ ЦІНОВА - (price competition) один з методів конкурентної боротьби, відомий ще з часів вільного ринкового суперництва, коли однорідні товари могли пропонуватися на ринку по самим різноманітним цінам. Знижуючи ціни, торговець виділяв свій товар, привертав до нього увагу покупців і тим самим завойовував певну частку ринку. На сучасних монополізованих ринках ключові позиції, що захопили фірми-виробники прагнуть можливо довше зберігати ціни постійними, щоб, цілеспрямовано знижуючи собівартість і витрати на маркетинг, забезпечити зростання прибутку. На монополізованих ринках ціни втрачають. Видавнича справа, видавництво - галузь культури і виробництва, пов'язана з підготовкою, випуском і поширенням книг, журналів, газет, зображальних матеріалів і інших видів друкарської продукції. Рівень, об'єм, і напрям видавничої діяльності визначаються матеріальними, соціально-політичними і культурними умовами життя суспільства. Видавнича справа у всі часи носила яскраво виражений політичний характер. У капіталістичному суспільстві видавництва по перевазі знаходяться в приватній власності, державні, кооперативні видавництва і приватні видавничі фірми знаходяться в залежності від інтересів правлячої олігархії або від.

МЕЧНИКОВ Лев Ілліч - (1838-1888) - російський географ, соціолог, суспільний діяч. Вчився медицині, освіту не закінчив через участь в студентському русі. З 1858 за межею. Бере участь в італійському визвольному русі, зближується з Бакуніним, редакцією "Дзвону". З 1876 - в Швейцарії, де зосереджується на науковій роботі, найближчий співробітник Е. Реклю, з 1883 займає кафедру порівняльної географії і статистики в Невшательської академії. Опублікував ряд статей по соціології в ключі позитивізму. Основна робота Відкидаючи концепцію социал-дарвінізму за його механистическое уподібнення соціальних. ДЕВІАЦІЯ - (deviance) - соціальна поведінка, що відхиляється від того, що вважається "нормальним" або соціально прийнятним в суспільстві або в соціальному контексті. Хоч девіація охоплює і злочинна поведінка, її сфера набагато ширше. Крім того, не всяка злочинна поведінка оцінюється як девіація, наприклад, дрібні порушення правил дорожнього руху (див. також Злочин; Кримінологія). Хоч серед форм соціальної поведінки є деякі елементи, що повертаються, що вважаються суспільством девіантними, соціальна девіація повинна розглядатися головним чином як соціально зумовлене явище, в тому значенні, що. ГЛАВА СІМ'Ї - (head of household) - старший чоловік в сім'ї (тобто "годувальник" в поняттях 19-го сторіччя), що вплинуло на терміни соціальних досліджень. У урядових оглядах глава сім'ї визначався як чоловік, який є власником або орендарем фірми або який живе з жінкою, що володіє або що орендує фірму. Отже, "очолювані жінками сім'ї" обмежуються жінками, мешкаючими в самотності, або що очолюють сім'ю з одним родителем, або жінками - орендарями (власниками) і що проживають з немолодими людьми. Таке визначення має значення для аналізу домашньої ситуації. Чи Можна членам сім'ї приписувати соціальне положення. Безробіття - (unemployment), явище, коли частина нас. не може знайти собі роботу. Може виражатися в абс. цифрах або як відношення кол-ва безробітних до всього працездатного нас. Неефективність, втрата трудових навиків, психолог, травми - все це риси Би., краї особливо поширена серед жінок, молоді, сезонних і некваліфікованих робітників, а також робітників-мігрантів. Офіц. статистика заснована на разл. критеріях працездатності, але, видно, вона занижує рівень Б. і часткової зайнятості (тобто коли люди працюють неповний раб. день); обидва вигляду Б. особливо поширені в країнах, що розвиваються. 8 1970 -.