ПЕРЕХІДНА ЕКОНОМІКА

(курсова робота з економічної теорії)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження сутності перехідних економік.....5
1.1. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік.....5
1.1.1. Сутність і закономірності еволюційного переходу економічної системи до наступного типу.....5
1.1.2. Перехідні економічні системи: зміст і основні риси.....6
1.1.3. Криза і розпад командно-адміністративної системи та необхідність переходу економіки постсоціалістичних країн до ринкових відносин.....9
1.1.4. Концепції переходу постсоціалістичних країн до ринкової економіки.....12
1.1.5. Формування інституційних та економічних умов переходу країн до нової системи господарювання.....15
1.2. Основні моделі перехідної економіки в постсоціалістичних країнах.....20
Розділ 2. Основні засади трансформації економіки України.....22
2.1. Причини і рівень розбалансованості економіки України та проблеми макроекономічного регулювання.....22
2.3. Роздержавлення, приватизація та демонополізація - основа ринкових перетворень економіки України.....27
2.3. Особливості інфляційних процесів в 1992-1997 роках.....31
Висновки.....38
Список використаної літератури.....40
Додатки.....42

Для придбання курсової роботи "Перехідна економіка" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Перехідна економіка"

Курсова робота "Перехідна економіка" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Перехідна економіка", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Перехідна економіка" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Перехідна економіка" і призначений виключно для пошукових систем.

КРАСНОВ Петро Миколайович - (дон.) - рід. в 1869 р., ст. Каргинської; генерал від кавалерії, Донський отаман, талановитий і відомий по всьому світлу письменник. Син військового вченого і історика Н. І. Краснова, отаман К. народився, по місцю служби батька, в Петербурге, де в 1887 р. закінчив Александровський кадетський корпус, а в 1889 р. з фельдфебелів Павловського військового училища зроблений в чин хорунжего. Після цього 23 р. перебував в списках Лейб-гв. Атаманского полку; один рік був слухачем Військової Академії, але в 1894 р. залишив її по причинах особистого характеру. Багато років перебував Волковим ад'ютантом. ИБЕРИИ ЦАРІ - Царські династії, що правили в 299 р. до Р. Х. - 580 р. в Іберії (Грузії). Предки грузин проживали на території сучасній Грузії з глибокої древності. Античні автори, говорячи про населення країни, називають тут два родинних народи: колхов і иберов. Перші жили на заході країни, другі - на сході. У V-IV вв. до Р. Х. південні частини Грузії входили до складу персидської держави Ахеменідов. Коли Персидське царство було завойоване Олександром Македонським, в середній течії Кури утворилося власне Іберськоє (Картлійськоє) царство зі столицею в Мцхета. Спочатку воно, мабуть, знаходилося у васальній. Перші землероби Північного Іраку - Древнейшиє сліди нового землеробського життя виявлені і до північного сходу від верховьев Тигра, в найближчому сусідстві з тими районами, де пізніше виросла друга нарівні з Єгиптом древнейшая цивілізація, будувалися перші на землі міста і виникали перші держави. Тут, на території нинішнього Північного Іраку, в передгір'ях Південного Курдістана, в близькому сусідстві один від одного виявлені три древніх поселення, що представляють культурні етапи, що послідовно змінялися в розвитку господарства і образи життя древнього населення цієї області. Перше поселення, печера Палегаура, було заселене. Івана Олександр Андрійович - Івана (Олександр Андрійович) - славнозвісний історичний живописець, народився в Санкт-Петербурге 16 липня 1806 р., одинадцяти років від роду поступив "стороннім" учнем в Імператорську Академію Мистецтв і виховувався в ній з підтримкою від суспільства заохочення художникам, під головним керівництвом свого батька, професора живопису А.І. Іванова. Отримавши за успіхи в малюванні дві срібні медалі, був нагороджений, в 1824 р., малою золотою медаллю за написану по програмі картину: "Приам клопоче у Ахиллеса труп Гектора" (знаходиться у К.Т. Солдатенкова в Москві), а в 1827 р. - великою такою ж медаллю і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Перехідна економіка" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВЕЛИКОРУСИ (великоросси) - сама численна з трьох гілок російського народу (великоруси, малоросси, білоруси), звичайно звана просто росіянами. Великоруси, як малоросси і білоруси, сталися від єдиної древньоруський народності, чого склався ще в VI-XIII вв. На думку багатьох істориків, найменування "російські", "великоросси", "Русь", "Російська земля" сходять до назви одного з слов'янських племен - родію, россов, або руссов. З їх землі в Середньому Поднепровье назву "Русь" розповсюдилося на всю Древньоруський державу, в яку увійшли, крім слов'янських, і деякі неслов'янські племена. Уже в ті часи намітилися. Барановський Степан Іванович - Барановський (Степан Іванович) - письменник і винахідник, народився 21 грудня 1817 року в селі Капустіне, Мишкинського повіту Ярославської губернії, первинну освіту отримав в чернігівській гімназії, в 1833 році прийнятий в число казеннокоштних студентів філологічного факультету Петербургського університету, по розряду східних мов, в 1836 році призначений вчителем історії і статистики в Пськове, а в 1842 році його перевели у 2 петербургскую гімназію. Ще в тому ж році зробився професором російської мови в Гельсингфорськом університеті. У Фінляндії Б. пробув до 1863 року і, крім. Шишков Матвей Андрійович - Шишков (Матвій Андрійович, 1831 - 1897) - живописець театральних декорацій, дістав художню освіту в Строгановськом училищі технічного малювання, в Москві і, визначившись в 1849 р. на службу при тамтешній театрах, спеціально вивчав декораційний живопис під керівництвом Шеньяка. Невдовзі він висунувся своїм талантом з ряду товаришів і почав працювати як самостійний декоратор. Встигши приготувати в Москві трохи хороших учнів, він був в 1857 р. переведений в Санкт-Петербург, де довго вважався помічником А. Роллера, незважаючи на те, що вже з самого переселення свого з Москви складав і писав.
У вступі курсової "Перехідна економіка" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Святослав Ігоревич - син Ігоря Рюріковича. Перші повідомлення об Святославе ми знаходимо у В.Н. Татіщева: "Того ж року (920) народився Ігорю син, і наречи його Ольга Святослав". У 945 році на переговорах і укладенні мирного договору з греками інтереси Святослава представляє деякий Фуєваст. У 945 році древляне вбивають київського князя Ігоря. У ПВЛ Святослав зображений дитиною, через малоліття якого Ольга сконцентрувала в своїх руках всю владу. По ПВЛ, до 964 р. Святослав виріс, змужнів і став здійснювати свої славнозвісні походи. У цьому ж році він підкоряє вятичей. У 965 році Святослав здійснює звитяжний похід на Хазарський.

Ларіна Людмила Іванівна (1954 м. народження) - Курский філолог, фольклорист; викладач вищої школи. Автор досліджень про народну культуру Курського регіону, її відображенню в тутешньому діалекті. Спеціалізується в області діалектної лексикографії, етнолингвистики. Закінчила факультет російської мови і літератури Курського державного педагогічного інституту (1976). Своїми вчителями в лінгвістиці вважає академіка Н. І. Товстого, професора А. Т. Хроленко, доцента Г. В. Денісевича. Працювала учителькою в Тімської середній школі (1976-1977). З 1979 м. викладає на кафедрі російської мови Курського державного університету: асистент. Суфражістськоє рух - Суфражістськоє рух (womens suffrage), рух за право жінок на участь в политий, житті і виборах. Феминистское рух (фемінізм) 19 в. висувало крім іншого вимогу надання жінкам виборчого права у час политий, виборів. Уперше це було здійснене на общенац. рівні в Новій Зеландії (1893). Шт. Вайомінг, США, надав жінкам право голосу в 1869 р. У 1893 р. Національна американська асоціація боротьби за право голосу для жінок об'єднала в своїх рядах дві інш. орг-ции, створені в 1869 р., і розвернула діяльність у всіх штатах. У 1920 р. всім американкам, що досягли 21 року, було надане право голосу.
Список літератури курсової "Перехідна економіка" - більше 20 джерел. ІНДЕКС ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА - PRODUCTION INDEX Загальний індекс промислового виробництва, що щомісяця розраховується радою директорів і що публікується в ежемесячнике ' Federal Reserve Bulletin' і що є ' можливо що найбільш широко використовується як реальний показник'. Він призначений для вимірювання змін фізичного об'єму або кількісного випуску підприємств обробляючої і добувної промисловості, а також електро- і газопостачання. Загальний обсяг виробництва в галузях, що охоплюються індексом складає ок. 30% ВНПІз 235 щомісячних показників формуються два окремих підрозділи. Кожний з цих показників належить як до. ПОЗАБІРЖОВИЙ РИНОК, позабіржовий оборот - (англ. over-the-counter market) - спосіб організації торгівлі на ринку цінних паперів по телефону і(або) через електронні системи поза біржею і, як правило, з участю ділера. На В.р. здійснюється торгівля більшістю акцій і державних, муніципальних і корпоративних облігацій. Найбільший в світі В.р. в США NASDAQ в сірок. 90-х рр. охоплював біля 1/3 усього вартісного обороту і переважне число обіговій на ринку акцій (біля 30 000 випусків акцій, в т.ч. біля 5000 - в активному обороті). У Великобританії В.р. має второстеп. характер, особливо після створення в 1987 при Лондонській фондовій біржі.

"ЕКОНОМІКА І ЖИТТЯ" - ведучий російський діловий тижневик. Засновник ЗАТ "Видавничий будинок "Економічна газета" (з 1991). Початок веде від щоденної газети "Економічне життя", перший номер до-ой вийшов 6 нояб. 1918, а видання її як органу Вищої Поради Народного Господарства затверджене Декретом СНК від 19 нояб. 1918. З 1930 "Економічне життя" - орган народних комісаріатів внутрішньої, зовнішньої торгівлі і продовольства, шляхів повідомлення і фінансів. У 1931 газета - орган Держплан і Наркомфіна СРСР, з 1933 - орган Наркомфіна СРСР, п'яти союзних банків і ЦК профспілки.
Посилання в тексті роботи "Перехідна економіка" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ОБЛІГАЦІЇ, ЗАБЕЗПЕЧЕНІ МАЙБУТНІМИ ДОХОДАМИ - REVENUE BONDS Облігації, випущені муніципалітетами з умовою погашення основної суми боргу і відсотків за рахунок ден. надходжень або доходів від належних муніципалітетам або штатам підприємств, платних доріг і мостів або комунального хоз-ва, до до-рому відносяться водонапорні станції, електростанції, портових хоз-ва, же. д. і т. п. Т. о., дані облігації мають забезпечення у вигляді майна або доходів належних містам або штатам підприємств. Проте штат або муніципалітет не дають гарантії погашення облігації, тому вони відносяться до ' обмежених' боргових зобов'язань емітуючого їх. КОНКУРЕНЦІЯ ЦІНОВА - (price competition) один з методів конкурентної боротьби, відомий ще з часів вільного ринкового суперництва, коли однорідні товари могли пропонуватися на ринку по самим різноманітним цінам. Знижуючи ціни, торговець виділяв свій товар, привертав до нього увагу покупців і тим самим завойовував певну частку ринку. На сучасних монополізованих ринках ключові позиції, що захопили фірми-виробники прагнуть можливо довше зберігати ціни постійними, щоб, цілеспрямовано знижуючи собівартість і витрати на маркетинг, забезпечити зростання прибутку. На монополізованих ринках ціни втрачають. Видавнича справа, видавництво - галузь культури і виробництва, пов'язана з підготовкою, випуском і поширенням книг, журналів, газет, зображальних матеріалів і інших видів друкарської продукції. Рівень, об'єм, і напрям видавничої діяльності визначаються матеріальними, соціально-політичними і культурними умовами життя суспільства. Видавнича справа у всі часи носила яскраво виражений політичний характер. У капіталістичному суспільстві видавництва по перевазі знаходяться в приватній власності, державні, кооперативні видавництва і приватні видавничі фірми знаходяться в залежності від інтересів правлячої олігархії або від.

МЕЧНИКОВ Лев Ілліч - (1838-1888) - російський географ, соціолог, суспільний діяч. Вчився медицині, освіту не закінчив через участь в студентському русі. З 1858 за межею. Бере участь в італійському визвольному русі, зближується з Бакуніним, редакцією "Дзвону". З 1876 - в Швейцарії, де зосереджується на науковій роботі, найближчий співробітник Е. Реклю, з 1883 займає кафедру порівняльної географії і статистики в Невшательської академії. Опублікував ряд статей по соціології в ключі позитивізму. Основна робота Відкидаючи концепцію социал-дарвінізму за його механистическое уподібнення соціальних. ДЕВІАЦІЯ - (deviance) - соціальна поведінка, що відхиляється від того, що вважається "нормальним" або соціально прийнятним в суспільстві або в соціальному контексті. Хоч девіація охоплює і злочинна поведінка, її сфера набагато ширше. Крім того, не всяка злочинна поведінка оцінюється як девіація, наприклад, дрібні порушення правил дорожнього руху (див. також Злочин; Кримінологія). Хоч серед форм соціальної поведінки є деякі елементи, що повертаються, що вважаються суспільством девіантними, соціальна девіація повинна розглядатися головним чином як соціально зумовлене явище, в тому значенні, що. ГЛАВА СІМ'Ї - (head of household) - старший чоловік в сім'ї (тобто "годувальник" в поняттях 19-го сторіччя), що вплинуло на терміни соціальних досліджень. У урядових оглядах глава сім'ї визначався як чоловік, який є власником або орендарем фірми або який живе з жінкою, що володіє або що орендує фірму. Отже, "очолювані жінками сім'ї" обмежуються жінками, мешкаючими в самотності, або що очолюють сім'ю з одним родителем, або жінками - орендарями (власниками) і що проживають з немолодими людьми. Таке визначення має значення для аналізу домашньої ситуації. Чи Можна членам сім'ї приписувати соціальне положення. Безробіття - (unemployment), явище, коли частина нас. не може знайти собі роботу. Може виражатися в абс. цифрах або як відношення кол-ва безробітних до всього працездатного нас. Неефективність, втрата трудових навиків, психолог, травми - все це риси Би., краї особливо поширена серед жінок, молоді, сезонних і некваліфікованих робітників, а також робітників-мігрантів. Офіц. статистика заснована на разл. критеріях працездатності, але, видно, вона занижує рівень Б. і часткової зайнятості (тобто коли люди працюють неповний раб. день); обидва вигляду Б. особливо поширені в країнах, що розвиваються. 8 1970 -.