На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Податкова система та інфляція

(курсова робота з макроекономіки)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження інфляції ... 6
1.1. Сутність та вимірювання інфляції ... 6
1.2. Форми вияву інфляції ... 13
Розділ 2. Фіскальна політика в системі державного регулювання інфляційних процесів ... 17
2.1. Суть фіскальної політики ... 17
2.2. Дискреційна фіскальна політика ... 17
2.3. Недискреційна фіскальна політика. Ефект витіснення ... 20
2.4. Проблеми поєднання фіскальних і монетарних інструментів ... 24
Розділ 3. Антиінфляційні заходи держави в межах фіскальної політики ... 30
3.1. Методи антиінфляційного оподаткування ... 30
3.2. Скорочення податків у світі "концепції пропозиції" ... 33
3.3. Антиінфляційна політика України ... 35
Висновки ... 37
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Податкова система та інфляція" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Податкова система та інфляція"

Курсова робота "Податкова система та інфляція" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Податкова система та інфляція", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Податкова система та інфляція" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  ekursova.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Податкова система та інфляція" і призначений виключно для пошукових систем.

Греко-персидські війни - В середині I тисячоліття до н. е. все більш помітну роль в історії Східного Середземномор'я починає грати Еллада (Греція). До цього часу греки, незважаючи на збереження племінних делений і особливостей в мові і життєвому укладі, являли собою що склався народність. Процес майнового розшарування, що Далеко зайшов, зростання приватної власності і формування класів підточив стару, родову організацію. Її місце займає державу, специфічною формою якого для древньої Греції був поліс - античний місто-держава. Поліс являв собою цивільну общину, приналежність до якої давала окремим її членам право власності. суспільний устрій Парфянського царства - Як і інші держави древності, Парфянськоє царство аж ніяк не було монолітним цілим. Поряд зі старими Культурними областями з високорозвинений сільським господарством, ремеслом і торгівлею, вже багато віків що знали розвинений рабовласницький спосіб виробництва, подібно Вавілонії, яка з II в. до н. е. стала економічним і політичним центром Парфянського царства, до складу його входили гірські області Західного Ірану, населені відсталими мисливськими племенами, і полупустинні області Прікаспія, де мешкали кочові племена дахов, що знаходилися на вельми низькому рівні суспільного. Шмурло Євген Францевич - Шмурло (Євген Францевич) - історик, народився в 1853 р., закінчив освіту в Санкт-Петербургском університеті під найближчим керівництвом професора Бестужева-Рюмина, якому пізніше присвятив особливу книгу ("Нарис життя і наукової діяльності К.Н. Бестужева-Рюмина, 1829 - 1897 р.", СПб., 1899). Послідовно приват-доцент Санкт-Петербургского університету (1889 - 1891), професор по кафедрі російської історії в Дерптськом університеті (1891 - 1903), з осені 1903 р. займає виборну посаду вченого кореспондента в Римі при історико-філологічному відділенні Імператорській Академії Наук. ШИЛЛЕР - (Schiller) Іоганн Крістоф Фрідріх (1759, Марбах-на-некаре - 1805, Веймар), німецький письменник. Попавши в дитинстві проти своєї волі в щойно організовану герцогом Вюртембергським школу для дітей різних станів, Шиллер провів в ній вісім років. Грунтовна освіта, спочатку юридична, а пізніше, за наказом герцога, медичне, не спокутувало жорстоких порядків і казарменого духа учбового закладу, що залишив важкий слід в душі поета. Писати і читати сторонні, не схвалені герцогом твори, заборонялося. У 1782 м., після закінчення курсу, Шиллер був посаджений під арешт на два тижні за самовільну.
Кожна вагома структурна частина курсової "Податкова система та інфляція" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Біллінгс Іосиф (Біллінг) - Биллингс або Біллінг (Іосиф) - капітан-лейтенант російського флоту, дослідник східних берегів Сибіру і островів, лежачих біля них, і що перший ознайомив нас досить детально з країною і побутом чукчей. Биллингс родом англієць, брав участь в третій подорожі Кука, за що був зроблений в мічмани, а потім і в штурмани; в російську службу був прийнятий в 80-х роках минулого сторіччя по рекомендації графа С.Р. Воронцова (російського посланника в Лондоні). Рекомендований останнім як відмінно освічений і добре знайомого з морською справою офіцера, Біллінгс в 1785 р. був призначений імператрицею Екатеріной. Елліністічеський Єгипет. Особливості еллінізму - В період запеклої боротьби полководців за розділ держави Олександра в Східному Середземномор'ї складалися елементи нових економічних і політичних відносин. Mасси македонян і греків - купців, ремісників, найманців - осідали м. Азії і Єгипті; вони приносили свої звичаї і, в свою чергу, знайомилися з місцевими традиціями; вироблялися нові форми і методи експлуатації сільського населенні; царі шукали шляхи зближення з місцевої знатио, складався новий державний апарат. Починалася епоха, яка в науковій літературі отримала назву еллінізму. Цей термін ввів німецький історик Дройзен, що. ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА 1917-22 - озброєна боротьба між соціальними групами на чолі з більшовиками, що прийшли до влади в жовтні 1917, і їх противниками. Після виходу Росії з 1-й світової війни німецькі і австро-угорські війська в лютому 1918 окуповували частину України, Білорусії, Прибалтики і Півднів Росії, що привело до укладення в березні 1918 Брестського миру. У березні 1918 англо-франко-американські війська висадилися в Мурманськ; в квітні -японські війська у Владивостоку; в травні 1918 почалося Чехословацкого корпусу виступ. До літа 1918 на 3/4 території країни утворилися угруповання і уряди, що виступали проти.
У вступі курсової "Податкова система та інфляція" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СТАЛИНСКИЙ ПЛАН ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИРОДИ - що не має аналогів в світовій практиці пятнадцатилетняя програма наукового регулювання природи, розроблена на основі трудів видатних російських агрономів. Прийнятий в 1948 з ініціативи І.В. Сталіна. Згідно з планом перетворення природи, почався грандіозний наступ на посуху шляхом посадки лісозахисних насаджень, впровадження травопольних севооборотов, будівництва ставків і водоймищ. Сила цього плану була в єдиній волі, комплексності і масштабностях. Протягом 15 років намічалося закласти ліси на площі, що перевищує 4 млн. га. Уперше в історії створювалися великі державні полезащитні.

Касторський Михайло Іванович - Касторський (Михайло Іванович, 1809 - 1866) - професор історії, вихованець костромской семінарії і головного педагогічного інституту, посланий був для підготування до професорського звання за межу (1836). Касторский - один з перших російських вчених, що усвідомили необхідність вивчення слов'янства. Вже в Берліні, де він слухав Ранке, Раумера, Бека і інших, Касторський прийнявся за вивчення чеської мови і потім займався в Празі, під керівництвом Шафаріка, сербською мовою і слов'янськими древностями. Плодом цих занять була стаття "Про новітню чеську літературу" ( "Журнал Міністерства Народної. Оленін Олександр Миколайович - Оленін, Олександр Миколайович - письменник і державний діяч (1763 - 1843). Освіту отримав в Страсбургськом університеті і дрезденском артилерійському училищі. Брав участь в шведській кампанії 1789 - 90 років і в діях проти польських конфедератов в 1792 р. При Павлові I був обер-прокурором в Сенаті і директором школи титулярних юнкерів, встановленої для утворення юристів. У 1803 р. призначений товаришем міністра доль, в 1811 р. - директором Імператорської публічної бібліотеки, в 1817 р. - президентом Академії Мистецтв. Як член Академії Наук брав участь в складанні слов'яно-російського.
Список літератури курсової "Податкова система та інфляція" - більше 20 джерел. ЗАКРИТА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА ОСВІТА (ЗАТЕ) - маюча органи місцевого самоврядування територіальна освіта, в межах якого розташовані промислові підприємства з розробки, виготовлення, зберігання і утилізації зброї масової поразки, переробки радіоактивних і інших матеріалів, військові і інакші об'єкти, для яких встановлюється особливий режим безпечного функціонування і охорони державної таємниці, що включає спеціальні умови мешкання громадян. Діє на основі Закону РФ від 14 липня 1992 р. № 3297 1 "Про закриту адміністративний територіальну освіту", який встановлює правовий статус ЗАТЕ, регулює особливості місцевого. ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЗАХИСТУ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ НА ФІНАНСОВОМУ І ФОНДОВОМУ РИНКАХ РОСІЇ - колегіальний орган, діяльність якого направлена на організацію розробки і реалізації системи державних заходів по захисту прав інвесторів. Комісія створена відповідно до Указу Президента РФ "Про державну комісію із захисту прав інвесторів на фінансовому і фондовому ринках Росії" № 730 від 16 липня 1997 з метою реалізації Указу Президента РФ "Про заходи по забезпеченню інтересів інвесторів і приведенню у відповідність із законодавством Російської Федерації підприємницької діяльності юридичних осіб, здійснюваного на фінансовому і фондовому ринках без відповідних ліцензій".

Дохід - грошове або інші цінності, що отримуються внаслідок якої-небудь діяльності. Разлічают Д. номінальний і реальний; в залежності від суб'єкта отримання Д. розрізнюють: Д, населення, Д. господарюючого підприємства, Д. держави. Одна з найважливіших проблем сучасної національної економіки - нерівномірність розподілу Д. в суспільстві. Рівень нерівномірності визначається з допомогою кривий Лоренца, яка показує розподіл сукупного грошового Д. країни між сім'ями з низькими і високими Д. Крівая Лоренца наочно показує, наскільки фактичний розподіл Д. між сім'ями з різними доходами відрізняється від.
Посилання в тексті роботи "Податкова система та інфляція" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Перевірка адекватності моделей організації - Складність організаційних явищ утрудняють не тільки побудову математичних моделей, але і перевірку їх адекватності, істинності результатів, що отримуються. У природних науках достатньою умовою істинності результатів моделювання, як і будь-якого іншого способу пізнання, є збіг результатів дослідження з фактами, що спостерігаються. Категорія "практика" відображає тут категорію "дійсність". У менеджменті принцип "практика - критерій істини" відноситься в більшій мірі до простих дескриптивним моделей, що використовуються для пасивного опису і пояснення дійсності (аналізу минулого розвитку. Механізм огляду торгової політики - Trade policy review mechanism - система спостереження за розвитком зовнішньоторгівельної політики окремих країн, вироблена в ході Уругвайського раунду. Щорічно в рамках ГАТТ торгова політика трохи країн-учасниць зазнає процедури, що нагадує здачу екзамена на відповідність вимогам ГАТТ. Починаючи з середини 1989 року, регулярне спостереження за торговою політикою країн-учасниць стало важливою функцією ГАТТ, розвиненою із зобов'язань країн регулярно інформувати інші країни про розвиток свого торгово-політичного режиму. ВТО зберегла цю контрольну функцію. Цілі огляду складаються, по-перше, в. ФАНОН (FANON) Франс - (1925-1961) - мартиникский культуролог і соціолог, психіатр, суспільний і політичний діяч. Захоплювався фрейдизмом і екзистенціалізмом (передусім ідеями Ж.-П. Сартра, що написав передмову до його останньої книги, і М. Мерло-Понти; передмову до його першої книги написав також екзистенциалист Ф. Жансон). Специфічно переинтерпретировал деякі ідеї марксизму. Деякі його ідеї типологічно близькі соціальним теоріям Ж.-Же. Руссо і Ж. Сореля. Критично отрефлексировал концепції негритюда. Обгрунтовував необхідність радикальних форм політичної і революційної боротьби для звільнення колоніально-поневолених.

МЕТОД УЗАГАЛЬНЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК - група методик, прийомів і способів отримання інформації на обличчя (декількох осіб), що вивчається, заснованих на тому, що в процесі своєї життєдіяльності (на роботі, в побуті, по місцях проведення дозвілля і т.п.) чоловік в тій або інакшій мірі виявляє свої особисті якості (ділові, вольові, коммуникативні, політичні, емоційні і т.д.). Ці "вияви" особистості сприймаються товаришами по службі, колегами, знайомими, родичами, інакшим оточенням і відбиваються в формі певного роду уявлень, думок про конкретну особу. Вивчення цих думок і уявлень, їх аналіз і узагальнення дозволяють зробити досить. БІДНЯЦТВО - відсутність достатніх матеріальних ресурсів для підтримки здоров'я і ведіння помірно активного трудового життя людей, зумовлююче їх існування нижче офіційного рівня прожиткового мінімуму. Б. характерна для будь-якої економічної системи. Глубіна Б. визначається макроекономічними показниками: виробничим потенціалом країни, валовим національним продуктом і добробутом народу, а також внутрішньою і зовнішньою політикою держави. Б. буває двох видів: 1) ситуативна 2) постійна Критеріями наявності Б. є безробіття і інфляція, рівень яких характеризує міру Б. К основним критеріям Б. відносять: рівень. Основні напрями соціологічної науки - В 1920-е роки початки широко видаватися соціологічна література теоретичного профілю. Вона була присвячена визначенню предмета марксистської соціології, формуванню соціології марксизму і визначенню її місця серед інших суспільних наук. У зв'язку з цим в розвитку марксистської соціології можна виділити наступні напрями: 1. Велика частина марксистських соціологів під впливом книги Н.І.Бухаріна "Теорія історичного матеріалізму: Популярний підручник марксистської соціології", виданої в 1921 році, стала ототожнювати соціологію з історичним матеріалізмом. Бухарін: "Історичний матеріалізм - це. ЛЬЮИС ОСКАР - (Lewis, Oscar) (1914-1971) - американський антрополог, найбільш відомий концепцією культури бідняцтва що з'явилося внаслідок вивчення мексиканських і пуерториканских сімей. Книги Льюїса були вельми популярні і у читачів що виходять за рамки академічного суспільства. Творчість Льюїса виражена у вигляді дебатов з більш ранніми роботами Роберта Редфілда, присвячених Мексіці. Якщо Редфілд описував селян як "дрібну общину" і "народне суспільство", Льюїс, навпаки, виявив крайнє бідняцтво і убогість. Подальші його відомі, засновані на історії життя роботи включають "П'ять сімей" (1959), "Діти.